30 Όλα τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμος!

Με Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.


Δεν ψάχνουμε και δεν ψηλαφούμε,

το πρόσωπό Σου είναι φανερό,

είσαι μυστήριο που αποκαλύφθηκε,

ο Ίδιος ο ζωντανός Θεός,

αντικριστά με μας,

κοιτάμε Εσένα και βλέπουμε

μυστήρια του κόσμου του πνευματικού.

Ποιος να το φανταστεί!

Ανάμεσά μας σήμερα,

μέσα μας, δεν περιγράφεται.

Μυστήριο άπειρο!

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμος!

Με Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.


Ο Παντοδύναμος τελείωσε το σχέδιο της διαχείρισης.

Είναι ο νικητής Βασιλιάς του σύμπαντος.

Όλα τα θέματα και πράγματα είναι στα χέρια Του.

Όλοι γονατίζουν σε λατρεία,

φωνάζουν τ’ όνομα του Θεού, του Παντοδύναμου!

Με λόγια απ’ το στόμα Του, όλα γίνονται.

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμος!

Με Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.

Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης, ο Παντοδύναμε!

Mε Σένα, κρυφό δεν υπάρχει.

Το μυστήριο, μυστήριο, στην αιωνιότητα,

που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο,

ω, ω, που δεν αποκάλυψε κανείς,

με Σένα είναι ξεκάθαρο.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 47

Προηγούμενο: 29 Ο Παντοδύναμος Θεός ανοίγει την περγαμηνή

Επόμενο: 31 Η κρίση του Θεού σε όλα τα έθνη και τους λαούς

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο