714 Όσοι έχουν αλλαγή στη διάθεσή τους μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι

1 Όσοι έχουν αλλαγή στη διάθεσή τους πραγματικά βιώνουν την ομοιότητα ενός ανθρώπου και κατέχουν την αλήθεια. Είναι πάντα σε θέση να μιλούν και να βλέπουν τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια, και έχουν αρχές σε οτιδήποτε κάνουν· δεν υπόκεινται στην επιρροή κανενός ανθρώπου, ζητήματος ή πράγματος, έχουν όλοι τις δικές τους απόψεις και μπορούν να διατηρούν τις αρχές της αλήθειας. Η διάθεσή τους είναι σχετικά σταθερή, εκείνοι δεν αμφιταλαντεύονται, και ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, κατανοούν πώς να κάνουν το καθήκον τους όπως αρμόζει και πώς να ενεργούν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει δεν επικεντρώνονται στο τι να κάνουν ώστε να φαίνονται καλοί σε επιφανειακό επίπεδο —έχουν εσωτερική διαύγεια στο τι να κάνουν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Συνεπώς, μπορεί εξωτερικά να μη φαίνονται τόσο ενθουσιώδεις ούτε σαν να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο, μα όλα όσα κάνουν είναι γεμάτα νόημα, είναι πολύτιμα κι έχουν πρακτικά αποτελέσματα.

2 Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι βέβαιο πως κατέχουν μεγάλο μέρος της αλήθειας —αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την οπτική τους στα ζητήματα και τις αρχές τους στις πράξεις τους. Όσοι δεν κατέχουν την αλήθεια δεν υπέστησαν απολύτως καμία αλλαγή στη διάθεσή τους. Φυσικά, οι αλλαγές στη διάθεση όντως περιλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις και εκφράσεις, αλλά το κυριότερο είναι πως έχει αλλάξει εσωτερικά η ζωή τους. Η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό γίνεται η ίδια τους η ζωή, τα σατανικά δηλητήρια μέσα τους εξαλείφονται, οι απόψεις τους έχουν αλλάξει εντελώς και καμιά τους δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτές του κόσμου. Βλέπουν τις μηχανορραφίες και τα δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα ξεκάθαρα· έχουν κατανοήσει την πραγματική ουσία της ζωής. Έτσι οι αξίες της ζωής τους έχουν αλλάξει —αυτή είναι και η πιο θεμελιώδης αλλαγή και η ουσία μιας αλλαγής στη διάθεση.

3 Ωστόσο, όσοι έχουν αλλαγή στη διάθεσή τους είναι διαφορετικοί. Νιώθουν πως οι άνθρωποι θα πρέπει να ζουν για να ικανοποιούν τον Θεό, να εκτελούν ορθά το καθήκον τους και να ζουν μια ζωή με νόημα, ώστε, ακόμη κι όταν πεθάνουν, να νιώθουν ικανοποιημένοι και να μην έχουν την παραμικρή μεταμέλεια — δεν θα έχουν ζήσει μάταια. Το ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να λατρεύουν, να υπακούν και να ικανοποιούν τον Θεό αποτελεί το θεμέλιο του να είναι κανείς άνθρωπος και αυτό είναι το καθήκον που τους επιβαρύνει σύμφωνα με τις αναλλοίωτες αρχές του Ουρανού και της γης. Διαφορετικά δεν θα ήταν άξιοι να αποκαλούνται άνθρωποι· η ζωή τους θα ήταν κενή και χωρίς νόημα. Η κύρια αιτία αλλαγής στη διάθεση της ζωής κάποιου είναι να έχει μέσα του την αλήθεια και να έχει γνώση του Θεού· όταν αλλάζει η στάση ζωής κάποιου, οι αξίες είναι διαφορετικές από πριν. Η αλλαγή ξεκινά από μέσα και από τη ζωή κάποιου· σίγουρα δεν πρόκειται απλώς για μια εξωτερική αλλαγή.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Προηγούμενο: 713 Τα χαρακτηριστικά της αλλαγής στη διάθεση

Επόμενο: 715 Αυτή είναι η ομοιότητα ενός αληθινού ανθρώπου

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο