Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σκηνή του Θεού έχει έλθει στον κόσμο

Σαν επιστρέψει ο Θεός, τα έθνη θα έχουν διαιρεθεί

κατά μήκος των ορίων που οι φλόγες Του θα θέσουν.

Θα εμφανιστεί ως ήλιος καυτός, ως ο Άγιος

ανάμεσα στα έθνη, όπως ο Ιεχωβά μες στις Ιουδαϊκές φυλές.

Με στήλη νεφέλης θα οδηγεί τους ανθρώπους στη ζωή τους,

τη δόξα Του θα δουν, γιατί ο Θεός εμφανίζεται σε μέρη ιερά.

Θα δουν του Θεού τη δίκαιη ημέρα, την ένδοξή Του εμφάνιση,

καθώς ο Θεός τη γη κυβερνά και τους γιους Του δοξάζει.

Ο άνθρωπος θα υποκλιθεί, του Θεού η σκηνή είναι στημένη

πάνω στον βράχο του έργου που τώρα Αυτός επιτελεί.

Τον ακάθαρτο βωμό θα γκρεμίσει ο Θεός, εκ νέου θα τον χτίσει.

Ο άνθρωπος στον ναό θα Τον υπηρετεί,

μόσχοι κι αμνοί στον βωμό σωρός.

Θα δείτε τη μέρα που δόξα μεγάλη θα λάβει ο Θεός,

όταν γκρεμίσει τον ναό και χτίσει έναν νέο.

Τη σκηνή Του θα δείτε εσείς να έρχεται στη γη.

Θα είναι όπως όταν ο άνθρωπος Τον βλέπει να κατεβαίνει.

Τα έθνη ο Θεός θα μαζέψει ξανά αφού θα τα έχει συντρίψει,

τον ναό Του θα χτίσει, βωμό θα στήσει,

ώστε όλοι θυσίες να προσφέρουν σ’ Αυτόν,

στο έργο Του να αφοσιωθούν τα έθνη των Εθνικών.

Σαν Ισραηλίτες σύγχρονοι θα είναι,

με άμφια ιερατικά και διαδήματα όλοι τους ντυμένοι,

με τη δόξα του Θεού ανάμεσά τους,

και τη μεγαλοπρέπειά Του.

Ο άνθρωπος θα υποκλιθεί, του Θεού η σκηνή είναι στημένη

πάνω στον βράχο του έργου που τώρα Αυτός επιτελεί.

Τον ακάθαρτο βωμό θα γκρεμίσει ο Θεός, εκ νέου θα τον χτίσει.

Ο άνθρωπος στον ναό θα Τον υπηρετεί,

μόσχοι κι αμνοί στον βωμό σωρός.

Θα δείτε τη μέρα που δόξα μεγάλη θα λάβει ο Θεός,

όταν γκρεμίσει τον ναό και χτίσει έναν νέο.

Τη σκηνή Του θα δείτε εσείς να έρχεται στη γη.

Θα είναι όπως όταν ο άνθρωπος Τον βλέπει να κατεβαίνει.

Παρόμοιο έργο στα έθνη των Εθνικών

θα κάνει ο Θεός όπως στη γη του Ισραήλ.

Γιατί το έργο Του στο Ισραήλ

θα το επεκτείνει και στα έθνη των Εθνικών.

Ο άνθρωπος θα υποκλιθεί, του Θεού η σκηνή είναι στημένη

πάνω στον βράχο του έργου που τώρα Αυτός επιτελεί.

Τον ακάθαρτο βωμό θα γκρεμίσει ο Θεός, εκ νέου θα τον χτίσει.

Ο άνθρωπος στον ναό θα Τον υπηρετεί,

μόσχοι κι αμνοί στον βωμό σωρός.

Θα δείτε τη μέρα που δόξα μεγάλη θα λάβει ο Θεός,

όταν γκρεμίσει τον ναό και χτίσει έναν νέο.

Τη σκηνή Του θα δείτε εσείς να έρχεται στη γη.

Θα είναι όπως όταν ο άνθρωπος Τον βλέπει να κατεβαίνει.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Όταν ο Χαιρετισμός της Βασιλείας Αντιλαλεί

Επόμενο:Ο Θεός έχει εμφανιστεί στην Ανατολή του κόσμου εν δόξη

Σχετικό περιεχόμενο