178 Ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το πιο κρίσιμο έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου

Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού,

το μεγαλύτερο απ’ τα έργα του Θεού.

Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού,

απ’ όλα τα έργα Του το πιο βαθύ.

Απ’ τα τρία στάδια του έργου του Θεού

τα πιο κρίσιμα αυτά τα δυο,

τα δυο στάδια του έργου

του ενσαρκωμένου Θεού.

Το πιο κρίσιμο μέρος του έργου του Θεού

γίνεται στη σάρκα.

Κάθε ανθρώπου η σωτηρία από τον Θεό

πρέπει να γίνει στη σάρκα.

Ο άνθρωπος θαρρεί πως μ’ αυτήν την ενσάρκωση

δεν έχει σχέση, μα αυτή αφορά

τη μοίρα, την ύπαρξη της ανθρωπότητας –

το πιο κρίσιμο έργο επιτελεί.


Του ανθρώπου η διαφθορά είν’ εμπόδιο

στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού.

Εχθρικό το περιβάλλον,

το ποιόν του ανθρώπου κακό.

Το έργο των εσχάτων ημερών

δύσκολο είναι πολύ.

Mα τ' αποτέλεσμα θα ’ναι αυτό που πρέπει

όταν το έργο τελειώσει.

Το πιο κρίσιμο μέρος του έργου του Θεού

γίνεται στη σάρκα.

Κάθε ανθρώπου η σωτηρία από τον Θεό

πρέπει να γίνει στη σάρκα.

Ο άνθρωπος θαρρεί πως μ’ αυτήν την ενσάρκωση

δεν έχει σχέση, μα αυτή αφορά

τη μοίρα, την ύπαρξη της ανθρωπότητας –

το πιο κρίσιμο έργο επιτελεί.


Το έργο του Θεού θα επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Στην εντέλεια το έργο του Θεού θα το πετύχει.

Θα είναι το αποτέλεσμα του έργου της ενσάρκωσης,

απ’ το έργο του Πνεύματος πιο πειστικό.

Τα τρία στάδια του έργου θα φέρει σε πέρας

ο ενσαρκωμένος Θεός.

Τα τρία στάδια του έργου πρέπει να φέρει σε πέρας

ο ενσαρκωμένος Θεός.

Το πιο κρίσιμο μέρος του έργου του Θεού

γίνεται στη σάρκα.

Κάθε ανθρώπου η σωτηρία από τον Θεό

πρέπει να γίνει στη σάρκα.

Ο άνθρωπος θαρρεί πως μ’ αυτήν την ενσάρκωση

δεν έχει σχέση, μα αυτή αφορά

τη μοίρα, την ύπαρξη της ανθρωπότητας –

το πιο κρίσιμο έργο επιτελεί.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού

Προηγούμενο: 177 Η αναγκαιότητα της ενσάρκωσης του Θεού

Επόμενο: 179 Μόνο όταν ο Θεός ενσαρκωθεί μπορεί ο άνθρωπος να γίνει έμπιστός Του

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο