876 Η βίωση του πόνου του ανθρώπου από τον Θεό έχει βαθύ νόημα

1 Η πραγματοποίηση των δύο σταδίων του έργου με αυτόν τον τρόπο από την ενσάρκωση σημαίνει ότι τα στάδια του έργου πραγματοποιήθηκαν τέλεια και ότι έχουν σχηματίσει μια συνέχεια. Διότι με το έργο που η πρώτη ενσάρκωση και η σημερινή ενσάρκωση επιτέλεσαν κατά τα δύο στάδια, εξαλείφονται όλα τα βάσανα από τη ζωή της ανθρωπότητας, καθώς και ο ανθρώπινος πόνος. Ποια είναι η πηγή του πόνου της γέννησης, του θανάτου, της ασθένειας και του γήρατος, τον οποίο υπομένουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους; Οι άνθρωποι δεν τα βίωναν όταν πρωτοδημιουργήθηκαν, σωστά; Δημιουργήθηκαν αφότου οι άνθρωποι διεφθάρησαν από τον Σατανά και η σάρκα τους εκφυλίστηκε. Ο πόνος της ανθρώπινης σάρκας, τα δεινά της, και η κενότητά της, καθώς και οι άκρως θλιβερές υποθέσεις του ανθρώπινου κόσμου ήρθαν όλα από τη στιγμή που ο Σατανάς διέφθειρε την ανθρωπότητα. Ο Θεός οφείλει να βιώσει ο ίδιος αυτά τα βάσανα για να αποσπάσει την ανθρωπότητα από το χέρι του Σατανά και να της δώσει τον υπέροχο προορισμό.

2 Εκείνη την περίοδο, η ενσάρκωση που ήταν ο Χριστός κατάργησε τον νόμο, εκπλήρωσε τον νόμο και έφερε την Εποχή της Χάριτος. Έφερε έλεος και αγάπη στην ανθρωπότητα και έπειτα σταυρώθηκε, συγχωρώντας έτσι όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μαρτυρία και το γεγονός της σταύρωσης χρησιμοποιήθηκαν για να λυτρώσουν τον άνθρωπο. Παρόλο που συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί από τον Σατανά σε μεγάλο βαθμό και έχει αμαρτωλή φύση, και μπορεί ακόμα να αμαρτάνει και να αντιστέκεται στον Θεό. Μέσα στους ανθρώπους, υπάρχουν πράγματα του νου ή της ψυχής τα οποία ο Σατανάς εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει και να χειραγωγεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον αρρωσταίνεις και νιώθεις ανήσυχος, και είναι πιθανό να αυτοκτονήσεις και, ενίοτε νιώθεις, επίσης, ότι ο κόσμος είναι θλιβερός ή ότι η ζωή δεν έχει νόημα. Αυτά τα ανθρώπινα δεινά εξακολουθούν να βρίσκονται στο πρόσταγμα του Σατανά· συνιστούν μία από τις θανάσιμες αδυναμίες του ανθρώπου.

3 Ο Σατανάς εξακολουθεί να είναι ικανός να χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα που έχει διαφθείρει και τα οποία έχει ποδοπατήσει· πρόκειται για όπλα που ο Σατανάς μπορεί να χρησιμοποιεί εναντίον της ανθρωπότητας. Κατόπιν αυτού, ο ενσαρκωμένος Θεός άρχισε το δεύτερο στάδιο του έργου, υποφέροντας στη θέση του ανθρώπου και επιτελώντας ταυτόχρονα το έργο της κατάκτησης. Μέσω της ενσάρκωσης που πληρώνει το τίμημα του πόνου, θα τεθεί ένα τέλος στις θανάσιμες αδυναμίες του ανθρώπου και αυτές θα επιλυθούν. Αφότου η βίωση του πόνου που υπάρχει στον κόσμο φέρει πίσω τον άνθρωπο, ο Σατανάς δεν θα διαθέτει πλέον τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον του ανθρώπου και ο άνθρωπος θα στραφεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Μόνο αυτός μπορεί να αποκαλείται άνθρωπος που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Θεό. Η βίωση του επίγειου πόνου από την ενσάρκωση και το γεγονός ότι υπομένει αυτόν τον πόνο στη θέση του ανθρώπου δεν είναι ένα επουσιώδες ζήτημα. Είναι απολύτως ουσιώδες.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Η σημασία του ότι ο Θεός γεύτηκε τα εγκόσμια δεινά

Προηγούμενο: 875 Η σημασία του Θεού που ενσαρκώνεται για να υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου

Επόμενο: 877 Ο Θεός υπομένει μεγάλη ταπείνωση για να σώσει τους ανθρώπους

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο