482 Εκείνοι που λατρεύουν τα λόγια του Θεού είναι ευλογημένοι

Όσοι δέχονται ο Θεός να τους παρακολουθεί

είν’ αυτοί που επιδιώκουν τη γνώση Του.

Πρόθυμα δέχονται τα λόγια Του.

Θα κερδίσουν ευλογίες και κληρονομιά.

Αυτοί είναι οι πιο ευλογημένοι.

Όσους δεν έχουν θέση γι’ Αυτόν, ο Θεός καταδικάζει.

Τους παιδεύει, τους εγκαταλείπει.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.


Ο Θεός εργάζεται μ’ όσους τα λόγια Του ακολουθούν,

εργάζεται με αυτούς που τα αγαπούν.

Όσο τα εκτιμάς, τόσο εργάζεται.

Και όσο τα λόγια Του κάποιος εκτιμά,

τόσο την τελείωση πλησιάζει.

Οδηγεί στη τελείωση όσους Τον αγαπούν,

τις καρδιές που εν ειρήνη είναι εμπρός Του.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.


Τα λόγια Του κάνε πραγματικότητα,

ικανοποίησέ Τον, την καρδιά Του έχε κοντά.

Μην προσπαθείς απλά για τη χάρη Του.

Λάβε το έργο Του, κέρδισε τελείωση,

στο θέλημά Του εκτελεστής.

Τίποτα πιο σημαντικό.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του

Προηγούμενο: 481 Πώς πρέπει να βαδίζει ο άνθρωπος στην οδό του Θεού

Επόμενο: 483 Ακολουθείτε την οδό του Θεού σε όλα, μικρά και μεγάλα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο