975 Οι εντολές της νέας εποχής είναι εξαιρετικά σημαντικές

1 Η σημασία των εντολών της νέας εποχής είναι πολύ βαρυσήμαντη. Υποδηλώνουν ότι ο Θεός θα εμφανιστεί πραγματικά στη γη, απ’ όπου θα κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν, αποκαλύπτοντας όλη Του τη δόξα στη σάρκα. Υποδηλώνουν, επίσης, ότι ο πρακτικός Θεός πρόκειται να κάνει περισσότερο πρακτικό έργο στη γη προκειμένου να οδηγήσει στην τελείωση όλους τους εκλεκτούς Του. Επιπλέον, ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα πάντα στη γη μέσω λόγων, και θα καταστήσει φανερό το διάταγμα ότι «ο ενσαρκωμένος Θεός θα γίνει μέγας και θα δοξαστεί, και όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη θα γονατίσουν για να προσκυνήσουν τον Θεό, ο οποίος είναι μεγάλος». Παρότι οι εντολές της νέας εποχής είναι για να τις τηρεί ο άνθρωπος και παρότι η τήρησή τους είναι καθήκον και υποχρέωση του ανθρώπου, το νόημα που εκπροσωπούν είναι πολύ βαθυστόχαστο για να εκφραστεί πλήρως με μια-δυο λέξεις. Οι εντολές της νέας εποχής αντικαθιστούν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και τις διατάξεις της Καινής Διαθήκης, όπως διακηρύχθηκαν από τον Ιεχωβά και τον Ιησού. Αυτό είναι ένα πιο βαθυστόχαστο μάθημα, και όχι ένα απλό ζήτημα όπως μπορεί να φαντάζονται οι άνθρωποι.

2 Οι εντολές της νέας εποχής έχουν μια πτυχή πρακτικής σημασίας: Λειτουργούν ως σημείο επαφής μεταξύ της Εποχής της Χάριτος και της Εποχής της Βασιλείας. Οι εντολές της νέας εποχής βάζουν τέλος σε όλες τις ασκήσεις και τα διατάγματα της παλαιάς εποχής, καθώς επίσης και σε όλες τις ασκήσεις της εποχής του Ιησού και των εποχών πριν από αυτήν. Φέρνουν τον άνθρωπο στην παρουσία του πιο πρακτικού Θεού, επιτρέποντάς του να αρχίσει να οδηγείται στην τελείωση προσωπικά από Εκείνον· αποτελούν την αρχή του μονοπατιού της τελείωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να τηρείτε σωστή στάση όσον αφορά τις εντολές της νέας εποχής και μήτε να τις ακολουθείτε στην τύχη μήτε να τις περιφρονείτε. Οι εντολές της νέας εποχής δίνουν μεγάλη έμφαση σε ένα πράγμα: ότι ο άνθρωπος θα λατρεύει τον ίδιο τον πρακτικό Θεό του σήμερα, γεγονός που περιλαμβάνει να υποτάσσεται πιο πρακτικά στην ουσία του Πνεύματος. Οι εντολές επισημαίνουν, επίσης, την αρχή σύμφωνα με την οποία ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο ένοχο ή δίκαιο αφού Εκείνος φανερωθεί ως ο Ήλιος της δικαιοσύνης.

Οι εντολές της νέας εποχής συμβολίζουν ότι ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν εισέλθει στο βασίλειο ενός νέου ουρανού και μιας νέας γης, και ότι ο Θεός, όπως ακριβώς ο Ιεχωβά εργάστηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και ο Ιησούς ανάμεσα στους Εβραίους, θα κάνει περισσότερο πρακτικό έργο, και ακόμη περισσότερο και ακόμη σπουδαιότερο έργο στη γη.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τήρηση των εντολών και άσκηση της αλήθειας

Προηγούμενο: 974 Οι εντολές της νέας εποχής

Επόμενο: 976 Συμμορφώσου με το θέλημα του Θεού ακολουθώντας τις δέκα διατάξεις

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο