Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

0 αποτελέσματα αναζήτησης

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Στην εμπειρία

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εμπειριών του ο Πέτρος, είχε υπομείνει εκατοντάδες δοκιμασίες. Αν και οι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν τον όρο «δοκιμασία», δεν καταλαβαίνουν καθόλου την πραγματική σημασία του ή τις περιστάσεις. Ο Θεός αμβλύνει την αποφασιστικότητα του ανθρώπου, εξευγενίζει την εμπιστοσύνη του και οδηγεί στην τελείωση κάθε του κομμάτι, κατορθώνοντάς το κυρίως μέσα από τις δοκιμασίες. Επίσης, οι δοκιμασίες είναι το κρυφό έργο του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται σαν ο Θεός να εγκατέλειψε τον άνθρωπο, κι έτσι ο άνθρωπος, αν δεν είναι προσεκτικός, θα τις θεωρήσει πειρασμούς του Σατανά. Στην πραγματικότητα, πολλές δοκιμασίες μπορούν να θεωρηθούν πειρασμοί, κι αυτή είναι η αρχή και ο κανόνας του έργου του Θεού. Αν ο άνθρωπος ζει αληθινά ενώπιον του Θεού, θα τις δει ως δοκιμασίες από τον Θεό και δεν θα τις αφήσει να γλιστρήσουν. Αν κάποιος πει ότι ο Σατανάς σίγουρα δεν θα τον πλησιάσει, επειδή ο Θεός είναι μαζί του, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Πώς μπορεί να εξηγηθεί ότι ο Ιησούς αντιμετώπισε δοκιμασίες, αφότου είχε νηστέψει στην έρημο για σαράντα μέρες; Έτσι, αν ο άνθρωπος έχει σωστές απόψεις σχετικά με την πίστη στον Θεό, θα δει πολλά πράγματα πολύ πιο καθαρά και δεν θα έχει στρεβλή και εσφαλμένη κατανόηση. Αν κάποιος είναι πραγματικά αποφασισμένος να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, χρειάζεται να προσεγγίσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, χωρίς να γέρνει προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά. Αν δεν έχεις γνώση του έργου του Θεού, δεν θα γνωρίζεις πώς να συνεργαστείς με τον Θεό. Αν δεν γνωρίζεις τις αρχές του έργου του Θεού και αγνοείς τον τρόπο που ο Σατανάς εργάζεται πάνω στον άνθρωπο, δεν θα έχεις μονοπάτι της πράξης. Μια απλή επιδίωξη γεμάτη ζήλο, δεν θα σου επιτρέψει να πετύχεις τα αποτελέσματα που απαιτεί ο Θεός. Τέτοιος τρόπος εμπειρίας είναι παρόμοιος με τον τρόπο του Λώρενς, δεν διαφοροποιείται κι επικεντρώνεται μόνο στην εμπειρία, αγνοώντας εντελώς ποιο είναι το έργο του Σατανά, ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, με τι μοιάζει ο άνθρωπος χωρίς την παρουσία του Θεού, τι είδους ανθρώπους θέλει ο Θεός να οδηγήσει στην τελείωση. Πώς να συμπεριφέρεται προς διαφορετικούς ανθρώπους, πώς να συλλάβει το τωρινό θέλημα του Θεού, πώς να γνωρίζει τη διάθεση του Θεού, προς ποιους ανθρώπους, σε ποιες περιστάσεις, σε ποια ηλικία κατευθύνονται το έλεος του Θεού, η μεγαλοπρέπειά Του και η δικαιοσύνη Του - δεν τα διαφοροποιεί. Αν ο άνθρωπος δεν έχει πολλά οράματα σαν θεμέλιό του, ένα θεμέλιο για τις εμπειρίες του, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ζωή, πόσο μάλλον εμπειρία. απλώς με ανόητο τρόπο εξακολουθεί να υποτάσσεται στα πάντα, υπομένοντας τα πάντα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθούν στην τελείωση. Μπορεί να ειπωθεί πως μη έχοντας κανένα από τα οράματα που θίχτηκαν παραπάνω, είναι αρκετή απόδειξη ότι είσαι ένας ανόητος, παρόμοιος με μια στήλη άλατος, που στέκεται για πάντα στον Ισραήλ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι άχρηστοι, δεν κάνουν για τίποτα! Μερικοί άνθρωποι μόνο υποτάσσονται τυφλά, γνωρίζουν πάντοτε τους εαυτούς τους και χρησιμοποιούν πάντοτε τις δικές τους μεθόδους για να συμπεριφερθούν όταν αντιμετωπίζουν νέα θέματα, ή χρησιμοποιούν «σοφία» για να αντιμετωπίσουν ασήμαντα ζητήματα που είναι ανάξια λόγου· αυτοί είναι άνθρωποι που στερούνται οξυδέρκειας, σαν να επρόκειτο από τη φύση τους να παραδοθούν στις αντιξοότητες, μένοντας πάντα οι ίδιοι, χωρίς ποτέ να αλλάζουν. αυτός είναι ένας ανόητος με καμία απολύτως οξυδέρκεια. Ποτέ δεν ταιριάζουν τα μέτρα με τις περιστάσεις ή με διαφορετικούς ανθρώπους. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν εμπειρία. Βλέπω πως μερικοί άνθρωποι γνωρίζουν τους εαυτούς τους μέχρι ενός σημείου, ώστε όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτούς που έχουν αναλάβει το έργο του πονηρού πνεύματος, σκύβουν ακόμη και το κεφάλι τους και ομολογούν την ενοχή τους, μη τολμώντας να ορθώσουν το ανάστημά τους και να τους καταδικάσουν. Όταν αντιμετωπίζουν το ολοφάνερο έργο του Αγίου Πνεύματος, ούτε τότε τολμούν να υπακούσουν, πιστεύοντας πως ακόμα και τα πονηρά πνεύματα βρίσκονται στα χέρια του Θεού, και δεν τολμούν ούτε στο ελάχιστο να εξεγερθούν και να αντισταθούν. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν έχουν την αξιοπρέπεια του Θεού και είναι οπωσδήποτε ανίκανοι να σηκώσουν βαρύ φορτίο για τον Θεό. Τέτοιοι μπερδεμένοι άνθρωποι δεν διαφέρουν. Συνεπώς, αυτή η οδός απόκτησης εμπειρίας θα πρέπει να εγκαταλειφθεί καθώς είναι αβάσιμη στα μάτια του Θεού.

Πραγματικά, ο Θεός εργάζεται πολύ με τους ανθρώπους, μερικές φορές δοκιμάζοντάς τους, άλλες φορές δημιουργώντας το περιβάλλον για να τους μαλακώσει και μερικές φορές μιλώντας τους για να τους καθοδηγήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις τους. Μερικές φορές το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους ανθρώπους σε περιβάλλοντα προετοιμασμένα από τον Θεό γι’ αυτούς για να ανακαλύψουν, εν αγνοία τους, πολλά πράγματα που τους λείπουν. Χωρίς να το γνωρίζουν, μέσα από αυτά που οι άνθρωποι λένε ή κάνουν, μέσα από τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους άλλους και αντιμετωπίζουν τα πράγματα, το Άγιο Πνεύμα τους διαφωτίζει ώστε να καταλάβουν πολλά πράγματα που δεν καταλάβαιναν πριν, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν πολλά πράγματα ή πολλούς ανθρώπους πιο διεξοδικά, επιτρέποντάς τους να εξετάσουν πολλά πράγματα για τα οποία είχαν άγνοια πριν. Αν έχεις επαφή με τον κόσμο, σταδιακά διακρίνεις καλύτερα τα πράγματα του κόσμου, και καθώς πλησιάζεις τον θάνατο ίσως καταλήξεις στο συμπέρασμα: «είναι στ’ αλήθεια δύσκολο να είσαι άνθρωπος.» Αν πειραματιστείς για κάποιο χρονικό διάστημα στην παρουσία του Θεού, και καταλήξεις να καταλάβεις το έργο του Θεού και τη διάθεσή Του, θα κερδίσεις άθελά σου πολλή επίγνωση και το ανάστημά σου σταδιακά θα αυξηθεί. Θα καταλάβεις καλύτερα πολλά πνευματικά πράγματα και θα είσαι πιο ξεκάθαρος, ιδιαίτερα όσον αφορά στο έργο του Θεού. Θα είσαι ικανός να δεχθείς τα λόγια του Θεού, τα έργα του Θεού, την κάθε πράξη του Θεού, τη διάθεση του Θεού κι αυτό που ο Θεός είναι και έχει σαν τη δική σου ζωή. Αν το μόνο που κάνεις είναι να περιπλανιέσαι στον κόσμο, τα φτερά σου θα γίνουν ολοένα και πιο σκληρά, και η πλευρά σου που αντιστέκεται στον Θεό θα γίνει ακόμα πιο έντονη. Θα είναι δύσκολο για τον Θεό να βρει τρόπο να σε χρησιμοποιήσει. Επειδή υπάρχει μέσα σου πολλή από την πλευρά που λέει «όπως το βλέπω εγώ», είναι δύσκολο για τον Θεό να βρει μια χρήση για σένα. Όσο περισσότερο βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού, τόσο περισσότερες εμπειρίες θα έχεις. Αν βρίσκεσαι ακόμα στον κόσμο σαν ένα κτήνος, αν το στόμα σου ομολογεί πίστη στον Θεό και η καρδιά σου σε κάποιον άλλον, και αν μαθαίνεις τις κοσμικές φιλοσοφίες της ζωής, δεν είναι σαν να διαγράφεις έτσι όλο το προηγούμενο έργο; Συνεπώς, όσο περισσότερο βρίσκονται οι άνθρωποι στην παρουσία του Θεού, τόσο πιο εύκολο είναι να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Αυτό είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο το Άγιο Πνεύμα εκτελεί το έργο Του. Αν δεν το καταλαβαίνεις, θα είναι αδύνατον για σένα να εισέλθεις στον σωστό δρόμο και δεν θα υπάρχει περίπτωση να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Δεν θα μπορείς να έχεις μια φυσιολογική πνευματική ζωή και θα είσαι σαν ανάπηρος, μόνο με τη δική σου σκληρή δουλειά και χωρίς καθόλου από το έργο του Θεού. Δεν θα είναι αυτό κάτι λανθασμένο με την εμπειρία σου; Δεν χρειάζεται αναγκαστικά να προσεύχεσαι για να βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού. Μερικές φορές είναι όταν σκέφτεσαι τον Θεό ή αναλογίζεσαι το έργο Του, άλλες φορές όταν αντιμετωπίζεις κάποιο θέμα κι άλλες φορές όταν αποκαλύπτεσαι σε κάποιο γεγονός, τότε είναι που μπαίνεις στην παρουσία του Θεού. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε, δεν βρίσκομαι στην παρουσία του Θεού αφού προσεύχομαι συχνά; Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται ατελείωτα «στην παρουσία του Θεού.» Οι προσευχές μπορεί να βρίσκονται πάντα στα χείλη τους, αλλά δεν ζουν πραγματικά στην παρουσία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτού του είδους μπορούν μόνο να συντηρήσουν την κατάστασή τους στην παρουσία του Θεού μ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούν να επικοινωνούν συνεχώς με τον Θεό με την καρδιά τους ή να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της εμπειρίας για να εισέλθουν στην παρουσία του Θεού, είτε μέσω της βαθειάς περισυλλογής, του σιωπηλού στοχασμού μέσα στην καρδιά τους ή μέσω της επαφής με τον Θεό της καρδιάς τους με τη δική τους καρδιά, αναλογιζόμενοι το βάρος του Θεού. Προσφέρουν προσευχές ψηλά στον ουρανό με το στόμα τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους κι έχουν τον Θεό μόνο όταν πλησιάζουν τον Θεό, όμως τον περισσότερο καιρό δεν έχουν τον Θεό καθόλου. Δεν είναι αυτό η έκφραση του να μην έχει κάποιος τον Θεό στην καρδιά του; Αν πράγματι έχουν τον Θεό, θα ήταν πιθανό να κάνουν πράγματα που μόνο οι ληστές και τα κτήνη κάνουν; Αν κάποιος έχει πραγματικά φόβο Θεού, θα φέρει την αληθινή καρδιά του σε επαφή με τον Θεό, οι σκέψεις και οι ιδέες του πάντα θα καταλαμβάνονται από τα λόγια του Θεού. Θα είναι απίθανο να κάνει λάθη στα εξωτερικά πράγματα που οι άνθρωποι είναι ικανοί να επιτύχουν, δεν θα κάνει τίποτα που ολοφάνερα αντιτίθεται στον Θεό. Μόνο αυτό είναι το πρότυπο του να είσαι ένας πιστός.

Προηγούμενο:Με τι πρέπει να εφοδιαστεί ένας επαρκής ποιμένας

Επόμενο:Οι εντολές της νέας εποχής

Δείτε επίσης