831 Πιστέψτε ότι ο Θεός θα ολοκληρώσει οπωσδήποτε τον άνθρωπο

Ο Θεός θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση, εδώ και τώρα.

Στ’ αλήθεια θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση με κάθε τρόπο.

Όποιες δοκιμασίες κι αν περνάτε,

ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν συμβεί,

ό,τι επέλθει, όποια καταστροφή,

στην τελείωση θέλει να σας οδηγήσει.

Ό,τι κάνεις σήμερα

το μέλλον σου θα καθορίσει,

κατάρα ή ευλογία αν θα δεχτείς.

Στην τελείωση αν θα οδηγηθείς,

πρέπει να γίνει τώρα·

η ευκαιρία δε θα ’ρθει αργότερα.

Ο λόγος του Θεού σ’ όλες τις εποχές και τις γενιές,

ποτέ δεν είχε, όσο σήμερα, εξυψωθεί.

Έχει φτάσει στον ύψιστο βαθμό.

Το έργο του Αγίου Πνεύματος,

είναι άνευ προηγουμένου μέσα στους ανθρώπους.

Ο Θεός θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση, εδώ και τώρα.

Στ’ αλήθεια θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση με κάθε τρόπο.

Όποιες δοκιμασίες κι αν περνάτε,

ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν συμβεί,

ό,τι επέλθει, όποια καταστροφή,

στην τελείωση θέλει να σας οδηγήσει.

Ελάχιστοι στο παρελθόν το έχουν ζήσει αυτό,

του Αγίου Πνεύματος το έργο.

Ακόμη και στα χρόνια του Ιησού,

τέτοιες δεν έγιναν αποκαλύψεις,

τέτοια εξύψωση δεν είχε επιτευχθεί.

Τα λόγια που ο Θεός έχει πει σε εσάς

κι όσα εσείς κατανοείτε,

κι όσα έχετε βιώσει,

είναι πολύ υψηλού επιπέδου.

Να σας οδηγήσει θέλει στην τελείωση,

κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου απλώς.

Δεν παρεκκλίνετε μπροστά

σε παίδευση και δοκιμασίες–

απόδειξη πως του Θεού το έργο

δοξάζεται όσο ποτέ.

Άνθρωπος αυτό να το πετύχει δεν μπορεί·

του Θεού είναι το έργο.

Απ’ το έργο Του βλέπετε ότι θέλει την τελείωση του ανθρώπου·

Αυτός είναι ικανός να σας ολοκληρώσει.

Ο Θεός θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση, εδώ και τώρα.

Στ’ αλήθεια θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση με κάθε τρόπο.

Όποιες δοκιμασίες κι αν περνάτε,

ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν συμβεί,

ό,τι επέλθει, όποια καταστροφή,

στην τελείωση θέλει να σας οδηγήσει–

αυτό είναι γεγονός, αμφιβολία δεν χωρά,

αυτό είναι γεγονός, αμφιβολία δεν χωρά.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Όλοι εκτελούν τη λειτουργία τους» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 830 Γίνετε μάρτυρες σαν τον Ιώβ και τον Πέτρο

Επόμενο: 832 Ο Θεός έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει αυτήν την ομάδα ανθρώπων

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 29: Τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό θα επικεντρωθεί στην ανάγνωση των λόγων Του και σπανίως θα διαβάζει τη Βίβλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού θα πρέπει να βασίζεται η πίστη ενός ανθρώπου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;

Απαντήση:Η Βίβλος αποτελεί μια αυθεντική καταγραφή των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μαρτυρία των δύο...

Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;

Κάθε ημέρα που ζείτε σήμερα, είναι κρίσιμη και πολύ σημαντική για τον προορισμό και την μοίρα σας, επομένως πρέπει να εκτιμάτε όλα όσα...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο