Κεφάλαιο 98

Τα πάντα θα έρθουν σε όλους σας και θα σας επιτρέψουν να μάθετε περισσότερα για Μένα και να είστε πιο σίγουροι για Μένα. Θα σας επιτρέψουν να Με γνωρίσετε, τον έναν τον ίδιο τον Θεό, να γνωρίσετε Εμένα τον Παντοδύναμο, να γνωρίσετε Εμένα τον ενσαρκωμένο Θεό τον ίδιο. Στη συνέχεια, θα εξέλθω της σάρκας, θα επιστρέψω στη Σιών, θα επιστρέψω στην καλή χώρα της Χαναάν, που είναι η κατοικία Μου, αυτός είναι ο προορισμός Μου και η βάση από όπου δημιούργησα τα πάντα. Τώρα κανείς σας δεν κατανοεί τη σημασία όσων λέω, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να κατανοεί τη σημασία αυτών των λόγων. Μόνο όταν σας αποκαλυφθούν τα πάντα θα καταλάβετε γιατί εκφράζω αυτά τα λόγια. Δεν ανήκω στον κόσμο και δεν ανήκω καν στο σύμπαν γιατί είμαι ο ένας Θεός ο ίδιος. Κρατώ ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο στο χέρι Μου, εγώ ο ίδιος είμαι υπεύθυνος γι’ αυτόν, και οι άνθρωποι μπορούν μόνο να υποτάσσονται στην εξουσία Μου, να λένε το άγιο Μου όνομα, να Με επευφημούν και να Με δοξολογούν. Όλα θα σας αποκαλυφθούν σταδιακά. Αν και τίποτα δεν είναι κρυμμένο, ακόμα δεν μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο ομιλίας Μου και τον τόνο των λόγων Μου. Εξακολουθείτε να μην κατανοείτε τι αφορά το σχέδιο διαχείρισής Μου. Συνεπώς, θα σας μιλήσω αργότερα για όλα όσα δεν κατανοείτε σε όσα έχω πει γιατί, για Μένα, όλα είναι απλά και ξεκάθαρα ενώ, για εσάς, είναι εξαιρετικά δύσκολα, απλώς δεν τα κατανοείτε καθόλου. Ως εκ τούτου, θα αλλάξω τη μέθοδο της έκφρασής Μου, δεν θα συνδέω τα πράγματα όταν μιλώ, αλλά θα διευκρινίζω κάθε σημείο ένα προς ένα.

Τι αφορά η ανάσταση εκ νεκρών; Αφορά τον θάνατο στη σάρκα και μετά την επιστροφή στο σώμα μετά θάνατον; Αυτό ονομάζεται ανάσταση εκ νεκρών; Είναι τόσο απλό; Είμαι ο παντοδύναμος Θεός, τι γνωρίζετε περί αυτού; Πώς το αντιλαμβάνεστε; Μπορεί η ανάσταση εκ νεκρών κατά την πρώτη ενσάρκωσή Μου να έχει κυριολεκτική σημασία; Ήταν η διαδικασία όντως όπως περιγράφηκε κατά τας γραφάς; Έχω πει ότι αν δεν μιλήσω ειλικρινά, αν δεν εκφραστώ ξεκάθαρα, κανείς δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη σημασία των λόγων Μου. Δεν υπάρχει κανείς καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων που να μην πίστευε ότι η ανάσταση εκ νεκρών ήταν έτσι. Από τη δημιουργία του κόσμου κανείς δεν έχει καταλάβει την πραγματική σημασία της. Όντως καρφώθηκα στον σταυρό; Και, μετά θάνατον, εξήλθα του τάφου; Έτσι συνέβη όντως; Θα μπορούσε αυτό να είναι αλήθεια; Κατά τη διάρκεια των αιώνων κανείς δεν έχει καταβάλει καμία προσπάθεια επ’ αυτού, κανείς δεν έχει κατορθώσει να Με γνωρίσει εξ αυτού και δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο που να μην πιστεύει, όλοι πιστεύουν ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν γνωρίζουν ότι ο κάθε λόγος Μου έχει βαθύτερη σημασία. Τότε, τι ακριβώς είναι η ανάσταση εκ νεκρών; (Στο εγγύς μέλλον, θα τη βιώσετε, γι’ αυτό θα σας μιλήσω περί αυτού εκ των προτέρων.) Κάθε δημιουργημένο ον θέλει να ζήσει παρά να πεθάνει. Από την οπτική Μου, ο θάνατος της σάρκας δεν είναι πραγματικός θάνατος. Όταν το Πνεύμα Μου ανακτάται από έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει. Ως εκ τούτου, καλώ όλους τους δαίμονες που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά (όσους δεν έχουν πίστη, όλους τους άπιστους) τους νεκρούς. Από τη δημιουργία του κόσμου, έχω παράσχει το Πνεύμα Μου πάνω σε όλους όσοι έχω επιλέξει. Εντούτοις, μετά από μια φάση που ακολούθησε τη δημιουργία, οι άνθρωποι καταλήφθηκαν από τον Σατανά για μια χρονική περίοδο. Έφυγα, λοιπόν, και οι άνθρωποι άρχισαν να υποφέρουν (τα δεινά που υπέστην όταν ενσαρκώθηκα και καρφώθηκα στον σταυρό, όπως λέγεται). Εντούτοις, την ώρα που προκαθόρισα Εγώ (όταν έληξε ο χρόνος που εγκατέλειψα τους ανθρώπους), ζήτησα τους ανθρώπους που είχα προκαθορίσει και έβαλα πάλι το Πνεύμα Μου μέσα σας έτσι ώστε να επανέλθετε στη ζωή. Αυτό ονομάζεται «ανάσταση εκ νεκρών». Τώρα, εκείνοι που πραγματικά ζουν στο Πνεύμα Μου έχουν όλοι ήδη κάνει την υπέρβαση, και όλοι ζουν στο σώμα. Εντούτοις, πολύ σύντομα, όλοι σας θα απαλλαχτείτε από τον τρόπο σκέψης σας, θα απαλλαχτείτε από τις ιδέες σας και θα απορρίψετε όλες τις γήινες παρεμβολές. Ωστόσο, δεν είναι, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, ανάσταση εκ νεκρών αφού υποφέρετε. Το ότι ζείτε τώρα είναι προϋπόθεση για να ζήσετε στο σώμα, είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβείτε για να εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο. Η υπέρβαση της κανονικής ανθρώπινης φύσης για την οποία μιλάω σημαίνει ότι δεν θα έχετε οικογένεια, σύζυγο, παιδιά και καμία ανθρώπινη ανάγκη. Πρέπει μόνο να επικεντρωθείτε στο βίωμα της εικόνας Μου, να επικεντρωθείτε μόνο στην είσοδο μέσα Μου και να μην σκέφτεστε άλλα πράγματα έξω από Μένα. Όπου κι αν πηγαίνετε, είναι το σπίτι σας, αυτό υπερβαίνει την κανονική ανθρώπινη φύση. Έχετε παρεξηγήσει εντελώς τα συγκεκριμένα λόγια Μου, η κατανόησή σας είναι υπερβολικά επιφανειακή. Πώς ακριβώς θα εμφανιστώ σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς; Στη σάρκα σήμερα; Όχι! Όταν έρθει η ώρα, θα εμφανιστώ στο σώμα Μου σε κάθε έθνος του σύμπαντος. Η ώρα που χρειάζονται καθοδήγηση οι ξένοι δεν έχει φτάσει ακόμη. Εκείνη την εποχή θα πρέπει να εξέλθετε της σάρκας και να εισέλθετε στο σώμα για να τους καθοδηγήσετε. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν είναι η «ανάσταση εκ νεκρών» την οποία φαντάζονται οι άνθρωποι. Την καθορισμένη ώρα, θα εξέλθετε της σάρκας χωρίς να το καταλάβετε και θα εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο και θα κυβερνήσετε όλα τα έθνη μαζί Μου. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμη. Όταν σας χρειαστώ να είστε στη σάρκα, θα είστε στη σάρκα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου Μου, πρέπει να διαθέτετε τρόπο σκέψης τώρα, πρέπει να συνεχίσετε να ζείτε στη σάρκα, έτσι θα πρέπει να εξακολουθείτε να κάνετε τα πράγματα που πρέπει να κάνετε στη σάρκα σύμφωνα με τα στάδιά Μου. Μην περιμένετε παθητικά γιατί έτσι θα υπάρξουν καθυστερήσεις). Όταν σας χρειαστώ να ενεργήσετε στο σώμα ως ποιμένες της εκκλησίας, θα εξέλθετε της σάρκας, θα απαλλαγείτε από τον τρόπο σκέψης σας και θα βασιστείτε πλήρως σ’ Εμένα για να ζήσετε. Έχετε πίστη στη δύναμή Μου, έχετε πίστη στη σοφία Μου. Όλα θα γίνουν από Μένα αυτοπροσώπως. Πρέπει μόνο να περιμένετε για να απολαύσετε. Όλες οι ευλογίες θα σας έρθουν, και θα έχετε μια ανεξάντλητη και ατελείωτη παροχή. Όταν έρθει εκείνη η ημέρα, θα καταλάβετε την αρχή του τρόπου σύμφωνα με την οποία θα το κάνω αυτό, θα γνωρίσετε τα θαυμαστά έργα Μου και θα καταλάβετε πώς θα φέρω τους πρωτότοκους γιους μου πίσω στη Σιών. Δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο φαντάζεστε, αλλά δεν είναι επίσης τόσο απλό όσο νομίζετε.

Ξέρω ότι όταν τα λέω αυτά είστε ακόμα λιγότερο ικανοί να καταλάβετε τον απώτερο σκοπό Μου και βρίσκεστε σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Θα τα μπερδέψετε με όσα έχω πει νωρίτερα, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνετε τίποτα, θα φαίνεται σαν να μην υπάρχει διέξοδος. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, θα σας πω τα πάντα. Όλα όσα λέω έχουν νόημα. Έχω πει ότι μπορώ να κάνω ό,τι υπάρχει να επιστρέψει στο μηδέν και να πολλαπλασιάσω πράγματα από το μηδέν. Στην ανθρώπινη φαντασία, για να εισέλθει κανείς στο σώμα από τη σάρκα, πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Στο παρελθόν, χρησιμοποίησα αυτή τη μέθοδο και εκδήλωσα το μεγαλύτερο θαύμα Μου, αλλά το σήμερα διαφέρει από το παρελθόν. Θα σας πάρω απευθείας από τη σάρκα στο σώμα. Δεν είναι αυτό ένα ακόμη μεγαλύτερο θαυμαστό σημάδι Μου; Δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη εκδήλωση της παντοδυναμίας Μου; Έχω το σχέδιό Μου, έχω τις προθέσεις Μου. Ποιος δεν είναι στα χέρια Μου; Εργάζομαι και γνωρίζω. Οι μέθοδοι εργασίας Μου σήμερα διαφέρουν, εν τέλει, από το παρελθόν. Προσαρμόζω τις μεθόδους εργασίας Μου ανάλογα με την αλλαγή των εποχών. Όταν καρφώθηκα στον σταυρό, αυτή ήταν η Εποχή της Χάριτος, αλλά τώρα είναι η έσχατη εποχή. Ο ρυθμός του έργου Μου επιταχύνεται, δεν έχει την ίδια ταχύτητα όπως στο παρελθόν, κάθε άλλο παρά αργότερος από το παρελθόν, είναι πολύ πιο γρήγορος από ό,τι στο παρελθόν. Απλώς δεν υπάρχει τρόπος να περιγραφεί, δεν υπάρχει ανάγκη για τόσες πολύπλοκες διαδικασίες. Είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα. Δεν είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μόνο μία λέξη εξουσίας από Μένα για να καθορίσω πώς θα ολοκληρωθεί το θέλημά Μου και πώς θα σας οδηγήσω στην τελείωση; Όλα όσα λέω θα γίνουν σίγουρα. Στο παρελθόν, συχνά είπα ότι θα υπέφερα, και δεν επέτρεψα στους ανθρώπους να αναφέρουν τα δεινά που είχα υπομείνει προηγουμένως. Η αναφορά τους συνιστούσε βλασφημία εναντίον Μου. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαι ο ίδιος ο Θεός και για Μένα δεν υπάρχουν δεινά. Όταν αναφέρεις αυτά τα δεινά, κάνεις τους ανθρώπους να κλάψουν. Έχω πει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν αναστεναγμοί και δάκρυα. Θα πρέπει να εξηγηθεί από αυτή την άποψη, και τότε η σημασία των λόγων Μου μπορεί να γίνει κατανοητή. Η σημασία της φράσης «οι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να αντέξουν αυτά τα δεινά» είναι ότι μπορώ να απαλλαγώ από όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης, να απαλλαγώ από τα συναισθήματα της σάρκας, να απαλλαγώ από κάθε ίχνος της κοσμικότητάς μου και να εξέλθω της σάρκας, και εξακολουθώ να στέκομαι όρθιος όταν όλοι Με αρνούνται. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι είμαι ο ίδιος ο Θεός. Έχω πει: «Κάθε πρωτότοκος υιός πρέπει να εισέλθει στον πνευματικό κόσμο από τη σάρκα. Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να πάρουν για να κυβερνήσουν μαζί μου ως βασιλείς». Η σημασία αυτής της φράσης είναι ότι όταν συναντάς ό,τι έχεις φανταστεί στο παρελθόν, θα εξέλθετε επίσημα της σάρκας και θα εισέλθετε στο σώμα για να αρχίσετε επίσημα να κρίνετε εκείνους τους πρίγκιπες και τους βασιλείς. Θα κριθούν με βάση όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο φαντάζεστε, θα γίνει σε μια στιγμή. Δεν θα χρειαστεί να αναστηθείτε εκ νεκρών και δεν θα χρειαστεί καν να υποφέρετε (επειδή τα βάσανα και τα δεινά σας στη γη έχουν ήδη τελειώσει και Εγώ είπα ήδη ότι δεν θα αντιμετωπίσω πλέον τους πρωτότοκους υιούς Μου εφεξής). Οι πρωτότοκοι υιοί θα απολαύσουν τις ευλογίες τους, όπως έχει ήδη ειπωθεί, βάσει του γεγονότος ότι θα εισέλθετε χωρίς να το καταλάβετε στον πνευματικό κόσμο. Γιατί λέω ότι αυτό είναι το έλεος και η χάρη Μου; Εάν κάποιος μπορούσε να εισέλθει στον πνευματικό κόσμο μόνο αφότου ανασταινόταν από τους νεκρούς, αυτό θα απείχε πολύ από το έλεος και τη χάρη. Αυτή είναι η πιο προφανής έκφραση του ελέους και της χάρης Μου και, επιπλέον, αποκαλύπτει τον προκαθορισμό Μου και την επιλογή του λαού από Μένα. Αρκεί να δείξω πόσο αυστηρό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. Θα είμαι γεμάτος χάρη προς όποιον επιθυμώ και θα είμαι ελεήμων σε όποιον επιθυμώ. Κανείς δεν θα ανταγωνίζεται ούτε θα πολεμά κανέναν. Εγώ θα τα αποφασίσω όλα αυτά.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν και ασκούν πίεση στον εαυτό τους μέχρι να μην μπορούν να αναπνεύσουν και εντούτοις εξακολουθούν να δεσμεύονται. Ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων είναι πράγματι περιορισμένος, οπότε πρέπει να απαλλαγούν από τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης και τις αντιλήψεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξέλθω της σάρκας και να εισέλθω στον πνευματικό κόσμο για να αποκτήσω τον έλεγχο των πάντων, για να διαχειριστώ τα πάντα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κυβερνήσω όλους τους λαούς και όλα τα έθνη και να εκπληρώσω το θέλημά Μου. Δεν είναι μακριά. Δεν έχετε πίστη στην παντοδυναμία Μου, δεν γνωρίζετε τι είδους άνθρωπος είμαι. Πιστεύετε ότι είμαι μόνο ένας άνθρωπος, δεν μπορείτε να δείτε τη θεϊκή φύση Μου καθόλου. Τα πράγματα θα ολοκληρωθούν όποτε θέλω να ολοκληρωθούν. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο λόγος από το στόμα Μου. Έχετε δώσει προσοχή μόνο στην πτυχή της ανθρώπινης φύσης Μου σε όσα είπα πρόσφατα και σε κάθε κίνησή Μου, αλλά δεν έχετε δώσει προσοχή στην πτυχή της θεϊκής φύσης Μου. Ως εκ τούτου, νομίζετε ότι διαθέτω τρόπο σκέψης και αντιλήψεις. Αλλά είπα ότι οι σκέψεις, οι ιδέες και το μυαλό Μου, η κάθε Μου κίνηση, ό,τι κάνω και ό,τι λέω είναι η πλήρης εκδήλωση του ίδιου του Θεού. Τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά; Έχετε πάθει όλοι σύγχυση! Δεν κατανοείτε τη σημασία των λόγων Μου. Σας έχω επιτρέψει να δείτε την πτυχή της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου από όσα έχω πει (σας έχω επιτρέψει να δείτε την κανονική ανθρώπινη φύση Μου στην καθημερινή Μου ζωή, στην πραγματικότητα, επειδή εξακολουθείτε να μην καταλαβαίνετε την πτυχή της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου από όσα είπα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου), όμως δεν καταλαβαίνετε την κανονική ανθρώπινη φύση Μου, και απλώς προσπαθείτε να αρπάξετε κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον Μου και είστε ασυγκράτητοι ενώπιόν Μου. Είστε τυφλοί! Είστε αδαείς! Δεν Με γνωρίζετε! Έχω μιλήσει μάταια για τόσο πολύ καιρό, δεν Με γνωρίζετε καθόλου, απλά δεν θεωρείτε την κανονική ανθρώπινη φύση Μου ως μέρος του ίδιου του πλήρους Θεού! Πώς μπορώ να μη θυμώσω; Πώς μπορώ να είμαι ελεήμων και πάλι; Μπορώ να απαντήσω σ’ αυτά τα παιδιά της ανυπακοής μόνο με την οργή Μου. Τόσο θρασείς, τόσο αδαείς απέναντί Μου! Νομίζετε ότι ο άνθρωπος που είμαι έχει σφάλει! Θα μπορούσα να έχω σφάλει; Θα επέλεγα τυχαία να λάβω οποιαδήποτε σάρκα; Η ανθρώπινη φύση Μου και η θεϊκή φύση Μου είναι δύο αναπόσπαστα μέρη που αποτελούν τον ίδιο τον πλήρη Θεό. Τώρα θα πρέπει να έχετε ξεκάθαρη άποψη περί αυτού! Έχω ήδη πει όλα όσα είχα να πω. Δεν θα δώσω περαιτέρω εξηγήσεις!

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 97

Επόμενο: Κεφάλαιο 99

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα

Κοιτάξτε τους εαυτούς σας για να δείτε αν κάνετε πράξη τη δικαιοσύνη σε όλα όσα κάνετε κι αν όλες οι πράξεις σας παρατηρούνται από τον Θεό:...

Ο στεναγμός του Παντοδύναμου

Υπάρχει ένα τεράστιο μυστικό στην καρδιά σου, το οποίο ουδέποτε γνώριζες, διότι ζεις σε έναν κόσμο δίχως φως. Η καρδιά και το πνεύμα σου...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο