8 Ο Παντοδύναμος Θεός κυβερνά ως βασιλιάς

Τι ομορφιά! Τα πόδια Του στο όρος των Ελαιών.

Άκου, εμείς οι φύλακες, τραγουδάμε δυνατά,

γιατί ο Θεός στη Σιών επέστρεψε.

Είδαμε την ερήμωση της Ιερουσαλήμ.

Τραγουδάμε με χαρά για του Θεού την παρηγοριά,

και της Ιερουσαλήμ τη σωτηρία.

Σ’ όλα τα έθνη, ο Θεός δείχνει το άγιο χέρι Του,

εμφανίζεται όπως στ’ αλήθεια είναι.

Οι άνθρωποι στη γη τη σωτηρία Του βλέπουν.

Η μεγάλη Σου αγάπη μας στηρίζει.

Ο ιερός Σου λόγος βαθιά μας διαπερνά.

Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε!

Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης,

ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Απ’ του Παντοδύναμου Θεού τον θρόνο,

τα επτά Πνεύματα στέλνονται στις εκκλησίες.

Τα μυστήριά Σου δείχνονται.

Στον θρόνο της δόξας κυριαρχείς.

Την βασιλεία Σου με δικαιοσύνη εδραιώνεις.

Όλα τα έθνη μπροστά Σου υποκλίνονται.

O Παντοδύναμος Θεός, εμφανίζεται όπως στ’ αλήθεια είναι.

Οι άνθρωποι στη γη τη σωτηρία Του βλέπουν.

Η μεγάλη Σου αγάπη μας στηρίζει.

Ο ιερός Σου λόγος βαθιά μας διαπερνά.

Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε!

Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης,

ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Σκότος σκεπάζει τόπους και ανθρώπους.

Μα Εσύ Θεέ, εμφανίζεσαι και φως μας γεμίζεις,

τη δόξα Σου μας δείχνεις.

Έθνη και βασιλείς έρχονται στο φως Σου.

Το βλέμμα σηκώνεις γύρω Σου να κοιτάξεις.

Οι γιοι Σου, Θεέ μου, όλοι έρχονται από μακριά κοντά Σου.

Έρχονται και οι κόρες Σου, στην αγκαλιά Σου.

Μπροστά μας οδηγείς, στον δρόμο για τη βασιλεία Σου.

Οι άνθρωποι στη γη τη σωτηρία Του βλέπουν.

Η μεγάλη Σου αγάπη μας στηρίζει.

Ο ιερός Σου λόγος βαθιά μας διαπερνά.

Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε!

Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης,

ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Με καρδιά ειλικρινή, γαλήνια

και πιστή Σε θαυμάζουμε, μάρτυρές Σου γινόμαστε,

Σ’ εξυψώνουμε, Σε υμνούμε.

Σε τέλεια αρμονία δομούμαστε.

Κάνε μας όπως θες,

για να μας χρησιμοποιήσεις.

Το θέλημά Σου ας γίνει στη γη,

χωρίς καμιά δύναμη να το σταματήσει.

Έλυσες τη ζώνη των βασιλέων,

οι πόλεις τους για ν’ ανοίξουν,

για Σένα πάντα ανοιχτές,

γιατί το φως Σου λάμπει!

Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε!

Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης,

ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Παντοδύναμε Θεέ, Σ’ ευχαριστούμε, Σε υμνούμε!

Αιώνιε Πατέρα, Πρίγκηπα της Ειρήνης,

ο Θεός μας Βασιλιάς των πάντων!

Διασκευασμένο από το «Κεφάλαιο 25» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 7 Το άγιο πνευματικό σώμα του Παντοδύναμου Θεού έχει εμφανιστεί

Επόμενο: 9 Ο Παντοδύναμος Θεός έχει καθίσει στον ένδοξο θρόνο

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

8. Ο Παντοδύναμος Θεός με οδήγησε στο μονοπάτι της κατάκτησης της κάθαρσης

Το 2007 ήρθα στη Σιγκαπούρη μόνος μου για να δουλέψω για να βγάλω τα προς τα ζην. Το κλίμα της Σιγκαπούρης είναι πολύ ζεστό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οπότε κάθε μέρα έχυνα κουβάδες ιδρώτα τις ώρες της εργασίας μου. Ήταν τόσο δυσάρεστο, ώστε υπέφερα απίστευτα πολύ και, επιπλέον, ήταν μια ανοίκεια ζωή χωρίς καθόλου συγγενείς ή φίλους, γι’ αυτό και πίστευα ότι ήταν πληκτικά και κουραστικά. Μια μέρα τον Αύγουστο, πηγαίνοντας από την εργασία μου στο σπίτι, έλαβα ένα ευαγγελικό φυλλάδιο που έλεγε τα εξής: «Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση» (Α΄ Πετ. 5:10).

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο