Κεφάλαιο 104

Όλοι οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα πράγματα έξω από Μένα θα αφανιστούν, ενώ όλοι οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα πράγματα εντός Μου θα κερδίσουν τα πάντα από Μένα και θα εισέλθουν στη δόξα μαζί Μου, θα εισέλθουν στο δικό Μου όρος Σιών, στην κατοικία Μου, και θα συνυπάρξουν μαζί Μου για πάντα. Δημιούργησα τα πάντα στην αρχή και θα ολοκληρώσω το έργο Μου στο τέλος, και θα κυβερνήσω ως Βασιλέας για πάντα. Στο μεταξύ, θα καθοδηγώ και θα διοικώ ολόκληρο το σύμπαν. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει την εξουσία Μου, διότι είμαι ο ένας Θεός ο ίδιος, και έχω επίσης τη δύναμη να μεταβιβάσω την εξουσία Μου στους πρωτότοκους υιούς Μου, ώστε οι πρωτότοκοι υιοί Μου να μπορούν να βασιλεύουν στο πλευρό Μου. Αυτό ισχύει για την αιωνιότητα και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. (Οπουδήποτε συζητώ το διοικητικό Μου διάταγμα, αναφέρομαι στο τι συμβαίνει στη βασιλεία Μου και τι θα υπάρχει αιώνια και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ.) Όλοι πρέπει να πειστούν ολόψυχα, και πρέπει να δουν τη μεγάλη δύναμή Μου σε όσους αγαπώ. Κανείς δεν μπορεί να ντροπιάσει το όνομά Μου —πρέπει όλοι σας να φύγετε από δω! Δεν είμαι ανελέητος, εσύ είσαι άδικος. Αν υβρίσεις το παίδεμά Μου τότε θα σε αντιμετωπίσω και θα σε κάνω να πεθάνεις μια και καλή. (Φυσικά, όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους που δεν είναι πρωτότοκοι υιοί Μου.) Ο οίκος μου δεν θέλει αυτά τα σκουπίδια, οπότε βιαστείτε και φύγετε από δω! Μην καθυστερείτε ούτε λεπτό ούτε δευτερόλεπτο καν! Πρέπει να κάνεις αυτό που λέω, αλλιώς θα σε καταστρέψω με μία λέξη. Καλά θα κάνεις να μη διστάσεις πλέον, καλά θα κάνεις να σταματήσεις να εξαπατάς πλέον. Όσοι σκαρφίζονται ανοησίες ενώπιόν Μου, όσοι Μου λένε ψέματα κατάμουτρα —φύγετε γρήγορα! Δεν έχω χρόνο για τέτοια πράγματα. (Όταν έρθει η ώρα να παράσχουν υπηρεσίες, θα παράσχουν υπηρεσίες, και όταν έρθει η ώρα να φύγουν, θα φύγουν. Ενεργώ με σοφία, δεν σταματώ λεπτό ούτε καν για ένα δευτερόλεπτο, ούτε για μια στιγμή. Είναι όλα δίκαια και απολύτως ακριβή.) Εντούτοις, προς τους πρωτότοκους υιούς Μου, δείχνω απεριόριστη ανοχή και αγάπη μέχρι τέλους, σας επιτρέπω να απολαμβάνετε αιωνίως καλές ευλογίες και αιώνια ζωή μαζί Μου, και στο μεταξύ δεν επιτρέπω να υπομείνετε δυσκολίες ή να υποβληθείτε σε κρίση. (Αυτό αναφέρεται στην ώρα που θα ξεκινήσετε να απολαμβάνετε ευλογίες.) Αυτή είναι η απεριόριστη ευλογία και υπόσχεση στους πρωτότοκους υιούς Μου όταν δημιούργησα τον κόσμο. Θα πρέπει να δείτε τη δικαιοσύνη Μου μέσα τους —αγαπώ όσους έχω προκαθορίσει, μισώ όσους έχω εγκαταλείψει και εξαλείψει, στον αιώνα τον άπαντα.

Ως πρωτότοκοι υιοί Μου, όλοι σας θα πρέπει να μένετε πιστοί στα καθήκοντά σας και να μένετε σταθεροί στη θέση σας, να είστε οι πρώτοι ώριμοι καρποί που θα αρπαγούν ενώπιόν Μου και θα δεχτούν επιθεώρηση από Μένα προσωπικά, ώστε να βιώσετε την ένδοξη εικόνα Μου και το φως της δόξας Μου να διαπερνά το πρόσωπό σας, οι ομιλίες Μου να διαδίδονται από το στόμα σας, η βασιλεία Μου να κυβερνάται από εσάς, και ο λαός Μου να διοικείται από εσάς. Εδώ αναφέρω την έκφραση «πρώτοι ώριμοι καρποί» και τον όρο «αρπαγούν». Τι είναι οι πρώτοι ώριμοι καρποί; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη φουρνιά ανθρώπων που αρπάζονται, ή ότι αναφέρεται στους νικητές ή στους πρωτότοκους υιούς. Όλα αυτά συνιστούν πλάνη και εσφαλμένη κατανόηση των λόγων Μου. Οι πρώτοι ώριμοι καρποί είναι οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί αποκάλυψη από Μένα και έχουν κερδίσει εξουσία από Μένα. Η έκφραση «πρώτοι ώριμοι» σημαίνει ότι βρίσκονται στην κατοχή Μου, έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Μένα. «Πρώτοι ώριμοι» δεν σημαίνει πρώτοι στη σειρά. «Πρώτοι ώριμοι καρποί» δεν είναι κάτι υλικό στα ανθρώπινα μάτια. Η λέξη «καρποί» σημαίνει κάτι που αναδίνει άρωμα (αυτό είναι η συμβολική σημασία), είναι δηλαδή, όσοι μπορούν να Με βιώσουν, να Με εκδηλώσουν, και να ζήσουν μαζί Μου για πάντα. Όταν λέω «καρποί», αναφέρομαι σε όλους τους υιούς και τον λαό Μου, ενώ οι πρώτοι ώριμοι καρποί αναφέρονται στους πρωτότοκους υιούς που θα κυβερνούν ως βασιλείς στο πλευρό Μου. Συνεπώς, η ερμηνεία των λέξεων «πρώτοι ώριμοι» θα πρέπει να είναι ότι περιέχουν εξουσία. Αυτό είναι το αληθινό τους νόημα. «Θα αρπαγούν» δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Αυτό συνιστά μέγα σφάλμα. Η φράση «θα αρπαγούν» αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Εκείνοι που έχουν κερδίσει την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, την ιδιότητα των υιών ή των ανθρώπων, είναι όλοι εκείνοι που έχουν αρπαγεί. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετέχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και δεν μπορεί να διαψευσθεί από κανέναν. Αυτή είναι η αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου.

Πώς εξηγείται η «αγία σάλπιγγα»; Πώς την αντιλαμβάνεστε; Γιατί λέγεται ότι είναι αγία και ότι έχει ήδη ηχήσει; Αυτό πρέπει να ερμηνευτεί μέσω των σταδίων του έργου Μου και να γίνει κατανοητό μέσω της μεθόδου εργασίας Μου. Την ώρα που θα ανακοινωθεί δημόσια η κρίση Μου, θα αποκαλυφθεί η διάθεσή Μου σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Αυτή είναι η ώρα που θα ηχήσει η αγία σάλπιγγα. Τουτέστιν, λέω συχνά ότι η διάθεσή Μου είναι αγία και απρόσβλητη, και γι’ αυτό χρησιμοποιείται η λέξη «αγία» για να περιγράψει τη «σάλπιγγα». Αυτό καταδεικνύει ότι η «σάλπιγγα» αναφέρεται στη διάθεσή Μου και αντιπροσωπεύει αυτό που είμαι και έχω. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι η κρίση Μου εξελίσσεται καθημερινά, η οργή Μου εξαπολύεται καθημερινά, και η κατάρα Μου πλήττει καθετί που δεν συνάδει με τη διάθεσή Μου καθημερινά. Μπορεί τότε να ειπωθεί ότι η κρίση Μου ξεκινά την ώρα που ηχεί η αγία σάλπιγγα, και ηχεί καθημερινά, χωρίς να σταματά στιγμή και χωρίς να σταματά ούτε λεπτό ή δευτερόλεπτο. Από δω και στο εξής, η αγία σάλπιγγα θα ηχεί ολοένα και πιο δυνατά ταυτόχρονα με τη σταδιακή εμφάνιση των μεγάλων καταστροφών. Τουτέστιν, παράλληλα με την αποκάλυψη της δίκαιης κρίσης Μου, η διάθεσή Μου θα αποκαλύπτεται ολοένα και περισσότερο, και αυτό που είμαι και έχω θα προστίθεται στους πρωτότοκους υιούς Μου ολοένα και περισσότερο. Αυτή θα είναι η μέθοδος εργασίας Μου στο μέλλον: από τη μία θα συντηρώ και θα σώζω όσους αγαπώ, και από την άλλη θα χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να αποκαλύπτω όλους όσους απεχθάνομαι. Να θυμάστε! Αυτή είναι η μέθοδος του έργου Μου, τα στάδια του έργου Μου, πράγμα που ισχύει απόλυτα. Αυτό είχα σχεδιάσει από τον καιρό της δημιουργίας και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει.

Υπάρχουν ακόμα πολλά τμήματα των λόγων Μου που είναι δυσκολονόητα για τους ανθρώπους, οπότε έχω βελτιώσει περαιτέρω το εκφραστικό Μου ύφος και τις μεθόδους με τις οποίες αποκαλύπτω τα μυστήρια. Με άλλα λόγια, το εκφραστικό Μου ύφος αλλάζει και βελτιώνεται καθημερινά, με διαφορετική μορφή και μέθοδο καθημερινά. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου και κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει. Οι άνθρωποι μπορούν να μιλούν και να ενεργούν μόνο σύμφωνα με ό,τι λέω. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Έχω προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις τόσο όσο αφορά η υπόστασή Μου όσο και τη σάρκα Μου. Μέσα σε κάθε πράξη και έργο της ανθρώπινης φύσης Μου υπάρχει μια πτυχή της σοφίας της θεϊκής Μου φύσης. (Εφόσον η ανθρωπότητα δε διαθέτει καθόλου σοφία, το ότι λέω πως οι πρωτότοκοι υιοί διαθέτουν τη σοφία Μου σημαίνει ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου διαθέτουν τη θεϊκή Μου φύση μέσα τους.) Όταν οι πρωτότοκοι υιοί κάνουν ανοησίες, είναι γιατί εξακολουθείτε να έχετε στοιχεία της ανθρώπινης φύσης μέσα σας. Ως εκ τούτου, πρέπει να απαλλαγείτε από την ανοησία της ανθρώπινης φύσης και να κάνετε ό,τι αγαπώ και να απορρίπτετε ό,τι μισώ. Όποιος προέρχεται από Μένα, πρέπει να επιστρέψει μέσα Μου. Οποιοσδήποτε γεννιέται από Μένα, πρέπει να επιστρέψει μέσα στη δόξα Μου. Πρέπει να εγκαταλείψω όσους μισώ και να τους αποκόψω έναν-έναν από Μένα. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου· είναι η διαχείρισή Μου και το σχέδιό Μου για τη δημιουργία διάρκειας έξι χιλιάδων ετών. Όλοι όσοι εγκαταλείπω, θα πρέπει να υπακούσουν και να Με εγκαταλείψουν πειθήνια. Όλοι όσοι αγαπώ, θα πρέπει, εξαιτίας των ευλογιών που τους έχω δώσει, να Με δοξολογούν, ώστε το όνομά Μου να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δόξα, και ένδοξο φως να προστεθεί στο ένδοξο πρόσωπό Μου, ώστε να γεμίζουν με τη σοφία Μου στη δόξα Μου, και να δοξάζουν το όνομά Μου ακόμα περισσότερο υπό το ένδοξο φως Μου!

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 103

Επόμενο: Κεφάλαιο 105

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο