917 Τα πάντα ζουν και χάνονται υπό την εξουσία του Θεού

«Η εξουσία του Θεού»

θα πει πως εξαρτάται απ’ Αυτόν

Πως έχει το δικαίωμα ν’ αποφασίσει

πώς θα γίνει κάτι,

κι αυτό γίνεται

με ό,τι τρόπο θέλει Εκείνος.

Ο Θεός ορίζει τον νόμο των πάντων.

Τον νόμο αυτόν ο άνθρωπος

δεν μπορεί ν' αλλάξει·

από θέληση ανθρώπου δεν κινείται,

αλλά αλλάζει με του Θεού τις σκέψεις,

τη σοφία και τις εντολές.

Κανείς αυτό να αμφισβητήσει δεν μπορεί.

Κανένας και τίποτα

τους νόμους των πάντων δεν μπορεί ν’ αλλάξει

ή τον τρόπο που λειτουργούν.

Άρχισαν να υπάρχουν

με του Θεού την εξουσία,

και χάνονται πάλι μ’ αυτή.

Αυτή είν' η εξουσία του Θεού.


Οι ουρανοί, η γη, τα πάντα,

το σύμπαν, ο έναστρος ουρανός,

του χρόνου οι τέσσερεις εποχές,

πράγματα αόρατα, πράγματα σαφή–

όλα υπάρχουν

και λειτουργούν κι αλλάζουν,

χωρίς κανένα σφάλμα,

με του Θεού την εξουσία,

σύμφωνα με τις εντολές Του

και τις προσταγές Του,

μ’ όλους τους νόμους Του

της αρχής της δημιουργίας.

Κανείς αυτό να αμφισβητήσει δεν μπορεί.

Κανένας και τίποτα

τους νόμους των πάντων δεν μπορεί ν’ αλλάξει

ή τον τρόπο που λειτουργούν.

Άρχισαν να υπάρχουν

με του Θεού την εξουσία,

και χάνονται πάλι μ’ αυτή.

Αυτή είν' η εξουσία του Θεού.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α΄

Προηγούμενο: 916 Η εξουσία και η ταυτότητα του Δημιουργού συνυπάρχουν

Επόμενο: 918 Η εξουσία και η ταυτότητα του Δημιουργού συνυπάρχουν

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο