Κεφάλαιο 104

Όλοι οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα πράγματα έξω από Μένα θα αφανιστούν, ενώ όλοι οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα πράγματα εντός Μου θα κερδίσουν τα πάντα από Μένα και θα εισέλθουν στη δόξα μαζί Μου, θα εισέλθουν στο δικό Μου όρος Σιών, θα εισέλθουν στην κατοικία Μου και θα συνυπάρξουν μαζί Μου για πάντα. Δημιούργησα τα πάντα στην αρχή και θα ολοκληρώσω το έργο Μου στο τέλος, Επίσης, θα υπάρχω και θα κυβερνήσω ως Βασιλέας για πάντα. Κατά την ενδιάμεση περίοδο, θα καθοδηγώ και θα διοικώ ολόκληρο το σύμπαν. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει την εξουσία Μου, διότι είμαι ο ένας Θεός ο ίδιος. Επιπλέον, έχω τη δύναμη να μεταβιβάσω την εξουσία Μου στους πρωτότοκους υιούς Μου, ώστε εκείνοι μπορούν να βασιλεύουν στο πλευρό Μου. Αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν για πάντα και δεν μπορούν να αλλάξουν ποτέ. Αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. (Οπουδήποτε συζητώ το διοικητικό Μου διάταγμα, αναφέρομαι στο τι συμβαίνει στη βασιλεία Μου και τι θα υπάρχει αιώνια και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ.) Όλοι πρέπει να πειστούν ολόψυχα, και πρέπει να δουν τη μεγάλη δύναμή Μου σε όσους αγαπώ. Κανείς δεν μπορεί να ντροπιάσει το όνομά Μου· όποιος το κάνει, πρέπει να φύγει από δω! Δεν είμαι ανελέητος, εσύ είσαι άδικος. Αν παραβιάσεις το παίδεμά Μου τότε θα σε αντιμετωπίσω και θα σε κάνω να χαθείς για όλη την αιωνιότητα. (Φυσικά, όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους που δεν είναι πρωτότοκοι υιοί Μου.) Τέτοια σκουπίδια δεν είναι ευπρόσδεκτα στον οίκο Μου, οπότε βιαστείτε και φύγετε από δω! Μην καθυστερείτε ούτε λεπτό, ούτε καν δευτερόλεπτο! Πρέπει να κάνεις αυτό που λέω, αλλιώς θα σε καταστρέψω με μία και μόνο λέξη. Καλά θα κάνεις να μη διστάζεις πλέον, καλά θα κάνεις να σταματήσεις πλέον να προσπαθείς να εξαπατάς. Ενώπιόν Μου, σκαρφίζεστε ανοησίες και μου λέτε ψέματα κατάμουτρα. Φύγετε γρήγορα! Ο χρόνος που έχω για τέτοια πράγματα είναι περιορισμένος. (Όταν έρθει η ώρα να παράσχουν υπηρεσίες, αυτοί οι άνθρωποι θα παράσχουν υπηρεσίες, και όταν έρθει η ώρα να φύγουν, θα φύγουν. Ενεργώ με σοφία, δεν είμαι εκτός χρόνου ούτε για ένα λεπτό· δεν είμαι ποτέ ούτε στο ελάχιστο εκτός. Οι πράξεις μου είναι δίκαιες και απολύτως ακριβείς.) Όσον αφορά τους πρωτότοκους υιούς Μου, είμαι ιδιαίτερα ανεκτικός και η αγάπη Μου για σας είναι αιώνια. Σας επιτρέπω να απολαμβάνετε αιωνίως καλές ευλογίες και αιώνια ζωή μαζί Μου. Στο μεταξύ, δεν θα υπομείνετε δυσκολίες ούτε θα υποβληθείτε στην κρίση Μου. (Αυτό αναφέρεται στην ώρα που θα ξεκινήσετε να απολαμβάνετε ευλογίες.) Αυτή είναι η απεριόριστη ευλογία και η υπόσχεση στους πρωτότοκους υιούς Μου όταν δημιούργησα τον κόσμο. Θα πρέπει να δείτε τη δικαιοσύνη Μου μέσα τους: αγαπώ όσους έχω προκαθορίσει, και μισώ όσους έχω εγκαταλείψει και αποκλείσει, στον αιώνα τον άπαντα.

Ως πρωτότοκοι υιοί Μου, όλοι σας θα πρέπει να μένετε πιστοί στα καθήκοντά σας και να μένετε σταθεροί στη θέση σας. Να είστε οι πρώτοι ώριμοι καρποί που θα αρπαγούν ενώπιόν Μου και θα δεχτούν επιθεώρηση από Μένα προσωπικά, ώστε να βιώσετε την ένδοξη εικόνα Μου και ώστε το φως της δόξας Μου να διαπερνά το πρόσωπό σας, οι ομιλίες Μου να διαδίδονται από το στόμα σας, η βασιλεία Μου να κυβερνάται από εσάς, και ο λαός Μου να διοικείται από εσάς. Εδώ αναφέρω την έκφραση «πρώτοι ώριμοι καρποί» όπως και όρους σαν το «αρπαγούν». Ποιοι είναι οι «πρώτοι ώριμοι καρποί»; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη φουρνιά ανθρώπων που αρπάζονται, ή για τους νικητές ή τους πρωτότοκους υιούς. Όλα αυτά συνιστούν πλάνη και οι εσφαλμένες ερμηνείες των λόγων Μου. Οι πρώτοι ώριμοι καρποί είναι οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί αποκάλυψη από Μένα και που τους έχει δοθεί εξουσία από Μένα. Τα λόγια «πρώτοι ώριμοι» αναφέρονται στο ότι βρίσκονται στην κατοχή Μου, και στο ότι έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Μένα. «Πρώτοι ώριμοι» δεν σημαίνει «πρώτοι σε μια σειρά» σειρά. «Πρώτοι ώριμοι καρποί» δεν είναι υλικά πράγματα που βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια. Αυτοί οι υποτιθέμενοι «καρποί» αναφέρονται σε πράγματα που αναδίδουν άρωμα (αυτό αποτελεί συμβολική σημασία)· δηλαδή, η λέξη αναφέρεται σε όσους μπορούν να Με βιώσουν, να Με εκδηλώσουν, και να ζήσουν μαζί Μου για πάντα. Όταν λέω «καρποί», αναφέρομαι σε όλους τους υιούς και τον λαό Μου, ενώ οι «πρώτοι ώριμοι καρποί» αναφέρονται στους πρωτότοκους υιούς που θα κυβερνούν στο πλευρό Μου ως βασιλείς. Συνεπώς, η ερμηνεία των λέξεων «πρώτοι ώριμοι» θα πρέπει να είναι ότι περιέχουν εξουσία· αυτό είναι το αληθινό τους νόημα. «Θα αρπαγούν» δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως ίσως φαντάζονται οι άνθρωποι· αυτό συνιστά μεγάλη παρανόηση. Η φράση «θα αρπαγούν» αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Όλοι όσοι αρπάζονται είναι οι πρωτότοκοι υιοί ή οι υιοί, ή αυτοί που απαρτίζουν τον λαό του Θεού. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετάσχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και αδιάψευστο. Αποτελεί αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου.

Πώς εξηγείται η «αγία σάλπιγγα»; Πώς την αντιλαμβάνεστε; Γιατί λέγεται ότι είναι αγία και ότι έχει ήδη ηχήσει; Αυτό πρέπει να ερμηνευτεί μέσω των σταδίων του έργου Μου και να γίνει κατανοητό μέσω της μεθόδου με την οποία εργάζομαι. Την ώρα που θα ανακοινωθεί δημόσια η κρίση Μου, θα αποκαλυφθεί η διάθεσή Μου σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Αυτή είναι η ώρα που θα ηχήσει η αγία σάλπιγγα. Τουτέστιν, λέω συχνά ότι η διάθεσή Μου είναι αγία και απρόσβλητη, και γι’ αυτό χρησιμοποιείται η λέξη «αγία» για να περιγράψει τη «σάλπιγγα». Από αυτό είναι εμφανές ότι η «σάλπιγγα» αναφέρεται στη διάθεσή Μου και αντιπροσωπεύει αυτό που είμαι και έχω. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι η κρίση Μου εξελίσσεται καθημερινά, η οργή Μου εξαπολύεται καθημερινά, και η κατάρα Μου πλήττει καθετί που δεν συνάδει με τη διάθεσή Μου σε καθημερινή βάση. Μπορεί τότε να ειπωθεί ότι η κρίση Μου ξεκινά την ώρα που ηχεί η αγία σάλπιγγα, και συνεχίζει να ηχεί καθημερινά, χωρίς να σταματά στιγμή και χωρίς να σταματά ούτε λεπτό ή δευτερόλεπτο. Από δω και στο εξής, η αγία σάλπιγγα θα ηχεί ολοένα και πιο δυνατά, μαζί με το σταδιακό χτύπημα των μεγάλων καταστροφών. Με άλλα λόγια, παράλληλα με την αποκάλυψη της δίκαιης κρίσης Μου, η διάθεσή Μου θα δημοσιοποιείται ολοένα και περισσότερο, και αυτό που είμαι και έχω θα προστίθεται όλο και περισσότερο στους πρωτότοκους υιούς Μου ολοένα και περισσότερο. Έτσι θα εργάζομαι στο μέλλον: Από τη μία θα συντηρώ και θα σώζω όσους αγαπώ, ενώ από την άλλη θα χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να αποκαλύπτω όλους όσους απεχθάνομαι. Να θυμάστε! Αυτή είναι η μέθοδος του έργου Μου, τα στάδια του έργου Μου, πράγμα που ισχύει απόλυτα. Το σχεδιάζω αυτό από τον καιρό της δημιουργίας και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει.

Υπάρχουν ακόμα πολλά τμήματα των λόγων Μου που είναι δυσκολονόητα για τους ανθρώπους, οπότε έχω βελτιώσει περαιτέρω το εκφραστικό Μου ύφος και τις μεθόδους με τις οποίες αποκαλύπτω τα μυστήρια. Δηλαδή, το εκφραστικό Μου ύφος αλλάζει και βελτιώνεται καθημερινά, με νέες μορφές και μεθόδους καθημερινά. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου και κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει. Οι άνθρωποι μπορούν να μιλούν και να ενεργούν μόνο σύμφωνα με ό,τι λέω. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Έχω προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις τόσο όσο αφορά η υπόστασή Μου όσο και τη σάρκα Μου. Μέσα σε κάθε πράξη και έργο της ανθρώπινης φύσης Μου υπάρχει μια πτυχή της σοφίας της θεϊκής Μου φύσης. (Εφόσον η ανθρωπότητα δε κατέχει καθόλου σοφία, το ότι λέω πως οι πρωτότοκοι υιοί διαθέτουν τη σοφία Μου αφορά το γεγονός ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου διαθέτουν τη θεϊκή Μου φύση μέσα τους.) Όταν οι πρωτότοκοι υιοί κάνουν ανοησίες, είναι γιατί εξακολουθείτε να έχετε ανθρώπινα στοιχεία μέσα σας. Ως εκ τούτου, πρέπει να απαλλαγείτε από τέτοιες ανθρώπινες ανοησίες και να κάνετε ό,τι αγαπώ και να απορρίπτετε ό,τι μισώ. Όποιος προέρχεται από Μένα, πρέπει να επιστρέψει εντός Μου και οποιοσδήποτε γεννιέται από Μένα, πρέπει να επιστρέψει εντός της δόξας Μου. Εκείνοι που μισώ πρέπει να εγκαταλειφθούν και να αποκοπούν από Μένα. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου· είναι η διαχείρισή Μου και το σχέδιό Μου για τη δημιουργία διάρκειας έξι χιλιάδων ετών. Όλοι όσοι εγκαταλείπω, θα πρέπει να υποταχθούν και να Με εγκαταλείψουν πειθήνια. Όλοι όσοι αγαπώ, θα πρέπει, λόγω των ευλογιών που τους έχω δώσει, να Με δοξολογούν, ώστε το όνομά Μου να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δόξα, και ώστε ένδοξο φως να προστεθεί στο ένδοξο πρόσωπό Μου, ώστε να γεμίζουν με τη σοφία Μου στη δόξα Μου, και να δοξάζουν το όνομά Μου ακόμα περισσότερο υπό το ένδοξο φως Μου!

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 103

Επόμενο: Κεφάλαιο 105

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο