99 Όλα επιτυγχάνονται μέσω του λόγου του Θεού

Ο Θεός θα καθαρίσει κάθε τόπου τον αέρα,

Θα εκδιώξει τους δαίμονες από τη γη.

Έχει ξεκινήσει την παίδευσή Του

στον τόπο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.


Έτσι, μπορεί κανείς να δει ότι η παίδευση του Θεού

βρίσκεται σ' όλο το σύμπαν, και ο

κόκκινος δράκοντας, με όλα τα ακάθαρτα πνεύματα,

δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί Αυτός επιβλέπει όλα τα μέρη.

Όλα θα επιτευχθούν απ' τα λόγια του Θεού.

Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μετέχει,

κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο

που θα κάνει Αυτός.


Όταν τελειώσει το έργο του Θεού στη γη,

όταν η ώρα της κρίσης τελειώσει,

Αυτός θα τιμωρήσει μπροστά σε όλους

τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα.


Ο λαός του Θεού θα δει την τιμωρία Του προς εκείνον,

υψώνοντας δοξολογίες,

εξυμνώντας παντοτινά το όνομά Του,

λόγω της δικαιοσύνης Του.

Έτσι, θα κάνετε επισήμως το καθήκον σας

και θα δοξάζετε τον Θεό

σε όλα τα μέρη, παντοτινά, παντοτινά, παντοτινά!

Όλα θα επιτευχθούν από τα λόγια του Θεού.

Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μετέχει,

κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο

που θα κάνει Αυτός.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 28

Προηγούμενο: 98 Κανείς δεν μπορεί να φύγει από τον λόγο του Θεού

Επόμενο: 100 Ο Θεός θα επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση της πλάσης

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο