16 Η σκηνή του Θεού έχει έλθει στον κόσμο

Σαν επιστρέψω, τα έθνη θα έχουν διαιρεθεί

κατά μήκος των ορίων που οι φλόγες Μου θα θέσουν.

Θα εμφανιστώ ως ήλιος καυτός, ως ο Άγιος

ανάμεσα στα έθνη, όπως ο Ιεχωβά μες στις Ιουδαϊκές φυλές.

Με στήλη νεφέλης θα οδηγώ τους ανθρώπους στη ζωή τους,

τη δόξα Μου θα δουν, γιατί εμφανίζομαι σε μέρη ιερά.

Θα δουν τη δίκαιη ημέρα Μου, την ένδοξή Μου εμφάνιση,

καθώς τη γη κυβερνώ και τους γιους Μου δοξάζω.

Ο άνθρωπος θα υποκλιθεί, η σκηνή Μου είναι στημένη

πάνω στον βράχο του έργου που τώρα εγώ επιτελώ.

Τον ακάθαρτο βωμό θα γκρεμίσω, εκ νέου τώρα εγώ θα τον χτίσω.

Ο άνθρωπος στον ναό θα Με υπηρετεί,

μόσχοι κι αμνοί στον βωμό σωρός.

Θα δείτε τη μέρα που δόξα μεγάλη θα λάβω,

όταν γκρεμίσω τον ναό και χτίσω έναν νέο.

Τη σκηνή Μου θα δείτε εσείς να έρχεται στη γη.

Θα είναι όπως όταν ο άνθρωπος Με βλέπει να κατεβαίνω.


Τα έθνη θα μαζέψω ξανά αφού θα τα έχω συντρίψει,

τον ναό Μου θα χτίσω, βωμό θα στήσω,

ώστε όλοι θυσίες να Μου προσφέρουν,

στο έργο Μου να αφοσιωθούν τα έθνη των Εθνικών.

Σαν Ισραηλίτες σύγχρονοι θα είναι,

με άμφια ιερατικά και διαδήματα όλοι τους ντυμένοι,

με τη δόξα Mου ανάμεσά τους,

και τη μεγαλοπρέπειά Mου.

Ο άνθρωπος θα υποκλιθεί, η σκηνή Μου είναι στημένη

πάνω στον βράχο του έργου που τώρα εγώ επιτελώ.

Τον ακάθαρτο βωμό θα γκρεμίσω, εκ νέου τώρα εγώ θα τον χτίσω.

Ο άνθρωπος στον ναό θα Με υπηρετεί,

μόσχοι κι αμνοί στον βωμό σωρός.

Θα δείτε τη μέρα που δόξα μεγάλη θα λάβω,

όταν γκρεμίσω τον ναό και χτίσω έναν νέο.

Τη σκηνή Μου θα δείτε εσείς να έρχεται στη γη.

Θα είναι όπως όταν ο άνθρωπος Με βλέπει να κατεβαίνω.

Παρόμοιο έργο στα έθνη των Εθνικών

θα κάνω όπως στη γη του Ισραήλ.

Γιατί το έργο Μου στο Ισραήλ

θα το επεκτείνω και στα έθνη των Εθνικών.

Ο άνθρωπος θα υποκλιθεί, η σκηνή Μου είναι στημένη

πάνω στον βράχο του έργου που τώρα εγώ επιτελώ.

Τον ακάθαρτο βωμό θα γκρεμίσω, εκ νέου τώρα εγώ θα τον χτίσω.

Ο άνθρωπος στον ναό θα Με υπηρετεί,

μόσχοι κι αμνοί στον βωμό σωρός.

Θα δείτε τη μέρα που δόξα μεγάλη θα λάβω,

όταν γκρεμίσω τον ναό και χτίσω έναν νέο.

Τη σκηνή Μου θα δείτε εσείς να έρχεται στη γη.

Θα είναι όπως όταν ο άνθρωπος Με βλέπει να κατεβαίνω.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου

Προηγούμενο: 15 Ο Θεός έχει επιστρέψει νικητής

Επόμενο: 17 Η σημασία της εμφάνισης του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο