1015 Η μεγαλύτερη ευλογία που ο Θεός παραχωρεί στον άνθρωπο

Με την ολοκλήρωση των λόγων Του, σχηματίζεται η βασιλεία.

Με τον άνθρωπο πια κανονικό, η βασιλεία Του είν’ εδώ.

Άνθρωποι του Θεού, στη βασιλεία, θα βρείτε ξανά ζωή κανονική.

Σήμερα ζείτε ενώπιόν Του, αύριο θα ζείτε στη βασιλεία Του.

Σ' όλους τους τόπους ζεστασιά, χαρά.

Η βασιλεία Του είναι εδώ, η βασιλεία Του στη γη.


Τον κρύο χειμώνα αντικαθιστά άνοιξη παντοτινή,

ο άνθρωπος πλέον δεν θα υποφέρει, δεν θα πονάει πια.

Οι άνθρωποι και τα έθνη πια δεν θα πολεμούν.

Τέρμα οι σφαγές, όχι άλλο αίμα.

Αύριο θα ζείτε στη βασιλεία Του.

Σ' όλους τους τόπους ζεστασιά, χαρά.

Η βασιλεία Του είναι εδώ, η βασιλεία Του στη γη.


Κινείται στον κόσμο ο Θεός, από τον θρόνο απολαμβάνει.

Στ' αστέρια ζει, άγγελοι γι’ Αυτόν τραγουδούν.

Οι άγγελοι δεν κλαίνε πια για την αδυναμία τους.

Χορεύουν, τραγουδούν γι’ Αυτόν. Χορεύουν, τραγουδούν γι’ Αυτόν.

Χορεύουν, τραγουδούν γι’ Αυτόν. Χορεύουν, τραγουδούν γι’ Αυτόν.

Ποτέ δεν θ’ ακούει τους θρήνους των αγγέλων.

Χορεύουν, τραγουδούν γι’ Αυτόν. Χορεύουν, τραγουδούν γι’ Αυτόν.

Χορεύουν, τραγουδούν γι’ Αυτόν, τραγουδούν γι’ Αυτόν.


Κανείς δεν θα παραπονιέται για δυσχέρειες.

Σήμερα ζείτε ενώπιόν Του, αύριο θα ζείτε στη βασιλεία Του.

Η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού στον άνθρωπο.

Άνθρωποι του Θεού, στη βασιλεία, θα βρείτε ξανά ζωή κανονική.

Σήμερα ζείτε ενώπιόν Του, αύριο θα ζείτε στη βασιλεία Του.

Σ' όλους τους τόπους ζεστασιά, χαρά.

Η βασιλεία Του είναι εδώ, η βασιλεία Του στη γη.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 20

Προηγούμενο: 1014 Η ομορφιά της βασιλείας

Επόμενο: 1016 Όταν έλθει πλήρως η βασιλεία

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο