975 Οι εντολές της νέας εποχής είναι εξαιρετικά σημαντικές

Οι εντολές της νέας εποχής συμβολίζουν ότι ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν εισέλθει στο βασίλειο του νέου ουρανού και της νέας γης, και ότι ο Θεός, όπως ακριβώς ο Ιεχωβά εργάστηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και ο Ιησούς ανάμεσα στους Εβραίους, θα κάνει περισσότερο πρακτικό έργο και περισσότερο και σπουδαιότερο έργο στη γη.

1 Η σημασία των εντολών της νέας εποχής είναι πολύ εμβριθής. Υπονοούν ότι ο Θεός θα εμφανιστεί πραγματικά στη γη, ενσαρκωμένος, και θα κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν πάνω στη γη και θα αποκαλύψει όλη Του τη δόξα. Υπονοούν επίσης ότι αυτός ο πρακτικός Θεός πρόκειται να κάνει περισσότερο πρακτικό έργο στη γη για να οδηγήσει στην τελείωση όλα όσα Εκείνος έχει διαλέξει. Επιπλέον, ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα πάντα με τον λόγο Του στη γη και θα εκφράσει το διάταγμα ότι «ο ενσαρκωμένος Θεός υψώνεται στο υψηλότερο επίπεδο και μεγαλύνεται, και όλοι οι άνθρωποι και όλα τα έθνη υποκλίνονται για να προσκυνήσουν τον Θεό, που είναι μεγάλος». Παρότι οι εντολές της νέας εποχής είναι για να τις τηρεί ο άνθρωπος, που είναι καθήκον του και ο σκοπός των επιτεύξεών του, το νόημά που εκπροσωπούν είναι πολύ βαθυστόχαστο για να μπορέσει να αποδοθεί πλήρως με μία ή δύο λέξεις. Οι εντολές της νέας εποχής αντικαθιστούν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και τις διατάξεις της Καινής Διαθήκης όπως διακηρύχθηκαν από τον Ιεχωβά και τον Ιησού. Αυτό είναι ένα πιο βαθυστόχαστο μάθημα, και όχι κάτι απλό όπως κάποιος μπορεί να φαντάζεται.

2 Οι εντολές της νέας εποχής έχουν πρακτική σημασία: Είναι το σημείο επαφής μεταξύ της Εποχής της Χάριτος και της Εποχής της Βασιλείας. Οι εντολές της νέας εποχής τερματίζουν όλες τις πρακτικές και τα διατάγματα της παλαιάς εποχής και επίσης όλες τις πρακτικές της εποχής του Ιησού και εκείνες πριν από αυτήν. Φέρνουν τον άνθρωπο στην παρουσία του πιο πρακτικού Θεού και του επιτρέπουν να λάβει από τον Θεό την προσωπική τελείωση, που σηματοδοτεί την αρχή του μονοπατιού που οδηγεί στην τελείωση. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να έχετε τη σωστή στάση απέναντι στις εντολές της νέας εποχής και να μην τις τηρείτε απρόσεχτα ή να τις περιφρονείτε. Οι εντολές της νέας εποχής επισημαίνουν ένα πράγμα: ότι ο άνθρωπος πρέπει να λατρεύει τον ίδιο τον πρακτικό Θεό του σήμερα, που σημαίνει να υποκύπτει στην ουσία του Πνεύματος πιο πρακτικά. Επισημαίνουν, επίσης, την αρχή με βάση την οποία ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο ένοχο ή δίκαιο μετά την εμφάνισή Του ως ο Ήλιος της δικαιοσύνης.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Τηρώντας τις εντολές και κάνοντας πράξη την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 1002 Όταν ο Θεός επιστρέψει στη Σιών

Επόμενο: 127 Ο Θεός έχει αποκαλύψει ολόκληρη τη διάθεσή Του κατά τις έσχατες ημέρες

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο