821 Πώς να γίνεις μάρτυρας του Θεού στην πίστη σου

1 Έχεις βιώσει τόσο πολύ από το έργο του Θεού, το έχεις δει με τα ίδια σου τα μάτια και το έχεις βιώσει προσωπικά· όταν φτάσεις στο τέλος, δεν πρέπει να είσαι ανίκανος να εκτελέσεις το καθήκον που έχεις επιφορτιστεί. Μα πόσο κρίμα θα ήταν αυτό! Στο μέλλον, όταν διαδοθεί το ευαγγέλιο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να μιλάς για τη γνώση σου, να καταθέτεις μαρτυρία για όλα όσα έχεις κερδίσει στην καρδιά σου και να καταβάλλεις κάθε δυνατή προσπάθεια. Αυτό θα πρέπει να πετύχουν τα δημιουργημένα όντα. Ποια είναι η πραγματική σημασία αυτού του σταδίου του έργου του Θεού; Ποια είναι η επίδρασή του; Πόσο απ’ αυτό πραγματοποιείται στον άνθρωπο; Τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι; Όταν θα μπορείτε να μιλάτε με σαφήνεια για όλο το έργο που έχει επιτελέσει ο ενσαρκωμένος Θεός αφότου ήρθε στη γη, τότε η μαρτυρία σας θα είναι πλήρης.

2 Όταν θα μπορείς να μιλάς με σαφήνεια για τα πέντε εξής πράγματα: τη σημασία του έργου Του, το περιεχόμενό του, την ουσία του, τη διάθεση που αντιπροσωπεύει και τις αρχές του, τότε αυτό θα αποδεικνύει ότι έχεις την ικανότητα να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό, ότι κατέχεις πραγματικά γνώση. Οι απαιτήσεις Μου από εσάς δεν είναι πολύ μεγάλες και μπορούν να τις επιτύχουν όλοι όσοι προβαίνουν σε αληθινή επιδίωξη. Αν είσαι αποφασισμένος να είσαι ένας από τους μάρτυρες του Θεού, τότε πρέπει να καταλάβεις τι απεχθάνεται και τι αγαπά ο Θεός. Έχεις βιώσει πολύ από το έργο Του· μέσα από αυτό το έργο, πρέπει να καταφέρεις να γνωρίσεις τη διάθεσή Του, να κατανοήσεις το θέλημά Του και τις απαιτήσεις Του από την ανθρωπότητα, καθώς και να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση για να καταθέσεις μαρτυρία γι’ Αυτόν και να εκτελέσεις το καθήκον σου.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (7)

Προηγούμενο: 820 Τι μάρτυρας θα πρέπει να γίνει ο άνθρωπος

Επόμενο: 822 Πώς να γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό ώστε να αποκομίζεις πρακτικά αποτελέσματα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο