Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Εκείνοι που λατρεύουν τα λόγια του Θεού είναι ευλογημένοι

Ταχύτητα

Εκείνοι που λατρεύουν τα λόγια του Θεού είναι ευλογημένοι

Όσοι δέχονται ο Θεός να τους παρακολουθεί

είν’ αυτοί που επιδιώκουν τη γνώση Του.

Πρόθυμα δέχονται τα λόγια Του.

Θα κερδίσουν ευλογίες και κληρονομιά.

Αυτοί είναι οι πιο ευλογημένοι.

Όσους δεν έχουν θέση γι’ Αυτόν, ο Θεός καταδικάζει.

Τους παιδεύει, τους εγκαταλείπει.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.

Ο Θεός εργάζεται μ’ όσους τα λόγια Του ακολουθούν,

εργάζεται με αυτούς που τα αγαπούν.

Όσο τα εκτιμάς, τόσο εργάζεται.

Και όσο τα λόγια Του κάποιος εκτιμά,

τόσο την τελείωση πλησιάζει.

Οδηγεί στη τελείωση όσους Τον αγαπούν,

τις καρδιές που εν ειρήνη είναι εμπρός Του.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.

Τα λόγια Του κάνε πραγματικότητα,

ικανοποίησέ Τον, την καρδιά Του έχε κοντά.

Μην προσπαθείς απλά για τη χάρη Του.

Λάβε το έργο Του, κέρδισε τελείωση,

στο θέλημά Του εκτελεστής.

Τίποτα πιο σημαντικό.

Αν εσύ το έργο Του αγαπάς,

τον διαφωτισμό Του αγαπάς,

τη παρουσία Του αν αγαπάς,

την προστασία και

τα λόγια Του αν αγαπάς

σαν πραγματικότητα και της ζωής σου φροντίδα,

είσαι σύμφωνα με την καρδιά Του.

Αν το έργο Του σε σένα αγαπάς,

θα σε ευλογήσει, ό,τι δικό σου θα πολλαπλασιαστεί.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Θα πρέπει να απαρνηθείς τα πάντα για την αλήθεια

Επόμενο:Πώς να εδραιώσεις φυσιολογική σχέση με τον Θεό

Σχετικό περιεχόμενο