Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η εξουσία του Θεού είναι απροσμέτρητη

Ταχύτητα

Η εξουσία του Θεού είναι απροσμέτρητη

Η εξουσία του Θεού

δεν είναι ασυνεχής,

ούτε έρχεται και φεύγει.

Δεν μπορεί κανείς να προσμετρήσει

πόσο δυνατή και πόσο υπέροχη είναι.

Όταν υπόσχεται στους ανθρώπους,

σημασία δεν έχει τι κάνουν,

πού μένουν, τι υπόβαθρο έχουν,

πριν ή μετά την υπόσχεση,

πριν ή μετά την υπόσχεση,

Αυτός γνωρίζει για τα πάντα.

Όσο κι αν έχει αλλάξει η ζωή τους,

ο Θεός ξέρει τι συμβαίνει.

Όσο κι αν έχει αλλάξει η ζωή τους,

ο Θεός ξέρει τι συμβαίνει.

Όταν Αυτός ευλογεί κάποιον,

δεν έχει σημασία πόσος καιρός περνά,

η ευλογία θα συνεχίζεται,

αποδεικνύοντας την εξουσία Του δίχως όρια.

Επιτρέπει στον άνθρωπο να δει

πως του Δημιουργού η ζωτική δύναμη,

σταθερή και μεγαλειώδης,

επανεμφανίζεται ξανά και ξανά.

Όσος κι αν περάσει καιρός

απ’ όταν ο Θεός είπε κάτι,

είναι γι’ Αυτόν σαν να συνέβη, σαν να συνέβη μόλις.

Μ’ εξουσία και δύναμη,

για τα πάντα λογαριασμό κρατά.

Μπορεί να πραγματοποιεί

και να ελέγχει κάθε υπόσχεση που έχει ποτέ δώσει·

ό,τι υπόσχεση και να ’ναι αυτή,

όσο κι αν κάνει να εκπληρωθεί,

όσο ευρέος φάσματος και να ’ναι.

όσο ευρέος φάσματος και να ’ναι.

Η υπόσχεση του Θεού θα εκπληρωθεί.

Ναι, πάντα επιτυγχάνεται.

Ναι, πάντα επιτυγχάνεται.

Όταν Αυτός ευλογεί κάποιον,

δεν έχει σημασία πόσος καιρός περνά,

η ευλογία θα συνεχίζεται,

αποδεικνύοντας την εξουσία Του δίχως όρια.

Επιτρέπει στον άνθρωπο να δει

πως του Δημιουργού η ζωτική δύναμη,

σταθερή και μεγαλειώδης,

επανεμφανίζεται ξανά και ξανά.

Θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του,

δίχως προσπάθεια καμιά,

αφού η δύναμη κι η εξουσία Του

διέπουν το σύμπαν

και την ανθρωπότητα.

το σύμπαν και την ανθρωπότητα.

Όταν Αυτός ευλογεί κάποιον,

δεν έχει σημασία πόσος καιρός περνά,

η ευλογία θα συνεχίζεται,

αποδεικνύοντας την εξουσία Του δίχως όρια.

Επιτρέπει στον άνθρωπο να δει

πως του Δημιουργού η ζωτική δύναμη,

σταθερή και μεγαλειώδης,

επανεμφανίζεται ξανά και ξανά,

επανεμφανίζεται ξανά και ξανά.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός αποφασίζει το τέλος των ανθρώπων ανάλογα με την ουσία τους

Επόμενο:Η εξουσία του Θεού βρίσκεται παντού

Σχετικό περιεχόμενο