97 Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν κατά τις έσχατες μέρες

Στους ανθρώπους ίσως φαίνεται

πως δεν έχει εργαστεί αρκετά ο Θεός.

Μα αν Αυτός εκφέρει τον λόγο Του,

οι άνθρωποι θα εκπλαγούν, θα πειστούν.


Δίχως βάση αληθινή φωνάζουν κι ουρλιάζουν,

όμως με τον λόγο Του, όλοι σωπαίνουν.

Ο Θεός θα πραγματώσει αυτό,

το σχέδιό Του είναι εδώ και καιρό.

Αυτός θα πετύχει το να έρθει ο Λόγος,

να έρθει επί γης.

Αυτός θα πετύχει του Θεού ο λόγος

να έρθει επί γης.

Με λόγους ο Θεός

το σύμπαν όλο θα το κατακτήσει.

Όχι διαμέσου της σαρκός Του,

μέσω του λόγου Του θα το πετύχει.

Με λόγους της σαρκός,

τον κόσμο όλο θα τον κατακτήσει.

Ο Λόγος σάρκα γίνεται,

Ο Λόγος εμφανίζεται.


Η Βασιλεία της Χιλιετίας έρχεται,

η Νέα Ιερουσαλήμ κατέρχεται.

Είν' η έλευση του λόγου του Θεού

εξ' ουρανού, για να ζήσει με τον άνθρωπο.


Οι λόγοι, μαζί με του ανθρώπου τις πράξεις,

και μαζί με όλες του τις μύχιες σκέψεις,

είναι αυτό που ολοκληρώνει ο Θεός:

μια υπέροχη σκηνή της Βασιλείας.

Αυτός θα πετύχει το να έρθει ο Λόγος,

να έρθει επί γης.

Αυτός θα πετύχει του Θεού ο λόγος

να έρθει επί γης.

Με λόγους ο Θεός

το σύμπαν όλο θα το κατακτήσει.

Όχι διαμέσου της σαρκός Του,

μέσω του λόγου Του θα το πετύχει.

Με λόγους της σαρκός,

τον κόσμο όλο θα τον κατακτήσει.

Ο Λόγος σάρκα γίνεται,

Ο Λόγος εμφανίζεται, εμφανίζεται.


Αυτό είν' το σχέδιο που έθεσε ο Θεός.

Χίλια χρόνια ο λόγος Του θα εμφανίζεται

και οι πράξεις Του από εκεί θα φανερώνονται,

το έργο Του θα ολοκληρώνουν επί γης.

Κι έπειτα, το στάδιο του ανθρώπου

επιτέλους θα 'χει ολοκληρωθεί, επιτέλους θα 'χει ολοκληρωθεί.

Με λόγους ο Θεός

το σύμπαν όλο θα το κατακτήσει.

Όχι διαμέσου της σαρκός Του,

μέσω του λόγου Του θα το πετύχει.

Με λόγους της σαρκός,

τον κόσμο όλο θα τον κατακτήσει.

Ο Λόγος σάρκα γίνεται,

Ο Λόγος εμφανίζεται.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει

Προηγούμενο: 96 Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα τον Θεό μέσα από το έργο του λόγου

Επόμενο: 98 Κανείς δεν μπορεί να φύγει από τον λόγο του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο