Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Όλα τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί

Ταχύτητα

Όλα τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμος!

Με Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.

Δεν ψάχνουμε και δεν ψηλαφούμε,

το πρόσωπό Σου είναι φανερό,

είσαι μυστήριο που αποκαλύφθηκε,

ο Ίδιος ο ζωντανός Θεός,

αντικριστά με μας,

κοιτάμε Εσένα και βλέπουμε

μυστήρια του κόσμου του πνευματικού.

Ποιος να το φανταστεί!

Ανάμεσά μας σήμερα,

μέσα μας, δεν περιγράφεται.

Μυστήριο άπειρο!

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμος!

Με Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.

Ο Παντοδύναμος τελείωσε το σχέδιο της διαχείρισης.

Είναι ο νικητής Βασιλιάς του σύμπαντος.

Όλα τα θέματα και πράγματα είναι στα χέρια Του.

Όλοι γονατίζουν σε λατρεία,

φωνάζουν τ’ όνομα του Θεού, του Παντοδύναμου!

Με λόγια απ’ το στόμα Του, όλα γίνονται.

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμος!

Με Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμε!

Mε Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο,

ω, ω, που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.

Διασκευασμένο από το «Κεφάλαιο 47» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Τα πάντα είναι στο χέρι του Θεού

Επόμενο:Ο Θεός έχει φέρει τον άνθρωπο σε μια νέα εποχή

Σχετικό περιεχόμενο