693 Ο Θεός κερδίζει τελικά όσους έχουν την αλήθεια

1 Τι είδους άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν γεννηθεί κατά τις έσχατες ημέρες; Είναι εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε χιλιάδων ετών διαφθορά του Σατανά, οι οποίοι έχουν διαφθαρεί τόσο βαθιά, που δεν έχουν πια ανθρώπινη ομοιότητα. Αλλά τελικά, αφότου βιώσουν την κρίση, την παίδευση και την έκθεση των λόγων του Θεού, και αφότου κατακτηθούν, αποκτούν την αλήθεια μέσα από τον λόγο του Θεού και πείθονται ειλικρινά από τον Θεό· επιτυγχάνουν μια κατανόηση του Θεού και μπορούν να υπακούν απόλυτα στον Θεό και να ικανοποιούν το θέλημά Του. Στο τέλος, η ομάδα ανθρώπων που αποκτήθηκε μέσα από το σχέδιο διαχείρισης του Θεού θα είναι άνθρωποι όπως αυτοί. Οι άνθρωποι που θα αποκτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισης, είναι μια ομάδα ανθρώπων που μπορούν να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, που αποκτούν την αλήθεια από τον Θεό και κατέχουν το είδος της ζωή και της ανθρώπινης ομοιότητας που απαιτεί ο Θεός.

2 Όταν δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά οι άνθρωποι, απλώς έμοιαζαν με ανθρώπους και είχαν ζωή. Ωστόσο, δεν είχαν μέσα τους την ανθρώπινη ομοιότητα που ο Θεός απαιτούσε και ήλπιζε να επιτύχουν. Η ομάδα των ανθρώπων που τελικά θα αποκτηθούν, είναι εκείνοι που τελικά θα παραμείνουν, και είναι επίσης εκείνοι που ο Θεός χρειάζεται, εκείνοι με τους οποίους είναι ευχαριστημένος και που Τον ικανοποιούν. Μέσα στο σχέδιο διαχείρισης πολλών χιλιάδων ετών, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει ακόμη περισσότερα, τα οποία έχουν προέλθει από το πότισμα του Θεού και τους έχουν παρασχεθεί μέσω του πολέμου Του με τον Σατανά. Οι άνθρωποι αυτής της ομάδας είναι καλύτεροι από εκείνους που δημιούργησε ο Θεός αρχικά. Παρόλο που έχουν περάσει μέσα από τη διαφθορά, αυτό είναι αναπόφευκτο και είναι ένα ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης του Θεού. Αυτό αποκαλύπτει εκτενώς την παντοδυναμία και τη σοφία Του, καθώς και το γεγονός ότι όλα όσα έχει ρυθμίσει, σχεδιάσει και επιτύχει ο Θεός είναι τα σπουδαιότερα.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Προηγούμενο: 692 Η στάση του ανθρώπου απέναντι στις δοκιμασίες

Επόμενο: 694 Η κατανόηση του Πέτρου σχετικά με την παίδευση και την κρίση

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο