507 Μόνο βιώνοντας την πραγματικότητα μπορείς να γίνεις μάρτυρας

Οι άνθρωποι μ' αλήθεια είναι αυτοί που,

εξ' εμπειρίας, σταθερά καταθέτουν μαρτυρία,

σταθεροί στην θέση τους, στο πλευρό του Θεού,

χωρίς να υποχωρούν, Τον υπακούν μέχρι θανάτου,

έχοντας σχέση φυσιολογική μ' όσους Τον αγαπούν.

Οι πράξεις κι οι εκφράσεις σου

στη ζωή, είναι η μαρτυρία του Θεού,

για ό,τι πρέπει να βιώνεις.

Αυτή είν' η απόλαυση της αγάπης του Θεού.

Σαν αυτό πετύχεις,

το επιθυμητό θα έχει επιτευχθεί.

Το βίωμα κατέχεις το πραγματικό,

κάθε πράξη σου οι άνθρωποι θαυμάζουν.

Η εμφάνισή σου απλή, μα η ζωή σου ευσεβής.

Όταν μοιράζεσαι τα λόγια Του, σε διαφωτίζει Αυτός.

Οι πράξεις κι οι εκφράσεις σου

στη ζωή, είναι η μαρτυρία του Θεού

για ό,τι πρέπει να βιώνεις.

Αυτή είν' η απόλαυση της αγάπης του Θεού.

Σαν αυτό πετύχεις,

το επιθυμητό θα έχει επιτευχθεί.

Με τα λόγια σου εκφράζεις το θέλημα του Θεού,

γνωρίζοντας πώς πνευματικά να υπηρετείς.

Στην ομιλία είσαι ειλικρινής,

αξιοπρεπής και ευθύς, όχι φίλερις,

υπακούς στα σχέδια του Θεού,

στη μαρτυρία σου είσαι σταθερός.

Τα πάντα δέχεσαι ατάραχος και νουνεχής.

Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου

που έχει δει την αγάπη του Θεού.

Οι πράξεις κι οι εκφράσεις σου

στη ζωή, είναι η μαρτυρία του Θεού

για ό,τι πρέπει να βιώνεις.

Αυτή είν' η απόλαυση της αγάπης του Θεού.

Σαν αυτό πετύχεις,

το επιθυμητό θα έχει επιτευχθεί.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 506 Κάνε πράξη την αλήθεια περισσότερο, λάβε περισσότερες ευλογίες από τον Θεό

Επόμενο: 508 Μόνο αναζητά κανείς την αλήθεια μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 29: Τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό θα επικεντρωθεί στην ανάγνωση των λόγων Του και σπανίως θα διαβάζει τη Βίβλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού θα πρέπει να βασίζεται η πίστη ενός ανθρώπου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;

Απαντήση: Η Βίβλος αποτελεί μια αυθεντική καταγραφή των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μαρτυρία των δύο...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο