120 Η αγάπη του Θεού θα είναι πάντοτε ανάμεσά μας

Από μακριά, από κοντά, εξυψωμένοι εμπρός στον θρόνο του Θεού,

ενώπιον του Θεού συναντιόμαστε, την αγάπη Του απολαμβάνουμε.

Μέσα σ’ όλες τις εποχές ο Θεός μάς έχει οδηγήσει,

κακουχίες, πόνο, υπομείναμε για να φτάσουμε ως εδώ.

Γη και ουρανός χαιρετίζουν του Θεού τον ερχομό.

Τα πάντα χαίρονται κι όλα Τον δοξάζουν.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Η αγάπη του Θεού είναι πάντα ανάμεσά μας.


Στην Εποχή της Βασιλείας οδηγούμαστε.

Tα λόγια Του ξυπνούν την αγάπη μας για όλους.

Η αγάπη του Θεού στενά όλους μας συνδέει·

ζώντας στον λόγο Του συνδέονται οι ψυχές μας.

Καθόλου λόγια είναι καλύτερα απ’ τα πολλά·

σιωπηλή αγάπη τις καρδιές μας φέρνει πιο κοντά.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Η αγάπη του Θεού είναι πάντα ανάμεσά μας.


Τις καρδιές μας δίνουμε για τον κοινό μας στόχο,

για να εκπληρώσουμε του Θεού την αποστολή.

Αγαπημένοι, είμαστε καρδιά με καρδιά, χέρι με χέρι.

Με τα λόγια του Θεού, γενναία προχωρούμε εμπρός.

Έχουμε αφήσει αντιλήψεις, προκαταλήψεις, τελετές.

Δεν είναι φίλος μας πια το παρελθόν.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Η αγάπη του Θεού είναι πάντα ανάμεσά μας.


Είμαστε όλοι αδέρφια,

οι προπομποί διά μέσου των εποχών.

Δύσκολα έχει κερδηθεί η σημερινή επανένωση.

Για να συναντηθούμε αύριο, τώρα χωρίζουμε.

Ζεστά δάκρυα κυλούν, είναι η φιλία μας μεγάλη.

Πάθη υψώνονται, ο ζήλος μας φωνή αποκτά.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Το σήμερα εκτιμούμε, η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Όλοι αγαπιόμαστε, είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Η αγάπη του Θεού είναι πάντα ανάμεσά μας.

Προηγούμενο: 119 Είναι τόση η χαρά του να είσαι έντιμος άνθρωπος

Επόμενο: 121 Η ομοιότητα εκείνου που αγαπά τον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο