Κεφάλαιο 94

Επιστρέφω στη Σιών με τους πρωτότοκους υιούς Μου —κατανοείτε όντως την πραγματική σημασία αυτής της φράσης; Σας έχω υπενθυμίσει επανειλημμένα ότι θέλω να μεγαλώσετε γρήγορα για να βασιλεύσετε μαζί Μου. Θυμάστε; Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με την ενσάρκωσή Μου: από τη Σιών ήλθα ενσαρκωμένος στον κόσμο για να κερδίσω μέσω της σάρκας μια ομάδα ανθρώπων που είναι σε σύμπνοια μ’ Εμένα, και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στη Σιών. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε από τη σάρκα στο αρχικό σώμα. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της φράσης «θα επιστρέψουμε στη Σιών». Επιπλέον, αυτό είναι το πραγματικό νόημα και το επίκεντρο του συνολικού σχεδίου διαχείρισής Μου, και ακόμη περισσότερο, το πιο σημαντικό τμήμα του σχεδίου διαχείρισής Μου, το οποίο κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει και το οποίο θα επιτευχθεί άμεσα. Εάν είστε στη σάρκα, δεν θα ξεφορτωθείτε ποτέ τις ανθρώπινες αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης, πολύ λιγότερο δε, θα απαλλαγείτε από τον γήινο αέρα, θα αποτινάξετε το χώμα, και θα είστε πάντα πηλός. Μόνο όταν θα είστε στο σώμα θα μπορείτε να απολαύσετε τις ευλογίες. Τι είναι οι ευλογίες; Θυμάστε; Στη σάρκα δεν μπορεί να γίνει λόγος περί ευλογιών, οπότε κάθε πρωτότοκος υιός πρέπει να ακολουθήσει το μονοπάτι από τη σάρκα στο σώμα. Στη σάρκα έχετε δεχτεί την καταπίεση και τον διωγμό από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα (αυτό συμβαίνει επειδή είστε ανίσχυροι, δεν έχετε κερδίσει καμία δόξα), αλλά στο σώμα θα είναι πολύ διαφορετικά, και θα είστε περήφανοι και πανευτυχείς. Οι ημέρες της καταπίεσης θα τελειώσουν οριστικά και θα αποδεσμευτείτε και θα απελευθερωθείτε για πάντα. Έτσι πρέπει να γίνει εάν πρέπει να προσθέσω αυτό που Εγώ είμαι και έχω μέσα σας. Διαφορετικά, θα έχετε μόνο τα χαρακτηριστικά Μου. Ανεξάρτητα από το πόσο κάποιος μιμείται εξωτερικά κάποιον άλλο, δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδιοι. Μόνο στο άγιο πνευματικό σώμα (αναφέρεται στο σώμα) μπορούμε να είμαστε ακριβώς ίδιοι. (Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τις ίδιες ιδιότητες, το ίδιο είναι, τα ίδια υπάρχοντα, και μπορούμε να είμαστε ομόφρονες, ενωμένοι, αδιαίρετοι και αδιαχώριστοι, διότι το άγιο πνευματικό σώμα είναι όλα.)

Γιατί αρχίζετε τώρα να μισείτε τον κόσμο και να αηδιάζετε με κάθε είδους ενοχλητικά πράγματα όπως το φαγητό, η ένδυση και ούτω καθεξής, και ανυπομονείτε να απαλλαγείτε από αυτά; Αυτή είναι ένδειξη ότι θα εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο (το σώμα), και θα έχετε ένα προαίσθημα (αν και όχι όλοι στον ίδιο βαθμό). Θα χρησιμοποιήσω διαφορετικούς ανθρώπους κάθε είδους, διαφορετικά γεγονότα και διαφορετικά πράγματα για να υπηρετήσω το πιο κρίσιμο στάδιό Μου και τα πάντα θα Μου προσφέρουν υπηρεσίες. Έτσι πρέπει να κάνω. (Φυσικά, δεν μπορώ να το επιτύχω αυτό στη σάρκα, και μόνο το ίδιο το Πνεύμα Μου μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο, γιατί δεν έχει έλθει η ώρα.) Αυτό είναι το τελευταίο μικρό κομμάτι της λειτουργίας ολόκληρου του σύμπαντος κόσμου. Όλοι θα Με δοξάζουν και θα Με επευφημούν με χαρά. Το σπουδαίο έργο Μου θα έχει ολοκληρωθεί. Οι επτά φιάλες των πληγών θα χυθούν από το χέρι Μου, θα ακουστούν επτά βροντές, θα ηχήσουν επτά σάλπιγγες και θα ανοίξουν επτά σφραγίδες στον σύμπαν κόσμο, σ’ όλα τα έθνη και σ’ όλους τους λαούς και στα βουνά, τα ποτάμια και στα πάντα. Τι είναι οι επτά φιάλες των πληγών; Πού απευθύνονται; Γιατί λέω ότι θα χυθούν από το χέρι Μου; Θα περάσει πολύς καιρός πριν ο καθένας πειστεί και πριν όλοι καταλάβουν επακριβώς. Ακόμη και αν σας πω τώρα, θα καταλάβετε μόνο ένα μικρό μέρος. Σύμφωνα με την ανθρώπινη φαντασία, οι επτά φιάλες των πληγών απευθύνονται σε όλες τις χώρες και τους λαούς του κόσμου, αλλά στην πραγματικότητα, δεν συμβαίνει αυτό. Αυτές οι επτά φιάλες των πληγών αναφέρονται στην επιρροή του Σατανά διαβόλου και στη συνωμοσία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα (το αντικείμενο που χρησιμοποιώ για να Μου παρέχει υπηρεσίες). Τότε, θα απελευθερώσω τον Σατανά και τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα για να παιδέψω τους υιούς και τον λαό, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυφθεί ποιοι είναι οι υιοί και ποιοι είναι ο λαός. Όσοι εξαπατούνται είναι όσοι δεν ήταν στόχοι του προκαθορισμού Μου, ενώ οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα βασιλεύουν εκείνη τη στιγμή μαζί Μου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ολοκληρώσω τους υιούς και τον λαό. Η έκχυση των επτά φιαλών των πληγών δεν θα επηρεάσει όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, αλλά μόνο τους υιούς Μου και τον λαό Μου. Η παροχή ευλογιών δεν είναι εύκολη, και πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα. Όταν οι υιοί και ο λαός μεγαλώσουν, οι επτά φιάλες των πληγών θα αποσυρθούν πλήρως και κατόπιν θα πάψουν να υπάρχουν. Τι είναι οι επτά βροντές που θα ακουστούν; Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό. Την στιγμή που Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα γίνουμε το σώμα, θα ακουστούν οι επτά βροντές. Αυτό θα κλονίσει ολόκληρο το σύμπαν, σαν να γυρνά ο ουρανός και η γη άνω κάτω. Όλοι θα το γνωρίζουν αυτό και δεν θα υπάρχει κανείς που δεν θα το γνωρίζει. Εκείνη τη στιγμή, οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ θα δοξαστούμε από κοινού και θα ξεκινήσουμε το επόμενο στάδιο του έργου. Πολλοί άνθρωποι γονατιστοί θα ζητούν έλεος και συγχώρεση, επειδή θα ακούγονται οι επτά βροντές. Εντούτοις, δεν θα είναι πλέον η Εποχή της Χάριτος: θα έχει έρθει η ώρα της οργής. Όσο για όλους τους ανθρώπους που κάνουν κακό (οι μοιχοί ή όσοι κερδίζουν βρώμικα χρήματα ή έχουν ασαφή όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών ή όσοι διακόπτουν ή βλάπτουν τη διαχείρισή Μου ή των οποίων το πνεύμα εμποδίζεται ή έχει καταληφθεί από τα κακά πνεύματα, και ούτω καθεξής —όλοι εκτός από τους εκλεκτούς Μου), κανένας τους δεν θα απαλλαχτεί ούτε θα συγχωρεθεί, αλλά όλοι θα ριχθούν στον Άδη και θα χαθούν για πάντα! Οι επτά σάλπιγγες που θα ηχήσουν δεν αναφέρονται στο ευρύτερο άσχημο περιβάλλον, ούτε αναφέρονται σε τίποτα δηλώσεις που γίνονται στον κόσμο· αυτή είναι εξ ολοκλήρου ανθρώπινη αντίληψη. Οι επτά σάλπιγγες αναφέρονται στην οργισμένη ομιλία Μου. Όταν η φωνή Μου (μεγαλοπρεπής κρίση και οργισμένη κρίση) ακουστεί, θα ηχήσουν οι επτά σάλπιγγες. (Αυτή τη στιγμή, στον οίκο Μου, αυτό είναι το πιο σοβαρό, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.) Και όλοι οι δαίμονες στον Άδη και στην κόλαση, μεγάλοι και μικροί, θα βάλουν το κεφάλι τους μέσα στα χέρια τους και θα φύγουν τρέχοντας προς κάθε κατεύθυνση, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια τους, ταπεινωμένοι και μην έχοντας πού να κρυφτούν. Προς το παρόν, δεν αρχίζουν να ηχούν οι επτά σάλπιγγες, αλλά φανερώνεται η οργισμένη μανία Μου και η πιο αυστηρή κρίση Μου, από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει και την οποία όλοι πρέπει να υπομείνουν. Εκείνη τη στιγμή, αυτό που αποκαλύπτεται δεν είναι το περιεχόμενο των επτά σφραγίδων. Οι επτά σφραγίδες είναι οι ευλογίες που θα απολαύσετε στο μέλλον. Το άνοιγμα αναφέρεται στο να σας τις γνωστοποιήσει, αλλά δεν έχετε ακόμη απολαύσει αυτές τις ευλογίες. Όταν όντως απολαύσετε τις ευλογίες, τότε θα μάθετε το περιεχόμενο των επτά σφραγίδων. Τώρα απλώς αγγίζετε ένα τμήμα που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μπορώ μόνο να σας κατευθύνω βήμα-βήμα στο μελλοντικό έργο, έτσι ώστε να το βιώσετε προσωπικά και να αισθανθείτε μια ασύγκριτη δόξα, και να υπάρχετε σε μια κατάσταση ατέλειωτης έκστασης.

Το να είστε σε θέση να απολαμβάνετε τις ευλογίες των πρωτότοκων υιών δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε κάτι που μπορεί να επιτύχει ο μέσος άνθρωπος. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι και να πω πιο έντονα ότι πρέπει να θέσω αυστηρές απαιτήσεις στους πρωτότοκους υιούς Μου. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουν να δοξάσουν το όνομά Μου. Απορρίπτω οριστικά όποιους είναι επαίσχυντοι στον κόσμο, και ακόμη περισσότερο, απορρίπτω όποιους έχουν χαλαρή ηθική ή είναι πρόστυχοι. (Αυτοί δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στον λαό του Θεού —δίνω ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτό.) Μην νομίζετε ότι ό,τι κάνατε στο παρελθόν πάει και τελείωσε —τι καλά που θα ήταν! Είναι τόσο απλό να κερδίσετε την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού; Και κατά τον ίδιο τρόπο, απορρίπτω όποιους είναι εναντίον Μου, όποιους δεν Με αναγνωρίζουν στη σάρκα Μου, όποιους παρεμβαίνουν καθώς επιτελώ το θέλημά Μου, και όποιους Με διώκουν —είμαι πολύ σκληρός (επειδή έχω πάρει πίσω όλη τη δύναμή Μου)! Τέλος, κατά τον ίδιο τρόπο, απορρίπτω όλους όσοι δεν είχαν δυσκολίες στη ζωή τους. Θέλω όσους, όπως κι Εγώ, εξέρχονται από τα δεινά τους, ακόμα κι αν είναι μικρής έκτασης. Εάν δεν το έχουν κάνει, τότε είναι το είδος των ανθρώπων που θα πετάξω έξω. Μην είσαι αδιάντροπος, θέλεις να γίνεις ο πρωτότοκος υιός Μου, παρελαύνοντας επιδεικτικά μπροστά Μου. Φύγε μακριά Μου, γρήγορα! Μου έχεις μιλήσει παλαιότερα για ασήμαντα θέματα, επιδιώκοντας να Με ευαρεστήσεις! Είσαι τυφλός! Δεν ξέρεις ότι σε μισώ, τιποτένιε! Νομίζεις ότι δεν ξέρω τις παράνομες δουλειές σου; Κρύβεσαι ξανά και ξανά! Δεν γνωρίζεις ότι έχεις προδώσει το διαβολικό σου πρόσωπο; Παρόλο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν, νομίζεις ότι Εγώ δεν μπορώ να το δω; Όσοι Μου παρέχουν υπηρεσίες δεν είναι καλοί, αλλά ένα μάτσο τιποτένιων. Πρέπει να τους αντιμετωπίσω, θα τους πετάξω στο πηγάδι της αβύσσου και θα τους κάψω!

Κάποιος που μιλά με ασέβεια, που ενεργεί χωρίς πίστη και δεν συνεργάζεται σωστά με τους άλλους, ένας τέτοιος άνθρωπος θα ήθελε να είναι βασιλιάς. Μήπως ονειρεύεσαι; Μήπως έχεις παραισθήσεις; Δεν βλέπεις τι είσαι; Είσαι τιποτένιος! Πού μπορεί να χρησιμεύσει ένα τέτοιο άτομο; Χάσου γρήγορα μπροστά από τα μάτια Μου! Όλοι πρέπει να κατανοούν σαφώς τι λέω, να εμπνέονται από τα λόγια Μου, να αναγνωρίζουν την παντοδυναμία Μου και να γνωρίζουν τη σοφία Μου. Έχει συχνά ειπωθεί ότι έχει εμφανιστεί το άγιο πνευματικό σώμα. Εν τέλει, λέτε ότι το άγιο πνευματικό σώμα έχει εμφανιστεί ή όχι; Είναι αυτά που λέω λόγια του αέρα; Τι είναι το άγιο πνευματικό σώμα; Υπό ποιες συνθήκες υπάρχει το άγιο πνευματικό σώμα; Για τους ανθρώπους είναι αδιανόητο και δεν μπορεί να κατανοηθεί. Σας λέω, είμαι άψογος και μέσα Μου όλα είναι ανοιχτά και όλα απελευθερώνονται (επειδή κάνω ό,τι είναι σοφό και μιλώ ελεύθερα). Μεταξύ όσων κάνω, τίποτα δεν είναι επαίσχυντο και όλα γίνονται υπό το φως, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να πειστούν απόλυτα. Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να αρπάξει τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον Μου. Αυτή είναι μια εξήγηση για το «άγιο» στο άγιο πνευματικό σώμα. Έτσι, έχω τονίσει επανειλημμένα ότι δεν θέλω κανέναν από όσους κάνουν επαίσχυντα πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα διοικητικά διατάγματά Μου και είναι επίσης ένα μέρος της διάθεσής Μου. Το πνευματικό σώμα αναφέρεται στην ομιλία Μου. Ό,τι λέω έχει πάντα σκοπό, έχει πάντα σοφία, αλλά δεν υπόκειται σε έλεγχο. (Λέω ό,τι θέλω να πω, και το Πνεύμα Μου εκφέρει τη φωνή Του και η θεϊκή Μου υπόσταση είναι Αυτή που μιλάει.) Ό,τι λέω εκφράζεται αβίαστα, και όταν δεν ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις των ανθρώπων, τότε είναι καιρός να αποκαλύψω τους ανθρώπους. Αυτή είναι η δέουσα ρύθμισή Μου. Επομένως, όποτε μιλάει ή ενεργεί το άτομο που είμαι, συνιστά πάντα μια καλή ευκαιρία να εκθέσω την ουσία του Σατανά. Όταν το άτομο που είμαι πάρει το χρίσμα, εμφανίζεται το άγιο πνευματικό σώμα. Στο μέλλον, το άγιο πνευματικό σώμα αναφέρεται στο σώμα, και το νόημα είναι διττό. Η μία σημασία αφορά το παρόν και η άλλη σημασία αφορά το μέλλον. Αλλά στο μέλλον, το άγιο πνευματικό σώμα θα διαφέρει πολύ από το παρόν —θα είναι σαν τη διαφορά μεταξύ ουρανού και γης. Κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό και θα πρέπει να σας το αποκαλύψω Εγώ προσωπικά.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 93

Επόμενο: Κεφάλαιο 95

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Κεφάλαιο 12

Όταν η αστραπή εξέρχεται από την Ανατολή —ακριβώς τη στιγμή που αρχίζω να μιλάω— τη στιγμή που η αστραπή εξέρχεται, ολόκληρα τα ουράνια...

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'

Η εξουσία του Θεού (Α')Οι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές Mου αφορούσαν το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού και τον ίδιο τον Θεό. Αφού...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο