Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τα πάντα ζουν και χάνονται υπό την εξουσία του Θεού

«Η εξουσία του Θεού»

θα πει πως εξαρτάται απ’ Αυτόν

Πως έχει το δικαίωμα ν’ αποφασίσει

πώς θα γίνει κάτι,

κι αυτό γίνεται

με ό,τι τρόπο θέλει Εκείνος.

Ο Θεός ορίζει τον νόμο των πάντων.

Τον νόμο αυτόν ο άνθρωπος

δεν μπορεί ν' αλλάξει·

από θέληση ανθρώπου δεν κινείται,

αλλά αλλάζει με του Θεού τις σκέψεις,

τη σοφία και τις εντολές.

Κανείς αυτό να αμφισβητήσει δεν μπορεί.

Κανένας και τίποτα

τους νόμους των πάντων δεν μπορεί ν’ αλλάξει

ή τον τρόπο που λειτουργούν.

Άρχισαν να υπάρχουν

με του Θεού την εξουσία,

και χάνονται πάλι μ’ αυτή.

Αυτή είν' η εξουσία του Θεού.

Οι ουρανοί, η γη, τα πάντα,

το σύμπαν, ο έναστρος ουρανός,

του χρόνου οι τέσσερεις εποχές,

πράγματα αόρατα, πράγματα σαφή–

όλα υπάρχουν

και λειτουργούν κι αλλάζουν,

χωρίς κανένα σφάλμα,

με του Θεού την εξουσία,

σύμφωνα με τις εντολές Του

και τις προσταγές Του,

μ’ όλους τους νόμους Του

της αρχής της δημιουργίας.

Κανείς αυτό να αμφισβητήσει δεν μπορεί.

Κανένας και τίποτα

τους νόμους των πάντων δεν μπορεί ν’ αλλάξει

ή τον τρόπο που λειτουργούν.

Άρχισαν να υπάρχουν

με του Θεού την εξουσία,

και χάνονται πάλι μ’ αυτή.

Αυτή είν' η εξουσία του Θεού.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός δεν επιτρέπει στον Σατανά να βλάψει κατά βούληση εκείνους που Αυτός θέλει να σώσει

Επόμενο:Αυτή είναι η ανθρωπότητα που ο Θεός προτίθεται να σώσει

Σχετικό περιεχόμενο