116 Ο Θεός πάντα εργαζόταν στην καθοδήγηση του ανθρώπου

Απ’ όταν ο Θεός την διαχείρισή Του άρχισε, έχει αφιερωθεί στο έργο Του.

Πάντα στο πλευρό του ανθρώπου, αν και κρυμμένος, τον καθοδηγεί με την ουσία Του.

Ο Θεός εργάζεται σ’ όλους με ισχύ, σοφία κι εξουσία,

δείχνοντας την διάθεσή Του κι έφερε τις Εποχές του Νόμου, της Χάριτος και της Βασιλείας.

Αν και με το πρόσωπο κρυμμένο, η διάθεσή και η θέλησή Του,

ό,τι έχει κι ό,τι είναι, είναι φανερά, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τα δει και να τα νιώσει.

Αν κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει τον Θεό,

η διάθεση και η ουσία του Θεού, με τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι σ’ επαφή,

είναι πραγματικά εκφράσεις του Ίδιου του Θεού.

Τους ανθρώπους ο Θεός καθοδηγεί με τη ζωή, το είναι και τα υπάρχοντά Του.


Ανεξαρτήτως απ’ το πώς εργάζεται ο Θεός, σύμφωνα με το Ποιος είναι, τον άνθρωπο μεταχειρίζεται

λέγοντας ό,τι πρέπει να πει, πράττοντας ό,τι πρέπει να πράξει.

Παρ’ όλα αυτά, μιλάει ενσαρκωμένος, εξ’ ουρανού ή σαν άνθρωπος,

μιλάει με την καρδιά και τον νου Του, δίχως ν’ αποκρύπτει ή να εξαπατά.

Αν και με το πρόσωπο κρυμμένο, η διάθεση και η θέλησή Του,

ό,τι έχει κι ό,τι είναι, είναι φανερά, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τα δει και να τα νιώσει.

Αν κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει τον Θεό,

η διάθεση και η ουσία του Θεού, με τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι σ’ επαφή,

είναι πραγματικά εκφράσεις του Ίδιου του Θεού.


Όταν ο Θεός εργάζεται, εκφράζει τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και το Ποιος είναι, χωρίς ενδοιασμούς.

Τους ανθρώπους ο Θεός καθοδηγεί με τη ζωή, το είναι και τα υπάρχοντά Του.

Αν και με το πρόσωπο κρυμμένο, η διάθεση και η θέλησή Του,

ό,τι έχει κι ό,τι είναι, είναι φανερά, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τα δει και να τα νιώσει.

Αν κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει τον Θεό,

η διάθεση και η ουσία του Θεού, με τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι σ’ επαφή,

είναι πραγματικά εκφράσεις του Ίδιου του Θεού.

Τους ανθρώπους ο Θεός καθοδηγεί με τη ζωή, το είναι και τα υπάρχοντά Του.


Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Α'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 795 Η απελευθέρωση αποκτάται με τη γνώση της διακυβέρνησης του Θεού

Επόμενο: 185 Πώς βλέπει ο Θεός την ανθρωπότητα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο