727 Τα δημιουργημένα όντα θα πρέπει να υπακούν στον Δημιουργό

1 Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή για τη συμπεριφορά του Κυρίου της δημιουργίας προς τα δημιουργημένα όντα, η οποία αποτελεί και την ύψιστη αρχή. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στα δημιουργημένα όντα βασίζεται πλήρως στο σχέδιο της διαχείρισής Του και στις απαιτήσεις Του. Δεν χρειάζεται να συμβουλευτεί κανέναν άνθρωπο, ούτε χρειάζεται να συμφωνήσει κανένας άνθρωπος μαζί Του. Κάνει ό,τι οφείλει να κάνει και συμπεριφέρεται στους ανθρώπους όπως οφείλει να τους συμπεριφερθεί, και ό,τι κι αν κάνει και όπως κι αν συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, όλα συνάδουν με τις αρχές βάσει των οποίων εργάζεται ο Κύριος της δημιουργίας. Ως δημιουργημένο ον, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να υποταχθείς· δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη επιλογή.

2 Ο Κύριος της δημιουργίας θα είναι πάντα ο Κύριος της δημιουργίας. Έχει τη δύναμη και τα προσόντα να ενορχηστρώνει και να κυβερνά οποιοδήποτε δημιουργημένο ον όπως επιθυμεί, χωρίς να δίνει οποιονδήποτε λόγο. Αυτή είναι η εξουσία Του. Δεν υπάρχει ούτε ένα ον της κτίσης το οποίο, καθόσον είναι δημιουργημένο ον, έχει τη δύναμη ή τα προσόντα να κρίνει το πώς θα πρέπει να ενεργεί ο Δημιουργός ή αν αυτό που κάνει Αυτός είναι σωστό ή λάθος, ούτε έχει κανένα δημιουργημένο ον τα προσόντα να επιλέξει εάν θα πρέπει να κυβερνιέται, να ενορχηστρώνεται ή να διευθετείται από τον Κύριο της δημιουργίας. Ομοίως, κανένα απολύτως δημιουργημένο ον δεν έχει τα προσόντα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο κυβερνιέται και διευθετείται από τον Κύριο της δημιουργίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια.

3 Ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει ο Κύριος της δημιουργίας στα δημιουργημένα όντα Του και ανεξάρτητα από το πώς το έχει κάνει, οι άνθρωποι που δημιούργησε θα πρέπει να κάνουν μόνο ένα πράγμα: Να επιζητούν, να υποτάσσονται, να γνωρίζουν και να αποδέχονται αυτό το γεγονός που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Κύριο της δημιουργίας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ότι ο Κύριος της δημιουργίας θα έχει ολοκληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Του και θα έχει περατώσει το έργο Του, έχοντας κάνει το σχέδιο διαχείρισής Του να προχωρήσει ανεμπόδιστα· εν τω μεταξύ, επειδή τα δημιουργημένα όντα έχουν αποδεχθεί την κυριαρχία και τις διευθετήσεις του Δημιουργού και έχουν υποταχθεί στην κυριαρχία και στις διευθετήσεις Του, θα έχουν αποκτήσει την αλήθεια, θα έχουν κατανοήσει το θέλημα του Δημιουργού και θα έχουν καταφέρει να γνωρίσουν τη διάθεσή Του.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών»,

Προηγούμενο: 726 Ένα πλάσμα πρέπει να βρίσκεται στο έλεος του Θεού

Επόμενο: 728 Μπορείς να υποταχθείς πραγματικά στις ενορχηστρώσεις του Θεού;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο