1029 Ένας ποταμός του ύδατος της ζωής

1 Ο καθάριος ποταμός του ύδατος της ζωής, κυλά απ’ τον θρόνο του Θεού και του Αμνού. Σε κάθε όχθη του στέκει το δέντρο της ζωής, που φέρει δώδεκα είδη καρπών κάθε μήνα. Τα φύλλα του δέντρου θεραπεύουν τα έθνη. Δεν θα υπάρχει πια κατάρα. Στην πόλη, θα είναι ο θρόνος του Θεού και του Αμνού. Αυτοί που Τον υπηρετούν, το πρόσωπό Του θα δουν με τ’ όνομά Του στο μέτωπο. Δεν θα υπάρχει νύχτα ούτε ανάγκη για φως από ήλιο ή κερί· γιατί ο Κύριος ο Θεός δίνει όλο το φως. Θα βασιλεύουν εις τους αιώνας των αιώνων, αιώνια.

2 Η αγία νέα Ιερουσαλήμ, κατέρχεται απ’ τον Θεό, μέσα απ’ τους ουρανούς. Να, η σκηνή του Θεού εν τω μέσω των ανθρώπων. Ο λαός Του θα ’ναι αυτοί. Ο Θεός o ίδιος θα ’ναι μαζί τους, θα ’ναι ο Θεός τους. Ο Θεός θα σβήσει το δάκρυ τους, δεν θα υπάρχει θάνατος ούτε θλίψη, γιατί τα παλιά είναι παρελθόν. Αυτός θα δώσει δωρεάν σ’ εκείνον που διψά, το ύδωρ της ζωής. Όποιος νικήσει θα λάβει τα πάντα. Ο Θεός θα ’ναι ο Θεός του κι αυτός ο υιός Του.

3 Διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ και το Αρνίον. Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή· διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζομένων θέλουσι περιπατεί εν τω φωτί αυτής· και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλεισθή την ημέραν· διότι νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί. Και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιαίνει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου.

4 Της Ανατολής η αστραπή στη Δύση λάμπει. Ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, ήρθε στους ανθρώπους. Εκφράζει την αλήθεια, ο ενσαρκωμένος Λόγος Του. Μπρος στον θείο θρόνο κι όλοι δέχονται την ολοκλήρωση της βασιλείας Αυτού. Ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει φέρει την αιώνια ζωή. Ο λαός Του είναι πλάι Του καθημερινά κι απολαμβάνει τον θείο λόγο Του τον γλυκό. Το δίκοπο σπαθί του λόγου, κρίνει για να εξαγνίσει, να σώσει την ανθρωπότητα. Η κρίση έχει αρχίσει στον οίκο του Θεού. Η αυλαία έχει ανοίξει για την κρίση των εσχάτων καιρών. Όλος ο λαός του Θεού αγιάζει το όνομα Αυτού. Έχει έλθει εν τη βασιλεία Του ο Παντοδύναμος. Η αυλαία έχει ανοίξει για την κρίση των εσχάτων καιρών. Έχει πλήρη δόξα, έχει πλήρη δόξα.

Διασκευασμένο από το Βιβλίο της Αποκάλυψης στη Βίβλο

Προηγούμενο: 1028 Η ζωή σε ανάπαυση

Επόμενο: 1030 Όταν η ανθρωπότητα εισέλθει στον αιώνιο προορισμό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο