1 Ο Υιός του Ανθρώπου έρχεται στη γη

Αστραπή απ’ την Ανατολή ως τη Δύση λάμπει.

Ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε στη γη.

O ενσαρκωμένος Θεός, στην Κίνα έχει φανεί.

Είναι ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών.

Έχει εκφράσει αλήθειες, τα έθνη συγκλονίζει.

Το έργο της κρίσεως αρχίζει απ’ τον οίκο του Θεού.

Τα λόγια Του έχουν εξουσία, όλων τις καρδιές κατακτούν.

Πλήρως πεπεισμένοι, αυτοί προσκυνούν.

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει κάτσει στον θρόνο της δόξας Του.

Ο Υιός του Ανθρώπου εργάζεται φανερά,

συγκλονίζει όλα τα έθνη της γης.

Του Θεού τα λόγια στον κόσμο εξαπλώνονται,

με το σάλπισμα της Εποχής της Βασιλείας

να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.


Ο Υιός του Ανθρώπου μιλά μέσα στις εκκλησίες,

τα λόγια και το έργο Του είναι εδώ.

Μας ποιμαίνει όλους, μας ποτίζει ο Θεός,

του Πνεύματος το έργο χαιρόμαστε, πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό.

Τα λόγια κρίσης του Θεού, μαχαίρι δίκοπο,

αποκαλύπτουν την αλήθεια της διαφθοράς του ανθρώπου.

Παίδευση και κρίση εξαγνίζουν

τη διαφθορά και την ανυπακοή μας,

σώζοντας μας πλήρως από τον Σατανά.

Έχουμε κερδίσει αλήθεια και ζωή, αινούμε τον Θεό.

Ο Υιός του Ανθρώπου εργάζεται φανερά,

συγκλονίζει όλα τα έθνη της γης.

Του Θεού τα λόγια στον κόσμο εξαπλώνονται,

με το σάλπισμα της Εποχής της Βασιλείας

να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.

Ο Παντοδύναμος Θεός αλήθειες εκφράζει για να κρίνει, να εξαγνίσει τον άνθρωπο.

Μια ομάδα νικητών έχει ετοιμάσει στην Κίνα.

Τον Σατανά νικώντας, ο Θεός κερδίζει δόξα.

Τα λόγια Του εκπληρώνονται το ένα μετά το άλλο.

Ο Υιός του Ανθρώπου εργάζεται φανερά,

συγκλονίζει όλα τα έθνη της γης.

Του Θεού τα λόγια στον κόσμο εξαπλώνονται,

με το σάλπισμα της Εποχής της Βασιλείας

να ακούγεται σε όλο τον κόσμο.

Σάλπιγγες αγγέλων, αγγέλων τραγούδια,

όλα για να δοξαστεί ο Θεός.

Ο Παντοδύναμος Θεός θα άρχει στη γη

στους αιώνες των αιώνων, στους αιώνες των αιώνων.

Προηγούμενο: 1030 Όταν η ανθρωπότητα εισέλθει στον αιώνιο προορισμό

Επόμενο: 2 Ο Υιός του ανθρώπου έχει εμφανιστεί

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο