105 Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ζω ενώπιον του Θεού

Αδελφοί και αδελφές απολαμβάνουν τον λόγο του Θεού

και ζουν ευτυχισμένοι ενώπιόν Του.


Μέσω της συναναστροφής του λόγου του Θεού,

η γνώση μας για την αλήθεια γίνεται πραγματική.

Απομακρύνονται οι θρησκευτικές αντιλήψεις

και βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια.

Μπορούμε να παρευρεθούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου,

η καρδιά μας είναι χαρούμενη πέρα από κάθε σύγκριση.

Βιώνοντας την κρίση του Θεού,

εξαγνιζόμαστε και γνωρίζουμε τον πρακτικό Θεό.

Απλώς ακολουθούσαμε τελετές, η πίστη μας ήταν πολύ ασαφής.

Τώρα ο Χριστός των εσχάτων ημερών εκφωνεί τα λόγια Του·

αυτό μας εφοδιάζει, μας ποιμαίνει και είναι αληθινό.

Γνωρίζοντας την αλήθεια, απελευθερωνόμαστε και ζούμε ενώπιον του Θεού.

Αδελφοί και αδελφές απολαμβάνουν τον λόγο του Θεού

και ζουν ευτυχισμένοι ενώπιόν Του.


Συναναστρεφόμενοι την αλήθεια, καταφέρνουμε να γνωρίσουμε τελικά

την αλαζονεία, τον δόλο, τη μη ανθρώπινη φύση μας.

Μισούμε τον εαυτό μας, απαρνούμενοι τη σάρκα.

Αποφασίζουμε να ικανοποιήσουμε τον Θεό, να κάνουμε πράξη την αλήθεια.

Όταν είμαστε ειλικρινείς, ταιριάζουμε τα λόγια μας με πράξεις

και όλων μας οι καρδιές αισθάνονται, ω, τέτοια γλυκύτητα!

Χωρίς σατανικές συμπεριφορές, χωρίς υποκρισία.

Σαν ένας, υπακούμε την αλήθεια και εισερχόμαστε στον λόγο του Θεού.

Αγαπάμε και βοηθάμε ο ένας τον άλλον, ενεργούμε με αλήθεια,

κάνουμε πράξη να αγαπάμε τον Θεό, εκτελούμε καλά τα καθήκοντα.

Βιώνουμε την ανθρώπινη ομοιότητα

για να Τον δοξάσουμε και να γίνουμε μάρτυρές Του.

Αδελφοί και αδελφές απολαμβάνουν τον λόγο του Θεού

και ζουν ευτυχισμένοι ενώπιόν Του.


Ο λόγος του Θεού μάς καθοδηγεί μέσα από τα βάσανα, τους δύσκολους καιρούς.

Ο απάνθρωπος μεγάλος κόκκινος δράκοντας είναι το αντιθετικό στοιχείο του Θεού.

Βλέποντας την παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού,

πάντοτε θα Τον ακολουθούμε γεμάτοι πίστη.

Μέσα από κάθε είδους δοκιμασίες και κακουχίες,

γνωρίζουμε πλέον τον Θεό και σωζόμαστε απ’ Αυτόν.

Χάρη στην καλοσύνη του Θεού, συμμετέχουμε στα βάσανα, τη βασιλεία και την υπομονή του Χριστού.

Όσο περισσότερο ωριμάζουν οι άνθρωποι του Θεού,

τόσο περισσότερο καταρρέει ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας.

Ο λόγος του Θεού έγινε όντως πραγματικότητα.

Η βασιλεία του Χριστού είναι στη γη, θα δοξολογούμε για πάντα τον Θεό.

Αδελφοί και αδελφές απολαμβάνουν τον λόγο του Θεού

και ζουν ευτυχισμένοι ενώπιόν Του.

Προηγούμενο: 104 Ζω στην παρουσία του Θεού

Επόμενο: 106 Είμαι τόσο ευτυχής που αποκτώ την αγάπη του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο