175 Μονάχα ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα

Ο μόνος λόγος που ο ενσαρκωμένος Θεός έχει ενσαρκωθεί

είναι για τις ανάγκες του διεφθαρμένου ανθρώπου.

Για όσους θα σωθούν,

η αξία του Πνεύματος πολύ κατώτερη είναι αυτής που έχει ο ενσαρκωμένος Θεός.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.


Το έργο του Πνεύματος μπορεί το σύμπαν να καλύψει,

σε όλα τα βουνά, τις θάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες.

Το έργο της σάρκας έχει σχέση πιο αποτελεσματική

με κάθε έναν που Αυτός έχει επαφή.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.


Επιπλέον, τη χειροπιαστή σάρκα του Θεού

μπορεί καλύτερα ο άνθρωπος να καταλάβει, να εμπιστευτεί.

Μπορεί περαιτέρω να βαθύνει τη γνώση του ανθρώπου για τον Θεό,

εντύπωση ν’ αφήσει με τις πράξεις Του πολύ πιο βαθιά.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.

Μπορεί να σώσει τον άνθρωπο απ’ την πρότερη διεφθαρμένη κι έκφυλή του διάθεση.

Ο ενσαρκωμένος Θεός θα φέρει τη σωτηρία του ανθρώπου.


Μυστήριο το έργο του Πνεύματος, δύσκολα οι άνθρωποι το βλέπουν, το κατανοούν,

και έτσι σε κενές φαντασιώσεις βασίζονται.

Μα το έργο της σάρκας είναι κανονικό,

πλούσια σοφία διαθέτει και στην πραγματικότητα βασίζεται.


Είν' ένα γεγονός που ο άνθρωπος με τα μάτια του μπορεί να δει

κι η σοφία του Θεού προσωπικό βίωμα να γίνει.

Δεν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να βάζει τη φαντασία του να δουλεύει.

Αυτή είν' η ακρίβεια κι η αξία του έργου του ενσαρκωμένου Θεού.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.

Αυτό που ταιριάζει στον άνθρωπο είναι έργο πραγματικό, καθοδήγηση έγκαιρη.

Ο ενσαρκωμένος Θεός θα φέρει τη σωτηρία του ανθρώπου.

Το Πνεύμα μπορεί να δώσει νόημα παρακινητικό, ευρύ·

το Πνεύμα δεν μπορεί να δώσει λόγια κι οδηγίες ξεκάθαρες·

το Πνεύμα μπορεί να κάνει μόνο πράγματα αόρατα για τον άνθρωπο.

Το έργο του Πνεύματος είναι πολύ δύσκολο να το φανταστεί ο άνθρωπος.


Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού διαφέρει κατά πολύ.

Έχει θέλημα ξεκάθαρο και καθοδήγηση, δίνει στον άνθρωπο στόχους ακριβείς.

Έχει λόγια ξεκάθαρα, ο άνθρωπος μπορεί να το δει, να το αγγίξει.

Στον τόσο διεφθαρμένο άνθρωπο, το έργο αυτό έχει μέγιστη αξία.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.

Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί την ανθρωπότητα να σώσει.

Μόνο το πραγματικό έργο μπορεί να σώσει τον άνθρωπο απ’ τη διεφθαρμένη και έκφυλή του διάθεση.

Ο ενσαρκωμένος Θεός θα φέρει τη σωτηρία του ανθρώπου.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού

Προηγούμενο: 174 Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός σώζει τελείως τον άνθρωπο

Επόμενο: 176 Ο Θεός ενσαρκώθηκε για να εργαστεί λόγω της ανάγκης του ανθρώπου

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο