935 Η ουσία του Θεού είναι και παντοδύναμη και και έμπρακτη

1 Ό,τι κάνει ο Θεός αφορά την πλευρά της παντοδυναμίας Του καθώς και την πλευρά της πρακτικότητάς Του. Η παντοδυναμία του Θεού είναι η ουσία Του, αλλά και η πρακτικότητά Του είναι η ουσία Του. Αυτές οι δύο πτυχές είναι αδιαχώριστες. Το ότι ο Θεός υλοποιεί τα έργα Του με πραγματικό, πρακτικό τρόπο είναι η πρακτική πλευρά Του επί το έργον, και το ότι μπορεί να εργαστεί με αυτόν τον τρόπο δείχνει και την πλευρά της παντοδυναμίας Του. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός περιέχει και τις δύο πλευρές —την παντοδυναμία Του και την πρακτικότητά Του— και όλα γίνονται με βάση την ουσία Του· είναι μια έκφραση της διάθεσής Του, καθώς και μια αποκάλυψη της ουσίας Του και αυτού που Αυτός είναι.

2 Η ικανότητα του Θεού να επιτελεί το έργο Του με πραγματικό και πρακτικό τρόπο και να καθαίρει και να πατάσσει τη διαφθορά της ανθρωπότητας εκφράζοντας την αλήθεια, καθώς και η ικανότητά Του να καθοδηγεί άμεσα τους ανθρώπους —αυτά τα πράγματα δείχνουν την πρακτική Του πλευρά. Εκφράζει τη δική Του διάθεση και αυτό που Αυτός είναι, και οποιοδήποτε έργο αδυνατούν να κάνουν οι άνθρωποι, Αυτός μπορεί να το επιτελέσει· εκεί φαίνεται η πλευρά της παντοδυναμίας Του. Ο Θεός έχει την εξουσία να πραγματοποιήσει αυτό που λέει, να εδραιώσει τις εντολές Του και να φροντίσει να γίνουν όσα Αυτός λέει. Ενώ ο Θεός μιλάει, η παντοδυναμία Του αποκαλύπτεται. Ο Θεός κυβερνάει τα πάντα, χειρίζεται τον Σατανά ώστε να Τον υπηρετεί, οργανώνει περιβάλλοντα για να ελέγξει και να εξευγενίσει τους ανθρώπους, και να καθαίρει και να μεταμορφώσει τις διαθέσεις τους —όλες αυτές είναι εκδηλώσεις της πλευράς της παντοδυναμίας του Θεού. Η ουσία του Θεού είναι τόσο παντοδύναμη όσο και πρακτική, και οι δύο αυτές πτυχές αλληλοσυμπληρώνονται. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι έκφραση της διάθεσής Του και αποκάλυψη αυτού που Αυτός είναι. Αυτό που είναι Αυτός περιλαμβάνει την παντοδυναμία Του, τη δικαιοσύνη Του και τη μεγαλοπρέπειά Του.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Προηγούμενο: 934 Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος των πάντων

Επόμενο: 936 Ο Θεός κυβερνά τους νόμους βάσει των οποίων υπάρχουν τα πάντα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο