1025 Η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες

Μόλις το έργο της κατάκτησης επιτευχθεί,

σε κόσμο όμορφο ο άνθρωπος θα μπει.

Η ζωή θα υπάρχει στη γη,

διαφορετική απ’ τη σημερινή.

Είναι μια νέα ζωή, μετά την ανθρώπινη κατάκτηση,

της ένταξης τεκμήριο σ’ ένα νέο βασίλειο,

η αρχή της ζωής ανθρώπου και Θεού στη γη.

Η μέλλουσα ζωή του ανθρώπου επί γης είναι όμορφη, επιθυμητή,

δεν έχει υπάρξει στου κόσμου την ιστορία.

Είναι αποτέλεσμα

έξι χιλιάδων χρόνων έργου.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν, σ’ αυτόν.


Προϋπόθεση αυτής της ζωής

είναι ο εξαγνισμός του ανθρώπου,

η κατάκτηση και η υποταγή του

στον Δημιουργό.

Έτσι, το έργο της κατάκτησης

είναι το τελικό στάδιο του Θεϊκού έργου,

πριν ο άνθρωπος εισέλθει σε μέρος τόσο όμορφο.

Η μέλλουσα ζωή του ανθρώπου επί γης είναι όμορφη, επιθυμητή,

δεν έχει υπάρξει στου κόσμου την ιστορία.

Είναι αποτέλεσμα

έξι χιλιάδων χρόνων έργου.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν, σ’ αυτόν.


Να ’ρθει τώρα δεν μπορεί η υπόσχεση:

στον μελλοντικό του προορισμό ο άνθρωπος θα φτάσει

με την ολοκλήρωση του έργου

των εσχάτων ημερών·

όταν ο άνθρωπος έχει

πλήρως κατακτηθεί,

τότε ο Σατανάς θα έχει συντριβεί.

Η μέλλουσα ζωή του ανθρώπου επί γης είναι όμορφη, επιθυμητή,

δεν έχει υπάρξει στου κόσμου την ιστορία.

Είναι αποτέλεσμα

έξι χιλιάδων χρόνων έργου.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν.

Είναι αυτό που ο άνθρωπος λαχταρά πιο πολύ,

η υπόσχεση του Θεού σ’ αυτόν, σ’ αυτόν.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό

Προηγούμενο: 1024 Μονάχα αυτοί που έχουν καθαρθεί θα εισέλθουν στην τελική ανάπαυση

Επόμενο: 1026 Ο Θεός κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για κάθε είδος ανθρώπου

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο