24 Ω, Παντοδύναμε Θεέ, είσαι τόσο ένδοξος

Παντοδύναμε Θεέ, Χριστέ των εσχάτων ημερών,

είσαι ο Σωτήρας που ήρθε ξανά.

Έχεις εκφράσει αλήθειες και έχεις ξεκινήσει

την κρίση των εσχάτων ημερών.

Τα λόγια Σου εξαγνίζουν τον άνθρωπο

με δύναμη και εξουσία.

Είναι η αλήθεια, και Σε αποκαλύπτουν

ως άγιο και δίκαιο.

Κρίνεις τον παλιό κόσμο,

όλα τα έθνη και τους ανθρώπους.

Τα λόγια Σου επιτυγχάνουν τα πάντα,

νικώντας τον Σατανά.

Σε υμνούμε, είσαι πραγματικά ένδοξος.

Οι πράξεις Σου είναι θαυμαστές, Παντοδύναμε Θεέ.

Όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πράγματα χορεύουν με μεγάλη χαρά,

υμνούν τον Παντοδύναμο Θεό που κέρδισε τη δόξα, που κέρδισε τη δόξα.

Έχεις εμφανιστεί κι έχεις εργαστεί στην Κίνα,

με τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα να Σε υπηρετεί.

Ο Σατανάς κάνει ό,τι μπορεί για να αντισταθεί,

μα νικιέται ντροπιαστικά.

Έχεις ολοκληρώσει μια ομάδα ως νικητές,

που γίνονται μάρτυρές Σου στα βάσανα.

Πιστοί στα καθήκοντά τους,

ο λαός Σου Σε αγαπά και Σε υπακούει.

Το έργο Σου έχει κατακτήσει τον Σατανά,

είσαι πλήρως δοξασμένος.

Η βασιλεία Σου έχει εμφανιστεί στη γη.

Όλα τα έθνη Σε προσκυνούν.

Σε υμνούμε, είσαι πραγματικά ένδοξος.

Οι πράξεις Σου είναι θαυμαστές, Παντοδύναμε Θεέ.

Όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πράγματα χορεύουν με μεγάλη χαρά,

υμνούν τον Παντοδύναμο Θεό που κέρδισε τη δόξα, που κέρδισε τη δόξα.

Το μέγα έργο του Θεού θριαμβεύει, Αυτός θα επιστρέψει στη Σιών.

Οι εκλεκτοί Του κερδίζουν τη σωτηρία, ανήκοντας σε Αυτόν.

Το έργο του Θεού εξαπλώνεται στον κόσμο, μεγάλες καταστροφές επέρχονται.

Αυτοί που δεν Τον δέχονται δεν θα επιβιώσουν.

Το κακό θα εξαλειφθεί, ο λαός Του θα παραμείνει.

Όλα τα έθνη επιστρέφουν στον θρόνο Του

και Τον υμνούν με την καρδιά τους.

Σε υμνούμε, είσαι πραγματικά ένδοξος.

Οι πράξεις Σου είναι θαυμαστές, Παντοδύναμε Θεέ.

Όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πράγματα χορεύουν με μεγάλη χαρά,

υμνούν τον Παντοδύναμο Θεό που κέρδισε τη δόξα,

που κέρδισε τη δόξα, που κέρδισε τη δόξα.

Προηγούμενο: 23 Ο λόγος του Θεού δημιουργεί θαύματα

Επόμενο: 25 Υμνούμε τον Θεό και Του τραγουδάμε

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

3. Το αν ο Θεός βάζει πραγματικά στη θέση τους τους θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβυτέρους και το αν υπακούοντας κανείς τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους σημαίνει ότι υπακούει και ακολουθεί τον Θεό

Σχετικά λόγια του Θεού: Κατά την επιλογή ενός ατόμου να Τον υπηρετήσει, ο Θεός έχει τις δικές Του αρχές. Η υπηρεσία προς τον Θεό δεν είναι...

8. Ο Παντοδύναμος Θεός με οδήγησε στο μονοπάτι της κατάκτησης της κάθαρσης

Το 2007 ήρθα στη Σιγκαπούρη μόνος μου για να δουλέψω για να βγάλω τα προς τα ζην. Το κλίμα της Σιγκαπούρης είναι πολύ ζεστό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οπότε κάθε μέρα έχυνα κουβάδες ιδρώτα τις ώρες της εργασίας μου. Ήταν τόσο δυσάρεστο, ώστε υπέφερα απίστευτα πολύ και, επιπλέον, ήταν μια ανοίκεια ζωή χωρίς καθόλου συγγενείς ή φίλους, γι’ αυτό και πίστευα ότι ήταν πληκτικά και κουραστικά. Μια μέρα τον Αύγουστο, πηγαίνοντας από την εργασία μου στο σπίτι, έλαβα ένα ευαγγελικό φυλλάδιο που έλεγε τα εξής: «Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση» (Α΄ Πετ. 5:10).

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο