63 Η κρίση είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση

Πώς, λοιπόν, ο Θεός τελειώνει τον άνθρωπο;

Μέσω της δίκαιης διάθεσής Του!

Δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια,

οργή, κατάρες, κρίση,

η διάθεση του Θεού αυτά περιλαμβάνει.

Με την κρίση τελειώνει Αυτός τον άνθρωπο.


Κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν

και ρωτούν γιατί

γιατί μόνο έτσι κάνει ο Θεός τέλειο τον άνθρωπο,

μέσω της κρίσης και της κατάρας;

Αν ο άνθρωπος είναι καταραμμένος απ’ τον Θεό, άργε, δεν θα πέθαινε;


Λένε, «Αν ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο, δεν είναι, άραγε, καταδικασμένος;»

Πώς μπορεί να γίνει ο άνθρωπος τέλειος;

Αυτά είν’ ερωτήματα από

κείνους που δεν ξέρουν το έργο του Θεού.

Πώς, λοιπόν, ο Θεός τελειώνει τον άνθρωπο;

Μέσω της δίκαιης διάθεσής Του!

Δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια,

οργή, κατάρες, κρίση,

η διάθεση του Θεού αυτά περιλαμβάνει.

Με την κρίση τελειώνει Αυτός τον άνθρωπο.


Αυτό που καταριέται ο Θεός είναι η ανυπακοή του ανθρώπου,

κι αυτό που κρίνει είναι οι αμαρτίες του.

Παρόλο που μιλάει σκληρά, βροντερά,

αυστηρά, αποκαλύπτει την εσωτερική ουσία του ανθρώπου.

Μια τέτοια κρίση κάνει τον άνθρωπο

να δει της σάρκας του την ουσία,

και έτσι υποτάσσεται, υπακούοντας τον Θεό.

Πώς, λοιπόν, ο Θεός τελειώνει τον άνθρωπο;

Μέσω της δίκαιης διάθεσής Του!

Δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια,

οργή, κατάρες, κρίση,

η διάθεση του Θεού αυτά περιλαμβάνει.

Με την κρίση τελειώνει Αυτός τον άνθρωπο.

Η σάρκα του ανθρώπου είναι αμαρτωλή, του Σατανά,

ανυπάκουη, για να την παιδεύσει ο Θεός.

Κι έτσι, να επιτρέψει στον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του,

τα λόγια της κρίσης του Θεού να τον πλήξουν πρέπει.

Κάθε ραφινάρισμα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Μόνο τότε το έργο του Θεού αποφέρει καρπούς.

Η κρίση είναι ο πρωταρχικός τρόπος του Θεού

να τελειώσει τον άνθρωπο.

Πώς, λοιπόν, ο Θεός τελειώνει τον άνθρωπο;

Μέσω της δίκαιης διάθεσής Του (διάθεσής Του)!

Δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια,

οργή, κατάρες, κρίση,

η διάθεση του Θεού αυτά περιλαμβάνει.

Με την κρίση τελειώνει Αυτός τον άνθρωπο.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Την ομορφιά του Θεού μπορείς να τη γνωρίσεις μόνο βιώνοντας επίπονες δοκιμασίες

Προηγούμενο: 62 Ο Θεός θα κρίνει και θα εξαγνίσει όλους όσοι έρχονται ενώπιον του θρόνου Του

Επόμενο: 64 Η εσωτερική έννοια του έργου της κατάκτησης

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο