Κεφάλαιο 96

Θα παιδέψω όλους όσους γεννήθηκαν από Μένα που εντούτοις δεν Με γνωρίζουν για να καταδείξω όλη Μου την οργή, τη μεγάλη δύναμή Μου και την πλήρη σοφία Μου. Μέσα Μου τα πάντα είναι δίκαια και δεν υπάρχει απολύτως καμία αδικία, καμία απάτη, ούτε ατιμία. Όποιος είναι άτιμος και απατεώνας πρέπει να είναι γιος της κόλασης —να έχει γεννηθεί στον Άδη. Μέσα Μου όλα είναι ανοικτά. Ό,τι λέω ότι θα ολοκληρωθεί, όντως θα ολοκληρωθεί, ό,τι λέω ότι θα εδραιωθεί, θα εδραιωθεί και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει ή να μιμηθεί αυτά τα πράγματα επειδή είμαι ο ένας και μοναδικός, ο Θεός ο ίδιος. Μέσω των γεγονότων που πρόκειται να συμβούν, όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα των προκαθορισμένων και επιλεγμένων πρωτότοκων υιών Μου θα αποκαλυφθούν ένας προς έναν και όλοι όσοι δεν ανήκουν στην ομάδα των πρωτότοκων υιών θα αποκλειστούν από Μένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτελώ και ολοκληρώνω το έργο Μου. Τώρα ακριβώς, εκθέτω κάποιους ανθρώπους μόνο και μόνο για να μπορούν οι πρωτότοκοι υιοί Μου να δουν τα θαυμαστά έργα Μου, αλλά αργότερα δεν θα εργαστώ κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως, θα ξεκινήσω από τη γενική κατάσταση αντί να τους αφήσω να δείξουν την αληθινή τους φύση ένας-ένας (επειδή οι δαίμονες είναι όλοι βασικά ίδιοι, αρκεί να επιλέξω μόνο μερικούς ως παράδειγμα). Όλοι οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι ξεκάθαροι στην καρδιά τους, και δεν χρειάζεται να δώσω περαιτέρω εξηγήσεις (διότι στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, σίγουρα θα αποκαλυφθούν ο ένας μετά τον άλλον).

Είναι στη διάθεσή Μου να κρατώ τις υποσχέσεις Μου, και μέσα Μου τίποτα δεν είναι κρυφό ή μυστικό. Θα σας πω τα πάντα για το κάθε τι που πρέπει να κατανοείτε, αλλά δεν θα σας πω επ’ ουδενί τίποτα που δεν πρέπει να γνωρίζετε, από φόβο μήπως δεν μπορέσετε να παραμείνετε σταθεροί. Μην προσκολλιέστε σε μικροπράγματα και χάνετε κατ’ αυτόν τον τρόπο ό,τι είναι σημαντικό —πραγματικά δεν αξίζει. Πιστέψτε ότι είμαι ο παντοδύναμος Θεός, και τότε όλα θα επιτευχθούν και όλα θα γίνουν εύκολα και ευχάριστα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργώ Εγώ. Όποιος πιστεύει, του επιτρέπω να δει, και όποιος δεν πιστεύει, δεν του επιτρέπω να γνωρίζει και δεν τον αφήνω ποτέ να καταλάβει. Μέσα Μου δεν υπάρχει καμία συμπόνια ή έλεος και σίγουρα θα σκοτώσω χωρίς να κρατηθώ οποιονδήποτε υβρίζει το παίδεμά Μου, και θα φερθώ σε όλους το ίδιο. Έχω την ίδια συμπεριφορά προς όλους —δεν έχω συναισθήματα για κανέναν προσωπικά και δεν ενεργώ σύμφωνα με τα σαρκικά αισθήματα. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να μη βλέπουν τη δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου μέσω αυτού; Αυτή είναι η σοφία και η διάθεσή Μου, τις οποίες κανείς δεν δύναται να αλλάξει και κανείς δεν δύναται να γνωρίζει πλήρως. Τα χέρια Μου συνεχώς ορίζουν τα πάντα, όλη την ώρα, και συνεχώς ρυθμίζω τα πάντα για να Μου παρέχουν υπηρεσίες ανά πάσα ώρα. Αμέτρητοι άνθρωποι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό Μου προκειμένου να εκπληρώσουν το σχέδιο διαχείρισής Μου, αλλά στο τέλος βλέπουν τις ευλογίες, αλλά δεν μπορούν να τις απολαύσουν —πόσο θλιβερό! Εντούτοις, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την καρδιά Μου. Αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα (όποτε αναφέρονται διοικητικά διατάγματα, πρόκειται για κάτι που δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς, οπότε όταν θα μιλήσω στο μέλλον, αν έχω βάλει το νου Μου σε κάτι, τότε αυτό σίγουρα είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. Να θυμάστε! Μην το προσβάλλετε για να μην υποστείτε απώλεια), και αποτελεί επίσης τμήμα του σχεδίου διαχείρισής Μου. Είναι δικό Μου το έργο, δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε. Πρέπει να το κάνω —πρέπει να το ρυθμίσω, και αρκεί για να δείξει την παντοδυναμία Μου και να εκφράσει την οργή Μου.

Οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα δεν γνωρίζουν και δεν κατανοούν ξεκάθαρα την ανθρώπινη φύση Μου. Τα έχω πει αρκετές φορές, αλλά είστε ακόμα θολωμένοι και δεν κατανοείτε πολλά. Εντούτοις, αυτό είναι το δικό Μου έργο, και τώρα, αυτή τη στιγμή, όποιος ξέρει, ξέρει, και όποιος δεν ξέρει, δεν τον αναγκάζω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχω μιλήσει με σαφήνεια σχετικά και δεν θα τα ξαναπώ αργότερα (επειδή έχω πει πάρα πολλά, και τα είπα πολύ ξεκάθαρα. Όποιος Με γνωρίζει έχει σίγουρα το έργο του Αγίου Πνεύματος και είναι αναμφίβολα ένας από τους πρωτότοκους υιούς Μου. Όποιος δεν Με γνωρίζει δεν είναι σίγουρα, αποδεικνύοντας ότι έχω ήδη αποσύρει το Πνεύμα Μου από αυτόν). Εντούτοις, στο τέλος θα τους κάνω όλους να Με γνωρίσουν —να Με γνωρίσουν πλήρως, τόσο στην ανθρώπινη φύση Μου όσο και στη θεϊκή φύση Μου. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου, και πρέπει να εργαστώ κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι και το διοικητικό Μου διάταγμα. Ο καθένας πρέπει να Με αποκαλεί τον μόνο αληθινό Θεό, και να Με δοξολογεί και να αναγνωρίζει την αξία Μου διαρκώς με χαρά.

Το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει ήδη ολοκληρωθεί πλήρως, και τα πάντα έχουν επιτευχθεί εδώ και πολύ καιρό. Στα ανθρώπινα μάτια, φαίνεται ότι μεγάλο τμήμα του έργου Μου είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά το έχω ήδη ρυθμίσει σωστά, και αυτό που υπολείπεται είναι η ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα στάδιά Μου κάνοντας μία εργασία τη φορά (αυτό συμβαίνει επειδή πριν από τη δημιουργία του κόσμου Εγώ προκαθόρισα ποιος είναι σε θέση να παραμείνει ακλόνητος υπό τις δοκιμασίες, ποιος δεν μπορεί να επιλεγεί και να προκαθοριστεί από Μένα και ποιος δεν μπορεί να μοιραστεί τα δεινά Μου. Όσοι μπορούν να μοιραστούν τα δεινά Μου, δηλαδή, όσοι έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Μένα, θα τους κρατήσω σίγουρα και θα τους βοηθήσω να υπερβούν τα πάντα). Είμαι ξεκάθαρος στην καρδιά Μου για το τι ρόλο έχει ο καθένας. Γνωρίζω καλά ποιος Μου παρέχει υπηρεσίες, ποιος είναι πρωτότοκος υιός, και ποιος είναι μεταξύ των υιών Μου και του λαού Μου. Το ξέρω σαν την παλάμη του χεριού Μου. Όποιος είπα στο παρελθόν ότι είναι πρωτότοκος υιός εξακολουθεί και τώρα να είναι πρωτότοκος υιός και όποιος είπα στο παρελθόν ότι δεν είναι πρωτότοκος υιός δεν είναι ούτε και τώρα πρωτότοκος υιός. Για ό,τι κάνω, δεν μετανιώνω, και δεν το αλλάζω εύκολα. Εννοώ ό,τι λέω (μέσα Μου δεν υπάρχει τίποτα επιπόλαιο), και ποτέ δεν αλλάζει! Όσοι Μου παρέχουν υπηρεσίες, Μου παρέχουν πάντοτε υπηρεσίες: είναι τα βόδια Μου. Είναι τα άλογά Μου (αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ πνευματική κατανόηση. Όταν τους χρησιμοποιώ, είναι χρήσιμοι, αλλά όταν δεν τους χρησιμοποιώ, τους σκοτώνω. Όταν μιλάω για βόδια και άλογα, εννοώ όσους δεν έχουν πνευματική κατανόηση, όσους δεν Με γνωρίζουν και δεν υποτάσσονται σ’ Εμένα, και ακόμα κι αν είναι υπάκουοι, υποτακτικοί, απλοί και ειλικρινείς, συνεχίζουν να είναι πραγματικά βόδια και άλογα). Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υπερβολικοί και αχαλίνωτοι ενώπιόν Μου, μιλούν και γελούν βροντερά, δείχνουν ασέβεια —βλέπουν μόνο την ανθρώπινη φύση Μου και όχι τη θεϊκή φύση Μου. Στην ανθρώπινη φύση Μου αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να περάσουν και μπορώ να τις συγχωρήσω, αλλά στη θεϊκή φύση Μου δεν είναι τόσο εύκολο. Στο μέλλον, θα αποφασίσω ότι έχεις διαπράξει το αμάρτημα της βλασφημίας. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη φύση Μου μπορεί να υβριστεί, αλλά όχι η θεϊκή φύση Μου και οποιοσδήποτε συγκρουστεί έστω και ελαφρότατα με Μένα, θα προβώ άμεσα σε κρίση, πάραυτα. Μη νομίζεις ότι επειδή είχες σχέση για πολλά χρόνια με το άτομο που είμαι και έχεις εξοικειωθείς μ’ Εμένα, μπορείς να μιλάς και να ενεργείς απερίσκεπτα. Αληθινά δεν Με νοιάζει! Ανεξάρτητα από το ποιος είναι, θα τον αντιμετωπίσω δίκαια. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου.

Τα μυστήριά Μου αποκαλύπτονται στους ανθρώπους μέρα με τη μέρα και καθίστανται σαφέστερα μέρα με τη μέρα, ακολουθώντας τα στάδια της αποκάλυψης, που αρκούν για να δείξουν τον ρυθμό του έργου Μου. Αυτή είναι η σοφία Μου (Δεν το λέω άμεσα. Διαφωτίζω τους πρωτότοκους υιούς Μου και τυφλώνω τους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα). Επιπλέον, σήμερα θα σας αποκαλύψω το μυστήριό Μου μέσω του Υιού Μου. Θα σας αποκαλύψω σήμερα πράγματα που είναι αδιανόητα στους ανθρώπους, για να σας τα γνωρίσω διεξοδικά και να τα κατανοήσετε ξεκάθαρα. Επιπλέον, αυτό το μυστήριο υπάρχει σε όλους εκτός των πρωτότοκων υιών Μου, αλλά κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει. Αν και υπάρχει μέσα σε κάθε άτομο, κανείς δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Τι λέω; Στο έργο Μου και στις ομιλίες Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναφέρω συχνά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, τον Σατανά, τους διαβόλους και τον αρχάγγελο. Τι είναι αυτοί; Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση; Τι εκδηλώνεται μέσω αυτών; Οι εκδηλώσεις του μεγάλου κόκκινου δράκοντα αφορούν την αντίσταση σ’ Εμένα, την έλλειψη αντίληψης και κατανόησης της σημασίας των λόγων Μου, συχνές διώξεις εναντίον Μου και προσπάθειες κατάστρωσης σχεδίων για τη διατάραξη της διαχείρισής Μου. Ο Σατανάς εκδηλώνεται ως εξής: αγωνίζεται εναντίον Μου για την εξουσία, θέλει να κατέχει τον εκλεκτό λαό Μου και εκφράζει αρνητικά λόγια για να παραπλανήσει τον λαό Μου. Οι διάβολοι (όσοι δεν αποδέχονται το όνομά Μου, όσοι δεν πιστεύουν, είναι όλοι διάβολοι) εκδηλώνονται ως εξής: λαχταρούν τις σαρκικές απολαύσεις, ενδίδουν σε σατανικές ηδονές, ζουν υπό τα δεσμά του Σατανά, κάποιοι Μου αντιστέκονται και κάποιοι Με υποστηρίζουν (αλλά δεν αποδεικνύουν ότι είναι οι αγαπημένοι Μου υιοί). Ο αρχάγγελος εκδηλώνεται ως εξής: μιλάει με αναίδεια, είναι ανήθικος, συχνά υιοθετεί τον τόνο Μου για να κάνει κήρυγμα στους ανθρώπους, εστιάζει μόνο στη μίμηση της εξωτερικής Μου εικόνας, τρώει ό,τι τρώω και χρησιμοποιεί ό,τι χρησιμοποιώ. Εν ολίγοις, θέλει να είναι ισότιμος μ’ Εμένα, είναι φιλόδοξος αλλά δεν διαθέτει το επίπεδό Μου και δεν έχει τη ζωή Μου, είναι σκουπίδι. Ο Σατανάς, οι διάβολοι και ο αρχάγγελος είναι όλες κλασικές εκφράσεις του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, έτσι όσοι δεν έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Μένα είναι όλοι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα: έτσι είναι ακριβώς! Όλοι αυτοί είναι εχθροί Μου. (Παρόλα αυτά, οι ενοχλήσεις εκ μέρους του Σατανά εξαιρούνται. Εάν η φύση σου είναι το επίπεδό Μου, κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει. Επειδή τώρα ζεις ακόμα στη σάρκα, περιστασιακά θα έρχεσαι αντιμέτωπος με τους πειρασμούς του Σατανά —αυτό είναι αναπόφευκτο— αλλά πρέπει να είσαι πάντα προσεκτικός.) Γι’ αυτό, θα εγκαταλείψω όλους τους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα εκτός των πρωτότοκων υιών Μου. Η φύση τους δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ, είναι το επίπεδο του Σατανά. Εκδηλώνουν τους διαβόλους και βιώνουν τον αρχάγγελο. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας για τον οποίο μιλώ δεν είναι ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Αντιθέτως, είναι το κακό πνεύμα που Μου εναντιώνεται, συνώνυμο του οποίου είναι ο «μεγάλος κόκκινος δράκοντας». Έτσι, όλα τα πνεύματα εκτός του Αγίου Πνεύματος είναι κακά πνεύματα, και μπορεί επίσης να πει κανείς ότι είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε όλους.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 95

Επόμενο: Κεφάλαιο 97

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο