Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Μόνο ο παρών λόγος του Θεού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση

1 Τώρα, το μονοπάτι όπου βαδίζει το Άγιο Πνεύμα είναι ο παρών λόγος του Θεού. Για να το περπατήσει κανείς, πρέπει να υπακούει, να τρώει και να πίνει τον παρόντα λόγο του ενσαρκωμένου Θεού. Εκτελεί το έργο του λόγου, και όλα χρησιμοποιούν ως αφετηρία τον λόγο Του, και όλα καθιερώνονται με τον λόγο Του, με τον παρόντα λόγο Του. Εάν κάποιος δεν έχει καμία απολύτως αμφιβολία σχετικά με τον ενσαρκωμένο Θεό ή σχετικά με την γνώση του για Εκείνον, θα πρέπει να καταβάλλει έντονη προσπάθεια σχετικά με τον λόγο Του. Διαφορετικά, δεν μπορεί να επιτύχει απολύτως τίποτα και θα απομείνει χωρίς τίποτα.

2 Μόνο με το να φτάσει να γνωρίσει κανείς τον Θεό και να Τον ικανοποιήσει τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο Του μπορεί να καθιερώσει σταδιακά μια σωστή σχέση μαζί Του. Τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο Του και κάνοντάς τον πράξη είναι η καλύτερη συνεργασία με τον Θεό, και είναι η πράξη που γίνεται ο καλύτερος μάρτυρας ως ένας από τους ανθρώπους Του. Όταν κάποιος κατανοεί και είναι σε θέση να τηρεί την ουσία του παρόντος λόγου του Θεού, ζει στο μονοπάτι που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και έχει εισέλθει στον σωστό δρόμο του Θεού ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Οι άνθρωποι, η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει, είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός θα σου εμφανιστεί αν καταθέσεις μαρτυρία κατά τις δοκιμασίες

Επόμενο:Το να δοκιμάζεσαι από τα λόγια του Θεού σημαίνει πως ευλογείσαι

Σχετικό περιεχόμενο