Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο Θεός είναι στον θρόνο

Τον ενσαρκωμένο Θεό υμνούμε, που στις έσχατες μέρες μιλά.

Τραγουδάμε πως έχει επιστρέψει με της Βασιλείας την Εποχή.

Οι εκλεκτοί Του ενώπιόν Του ανυψώνονται

και όλοι πρηνηδόν Τον λατρεύουμε.

Ο Θεός είναι τώρα στον ένδοξο θρόνο!

Πόσο λαμπρός και όμορφος είναι!

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι και ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Φως στον σκοτεινό κόσμο, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό. OR Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Ο λόγος Του μας δίνει το ύδωρ της ζωής.

Τρώμε, πίνουμε τον λόγο Του, ενώπιόν Του,

και στο δείπνο παρευρισκόμαστε.

Ο Θεός μάς παίρνει απ’ τον διεφθαρμένο κόσμο.

Τότε, απαλλασσόμαστε απ’ τα εγκόσμια δεσμά

και στην εκπαίδευση της βασιλείας μπαίνουμε.

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι και ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Φως στον σκοτεινό κόσμο, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό. OR Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Στον οίκο του Θεού, η κρίση έχει αρχίσει,

την αγιοσύνη, τη δικαιοσύνη Του αποκαλύπτοντας.

Του λόγου Του η κρίση κι η παίδευση

μας εξαγνίζουν, μας κάνουν καινούριους ανθρώπους.

Ο Παντοδύναμος Θεός τα δάκρυά μας σκουπίζει,

για πάντα τη ζωή της βασιλείας ν’ απολαύσουμε.

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι και ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Φως στον σκοτεινό κόσμο, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό. OR Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Ο Θεός σοφός και παντοδύναμος είναι στο έργο Του,

τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα χρησιμοποιώντας.

Ο λόγος Του, τώρα, την παντοδυναμία Του δείχνει,

κατακτά, φτιάχνει μια ομάδα νικητών.

Με κακουχίες μας οδηγεί μαρτυρία να καταθέσουμε.

Ο Θεός νίκησε τον Σατανά και κέρδισε όλη τη δόξα.

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι και ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Φως στον σκοτεινό κόσμο, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό. OR Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Προηγούμενο:Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλιάς της δόξας

Επόμενο:Έχει ηχήσει το κάλεσμα της σάλπιγγας της κρίσης

Σχετικό περιεχόμενο