60 Η δίκαιη κρίση του Θεού κατά τους έσχατους καιρούς ταξινομεί την ανθρωπότητα

Στο έργο Του το τελικό της ολοκλήρωσης της εποχής,

η διάθεση του Θεού είναι να παιδέψει,

να αποκαλύψει κάθε τι άδικο

και να κρίνει τους πάντες δημοσίως,

να οδηγήσει στην τελείωση όσους Τον αγαπούν.

Αυτή η διάθεση μπορεί να τελειώσει την εποχή.


Οι έσχατες μέρες είναι εδώ, όλη η πλάση

θα ταξινομηθεί κατά φύση και είδος.

Τώρα ο Θεός αποκαλύπτει

στην ανθρωπότητα τη μοίρα και τον προορισμό της.

Χωρίς την κρίση, η ανυπακοή και η αδικία του ανθρώπου

δεν γίνεται ν’ αποκαλυφθούν.

Μόνο με την παίδευση και την κρίση

θα φανεί η μοίρα της δημιουργίας

και ποιος στ’ αλήθεια είν’ ο άνθρωπος.

Το κακό με το κακό, το καλό με το καλό.

Το κακό θα τιμωρηθεί,

το καλό θα ανταμειφθεί.

Οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν ανά είδος,

θα υπαχθούν στου Θεού το κράτος.


Η διαφθορά των ανθρώπων έχει πλέον κορυφωθεί,

η ανυπακοή τους είναι πολύ σοβαρή.

Μόνο η δίκαιη διάθεση του Θεού,

που περιέχει παίδευση και κρίση,

μπορεί να αλλάξει και να ολοκληρώσει την ανθρωπότητα,

το κακό να δείξει, τους άδικους να τιμωρήσει.


Μια τέτοια διάθεση συνεπάγεται

της εποχής τη σημασία.

Αποκαλύπτει ο Θεός τη διάθεσή Του

χάριν του έργου κάθε νέας εποχής.

Δεν το πράττει τυχαία

ούτε άνευ σημασίας.

Μόνο με την παίδευση και την κρίση

θα φανεί η μοίρα της δημιουργίας

και ποιος στ’ αλήθεια είν’ ο άνθρωπος.

Το κακό με το κακό, το καλό με το καλό.

Το κακό θα τιμωρηθεί,

το καλό θα ανταμειφθεί.

Οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν ανά είδος,

θα υπαχθούν στου Θεού το κράτος.


Εάν τις έσχατες μέρες όταν έχει φανεί η μοίρα του ανθρώπου,

ο Θεός προσφέρει ακόμη αγάπη και συμπόνια,

χωρίς να κρίνει, αλλά με ανοχή, συγχώρεση,

όσο σοβαρές κι αν είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων,

άραγε, πότε θα ολοκληρωνόταν το πλάνο διαχείρισής Του

κι οι άνθρωποι θα οδηγούνταν στον κατάλληλο προορισμό τους;

Μόνο με την παίδευση και την κρίση

θα φανεί η μοίρα της δημιουργίας

και ποιος στ’ αλήθεια είν’ ο άνθρωπος.

Το κακό με το κακό, το καλό με το καλό.

Το κακό θα τιμωρηθεί,

το καλό θα ανταμειφθεί.

Οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν ανά είδος,

θα υπαχθούν στου Θεού το κράτος.

Μόνο η δίκαιη κρίση μπορεί να ταξινομήσει τους ανθρώπους ανά είδος

και να τους φέρει σ’ ένα νέο βασίλειο,

έτσι η δίκαιη διάθεση του Θεού

θα ολοκληρώσει όλη την εποχή.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το όραμα του έργου του Θεού (3)

Προηγούμενο: 59 Το έργο της κρίσης και της παίδευσης φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος από εκείνο της λύτρωσης

Επόμενο: 61 Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο