Εισαγωγή

Το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» αποτελεί το δεύτερο μέρος των ομιλιών που εξέφρασε ο Χριστός με την ταυτότητα του ίδιου του Θεού. Καλύπτουν την περίοδο μεταξύ της 20ης Φεβρουαρίου 1992 και της 1ης Ιουνίου 1992, και αποτελούνται συνολικά από 47 κεφάλαια. Ο τρόπος, το περιεχόμενο και η οπτική των λόγων του Θεού σε αυτές τις ομιλίες είναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα στο Μέρος «Οι ομιλίες του Χριστού στην αρχή». Το Μέρος «Οι ομιλίες του Χριστού στην αρχή» εκθέτει και καθοδηγεί την εξωτερική συμπεριφορά των ανθρώπων και την απλή πνευματική τους ζωή. Εν τέλει, κλείνει με «τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών». Το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν», ωστόσο, ξεκινά με την ολοκλήρωση της ταυτότητας των ανθρώπων ως παρόχων υπηρεσιών και την αρχή της ζωής τους ως λαός του Θεού. Καθοδηγεί τους ανθρώπους στο δεύτερο αποκορύφωμα του έργου του Θεού, κατά τη διάρκεια του οποίου υποβάλλονται στη δοκιμασία της λίμνης της φωτιάς, στη δοκιμασία του θανάτου και στον καιρό της αγάπης για τον Θεό. Αυτά τα διάφορα βήματα εκθέτουν πλήρως την ασχήμια του ανθρώπου ενώπιον του Θεού, καθώς και το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου. Εν τέλει, ο Θεός κλείνει με ένα κεφάλαιο στο οποίο αποχωρίζεται τον άνθρωπο, ολοκληρώνοντας, έτσι, όλα τα βήματα της κατάκτησης της πρώτης ομάδας ανθρώπων από αυτήν την ενσάρκωση του Θεού.

Στο Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν», ο Θεός εκφράζει τα λόγια Του από την οπτική του Πνεύματος. Ο τρόπος με τον οποίο μιλά είναι ανέφικτος από τη δημιουργημένη ανθρωπότητα. Επιπλέον, το λεξιλόγιο και το ύφος των λόγων Του είναι όμορφα και συγκινητικά, και κανένα είδος ανθρώπινης λογοτεχνίας δεν θα μπορούσε να πάρει τη θέση τους. Τα λόγια με τα οποία εκθέτει τον άνθρωπο είναι ακριβή, είναι αδιάψευστα από οποιαδήποτε φιλοσοφία και φέρνουν όλους τους ανθρώπους σε υποταγή. Σαν κοφτερό σπαθί, τα λόγια με τα οποία ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο φτάνουν απευθείας στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, κόβοντάς τους τόσο βαθιά, που δεν έχουν μέρος να κρυφτούν. Τα λόγια με τα οποία παρηγορεί τους ανθρώπους φέρουν έλεος και στοργική καλοσύνη, είναι θερμά σαν την αγκαλιά μιας τρυφερής μητέρας και κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν ασφαλείς όσο ποτέ άλλοτε. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτών των ομιλιών είναι ότι, κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο Θεός δεν μιλά χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Ιεχωβά ή του Ιησού Χριστού, ούτε του Χριστού των εσχάτων ημερών. Αντίθετα, μιλά και διδάσκει όλους όσοι Τον ακολουθούν και όλους όσοι δεν Τον ακολουθούν ακόμη, χρησιμοποιώντας την έμφυτη ταυτότητά Του —του Δημιουργού. Μπορεί κάλλιστα να ειπωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά από τη δημιουργία του κόσμου που ο Θεός έχει απευθυνθεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ποτέ πριν δεν είχε μιλήσει ο Θεός στη δημιουργημένη ανθρωπότητα με τόση λεπτομέρεια και τόσο συστηματικά. Φυσικά, αυτή είναι επίσης η πρώτη φορά που έχει μιλήσει τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο διάστημα σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι τελείως άνευ προηγουμένου. Επιπλέον, οι ομιλίες αυτές αποτελούν το πρώτο κείμενο που εξέφρασε ο Θεός μεταξύ της ανθρωπότητας, στο οποίο εκθέτει τους ανθρώπους, τους καθοδηγεί, τους κρίνει και τους μιλά εγκάρδια, και είναι επίσης οι πρώτες ομιλίες στις οποίες ο Θεός πληροφορεί τους ανθρώπους για τα βήματά Του, το μέρος όπου βρίσκεται, τη διάθεση του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, τις σκέψεις του Θεού και την ανησυχία Του για την ανθρωπότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οι πρώτες ομιλίες που έχει εκφέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από τον καιρό της δημιουργίας, καθώς και η πρώτη φορά που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει την έμφυτη ταυτότητά Του για να εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του στην ανθρωπότητα μέσα από λόγια.

Αυτές οι ομιλίες είναι βαθυστόχαστες και ακατάληπτες· είναι δυσνόητες και δεν είναι δυνατό να κατανοήσει κανείς την προέλευση και τους σκοπούς των λόγων του Θεού. Συνεπώς, ο Χριστός έχει προσθέσει μια επεξήγηση μετά από κάθε κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή στον άνθρωπο, ώστε να αποσαφηνίσει το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ίδιες τις ομιλίες, καθιστά ευκολότερη την κατανόηση και γνώση των λόγων του Θεού από όλους. Τα λόγια αυτά τα έχουμε κάνει παράρτημα του Μέρους «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν». Σε αυτά, ο Χριστός παρέχει επεξηγήσεις χρησιμοποιώντας το πιο εύκολα κατανοητό λεξιλόγιο. Ο συνδυασμός των δύο είναι το τέλειο πάντρεμα της θεϊκής φύσης και του Θεού στην ανθρώπινη φύση. Παρόλο που στο παράρτημα ο Θεός μιλά από την οπτική του τρίτου προσώπου, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν προσωπικά από τον Θεό, διότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει με σαφήνεια τα λόγια του Θεού· μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να αποσαφηνίσει την προέλευση και τους σκοπούς των ομιλιών Του. Συνεπώς, παρόλο που ο Θεός μιλά χρησιμοποιώντας πολλά μέσα, οι στόχοι του έργου Του δεν αλλάζουν ποτέ, ούτε μεταβάλλεται ποτέ ο σκοπός του σχεδίου Του.

Παρόλο που το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» τελειώνει με ένα κεφάλαιο στο οποίο ο Θεός αποχωρίζεται τον άνθρωπο, στην πραγματικότητα τότε αποκαλύπτεται επίσημα το έργο της κατάκτησης και της σωτηρίας του Θεού που γίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους, καθώς και το έργο Του για την τελείωση των ανθρώπων. Συνεπώς, είναι πιο κατάλληλο να θεωρούμε το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» ως την προφητεία για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Διότι μόνο μετά απ’ αυτό το σημείο ξεκίνησε ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου να εργάζεται και να μιλά επισήμως χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Χριστού, περπατώντας ανάμεσα στις εκκλησίες και παρέχοντας ζωή, και ποτίζοντας και καθοδηγώντας ολόκληρο τον λαό Του, γεγονός που, με τη σειρά του, αποτέλεσε το έναυσμα για τις πολλές ομιλίες στο Μέρος «Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες».

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 120

Επόμενο: Κεφάλαιο 1

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο