Ποιος μου στέκεται εμπόδιο στο μονοπάτι προς τη βασιλεία των ουρανών;

13 Ιουλίου 2023

Τον Αύγουστο του 2020, μια αδελφή με προσκάλεσε σε μια διαδικτυακή συνάθροιση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Διάβασα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, και μετά από έρευνα, ήμουν σίγουρος πως ο λόγος Του ήταν η φωνή του Θεού, και πως ο Εκείνος ήταν ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς. Συγκινήθηκα και ενθουσιάστηκα πολύ. Οι αδελφοί μου επίσης αδημονούσαν για την επιστροφή του Κυρίου. Ήξερα πως έπρεπε να τους πω αμέσως τα καλά νέα, ώστε να αποδεχτούν το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Έτσι, κήρυξα το ευαγγέλιο στον τρίτο μου αδελφό, κι εκείνος είπε στον μεγαλύτερο αδελφό μας, τον επικεφαλής εκκλησίας, τα νέα της έλευσης του Κυρίου. Απροσδόκητα, μόλις ο εκείνος το έμαθε, ήρθε βιαστικά στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ… «Χένγκσιν, είπες πως ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει κι επιτελεί ένα νέο στάδιο του έργου; Πώς είναι δυνατόν; Ο Κύριος Ιησούς έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Όταν επιστρέψει, θα μας ανυψώσει αμέσως στη βασιλεία των ουρανών. Πώς θα μπορούσε να κάνει νέο έργο;» «Αδελφέ, μη θυμώνεις μαζί μου. Παρόλο που ο Κύριος Ιησούς συγχωρεί τις αμαρτίες μας, συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε και η αμαρτωλή μας φύση υπάρχει ακόμα. Ο Θεός λέει: “Θέλετε λοιπόν είσθαι άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ” (Λευτικόν 11:45). Αδελφέ, δεν θα δούμε τον Κύριο αν δεν είμαστε άγιοι, κι ούτε θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών αν δεν έχουμε καθαρθεί απ’ την αμαρτία. Ο Θεός χρειάζεται να κάνει το έργο της κρίσεως για να αφαιρέσει την αμαρτωλή μας φύση και να επιλύσει το πρόβλημα της αμαρτίας στη ρίζα του». «Ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε για να άρει τις αμαρτίες όλων μας. Ο Κύριος δεν μας θεωρεί πια αμαρτωλούς. Λες πως δεν έχουμε καθαρθεί, όμως αυτή είναι δική σου ιδέα. Η Βίβλος δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζεις τι λέει η Βίβλος; “Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν” (Προς Ρωμαίους 10:10). Δεν έχουμε ήδη σωθεί μέσω της πίστης στον Κύριο; Γιατί ο Κύριος πρέπει να κάνει νέο έργο;» «Αδελφέ, όσα είπες είναι λόγια του Παύλου, όχι του Κυρίου Ιησού. Ο Κύριος Ιησούς ποτέ δεν είπε πως όσοι σώζονται μέσω της πίστης θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος Ιησούς αναφέρει ξεκάθαρα ποιοι θα εισέλθουν στη βασιλεία Του. “Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς” (Κατά Ματθαίον 7:21). Αδελφέ, πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να ενεργούμε βάσει των λόγων Του για να εισέλθουμε στη βασιλεία Του. Πληρούμε αυτό το κριτήριο; Συχνά αμαρτάνουμε και δεν εκτελούμε τα λόγια του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς ζητά να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Μπορούμε να το κάνουμε; Όχι μόνο δεν τον αγαπάμε, αλλά τον ζηλεύουμε, τον μισούμε και συχνά ζούμε στην αμαρτία. Δεν είμαστε ικανοί να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Γι’ αυτό, ο Θεός επιστρέφει τις έσχατες ημέρες, για να μιλήσει και να κάνει το έργο της κρίσεως, να μας απαλλάξει από την αμαρτωλή μας φύση, να επιλύσει το πρόβλημα της αμαρτίας μας στη ρίζα του και να μας καθάρει και να μας σώσει πλήρως. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς προφήτεψε: “Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα” (Κατά Ιωάννην 12:48). Και η Βίβλος λέει: “Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού” (Α’ Πέτρου 4:17)». «Αρκετά! Λες πως υπάρχει ένα ακόμα στάδιο του έργου όταν επιστρέψει ο Κύριος. Αυτό δεν σημαίνει πως το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού είναι ανούσιο; Δεν θα ήταν μάταιο;» Όταν άκουσα τον αδελφό μου να το λέει αυτό, αγχώθηκα λίγο. Πώς έπρεπε να συναναστραφώ, ώστε να κατανοήσει το έργο του Θεού και να αποβάλει τις αντιλήψεις του; Τότε θυμήθηκα ένα χωρίο των λόγων του Παντοδύναμου Θεού: «Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου· δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να γίνει ο Ιησούς προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη σατανικά διεφθαρμένη διάθεσή του. Συνεπώς, τώρα που ο άνθρωπος έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και έχει ξεκινήσει το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Πρόλογος). Τα λόγια Του έδωσαν διαύγεια και φως στην καρδιά μου. Είπα στον αδελφό μου: «Το ότι ο Θεός επιστρέφει τις έσχατες ημέρες για να κάνει το έργο της κρίσεως δεν σημαίνει πως το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού ήταν ανούσιο. Ο Κύριος Ιησούς συγχώρησε τις αμαρτίες μας, ώστε να μην καταδικαζόμαστε πια απ’ τον νόμο. Όμως ο Κύριος Ιησούς έκανε μόνο το έργο της λύτρωσης, όχι το έργο του εξαγνισμού και της σωτηρίας μας. Συνεχίζουμε να ζούμε στην αμαρτία. Χωρίς το έργο της κρίσεως, δεν θα απαλλαγούμε από την αμαρτία και δεν θα εισέλθουμε στη βασιλεία Του». Όταν είδε πως δεν μπορούσε να με αντικρούσει, θύμωσε και είπε: «Πιστεύεις στον Παντοδύναμο Θεό για λίγο καιρό, όμως έχεις μάθει πολλά. Ό,τι κι αν λέω, με αντικρούσεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο!» Έπειτα, έφυγε εξοργισμένος. Σκέφτηκα: «Πιστεύει στον Κύριο και λαχταρά την έλευση του Κυρίου καθημερινά, γιατί λοιπόν, μόλις άκουσε για την επιστροφή του Κυρίου, όχι μόνο δεν το εξέτασε, αλλά και θύμωσε τόσο; Ίσως επειδή έχει πάρα πολλές αντιλήψεις, δεν μπορεί να το αποδεχτεί αμέσως. Πρέπει να βρω μια άλλη ευκαιρία να τον συναναστραφώ».

Σύντομα, οι δύο νύφες μου έμαθαν πως πίστευα στον Παντοδύναμο Θεό και ήρθαν σπίτι μου… «Χένγκσιν, πιστεύεις στον Παντοδύναμο Θεό, προσεύχεσαι σε αυτό το όνομα κι όχι στου Κυρίου. Έτσι προδίδεις τον Κύριο και γίνεσαι αποστάτης». «Λοιπόν, το λέτε αυτό, επειδή δεν καταλαβαίνετε ακόμα. Δεν διαβάσατε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και δεν γνωρίζετε πως είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς. Ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς είναι ένα Πνεύμα κι ένας Θεός. Απλώς χρησιμοποιεί διαφορετικά όνομα σε διαφορετικές περιόδους. Την Εποχή του Νόμου, το όνομα του Θεού ήταν Ιεχωβά, όμως την Εποχή της Χάριτος, ήταν Ιησούς. Το όνομα του Θεού άλλαξε, αλλά μπορείτε να πείτε πως ο Κύριος Ιησούς και ο Ιεχωβά δεν ήταν ο ίδιος Θεός; Μπορείτε να πείτε πως η πίστη στον Κύριο Ιησού ήταν προδοσία του Ιεχωβά Θεού; Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος Ιησούς και ο Ιεχωβά είναι ένας Θεός. Περίμενε, θα σας δείξω ένα βίντεο και θα καταλάβετε». Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ήμουν κάποτε γνωστός ως Ιεχωβά. Ονομάστηκα επίσης Μεσσίας και κάποτε οι άνθρωποι Με ονόμασαν “Ιησούς ο Σωτήρας” με αγάπη και εκτίμηση. Σήμερα, όμως, δεν είμαι ο Ιεχωβά ή ο Ιησούς που οι άνθρωποι γνώριζαν στο παρελθόν· είμαι ο Θεός που επέστρεψε τις έσχατες ημέρες, ο Θεός που θα φέρει την εποχή στο τέλος. Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός που ανέρχεται από τα πέρατα της γης, γεμάτος με όλη Μου τη διάθεση και γεμάτος εξουσία, τιμή και δόξα. Οι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί μαζί Μου, δεν Με έχουν γνωρίσει και πάντα αγνοούσαν τη διάθεσή Μου. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε ένα άτομο δεν Με έχει δει. Αυτός είναι ο Θεός που εμφανίζεται στον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες, αλλά είναι κρυμμένος ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, αληθινός και πραγματικός, όπως ο καυτός ήλιος κι η καυτή φλόγα, γεμάτος με δύναμη κι εξουσία. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο ή πράγμα που δεν θα κριθεί από τα λόγια Μου κι ούτε ένα άτομο ή πράγμα που δεν θα εξαγνιστεί από την καύση της φωτιάς. Τελικά, όλα τα έθνη θα ευλογηθούν εξαιτίας των λόγων Μου, αλλά και θα συντριβούν εξαιτίας των λόγων Μου. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι άνθρωποι τις έσχατες ημέρες θα δουν ότι είμαι ο Σωτήρας που επέστρεψε, και ότι είμαι ο Παντοδύναμος Θεός που κατακτά όλη την ανθρωπότητα. Και όλοι θα δουν πως ήμουν κάποτε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου, αλλά ότι κατά τις έσχατες ημέρες γίνομαι επίσης οι φλόγες του ήλιου που τα αποτεφρώνουν όλα, όπως κι ο Ήλιος της δικαιοσύνης που τα αποκαλύπτει όλα. Αυτό είναι το έργο Μου τις έσχατες ημέρες. Πήρα αυτό το όνομα και απέκτησα αυτή τη διάθεση, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να δουν ότι είμαι δίκαιος Θεός, ο καυτός ήλιος, η καυτή φλόγα, και ώστε όλοι να λατρεύουν Εμένα, τον έναν αληθινό Θεό, και να δουν το αληθινό Μου πρόσωπο: δεν είμαι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών και δεν είμαι μόνο ο Λυτρωτής· είμαι ο Θεός όλων των πλασμάτων στους ουρανούς, τη γη και τις θάλασσες» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»). Στη συνέχεια, συναναστράφηκα τις νύφες μου: «Το όνομα του Θεού αλλάζει με την περίοδο και το στάδιο του έργου του Θεού. Ο Θεός προσλαμβάνει διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές εποχές, ένα όνομα για κάθε εποχή, και κάθε όνομα αντιπροσωπεύει το έργο του Θεού σε κάθε εποχή. Την Εποχή του Νόμου, ο Θεός θέσπισε τους νόμους υπό το όνομα “Ιεχωβά” και δίδαξε τους ανθρώπους πώς να ζουν στη γη. Την Εποχή της Χάριτος, το Πνεύμα του Θεού ενσαρκώθηκε ως Κύριος Ιησούς και έκανε το έργο της λύτρωσης για την ανθρωπότητα. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώνεται ως Παντοδύναμος Θεός, για να εκφράσει την αλήθεια και να κάνει το έργο της κρίσεως και του εξαγνισμού. Φαινομενικά, το όνομα και το έργο του Θεού έχουν αλλάξει, όμως η ουσία του Θεού είναι αναλλοίωτη. Είναι πάντα ο ίδιος Θεός που εργάζεται για να σώσει την ανθρωπότητα». Τους έδωσα επίσης ένα παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να εργάζεται σε νοσοκομείο και όλοι τον αποκαλούν «γιατρό», όμως μια μέρα, αποφασίζει να διδάξει και όλοι τον αποκαλούν «δάσκαλο», κι αργότερα, πάει να κηρύξει στην εκκλησία και όλοι τον αποκαλούν «πάστορα». Βλέπετε; Το έργο του έχει αλλάξει, όπως κι ο τρόπος που τον αποκαλούν οι άλλοι, όμως εξακολουθεί να είναι το ίδιο άτομο. Ομοίως, ο Θεός χρησιμοποιεί διαφορετικά ονόματα σε κάθε εποχή, όμως η ουσία και η ταυτότητα Του δεν άλλαξαν. Είναι ο ίδιος Θεός. Προσευχόμενοι στον Παντοδύναμο Θεό, δεν προδίδουμε τον Κύριο και δεν αποστατούμε. Υποδεχόμαστε τον Κύριο κι ακολουθούμε τα χνάρια Του. Καθώς μιλούσα, ήρθαν ξαφνικά ο μεγάλος και ο τρίτος αδελφός μου. Ο μεγάλος αδελφός μου με διέκοψε θυμωμένος: «Μην του μιλάτε άλλο. Δεν τα βγάζετε πέρα μαζί του. Ό,τι κι αν λέτε, έχει μια απάντηση. Άρα γιατί ασχολείστε;» «Χένγκσιν, η πίστη σου είναι εσφαλμένη. Καιρός να σταματήσεις». «Λες πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς. Πήγαινε να το κηρύξεις στον πάστορα. Αν ο πάστορας πει ότι είναι η αληθινή οδός, ας πιστέψουμε μαζί, αν όχι, τότε γύρισε στην εκκλησία και πίστευε μ’ εμάς. Είσαστε εξ αίματος αδελφοί. Μην παίρνετε άλλους δρόμους». Όταν είδα τους αδελφούς και τις νύφες μου να λατρεύουν τον πάστορα, τους είπα: «Οι πιστοί πρέπει να υπακούμε και να τιμάμε πάνω απ’ όλα τον Θεό. Όχι να υπακούμε τυφλά στους ανθρώπους. Ειδικά όταν αφορά την υποδοχή του Κυρίου, δεν πρέπει να αποφασίζει ο πάστορας. Ο Κύριος Ιησούς είπε τα πρόβατα του Θεού να ακούν τη φωνή Του. Πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, για να υποδεχτούμε τον Κύριο». Τους είπα επίσης: «Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε να εργαστεί, οι πιστοί του Ιουδαϊσμού δεν αναζήτησαν να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Ακολούθησαν τυφλά τους Φαρισαίους στην αντίσταση και καταδίκη του Κυρίου Ιησού. Ως αποτέλεσμα, έχασαν τη σωτηρία του Κυρίου. Αυτό είναι ένα δίδαγμα». Όμως ό,τι κι αν έλεγα, οι αδελφοί μου και οι νύφες μου δεν άκουγαν κι επέμεναν πως ο πάστορας δεν μπορούσε να κάνει λάθος. Βλέποντας τη στάση τους, σκέφτηκα: «Λατρεύουν τόσο τον πάστορα, που αν ο πάστορας το αποδεχτεί, ίσως το αποδεχτούν κι εκείνοι».

Μια μέρα, τον Ιανουάριο του 2021, ο πάστορας και οι επικεφαλής ήρθαν στο σπίτι μου κι άρπαξα την ευκαιρία να τους κηρύξω το ευαγγέλιο. «Το Κατά Ματθαίον 24:37 αναφέρει: “Και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου”. Και στο 24:44 αναφέρει: “Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου”. Το Κατά Λουκάν 17:24-25 αναφέρει: “Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης”. Η προφητεία αναφέρει “η παρουσία του Υιού του ανθρώπου” και “έρχεται ο Υιός του ανθρώπου”. Ποιος λοιπόν είναι ο Υιός του ανθρώπου; Το “Υιός του ανθρώπου” αναφέρεται στην ενσάρκωση του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Υιός του ανθρώπου, επειδή ήταν το ενσαρκωμένο Πνεύμα του Θεού. Ένα πνεύμα δεν μπορεί να αποκαλείται “Υιός του ανθρώπου”. Άρα, η προφητεία λέει πως ο Κύριος επιστρέφει ως Υιός του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες, που σημαίνει πως θα ενσαρκωθεί. Αν το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού μετά την ανάσταση κατερχόταν σε νεφέλες και εμφανιζόταν σε όλους με μεγάλη δόξα, ποιος θα τολμούσε να Τον καταδικάσει; Ωστόσο, ο Κύριος Ιησούς είπε: “Πρώτον πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης”. Πώς εκπληρώνεται αυτή η προφητεία; Μόνο αν ο Θεός ενσαρκωθεί ως Υιός του ανθρώπου κι εμφανιστεί ως συνηθισμένο και κανονικό άτομο, με μορφή που οι άνθρωποι δεν θα αναγνωρίσουν, θα Τον απορρίψουν. Επομένως, σύμφωνα με την προφητεία του Κυρίου Ιησού, ο Κύριος επιστρέφει ενσαρκωμένος τις έσχατες ημέρες, κι αυτό είναι απολύτως βέβαιο». «Οι βιβλικοί στίχοι αναφέρουν “στον Υιού του ανθρώπου” και εννοούν τον Κύριο Ιησού». «Αδελφέ Χαν, ο Κύριος Ιησούς μιλά ξεκάθαρα. Αυτές είναι προφητείες για τον επιστρέψαντα Κύριο, όχι για τον Κύριο Ιησού». «Η Βίβλος αναφέρει σαφώς: “Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής” (Κατά Ματθαίον 24:30). Ο Κύριος θα επιστρέψει σε νεφέλη, όμως λες πως θα έρθει ενσαρκωμένος. Αυτά τα δύο δεν αλληλοσυγκρούονται; Προσμένουμε τον Κύριο Ιησού να έρθει σε νεφέλη. Τώρα που πλησιάζει ο καιρός, έχουν εμφανιστεί κάθε λογής συμφορές, κι ο Κύριος όπου να ’ναι θα έρθει σε νεφέλη για να μας πάρει στη βασιλεία των ουρανών. Όλα αυτά τα χρόνια που πιστεύεις στον Κύριο, σχεδόν τα κατάφερες, όμως εσύ, απλώς τα παρατάς». «Πάστορα Γουάνγκ, η προφητεία που μόλις ανέφερες είναι αληθινή, όμως η ενσάρκωση του Θεού δεν αντικρούει την έλευσή Του σε νεφέλες. Στην αρχή, δεν καταλάβαινα αυτό το ζήτημα. Αργότερα, όταν διάβασα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, είδα πως η επιστροφή του Κυρίου γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα, έρχεται μυστικά ως Υιός του ανθρώπου για να εκφράσει την αλήθεια και να κάνει το έργο της κρίσεως. Έπειτα, ο Θεός φτιάχνει μια ομάδα νικητών και στέλνει συμφορές για να ανταμείψει το καλό και να τιμωρήσει το κακό. Μετά τις συμφορές, ο Θεός κατέρχεται σε νεφέλη και εμφανίζεται ανοιχτά σε όλους. Εκείνη τη στιγμή, όλοι όσοι καταδίκασαν τον Παντοδύναμο Θεό, θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους, κι αυτό εκπληρώνει πλήρως την προφητεία της έλευσης του Κυρίου σε νεφέλες: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης” (Αποκάλυψη 1:7)». Τότε, ο πάστορας και οι άλλοι εξεπλάγησαν και σιώπησαν. Τους διάβασα ένα χωρίο των λόγων του Παντοδύναμου Θεού: «Όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες, με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και αλαζονεία. Πώς μπορεί ο Ιησούς να επιβραβεύσει τέτοιους αχρείους; Η επιστροφή του Ιησού αποτελεί μεγάλη σωτηρία για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι’ αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι και να μη βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και να μην απορρίπτετε την αλήθεια. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια· μόνο έτσι θα επωφεληθείτε» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη). Όταν άκουσαν τα λόγια εξουσίας του Θεού, όλοι έμειναν εμβρόντητοι. Λίγο μετά, μίλησε ο πάστορας. «Είπες πως αυτά είναι τα νέα λόγια του Θεού; Αυτό δεν είναι σωστό. Όλα τα λόγια του Θεού βρίσκονται στη Βίβλο, και δεν υπάρχουν λόγια του Θεού εκτός Βίβλου. Κι αν υπάρχουν, είναι προσθήκες στη Βίβλο. Η αποκάλυψη αναφέρει σαφώς: “Μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· Εάν τις επιθέση εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω· και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω” (Αποκάλυψη 22:18-19)». «Πάστορα Γουάνγκ, όταν λέει πως τίποτα δεν πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί, προειδοποιεί τους ανθρώπους να μην προσθέσουν ή διαγράψουν αυθαίρετα προφητείες στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Δεν εννοεί πως ο Θεός δεν θα πει πια νέα λόγια. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς είπε: “Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν” (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα πως όταν επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, θα εκφράσει πολλά λόγια για να μας οδηγήσει σε όλες τις αλήθειες. Σύμφωνα με την κατανόησή σου, όταν ο Θεός επιστρέψει, δεν θα μιλήσει άλλο. Τότε πώς θα εκπληρωθούν τα λόγια αυτά του Κυρίου Ιησού; Ο Θεός είναι η αλήθεια, η πηγή της ζωής, η αστείρευτη πηγή του ζώντος νερού. Περιορίζεις τα λόγια και το έργο του Θεού σε αυτά στη Βίβλο, λες κι ο Θεός θα μπορούσε να πει μόνο αυτά τα λόγια. Δεν οριοθετείς και υποβαθμίζεις τον Θεό;» Όταν άκουσε τα λόγια μου, ο πάστορας σιώπησε. Σκέφτηκα: «Παλιά, λάτρευα τους πάστορες. Νόμιζα πως ήταν γνώστες της Βίβλου και γνώριζαν τον Θεό. Προς έκπληξή μου, δεν γνωρίζουν τη Βίβλο και οριοθετούν το έργο του Θεού». Απογοητεύτηκα.

Μετά από αρκετές συζητήσεις, ο πάστορας είδε πως ήμουν ακλόνητος στην πίστη μου, κι έπειτα χρησιμοποίησε πολλές πλάνες για να με μπερδέψει, τις οποίες αντέκρουσα με τα λόγια του Θεού και μαρτύρησα το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, όμως δεν άκουγαν καθόλου. Στο τέλος της συζήτησης, όταν ο πάστορας Γουάνγκ είδε πως δεν μπορούσε να με αντικρούσει, δεν είπε τίποτα. Ο επικεφαλής Χαμ που ήρθε μαζί του, μου είπε: «Χένγκσιν, θέλουμε να πάψεις να πιστεύεις στον Παντοδύναμο Θεό, επειδή είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή σου. Το κάνουμε από αγάπη. Για να μην πάρεις το στραβό μονοπάτι. Όσοι κατανοούν τη Βίβλο όπως εσύ, πρέπει να είναι επικεφαλής της εκκλησίας, συνεργάτες στο έργο μας. Θα ήταν υπέροχο». Όταν τον άκουσα να το λέει αυτό, θυμήθηκα τα λόγια του διαβόλου που έβαζαν σε πειρασμό τον Κύριο Ιησού στη Βίβλο: «Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλόν, και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών, και λέγει προς αυτόν· Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσης με» (Κατά Ματθαίον 4:8-9). Η πρόσκλησή τους να γίνω επικεφαλής στην εκκλησία ήταν πειρασμός του διαβόλου. Νόμιζαν πως αν με δελέαζαν με γόητρο και κύρος, θα πήγαινα μαζί τους. Το γόητρο και το κύρος ήταν πολύ σημαντικά για εκείνους! Άκουσαν τα νέα της έλευσης του Κυρίου, όμως αντί να ερευνήσουν, προσπαθούσαν να με απομακρύνουν απ’ την αληθινή οδό. Αυτό ήταν πολύ ύπουλο! Έτσι, τους απέρριψα. «Δεν επιστρέφω στην εκκλησία. Τώρα, ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει για να κάνει νέο έργο. Δεν εργάζεται πια στις εκκλησίες της Εποχής της Χάριτος. Σε τι θα με ωφελούσε να πηγαίνω στην εκκλησία; Πρέπει να αποδεχτούμε το νέο έργο του Θεού και να Τον ακολουθήσουμε, αλλιώς ο Κύριος θα μας εγκαταλείψει και θα μας εξαλείψει. Όπως τότε που ο Κύριος Ιησούς ήρθε να εργαστεί. Οι μαθητές άκουσαν τα λόγια του Κυρίου Ιησού, αναγνώρισαν τη φωνή του Κυρίου, Τον ακολούθησαν και απέκτησαν τη σωτηρία Του. Κι όσοι διατήρησαν τους νόμους στον ναό, ο Κύριος τούς εγκατέλειψε και τους εξάλειψε. Πρέπει όλοι να γνωρίζετε αυτό το γεγονός. Ο Κύριος έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες. Αν δεν ακούσουμε τη φωνή Του, πώς θα Τον υποδεχτούμε; Ο Κύριος Ιησούς είπε: “Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι” (Κατά Ιωάννην 10:27). Η Αποκάλυψη επίσης προφήτεψε: “Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας” (Κεφάλαια Αποκάλυψης 2, 3). “Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού” (Αποκάλυψη 3:20). Πάστορα Γουάνγκ, στην υποδοχή του Κυρίου, το πιο σημαντικό είναι να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Αν κάποιος μαρτυρεί πως έχει επιστρέψει, πρέπει να παραμερίσουμε τις αντιλήψεις μας και να το ερευνήσουμε. Αλλιώς, δεν θα υποδεχτούμε τον Κύριο και δεν θα εισέλθουμε στη βασιλεία Του». «Δεν χρειάζεται να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, απλώς πρέπει να περιμένουμε τον Κύριο να έρθει σε μια νεφέλη για να μας πάρει στη βασιλεία Του. Αν έρθει η μέρα της έλευσης του Κυρίου Ιησού πάνω σε νεφέλη κι είμαστε αυτοί που κλαίνε και τρίζουν τα δόντια τους, τότε θα αναλάβουμε την ευθύνη. Όμως πρέπει να στο ξεκαθαρίσω. Μην κατηγορήσεις εμάς για την κακοδοξία σου και το στραβό μονοπάτι που πήρες. Αν τώρα θες να αλλάξεις, μπορείς ακόμα να επιστρέψεις στην εκκλησία. Θα σου δώσω μερικές μέρες ακόμα να το ξανασκεφτείς. Σε εφτά μέρες από τώρα, έλα στην εκκλησία να μου δώσεις μια απάντηση. Και σε προειδοποιώ, σου απαγορεύω να κηρύττεις το ευαγγέλιό σου στην εκκλησία. Αν κάποιος στην εκκλησία μας αρχίσει να πιστεύει στον Παντοδύναμο Θεό εξαιτίας σου, θα μου το πληρώσεις!» Μόλις ο πάστορας τελείωσε, είπε στην οικογένειά μου: «Είπαμε αρκετά, όμως δεν μας ακούει. Ως οικογένειά του, προσπαθήστε να τον πείσετε». Έπειτα, ο πάστορας έφυγε αγανακτισμένος.

Η οικογένειά μου θύμωσε πολύ όταν είδε πως δεν άκουγα τον πάστορα, κι έτσι όλοι με επέπληξαν, και ο δεύτερος αδελφός μου απείλησε να με χτυπήσει. «Καλέσαμε τον πάστορα κι εσύ μας ντρόπιασες. Ο πάστορας είπε τόσα, όμως δεν τον ακούς, κι επιμένεις να πιστεύεις στον Παντοδύναμο Θεό. Θα σε σπάσω στο ξύλο!» «Σε παρακαλώ, τι λάθος έκανα και θες να με χτυπήσεις; Ο Κύριος έχει έρθει. Άκουσα τη φωνή Του και Τον υποδέχτηκα. Γιατί μου φέρεστε έτσι; Πιστεύετε ακόμα στον Θεό;» «Ούτε τον πάστορα δεν ακούς. Τι σου συμβαίνει;» «Πιστεύετε στον Θεό ή μήπως στον πάστορα; Επειδή αποδέχτηκα το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, ο πάστορας με εμποδίζει και με παρενοχλεί έτσι. Νομίζω πως ο πάστορας κι αυτοί οι επικεφαλής είναι υποκριτές Φαρισαίοι. Τώρα ο Θεός έχει επιστρέψει, κάνει νέο έργο και εκφράζει πολλές αλήθειες, όμως οι ίδιοι δεν ερευνούν, και εμποδίζουν τους άλλους να υποδεχτούν τον Κύριο. Χρησιμοποιούν μάλιστα το κύρος για να με απομακρύνουν απ’ την αληθινή οδό, λέγοντας πως το κάνουν για χάρη της ζωής μου. Δεν είναι ψέμα αυτό; Θέλουν να με παγιδέψουν και να με καταστρέψουν! Ο Κύριος Ιησούς εξέθεσε τους Φαρισαίους λέγοντας: “Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν. […] Διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών” (Κατά Ματθαίον 23:14, 15). Ποια η διαφορά μεταξύ του πάστορα και των επικεφαλής και των Φαρισαίων; Πώς μπορείτε να είστε με το μέρος τους;» «Αν ο πάστορας σε αποβάλει, δεν είμαστε πια αδέλφια, και δεν θα μας νοιάζει αν ζεις ή πεθαίνεις. Να μου επιστρέψεις όσα μας χρωστάς. Σε δύο εβδομάδες, τα θέλουμε πίσω».

Στεναχωρήθηκα που ήταν τόσο άκαρδοι. Όταν είχαν προβλήματα, έκανα ό,τι μπορούσα για να τους βοηθήσω, όμως τώρα μου συμπεριφέρονταν έτσι. Πώς κατάντησαν έτσι οι καλοί αδελφοί που ήξερα παλιά; Ήταν αυτοί οικογένειά μου; Εκείνο το βράδυ, ξάπλωσα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όπως το σκεφτόμουν, πονούσα και συνεχώς έκλαιγα. Προσευχήθηκα στον Θεό να μου δώσει πίστη και να με καθοδηγήσει να κατανοήσω το θέλημά Του, ώστε να ξέρω πώς να βιώσω αυτό το περιβάλλον. Θυμήθηκα πως ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν· δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής· και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είσθαι οι οικιακοί αυτού» (Κατά Ματθαίον 10:34-36). «Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν» (Κατά Ιωάννην 15:18). Τα λόγια του Κυρίου είναι αληθινά, και οι προφητείες Του εκπληρώθηκαν. Επειδή αποδέχτηκα το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, ο πάστορας και τα αδέλφια μου με εμπόδιζαν και με καταδίωκαν. Δεν μισούσαν εμένα, αλλά τον Θεό. Μόλις σκέφτηκα τι είχε συμβεί τελευταία, ήμουν ευγνώμων στον Θεό. Ο λόγος του Θεού με βοήθησε να ξεπεράσω τη διατάραξη και την παρακώλυση του πάστορα και της οικογένειάς μου, κι επίσης απέκτησα κάποια διάκριση σχετικά μ’ αυτούς.

Μια μέρα, μια αδελφή έμαθε την κατάστασή μου και μου ’στειλε κάποια λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Μην αποκαρδιώνεσαι, μην είσαι αδύναμος, κι Εγώ θα σου διασαφηνίσω τα πράγματα. Ο δρόμος για τη βασιλεία δεν είναι τόσο ομαλός· τίποτα δεν είναι τόσο απλό! Θέλεις οι ευλογίες να σου έρχονται εύκολα, έτσι δεν είναι; Σήμερα, όλοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν πικρές δοκιμασίες. Χωρίς τέτοιες δοκιμασίες, η στοργική καρδιά που έχετε για Μένα δεν θα δυναμώσει κι εσείς δεν θα έχετε αληθινή αγάπη για Μένα. Ακόμη κι αν αυτές οι δοκιμασίες αποτελούνται απλώς από περιστάσεις ήσσονος σημασίας, όλοι πρέπει να τις περάσουν· απλώς η δυσκολία των δοκιμασιών θα ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Οι δοκιμασίες αποτελούν ευλογία από Εμένα, και πόσοι από εσάς έρχεστε συχνά ενώπιόν Μου και ικετεύετε γονυπετείς για τις ευλογίες Μου; Ανόητα παιδιά! Πάντα νομίζετε ότι μερικά ευοίωνα λόγια λογίζονται ως ευλογία Μου, όμως δεν αναγνωρίζετε ότι η πίκρα είναι μία από τις ευλογίες Μου. Όσοι μοιράζονται την πίκρα Μου, σίγουρα θα μοιραστούν τη γλυκύτητα Μου. Αυτή είναι η υπόσχεσή Μου και η ευλογία Μου σ’ εσάς. Μη διστάζετε να τρώτε, να πίνετε και να απολαμβάνετε τα λόγια Μου. Όταν περνά το σκοτάδι, συσσωρεύεται το φως. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν από την αυγή· όταν περάσει αυτή η ώρα, ο ουρανός αρχίζει σταδιακά να φωτίζει, κι έπειτα ανατέλλει ο ήλιος. Μη φοβάστε και μην είστε άτολμοι» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 41). Με συναναστράφηκε ως εξής: «Πιστεύουμε στον Παντοδύναμο Θεό και υποδεχόμαστε τον Κύριο, όμως ο Σατανάς δεν θέλει να σωθούμε ούτε να μας κερδίσει ο Θεός, έτσι χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να μας εμποδίσει και να μας διαταράξει. Όμως, ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Γιατί; Θέλει να αποκαλύψει αν η πίστη μας είναι αληθινή ή όχι. Κάποιος με αληθινή πίστη, πρόβατο του Θεού, αντέχει τη δοκιμασία. Όσο κι αν τον διαταράσσει ο Σατανάς, συνεχίζει να ακολουθεί τον Θεό. Όσοι δεν ανήκουν στον Θεό και πιστεύουν εσφαλμένα, θα κάνουν πίσω όταν τους διαταράξει ο Σατανάς. Αυτή είναι η σοφία του Θεού που ασκείται με βάση τα σχέδια του Σατανά. Τώρα διαταράσσεσαι και παρακωλύεσαι από τον πάστορα και την οικογένειά σου. Αυτό είναι μια δοκιμασία. Μετά απ’ αυτήν την εμπειρία, θα κατανοήσεις κάποια αλήθεια και θα έχεις διαύγεια. Επίσης, θα ξέρεις πώς να διακρίνεις ποιος είναι αληθινός πιστός και ποιος ψευδόπιστος, και θα έχεις πίστη στον Θεό. Αυτά δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε σ’ ένα άνετο περιβάλλον. Αυτή η ταλαιπωρία αξίζει». Μόλις άκουσα τη συναναστροφή της αδελφής, κατάλαβα πως η παρακώλυση και η διαταραχή του πάστορα και της οικογένειάς μου φαινομενικά ήταν από ανθρώπους, όμως στην πραγματικότητα, ήταν διαταραχή του Σατανά, για να με κάνει να χάσω τη σωτηρία του Θεού. Ο Σατανάς είναι πολύ μισητός. Μέσα απ’ αυτό το περιστατικό, απέκτησα κάποια διάκριση σχετικά με τον πάστορα, και η επιθυμία μου να ακολουθώ τον Θεό έγινε πιο ακλόνητη. Λίγες μέρες μετά, βλέποντας πως ακόμα πίστευα στον Παντοδύναμο Θεό, ο θείος μου ήρθε να με μεταπείσει. «Χένγκσιν, άκουσέ με. Γύρνα πίσω. Τι θα κάνεις αν ο πάστορας σε αποβάλει; Αν στο μέλλον έχει δυσκολίες ή αρρωστήσεις, ποιος θα σε βοηθήσει;» «Επιτέλους, υποδέχτηκα τον Κύριο, έτσι ό,τι κι αν συμβεί, θα ακολουθώ τον Παντοδύναμο Θεό. Δεν επιστρέφω στην εκκλησία». «Δεν ξέρεις όσα ξέρει ο πάστορας. Σε θέματα που αφορούν την πίστη στον Θεό, πρέπει να τον ακούμε». «Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε να εργαστεί, και οι πιστοί του Ιουδαϊσμού θεωρούσαν πως οι Φαρισαίοι ήξεραν περισσότερα και τους ακολούθησαν στην αντίσταση και καταδίκη του Κυρίου. Ως αποτέλεσμα, δέχτηκαν κατάρα και τιμωρία. Ως πιστοί, πρέπει να ακούμε τα λόγια του Θεού. Αν τα λόγια και οι πράξεις του πάστορα δεν συμφωνούν με τα λόγια του Θεού, δεν πρέπει να τον ακούμε. Είπα στον πάστορα πως ο Θεός επιστρέφει τις έσχατες ημέρες για να εκφράσει αλήθειες, κάτι που αποδεικνύεται από τη Βίβλο και τις προφητείες του Κυρίου Ιησού, και δεν μπορούσαν να το αντικρούσουν, όμως δεν επιθυμούσαν να το αναζητήσουν καθόλου. Με εμπόδιζαν να υποδεχτώ τον Κύριο και δεν με άφησαν να το μοιραστώ με κανέναν αδελφό ή αδελφή. Θεωρείς πως όσα έκαναν συμφωνούν με τα λόγια του Θεού; Θείε, δεν αναζητάς και δεν ερευνάς το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Ακούς ό,τι λέει ο πάστορας. Ποτέ δεν διάβασες τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Πώς ξέρεις αν είναι αληθινά ή όχι; Όπως όταν περνάς ένα ποτάμι. Αν κάποιος πει πως τα νερά είναι βαθιά, και κάποιος άλλος πως είναι ρηχά, ποιον θα πιστέψεις; Δεν θα γνωρίσεις την αλήθεια μόνο αν μπεις μέσα ο ίδιος; Αν πιστεύεις στον Κύριο, αλλά δεν Τον ακούς, και επιμένεις να ακούς τον πάστορα, στο τέλος, αν ο πάστορας πάει στην κόλαση, δεν θα πας κι εσύ; Δεν ακολουθεί τυφλός τυφλό στο χαντάκι;» «Δεν φοβάσαι μη σε καταγγείλει ο πάστορας στην κυβέρνηση και σε συλλάβουν;» «Ακόμα κι αν με καταγγείλουν στην κυβέρνηση, ό,τι κι αν μου κάνουν, ακόμα κι αν με καταδιώξουν, θα ακολουθώ τον Παντοδύναμο Θεό». Εκείνη τη μέρα, ο θείος μου προσπαθούσε συνεχώς να με πείσει, όμως δεν τον άκουγα. Μια εβδομάδα μετά, προκειμένου να μη με ενοχλήσει ξανά ο πάστορας, πήγα στον πάστορα και στους επικεφαλής, τους είπα πως ήμουν αποφασισμένος να πιστεύω στον Παντοδύναμο Θεό, πως δεν θα γύριζα στην εκκλησία, και τους ζήτησα να μη μου ξαναμιλήσουν. Απροσδόκητα, ο πάστορας δεν το έβαλε κάτω και μου είπε: «Αυτή η Αστραπή της Ανατολής που πιστεύεις δεν είναι η επιστροφή του Κυρίου. Αν συνεχίσεις να πιστεύεις, προδίδεις τον Κύριο». Εγώ του είπα: «Ο Κύριος Ιησούς προφήτεψε την επιστροφή Του, λέγοντας: “Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου” (Κατά Ματθαίον 24:27). Η εμφάνιση της Αστραπής της Ανατολής δεν εκπληρώνει την προφητεία Του;» Καθώς ο πάστορας δεν μπορούσε να με αντικρούσει, θύμωσε και άρχισε να κρίνει και να καταδικάζει το έργο του Θεού. Τα λόγια του με εξόργισαν. Θυμήθηκα πως ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του. Ο πάστορας και οι επικεφαλής δεν καταλαβαίνουν τη φωνή του Θεού και κρίνουν τον Θεό. Δεν είναι πρόβατα του Θεού. Είναι του διαβόλου. Τους είπα: «Παλιά, οι Φαρισαίοι έκριναν και καταδίκασαν τον Κύριο Ιησού. Τώρα που ακούτε πως ο Κύριος έχει επιστρέψει, δεν ερευνάτε. Αν και βλέπετε πως τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι σωστά, τα καταδικάζετε. Δεν είστε οι σύγχρονοι Φαρισαίοι;» Όταν το είπα αυτό, ο πάστορας και οι επικεφαλής θύμωσαν πολύ, έτσι προσπάθησαν να με αναγκάσουν με άλλον τρόπο. «Εφόσον θες να πιστεύεις στον Παντοδύναμο Θεό, τότε θα γράψουμε μια δήλωση την οποία θα υπογράψεις, πως δεν πιστεύεις στον Κύριο Ιησού». «Γιατί να την υπογράψω; Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς, και πιστεύοντας στον Παντοδύναμο Θεό, υποδέχομαι τον Κύριο. Γιατί λέτε πως δεν πιστεύω στον Κύριο Ιησού; Δεν διαστρεβλώνετε τα γεγονότα; Σύμφωνα μ’ εσάς, όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε να εργαστεί, οι μαθητές του Κυρίου, όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης, άφησαν τον ναό και ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού. Μπορείτε να πείτε πως πρόδωσαν τον Ιεχωβά Θεό; Σίγουρα όχι. Συμβάδισαν με το νέο έργο του Θεού. Ομοίως, τώρα ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει για να κάνει νέο έργο, κι εγώ, πιστεύοντας στον Παντοδύναμο Θεό, ακολουθώ τα χνάρια του Αρνίου. Πώς μπορεί να αποτελεί προδοσία κατά του Κυρίου Ιησού; Δεν θα υπογράψω κάτι τέτοιο!» «Πρέπει να υπογράψεις αυτήν τη δήλωση, και τα αδέλφια και οι γονείς σου πρέπει κι αυτοί να υπογράψουν, για να αποδεικνύει πως έφυγες μόνος σου απ’ την εκκλησία, πως δεν σε αποβάλαμε». Εκείνη τη στιγμή, είδα τον σκοπό του πάστορα. Αν δήλωνα πως δεν πίστευα στον Κύριο Ιησού, αλλά στον Παντοδύναμο Θεό, δεν θα σήμαινε πως αρνούμουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς είναι ένας Θεός; Αν υπέγραφα, θα το χρησιμοποιούσαν ως απόδειξη για να καταδικάσουν τον Παντοδύναμο Θεό. Ήταν πολύ δόλιοι και μοχθηροί! Αν πήγαιναν αυτήν τη δήλωση στην κυβέρνηση του Βιετνάμ, θα με καταδίωκαν. Αυτός ήταν ο ποταπός σκοπός τους. Εκείνο το βράδυ, συζητούσαμε μέχρι τις δέκα η ώρα, όμως ό,τι κι αν έλεγα, ο πάστορας ήταν σαν να μην καταλάβαινε, ήταν αγενής και παράλογος, έτσι δεν είχα κάτι άλλο να τους πω. Την επόμενη μέρα, όταν η οικογένειά μου άκουσε τα νέα, ήρθαν στο σπίτι μου για να εξαπολύσουν κατηγορίες. «Ο πατέρας σου κι εγώ δουλέψαμε σκληρά για να σε μεγαλώσουμε, κι εσύ μας εγκαταλείπεις; Δεν έχεις καθόλου συνείδηση!» «Μαμά, δεν σας εγκατέλειψα. Σας κήρυξα το ευαγγέλιο πολλές φορές, όμως δεν το πιστέψατε. Δεν ακούτε τα λόγια του Θεού, μόνο του πάστορα. Αυτή είναι επιλογή σας». «Στο εξής, δεν είσαι γιος μου!» «Στο εξής, παίρνουμε ξεχωριστούς δρόμους. Δεν είσαι πια αδελφός μας. Ό,τι δυσκολίες κι αν έχεις στο μέλλον, δεν θα σε βοηθήσουμε». «Όπως θέλετε. Εγώ απλώς πιστεύω στον Θεό, κι εσείς με καταδιώκετε έτσι, για να με κάνετε να επιλέξω ανάμεσα σ’ εσάς και τον Θεό. Φυσικά, επιλέγω τον Θεό. Όμως ποτέ δεν είπα πως δεν είστε γονείς μου και αδέλφια μου. Αυτά είναι δικά σας λόγια».

Έπειτα, σταμάτησα να πηγαίνω στην εκκλησία. Νόμιζα πως ο πάστορας και οι επικεφαλής δεν θα με ενοχλούσαν πια. Αναπάντεχα, μια μέρα τον Απρίλιο, με επισκέφτηκε ο συνεργάτης της εκκλησίας που διαχειριζόταν τα οικονομικά κι επέμενε να πάω στην εκκλησία να υπογράψω μια δήλωση μη πίστης στον Κύριο Ιησού. Εξοργίστηκα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν με άφηναν σε ησυχία. Γιατί ήταν τόσο μισητοί; Μόλις τον έδιωξα, ηρέμησα και προσευχήθηκα στον Θεό, Θυμήθηκα κάποια λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Όταν ο Θεός εργάζεται, φροντίζει κάποιον άνθρωπο και προσέχει αυτόν τον άνθρωπο, και όταν ευνοεί και εγκρίνει αυτόν τον άνθρωπο, ο Σατανάς ακολουθεί κατά πόδας, προσπαθώντας να ξεγελάσει αυτόν τον άνθρωπο και να του προκαλέσει κακό. Εάν ο Θεός επιθυμεί να κερδίσει αυτόν τον άνθρωπο, ο Σατανάς θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εμποδίσει τον Θεό, χρησιμοποιώντας διάφορα κακόβουλα τεχνάσματα για να βάλει σε πειρασμό, να διαταράξει και να βλάψει το έργο του Θεού, προκειμένου να επιτύχει τον κρυφό του στόχο. Και ποιος είναι ο στόχος αυτός; Δεν θέλει να κερδίσει ο Θεός κανέναν· θέλει να αρπάξει στην κατοχή του αυτούς που επιθυμεί να κερδίσει ο Θεός, θέλει να τους ελέγχει, να τους εξουσιάζει, προκειμένου να λατρεύουν αυτόν, έτσι ώστε να διαπράττουν κακές πράξεις μαζί του και να αντιστέκονται στον Θεό. Τούτο δεν είναι το μοχθηρό κίνητρο του Σατανά; Λέτε συχνά ότι ο Σατανάς είναι τόσο κακός και τόσο ανήθικος, αλλά το έχετε δει αυτό; Μπορείτε να δείτε πόσο κακό είναι το ανθρώπινο γένος· δεν έχετε δει πόσο κακός είναι ο πραγματικός Σατανάς. Ωστόσο, στο ζήτημα του Ιώβ, έχετε παρατηρήσει ξεκάθαρα πόσο κακός είναι ο Σατανάς. Το εν λόγω ζήτημα φανέρωσε ξεκάθαρα το βδελυρό πρόσωπο του Σατανά και την ουσία του. Στον πόλεμο με τον Θεό και στο ότι Τον ακολουθεί κατά πόδας, στόχος του Σατανά είναι να γκρεμίσει όλο το έργο που θέλει να επιτελέσει ο Θεός, να κατέχει και να ελέγχει εκείνους που θέλει ο Θεός να κερδίσει, να αφανίσει απόλυτα εκείνους που θέλει ο Θεός να κερδίσει. Εάν δεν αφανιστούν, τότε περιέρχονται στην κατοχή του Σατανά για να καταστούν εργαλεία του —τούτος είναι ο στόχος του» («Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ΄). Αναλογίστηκα τα λόγια του Θεού και είδα τα κόλπα του Σατανά πιο καθαρά. Είδα πως αυτοί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι ανήκουν στον Σατανά. Ήταν συνεργοί του. Διατάρασσαν με κάθε μέσο την πίστη μου στον Παντοδύναμο Θεό, για να με απομακρύνουν απ’ τον Θεό. Μου ζήτησαν να υπογράψω πως αρνούμαι τον Κύριο Ιησού, για να έχουν δικαιολογία να με καταδικάσουν. Η καρδιά τους ήταν πολύ μοχθηρή! Απ’ την αρχή ως το τέλος, έπαιζαν τον ρόλο του Σατανάδων. Αργότερα, η οικογένειά μου διέκρινε επίσης τις προθέσεις του πάστορα, πως ήθελε να υπογράψω τη δήλωση, για να με καταγγείλει στην κυβέρνηση. Η μητέρα μου μού είπε: «Χένγκσιν, μην υπογράψεις. Ο πάστορας είναι φριχτός. Δεν έχεις κάνει κάτι κακό με το να πιστεύεις στον Θεό, όμως σου φέρεται έτσι. Δεν θα τη γλιτώσει από μένα αν σε καταδιώξουν». Παλιά, λάτρευα τους πάστορες. Νόμιζα πως υπηρετούσαν τον Κύριο και πώς αν τους βοηθούσα, αγαπούσα τον Κύριο, έτσι συχνά έκανα προσφορές, σε χρήματα και αγαθά. Όταν χαλούσαν τα αυτοκίνητά τους, τα έφτιαχνα πάντα όσο κι αν κόστιζε. Μέσα απ’ αυτήν την εμπειρία, τώρα βλέπω το πραγματικό πρόσωπο των παστόρων. Στο όνομα της προστασίας του ποιμνίου, μας εμποδίζουν να ερευνήσουμε την αληθινή οδό, να υποδεχτούμε τον Κύριο και να εισέλθουμε στη βασιλεία. Θέλουν μόνο να μας κρατούν υπό τον έλεγχό τους, ώστε να τους προσφέρουμε χρήματα και να τους υποστηρίζουμε. Είναι προσκόμματα που εμποδίζουν τους ανθρώπους να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών.

Όπως λένε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και την απαγγέλλουν όλη μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό· πολλώ δε μάλλον, κανένας τους δεν είναι σε σύμπνοια με το θέλημα του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να κάνει κήρυγμα στον Θεό. Καταπολεμούν εκουσίως τον Θεό, ενώ κουβαλούν μάλιστα το λάβαρό Του. Αν και ισχυρίζονται πίστη στον Θεό, τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Μπορεί να φαίνεται πως έχουν “γερή κράση”, μα πώς μπορούν οι ακόλουθοί τους να καταλάβουν ότι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στο να σταθούν ενάντια στον Θεό; Πώς να ξέρουν οι ακόλουθοί τους ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που αφιερώνονται στο να καταβροχθίζουν ανθρώπινες ψυχές;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που εναντιώνονται στον Θεό). Είμαι ευγνώμων στον Θεό. Ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού με οδήγησε και με καθοδήγησε με έκανε να διακρίνω τα κόλπα του Σατανά, να δω πως οι πάστορες μισούν την αλήθεια και αντιστέκονται στον Θεό, να απαλλαχτώ από τα δεσμά των κακών υπηρετών και των αντίχριστων, και να επιστρέψω στον οίκο του Θεού. Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για τον Θεό! Τώρα, απολαμβάνω καθημερινά την παροχή του λόγου του Θεού, κηρύττω το ευαγγέλιο και μαρτυρώ τον Θεό με τους αδελφούς και τις αδελφές, και νιώθω πλήρης και ευτυχισμένος! Δόξα τω Θεώ!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Γιατί ήμουν τόσο αλαζόνας

Μια μέρα κάποιοι επικεφαλής εκκλησίας μού ανέφεραν ένα θέμα. Είπαν ότι η αδελφή Ζανγκ, η υπεύθυνη για το ευαγγελικό έργο, δεν ενεργούσε με...

Απάντηση