Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Να υπακούς στο έργο του Αγίου Πνεύματος ώστε να ακολουθείς μέχρι τέλους

Ταχύτητα

Να υπακούς στο έργο του Αγίου Πνεύματος ώστε να ακολουθείς μέχρι τέλους

Το έργο του Αγίου Πνεύματος αλλάζει,

με κάθε βήμα πάει πιο ψηλά, αποκαλύπτει πιο τρανά.

Έτσι ο Θεός τέλειο κάνει τον άνθρωπο.

Αν δεν μπορεί ν’ ακολουθήσει, ίσως μείνει πίσω.

Χωρίς καρδιά που υπακούει,

δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους.

Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι,

θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά.

Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται

στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού.

Πέρασε η παλιά εποχή και μια καινούρια ήρθε.

Μια νέα εποχή, νέο έργο απαιτεί.

Και στην έσχατη, που ο Θεός τον άνθρωπο τελειοποιεί,

θα εργαστεί γοργά, νέο έργο επιτελών.

Χωρίς καρδιά που να υπακούει,

πώς κανείς θ’ ακολουθήσει τον Θεό;

Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι,

θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά.

Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται

στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού.

Το έργο του Θεού κανόνες δεν γνωρίζει,

παντοτινά είναι καινούριο, υψηλότερο.

Το έργο Του πιο πρακτικό γίνεται,

ολοένα πιο κοντά στις ανθρώπινες ανάγκες.

Μόνο μέσα απ’ αυτό ο άνθρωπος

μπορεί ν’ αλλάξει την διάθεσή του.

Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι,

θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά.

Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται

στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού.

Η γνώση τ’ ανθρώπου μεγαλώνει, ο Θεός το έργο Του υψώνει.

Έτσι ο Θεός τον άνθρωπο τέλειο καθιστά προς χρήση Του.

Μάχεται το έργο Του, διορθώνει αντιλήψεις,

σε πίστη υψηλότερη τους οδηγεί,

το θέλημα του Θεού να γίνει.

Οι ανυπάκουοι, με θέληση αντίθετοι,

θα μείνουν πίσω ενώ το έργο του Θεού πάει μπροστά.

Οι υπάκουοι μονάχα που ταπεινώνονται

στο τέλος μπορούν να φτάσουν του δρόμου αυτού, του δρόμου αυτού, του δρόμου αυτού.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός θα διορθώσει τις αδικίες στον κόσμο των ανθρώπων

Επόμενο:Είναι σημαντικό να έχεις κανονική σχέση με τον Θεό

Σχετικό περιεχόμενο