Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Έχει στραφεί η καρδιά σου στον Θεό;

Μια ανθρώπινη καρδιά που έχει στραφεί στον Θεό είναι μια καρδιά που μπορεί να προσανατολίζεται συνεχώς προς τον Θεό, μια καρδιά που μπορεί να απαρνηθεί τη σάρκα και μια καρδιά που μπορεί να συλλογίζεται τον Θεό· αυτού του είδους οι άνθρωποι, στη διαγωγή και την ομιλία τους, σε κάθε συμπεριφορά τους, μπορούν να ικανοποιήσουν τον Θεό που αγαπούν, και η καρδιά τους πάντα επωμίζεται ένα φορτίο για το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν στρέψει την καρδιά τους στον Θεό. Όταν οι ιδέες και οι σκέψεις σου δεν είναι σωστές, μπορείς να απαρνηθείς τις δικές σου προθέσεις και, αντ’ αυτού, να ενεργήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όσο περισσότερο το βιώνεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο θα μπορεί η καρδιά σου να στραφεί στον Θεό και τόσο περισσότερο θα μπορείς να ικανοποιήσεις τον Θεό και να Τον αγαπήσεις. Όταν έρχονται οι δοκιμασίες, είσαι και πάλι σε θέση να αγαπάς τον Θεό· είτε αντιμετωπίζεις φυλάκιση, είτε ασθένεια, είτε γελοιοποίηση, είτε συκοφαντία από άλλους, είτε σου φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος, μπορείς ακόμα να αγαπάς τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά σου έχει στραφεί στον Θεό.

από τη συναναστροφή του Θεού

Προηγούμενο:Ποια είναι η κανονική κατάσταση;

Επόμενο:Η κανονική κατάσταση οδηγεί σε ταχεία ανάπτυξη στη ζωή

Σχετικό περιεχόμενο