16 Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλιάς της δόξας

Ο Παντοδύναμος είν’ Αυτός πού ‘πλασε γη κι ουρανό,

ο ένας Θεός που κυβερνάει τα πάντα.

Κάθεται στο μεγάλο θρόνο και κρίνει όλο τον κόσμο

κυβερνά τα έθνη με ράβδο από σίδερο.

Ο ενσαρκωμένος κυβερνά ως Βασιλιάς.

Εξ Ανατολών σαν φανεί, με μεγαλείο και οργή,

την Εποχή της Βασιλείας φέρνει.

Ο Θεός είν’ ο Αμνός, τ’ ανθρώπου ο μόνος Λυτρωτής.

Ο άνθρωπος θα σωθεί μέσω Αυτού.

Ο Παντοδύναμος είν’ η αλήθεια, η οδός, η ζωή.

Είναι ο Βασιλιάς της δόξας, για πάντα. Αμήν!

Ο Θεός είν’ ο Αμνός. Ο Θεός είν’ ο Αμνός.

Ο Θεός είν’ ο Αμνός. Ο Θεός είν’ ο Αμνός.


Τον πάπυρο ξετυλίγει, τις επτά σφραγίδες ανοίγει.

Είναι η αστραπή που αστράφτει στην Ανατολή και ως στη Δύση λάμπει.

Είναι το φως το αληθινό που όλα τα έθνη ακολουθούν.

Ο ενσαρκωμένος κυβερνά ως Βασιλιάς.

Εξ Ανατολών σαν φανεί, με μεγαλείο και οργή,

την Εποχή της Βασιλείας φέρνει.

Ο Θεός είν’ ο Αμνός, τ’ ανθρώπου ο μόνος Λυτρωτής.

Ο άνθρωπος θα σωθεί μέσω Αυτού.

Ο Παντοδύναμος είν’ η αλήθεια, η οδός, η ζωή.

Είναι ο Βασιλιάς της δόξας, για πάντα. Αμήν!


Η γη γίνεται η βασιλεία Του.

Θα πάρουμε θέση ως δημιουργήματα

λατρεύοντας τον Θεό που ήταν, είναι και θα ‘ρθεί!

Ο Θεός είν’ ο Αμνός, τ’ ανθρώπου ο μόνος Λυτρωτής.

Ο άνθρωπος θα σωθεί μέσω Αυτού.

Ο Παντοδύναμος είν’ η αλήθεια, η οδός, η ζωή.

Είναι ο Βασιλιάς της δόξας, για πάντα. Αμήν!

Ο Θεός είν’ ο Αμνός. (Είν’ ο Βασιλιάς.)

Ο Παντοδύναμος Θεός είν’ ο Αμνός. (Είν’ ο Βασιλιάς της δόξας.)

Προηγούμενο: 15 Ο δίκαιος, παντοδύναμος και πρακτικός Θεός

Επόμενο: 17 Ο Θεός είναι στον θρόνο

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο