Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Αυτοί που δεν δέχονται την αλήθεια δεν είναι άξιοι για τη σωτηρία

Ταχύτητα

Αυτοί που δεν δέχονται την αλήθεια δεν είναι άξιοι για τη σωτηρία

I

Ακούγοντας την αλήθεια και τον λόγο της ζωής,

ίσως μια λέξη μόνο να σκεφτείς ότι συμφωνεί

από τις τόσες χιλιάδες λέξεις,

με τις σκέψεις σου και με τη Βίβλο, τη Βίβλο

ψάξε αυτή τη μία από τις δέκα χιλιάδες.

Την ταπεινότητα συμβουλεύει ο Θεός,

μην έχεις υπερβολική αυτοπεποίθηση,

τον εαυτό σου να μην εξυψώνεις.

Άραγε δεν είσαι ανάξιος της σωτηρίας του Θεού,

αν δεν δέχεσαι την αλήθεια που ειπώθηκε καθαρά;

Δεν σου λείπει, άραγε, η τύχη

να επιστρέψεις ενώπιον του Θεού στον θρόνο Του,

να επιστρέψεις ενώπιόν Του;

II

Αν έχεις τόσο λίγο φόβο Θεού,

θα κερδίσεις μεγαλύτερο φως, μεγαλύτερο φως.

Αν σκεφτείς και εξετάσεις τα λόγια αυτά,

θα δεις αν είν’ αλήθεια, αν είναι ζωή, αν είναι ζωή.

Μην καταδικάζεις τυφλά τα λόγια Του,

λόγω των ψευδόχριστων των εσχάτων ημερών.

Mην βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα,

απ’ το φόβο μήπως εξαπατηθείς.

Άραγε δεν είσαι ανάξιος της σωτηρίας του Θεού,

αν δεν δέχεσαι την αλήθεια που ειπώθηκε καθαρά;

Δεν σου λείπει, άραγε, η τύχη

να επιστρέψεις ενώπιον του Θεού στον θρόνο Του,

να επιστρέψεις ενώπιόν Του;

III

Μετά από μελέτη κι αναζήτηση,

αν ακόμα πιστεύεις πως τα λόγια αυτά

δεν είν' η αλήθεια, η οδός, οι εκφράσεις του Θεού,

θα τιμωρηθείς, η ευλογία σου θα χαθεί, θα χαθεί.

Άραγε δεν είσαι ανάξιος της σωτηρίας του Θεού,

αν δεν δέχεσαι την αλήθεια που ειπώθηκε καθαρά;

Δεν σου λείπει, άραγε, η τύχη

να επιστρέψεις ενώπιον του Θεού στον θρόνο Του,

να επιστρέψεις ενώπιόν Του;

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Πώς θα συναντήσεις την επιστροφή του Ιησού;

Επόμενο:Τα πάντα θα υποταχθούν στην κυριαρχία του Θεού

Σχετικό περιεχόμενο