507 Μόνο βιώνοντας την πραγματικότητα μπορείς να γίνεις μάρτυρας

Οι άνθρωποι μ' αλήθεια είναι αυτοί που,

εξ' εμπειρίας, σταθερά καταθέτουν μαρτυρία,

σταθεροί στην θέση τους, στο πλευρό του Θεού,

χωρίς να υποχωρούν, Τον υπακούν μέχρι θανάτου,

έχοντας σχέση φυσιολογική μ' όσους Τον αγαπούν.

Οι πράξεις κι οι εκφράσεις σου

στη ζωή, είναι η μαρτυρία του Θεού,

για ό,τι πρέπει να βιώνεις.

Αυτή είν' η απόλαυση της αγάπης του Θεού.

Σαν αυτό πετύχεις,

το επιθυμητό θα έχει επιτευχθεί.


Το βίωμα κατέχεις το πραγματικό,

κάθε πράξη σου οι άνθρωποι θαυμάζουν.

Η εμφάνισή σου απλή, μα η ζωή σου ευσεβής.

Όταν μοιράζεσαι τα λόγια Του, σε διαφωτίζει Αυτός.

Οι πράξεις κι οι εκφράσεις σου

στη ζωή, είναι η μαρτυρία του Θεού

για ό,τι πρέπει να βιώνεις.

Αυτή είν' η απόλαυση της αγάπης του Θεού.

Σαν αυτό πετύχεις,

το επιθυμητό θα έχει επιτευχθεί.


Με τα λόγια σου εκφράζεις το θέλημα του Θεού,

γνωρίζοντας πώς πνευματικά να υπηρετείς.

Στην ομιλία είσαι ειλικρινής,

αξιοπρεπής και ευθύς, όχι φίλερις,

υπακούς στα σχέδια του Θεού,

στη μαρτυρία σου είσαι σταθερός.

Τα πάντα δέχεσαι ατάραχος και νουνεχής.

Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου

που έχει δει την αγάπη του Θεού.

Οι πράξεις κι οι εκφράσεις σου

στη ζωή, είναι η μαρτυρία του Θεού

για ό,τι πρέπει να βιώνεις.

Αυτή είν' η απόλαυση της αγάπης του Θεού.

Σαν αυτό πετύχεις,

το επιθυμητό θα έχει επιτευχθεί.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του

Προηγούμενο: 506 Κάνε πράξη την αλήθεια περισσότερο, λάβε περισσότερες ευλογίες από τον Θεό

Επόμενο: 508 Μόνο αναζητά κανείς την αλήθεια μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο