619 Αγωνίσου τον καλό αγώνα για την αλήθεια

1 Εάν θέλετε να αγωνιστείτε τον καλό αγώνα για την αλήθεια, τότε, πρώτα απ’ όλα, δεν πρέπει να δίνετε στον Σατανά καμία ευκαιρία να εργαστεί —για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είστε σε σύμπνοια και να μπορείτε να υπηρετείτε συντονισμένοι, να εγκαταλείψετε όλες τις αντιλήψεις, τις γνώμες, τις απόψεις σας και τους τρόπους με τους οποίους πράττετε, να γαληνεύετε την καρδιά σας εντός Μου, να επικεντρώνεστε στη φωνή του Αγίου Πνεύματος, να δίνετε προσοχή στο έργο του Αγίου Πνεύματος και να βιώνετε λεπτομερώς τα λόγια του Θεού. Πρέπει να έχετε μία μόνο πρόθεση, κι αυτή να είναι να γίνεται το θέλημά Μου. Δεν θα πρέπει να έχετε καμία άλλη πρόθεση πέρα από αυτήν. Πρέπει να προσβλέπετε σ’ Εμένα με όλη σας την καρδιά, να παρακολουθείτε στενά τις πράξεις Μου και τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ, και να μην είστε καθόλου αμελείς.

2 Το πνεύμα σας πρέπει να είναι οξύ και τα μάτια σας ανοιχτά. Συνήθως, εκείνοι που δεν έχουν σωστές προθέσεις και σωστούς στόχους, καθώς και εκείνοι που αρέσκονται να τους βλέπουν οι άλλοι, που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράγματα, που έχουν την τάση να προκαλούν διαταράξεις, που είναι καλοί στο να μακρηγορούν περί θρησκευτικών δογμάτων, που είναι οι υπηρέτες του Σατανά και ούτω καθεξής —όταν εγείρονται αυτοί οι άνθρωποι, αποτελούν μια δυσκολία για την εκκλησία, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει στο κενό η βρώση και η πόση των λόγων του Θεού από τους αδελφούς και τις αδελφές τους. Όταν συναντάτε τέτοιους ανθρώπους να παίζουν θέατρο, να τους αποκλείετε αμέσως. Εάν, παρά τις επαναλαμβανόμενες νουθεσίες, δεν αλλάξουν, τότε θα υποστούν απώλεια. Εάν εκείνοι που εμμένουν πεισματικά στους δικούς τους τρόπους επιχειρήσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και προσπαθήσουν να συγκαλύψουν τις αμαρτίες τους, η εκκλησία θα πρέπει να τους αποκόψει αμέσως και να μην τους αφήσει περιθώριο κινήσεων. Μη χάσετε τα πολλά προσπαθώντας να εξοικονομήσετε τα λίγα· να είστε επικεντρωμένοι στην ευρύτερη εικόνα.

Διασκευασμένο από το «Κεφάλαιο 17» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 618 Να υπηρετείς όπως υπηρετούσαν οι Ισραηλίτες

Επόμενο: 620 Αφιερώσου ολόκαρδα στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 2: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε ως ο Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων ισχυρίζονται ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών. Αυτό το στηρίζουν κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μάς διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται μετά νεφελών είναι ψευδής και πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη συνάδει ή όχι με τη Βίβλο· είναι ορθή αυτή του είδους η κατανόηση ή όχι;

Απαντήση: Σε ό,τι αφορά την αναμονή του Κυρίου να κατέλθει με τα σύννεφα, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ανθρώπινες αντιλήψεις και...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο