Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά

Ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου έχει έρθει.

Ο Παντοδύναμος Θεός με σάρκα εμφανίζεται,

ξεκινά την Εποχή της Βασιλείας με τον λόγο Του,

και από τον οίκο του Θεού την κρίση αρχίζει.

Ο λαός του Θεού στον θρόνο επιστρέφει,

ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τον Βασιλιά της βασιλείας.

Δεν έχουμε πια ασαφή πίστη,

γιατί ο Θεός έχει έρθει στον κόσμο εδώ και καιρό.

Η Νέα Ιερουσαλήμ απ’ τον ουρανό ήρθε,

το σύμπαν ολόκληρο αγάλλεται.

Ο Θεός κερδίζει τη βασιλεία, έρχεται πάνω στη γη,

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά.

η Χιλιετής Βασιλεία είναι εδώ.

Η θρησκεία υποφέρει από ένδεια πνευματική,

η αναζήτηση της αληθινής οδού τώρα επιβάλλεται.

Αποζητήσαμε τον Υιό του ανθρώπου,

κατακτιόμαστε όταν ακούμε τη φωνή Του.

Δεχόμαστε την κρίση από τον λόγο Του,

μας εξαγνίζει και μας δίνει μια νέα ζωή.

Ο Θεός κάνει την Κίνα μια πρότυπη ζώνη,

για να εκπαιδεύσει στρατιώτες να νικήσουν.

Η Νέα Ιερουσαλήμ απ’ τον ουρανό ήρθε,

το σύμπαν ολόκληρο αγάλλεται.

Ο Θεός κερδίζει τη βασιλεία, έρχεται πάνω στη γη,

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά.

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά.

Ο λαός του Θεού περνά μέσα από δυνάμεις σκοτεινές,

νικά την επιρροή του Σατανά.

Ο Θεός έχει φτιάξει μια ομάδα που νικά,

το σπουδαίο Του έργο τελειώνει εδώ.

Η οργή του Θεού έχει εξαπολυθεί,

καταστροφές μεγάλες έρχονται εδώ.

Ο Θεός θα καταστρέψει τους πονηρούς,

νέος ουρανός και γη έχουν εμφανιστεί.

Η Νέα Ιερουσαλήμ απ’ τον ουρανό ήρθε,

το σύμπαν ολόκληρο αγάλλεται.

Ο Θεός κερδίζει τη βασιλεία, έρχεται πάνω στη γη,

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά.

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά.

Ο λαός του Θεού έχει εξαγνισθεί από τον λόγο Του

και ζούμε υπό την καθοδήγηση του Θεού

Στη Χιλιετή Βασιλεία οδηγούμαστε,

χαιρόμαστε τις ευλογίες της βασιλείας.

Η Νέα Ιερουσαλήμ απ’ τον ουρανό ήρθε,

το σύμπαν ολόκληρο αγάλλεται.

Ο Θεός κερδίζει τη βασιλεία, έρχεται πάνω στη γη,

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά.

Η Χιλιετής Βασιλεία είναι κοντά.

Ο λόγος του Θεού ολοκληρώνει τα πάντα,

δείχνει ότι είναι σοφός και παντοδύναμος.

Ο λόγος του Θεού βασιλεύει σε όλη τη Γη,

η Χιλιετής Βασιλεία είναι εδώ,

η Χιλιετής Βασιλεία είναι εδώ.

Προηγούμενο:Όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί υμνούν τον Παντοδύναμο Θεό

Επόμενο:Η βασιλεία του Χριστού έχει πραγματοποιηθεί

Σχετικό περιεχόμενο