1003 Αφότου ο Θεός επιστρέψει στη Σιών

1 Αφότου επιστρέψω στη Σιών, εκείνοι που είναι στη γη θα συνεχίσουν να Με δοξάζουν όπως έκαναν και στο παρελθόν. Εκείνοι οι πιστοί πάροχοι υπηρεσιών θα παραμένουν σε αναμονή για να Μου παρέχουν υπηρεσίες, όμως η λειτουργία τους θα έχει λάβει τέλος. Στην καλύτερη περίπτωση, θα μπορούν να αναλογιστούν τις συνθήκες της παρουσίας Μου στη γη. Εκείνο το διάστημα, θα ξεκινήσω να στέλνω συμφορές πάνω σ’ αυτούς που θα υποστούν καταστροφή· κι όμως, όλοι πιστεύουν ότι είμαι ένας δίκαιος Θεός. Είναι σίγουρο ότι δεν θα τιμωρήσω εκείνους τους αφοσιωμένους παρόχους υπηρεσιών, αλλά θα τους αφήσω μόνο να λάβουν τη χάρη Μου. Καθότι έχω πει ότι θα τιμωρήσω όλους όσοι κάνουν κακό, ενώ εκείνοι που κάνουν καλές πράξεις θα λάβουν τις υλικές απολαύσεις που θα τους παρέχω Εγώ, δείχνοντας έτσι ότι είμαι ο ίδιος ο Θεός της δικαιοσύνης και της αφοσίωσης.

2 Κατά την επιστροφή Μου στη Σιών, θα αρχίσω να στρέφομαι προς κάθε έθνος στον κόσμο· θα φέρω τη σωτηρία στους Ισραηλίτες και την παίδευση στους Αιγυπτίους. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο του έργου Μου. Το έργο Μου εκείνο το χρονικό διάστημα δεν θα είναι το ίδιο με σήμερα: Δεν θα είναι έργο εν σαρκί, αλλά θα υπερβαίνει πλήρως τη σάρκα —και ό,τι έχω πει θα γίνεται και ό,τι έχω ορίσει, αυτό θα ισχύει. Ό,τι έχει ειπωθεί, εφόσον έχει βγει από το στόμα Μου, θα γίνεται αμέσως πραγματικότητα. Αυτό είναι το αληθινό νόημα του ότι ο λόγος Μου και η εκπλήρωσή του λαμβάνουν χώρα ταυτοχρόνως, καθότι ο ίδιος ο λόγος Μου είναι εξουσία. Τώρα μιλάω για κάποια γενικά πράγματα, για να δώσω στους ανθρώπους στη γη κάποια στοιχεία, ώστε να μην τα κατανοούν όπως να ’ναι. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή, τα πάντα θα διευθετηθούν από Μένα και κανένας δεν θα πρέπει να ενεργεί αφ’ εαυτού, μην τυχόν παταχθεί από το χέρι Μου.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 120

Προηγούμενο: 1002 Όταν ο Θεός επιστρέψει στη Σιών

Επόμενο: 1004 Οι απαιτήσεις του Θεού από τους ακόλουθούς Του

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο