Ο πάστοράς μου στάθηκε εμπόδιο ανάμεσα σ’ εμένα και τη βασιλεία του Θεού

20 Ιουλίου 2022

από τον Ρουάν Γουένσαν, Βιετνάμ

Τον Νοέμβριο του 2020, ένας αδελφός με προσκάλεσε σε μία διαδικτυακή συνάθροιση. Σκεφτόμουν πως στην εκκλησία μου, πάντα άκουγα τα ίδια κηρύγματα που δεν πρόσφεραν πνευματική τροφή, έτσι, ίσως η διαδικτυακή λειτουργία ενός ξένου πάστορα να ήταν καλύτερη. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά. Μέσα σε λίγες μέρες συναναστροφής, ένιωθα πως τα κηρύγματα ήταν υπέροχα και για θέματα που δεν είχα ακούσει ποτέ πριν, με άφθονη νέα διαφώτιση που πραγματικά με γαλουχούσε. Έμαθα πως ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, εκφράζει αλήθειες και κάνει το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών. Έχει έρθει για να μας εξαγνίσει και να μας σώσει, για να ξεφύγουμε από τα δεσμά της αμαρτίας, να υποταχτούμε αληθινά και να λατρέψουμε τον Θεό και να μας φέρει στη βασιλεία του Θεού. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Όλα αυτά τα είπα σε έναν αδελφό που ήταν μακρινός συγγενής μου, όμως, προς έκπληξή μου, όχι μόνο αρνήθηκε να ακούσει, αλλά και είπε τα πάντα στον πάστορά μου.

Ο πάστορας έστειλε τρεις επικεφαλής της εκκλησίας στο σπίτι μου, για να μάθει περισσότερα για τις διαδικτυακές μου συναθροίσεις, σε ποιο δόγμα ανήκαν και από πού ήταν ο ιεροκήρυκας. Εγώ τους είπα: «Δεν είναι κάποιο δόγμα. Ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει και κάνει το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Έχω διαβάσει πολλά λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Μας μιλά για τη ρίζα της αμαρτωλότητας του ανθρώπου, πώς να ξεφύγουμε από την αμαρτία και να καθαρθούμε, και η συναναστροφή των αδελφών είναι επίσης πολύ διαφωτιστική». Όμως, οι επικεφαλής είπαν: «Δεν έχει σημασία πόσο καλά είναι τα κηρύγματα. Κάθε νέο για την επιστροφή του Κυρίου είναι ψευδές, διότι η Βίβλος λέει: “Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς(Κατά Ματθαίον 24:23-24). Ο Κύριος Ιησούς μάς είπε καθαρά πως τις έσχατες ημέρες, θα εμφανίζονταν ψευδόχριστοι, έτσι κάθε πίστη που ισχυρίζεται πως ο Κύριος έχει επιστρέψει πρέπει να είναι ψευδής. Πώς μπόρεσες να τους ακούσεις;» Όταν το είπαν αυτό, σκέφτηκα πως ο Κύριος Ιησούς το είπε αυτό, για να διακρίνουμε τους ψευδόχριστους, όχι για να μας κάνει τόσο επιφυλακτικούς, ώστε να μην υποδεχτούμε καν την επιστροφή του Κυρίου. Στις διαδικτυακές συναθροίσεις, ο αδελφός Τσεν με την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είχαν μοιραστεί αλήθειες σχετικά με τη διάκριση των ψευδόχριστων και κάποια λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελούσε μια απομίμηση που παρήγαγαν τα κακά πνεύματα, τα οποία μιμούνται τον Ιησού. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. Το έργο του Θεού είναι ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του ανθρώπου· για παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη προείπε την έλευση ενός Μεσσία, και το αποτέλεσμα αυτής της προφητείας ήταν ο ερχομός του Ιησού. Εφόσον αυτό έχει γίνει ήδη, θα ήταν λάθος να εμφανιστεί ξανά ένας άλλος Μεσσίας. Ο Ιησούς ήρθε ήδη μία φορά, και θα ήταν λάθος να έρθει ξανά σήμερα. Υπάρχει μόνο ένα όνομα για κάθε εποχή, και κάθε όνομα περιέχει έναν χαρακτηρισμό εκείνης της εποχής. Στις αντιλήψεις του ανθρώπου, ο Θεός πρέπει πάντα να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να θεραπεύει τους αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες και να είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς. Όμως αυτή τη φορά ο Θεός δεν είναι καθόλου έτσι. Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους —αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού— τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα). Η συναναστροφή του με βοήθησε να δω πως όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «Θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα», μας έλεγε πως οι ψευδόχριστοι παραπλανούν ανθρώπους με σημεία και τέρατα. Έτσι, όποιος κάνει σημεία και τέρατα και αυτοαποκαλείται Θεός, πρέπει να είναι ψευδόχριστος, ένα κακό πνεύμα. Διότι ο Θεός είναι πάντα νέος, ποτέ παλιός και δεν επαναλαμβάνει ποτέ το έργο Του. Όταν ο Κύριος επιστρέψει, δεν θα κάνει το ίδιο έργο όπως την Εποχή της Χάριτος. Ο Παντοδύναμος Θεός δεν κάνει σημεία και τέρατα τις έσχατες ημέρες, αλλά εκφράζει αλήθειες, για να κάνει το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, για να καθάρει και να σώσει τον άνθρωπο. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τόσες αλήθειες. Είναι ο Χριστός, ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε. Έτσι, ανταπάντησα λέγοντας: «Ο Κύριος Ιησούς το είπε αυτό, για να διακρίνουμε τους ψευδόχριστους. Ο Χριστός είναι Εκείνος που εκφράζει την αλήθεια και κάνει το έργο της σωτηρίας, ενώ οι ψευδόχριστοι είναι κακά πνεύματα και δεν μπορούν να εκφράσουν την αλήθεια. Απλώς μιμούνται το παλιό έργο του Θεού και κάνουν κάποια απλά σημεία και τέρατα για να ξεγελάσουν τους ανθρώπους. Ο Κύριος Ιησούς μάς είπε πως θα επέστρεφε και να είμαστε σε εγρήγορση. Είναι βέβαιο πως θα υπάρχουν άνθρωποι που θα αναγγέλλουν την επιστροφή Του, έτσι αν ισχυρίζεστε πως όλα αυτά είναι ψευδή, δεν θα καταλήξετε να καταδικάζετε την επιστροφή του Κυρίου;» Δεν ήξεραν τι να απαντήσουν σ’ αυτό, έτσι απλώς με απείλησαν λέγοντας πως αν συνέχιζα τις διαδικτυακές συναθροίσεις, η οικογένειά μου δεν θα λάμβανε καμιά βοήθεια απ’ αυτούς. Στο Βιετνάμ, ζητούμε τις προσευχές των παστόρων για καθετί, μικρό ή μεγάλο. Σε περίπτωση θανάτου ή άλλου μεγάλου γεγονότος, οι πάστορες πάντα βοηθούν. Αν δεν έρθουν να βοηθήσουν εκείνοι, τότε δεν θα έρθει και κανείς άλλος. Έτσι, ανησύχησα πολύ όταν είπαν πως δεν θα μας βοηθούσαν πια. Πώς θα τα βγάζαμε πέρα με τις οικογενειακές μας υποθέσεις; Τότε, δεν ήμουν βέβαιος για το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Ήξερα πως οι κληρικοί της εκκλησίας είχαν άδικο, όμως συνέχιζαν να έχουν επιρροή πάνω μου, επειδή δεν καταλάβαινα πολλή αλήθεια. Ανησυχούσα επίσης για το πώς θα αντιμετώπιζα τα προβλήματα της ζωής χωρίς τη βοήθεια του πάστορα. Έπειτα, όμως, σκέφτηκα πως μέσα από εκείνες τις συναθροίσεις, είχα δει πως όλα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια, πως προέρχονται απ’ τον Θεό. Ένιωθα πως μάλλον Εκείνος ήταν ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς. Τι θα γινόταν αν άκουγα τους επικεφαλής και έχανα τη σωτηρία του Κυρίου τις έσχατες ημέρες; Ένιωθα πολύ διχασμένος και δεν ήξερα αν έπρεπε να συμφωνήσω να πάψω τις διαδικτυακές συναθροίσεις.

Έβλεπα πόσο εκνευρισμένοι ήταν. Αν συνέχιζα τις συναθροίσεις και να ακούω τα κηρύγματα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, ήξερα πως δεν θα το έβαζαν κάτω. Σκέφτηκα να προσποιηθώ ότι συμφωνώ κι έπειτα να συμμετάσχω στα κρυφά όταν έφευγαν, έτσι τους είπα πως θα σταματούσα τις συναθροίσεις. Όμως δεν αρκέστηκαν σ’ αυτό. Επέμειναν να διαγράψω τις επαφές των ανθρώπων που πιστεύουν στον Παντοδύναμο Θεό. Δεν ήθελα, έτσι κωλυσιεργούσα εσκεμμένα, νομίζοντας πως ίσως έφευγαν αν συνέχιζα να μην τους παραδίδω το τηλέφωνό μου. Η σύζυγός μου όμως με προέτρεψε να τους ακούσω, λέγοντας πως το έκαναν από αγάπη. Σκεφτόμουν πως αν πραγματικά με αγαπούσαν, θα έπρεπε να με καθοδηγήσουν να ερευνήσω το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Αντ’ αυτού, έκριναν και καταδίκασαν το νέο έργο του Θεού και με εμπόδισαν να διαβάσω τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Δεν φοβόνταν μην καταστρέψουν την ευκαιρία μου να υποδεχτώ τον Κύριο; Ήταν αυτό αγάπη; Η ώρα περνούσε και εκείνοι δεν έλεγαν να φύγουν, επιμένοντας να τους παραδώσω το τηλέφωνό μου. Τελικά, μην έχοντας άλλη επιλογή, τους το παρέδωσα κι εκείνοι έσβησαν όλη την ομάδα των αδελφών από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού και τους μπλόκαραν όλους. Με προειδοποίησαν πως αν τους αψηφούσα και συνέχιζα να ακούω τα κηρύγματά τους, θα με απέβαλλαν από την εκκλησία. Όταν το άκουσα, τρόμαξα. Αν συνέχιζα εκείνες τις συναθροίσεις και συνέβαινε κάτι στην οικογένειά μου, τι θα κάναμε χωρίς τη βοήθεια και υποστήριξή τους; Τι θα έκαναν τα παιδιά μας αν η σύζυγός μου θύμωνε μαζί μου, αν δεν τα πηγαίναμε καλά; Στη σκέψη αυτή, ένιωθα δυστυχισμένος, έτσι πίεσα τον εαυτό μου να πει: «Θα σταματήσω να συμμετέχω». Ένας επικεφαλής χαμογέλασε και είπε: «Έτσι μπράβο. Να συμμετέχεις μόνο στις εκκλησιαστικές μας λειτουργίες».

Μόλις έφυγα από τη διαδικτυακή ομάδα, δεν είχα άλλη επιλογή από το να επιστρέψω στην παλιά εκκλησία. Πίσω στην εκκλησία, ο πάστορας μιλούσε πάντα ή για τη χάρη ή για τις προσφορές ή διάλεγε τυχαία κάποιους στίχους για να μιλήσει γι’ αυτούς. Έλεγε πάντα τα ίδια και τα ίδια χωρίς καμία καινούρια διαφώτιση. Μερικές φορές, όταν δεν ήξερε τι να πει, έλεγε απλώς κάποιο αστείο. Δεν ήταν καθόλου επωφελές για τη ζωή μου, και κάποιοι πιστοί μάλιστα, αποκοιμιόνταν στη θεία λειτουργία. Και ο πάστορας προσευχόταν μόνο για τους ενορίτες που έκαναν μεγαλύτερες προσφορές, ενώ αγνοούσε όσους δεν είχαν πολλά να δώσουν και δεν προσευχόταν γι’ αυτούς. Αυτό με έκανε να σκεφτώ τη συναναστροφή των αδελφών από τις διαδικτυακές συναθροίσεις. Έλεγαν πως ο θρησκευτικός κόσμος είναι θλιβερός, και με τον Θεό να επιτελεί νέο έργο, το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται στις εκκλησίες από την Εποχή της Χάριτος. Χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος, τα κηρύγματα των παστόρων είναι βαρετά και επαναλαμβανόμενα και δεν προσφέρουν κάτι στους ανθρώπους. Καθώς το σκεφτόμουν, ήξερα μέσα μου πως η εκκλησία πράγματι δεν είχε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η εκκλησία μας είχε πάντα μεγάλο ενθουσιασμό, όμως τώρα, με το ζόρι πηγαίναμε στις θείες λειτουργίες. Θυμήθηκα πόσο φως περιείχε η συναναστροφή των μελών της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, πόσο με γαλουχούσε. Όλα αυτά τα χρόνια, άκουγα τα κηρύγματα του πάστορα, και παρόλα αυτά, δεν μου ήταν ξεκάθαρο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, πώς εργαζόταν τις Εποχές του Νόμου και της Χάριτος, ποιοι ήταν οι καρποί του έργου Του ή πώς ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους τις έσχατες ημέρες. Ήξερα μόνο πως χρειαζόμουν πίστη. Αφότου άκουσα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, έμαθα όλα τα μυστήρια του έργου του Θεού, και η συναναστροφή μου με τους άλλους με βοήθησε να κατανοώ το έργο του Θεού όλο και περισσότερο. Είδα πως η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είχε όντως το έργο του Αγίου Πνεύματος, και όλα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού ήταν η αλήθεια. Έβλεπα πως ο Παντοδύναμος Θεός πολύ πιθανόν να ήταν ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς. Η αναπόληση όλων αυτών που κέρδισα από τις διαδικτυακές συναθροίσεις ζέστανε στ’ αλήθεια την καρδιά μου. Σκέφτηκα πως ήξερα ότι ο Θεός είχε επιστρέψει για να κάνει νέο έργο. Αν δεν συμμετείχα στις συναθροίσεις για να το ερευνήσω, ίσως έχανα την ευκαιρία μου να σωθώ. Ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε περισσότερες συναθροίσεις των αδελφών αυτών, αλλά δεν μπορούσα, επειδή οι επικεφαλής είχαν διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Το πνεύμα μου λιμοκτονούσε, κι ένιωθα σαν να είχα χάσει το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο. Ένιωθα δυστυχισμένος, κενός και υπέφερα. Προσευχόμουν καθημερινά και ζητούσα απ’ τον Θεό μια διέξοδο. Και δόξα τω Θεώ, άκουσε τις προσευχές μου. Πολύ σύντομα, μία αδελφή από το Λάος και ένας άλλος αδελφός στο Facebook ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Είπαν πως όλες εκείνες τις μέρες που δεν είχαμε επικοινωνία, είχαν ανησυχήσει πολύ για μένα και προσπάθησαν να με βρουν. Ήμουν πολύ συγκινημένος και ευγνώμων προς τον Θεό. Ένιωθα την αγάπη του Θεού και πως Εκείνος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να σωθούμε και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ! Καθώς ανησυχούσαν πως θα ένιωθα αρνητικός και αδύναμος, μου έστειλαν κάποια λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ένα χωρίο με επηρέασε πολύ. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Θεός κάνει το έργο Του, προνοεί για κάποιον άνθρωπο, προσέχει αυτόν τον άνθρωπο, και στο μεταξύ ο Σατανάς Τον κατατρέχει σε κάθε βήμα Του. Όποιον ευνοεί ο Θεός, ο Σατανάς τον παρακολουθεί επίσης, ακολουθώντας τον κατά πόδας. Εάν ο Θεός επιθυμεί αυτόν τον άνθρωπο, ο Σατανάς θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να Τον εμποδίσει, χρησιμοποιώντας διάφορα κακόβουλα τεχνάσματα για να δελεάσει, να διαταράξει και να καταστρέψει το έργο που επιτελεί ο Θεός, όλα αυτά προκειμένου να επιτύχει τον κρυφό του στόχο. Και ποιος είναι ο στόχος αυτός; Δεν θέλει να κερδίσει ο Θεός κανέναν· όλους εκείνους που επιθυμεί ο Θεός τους θέλει για τον εαυτό του, θέλει να τους καταλάβει, να τους ελέγχει, να τους εξουσιάζει, προκειμένου να λατρεύουν αυτόν, έτσι ώστε να διαπράττουν κακές πράξεις μαζί του. Τούτο δεν είναι το μοχθηρό κίνητρο του Σατανά; […] Στον πόλεμο με τον Θεό και στο ότι Τον ακολουθεί κατά πόδας, στόχος του Σατανά είναι να γκρεμίσει όλο το έργο που θέλει να επιτελέσει ο Θεός, να κατέχει και να ελέγχει εκείνους που θέλει ο Θεός να κερδίσει, να αφανίσει απόλυτα εκείνους που θέλει ο Θεός να κερδίσει. Εάν δεν αφανιστούν, τότε περιέρχονται στην κατοχή του Σατανά για να καταστούν εργαλεία του —τούτος είναι ο στόχος του» («Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ΄). Η αδελφή συναναστράφηκε πως απ’ τα λόγια του Θεού βλέπαμε πως παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι που μας αναστατώνουν και στέκονται εμπόδιο, πίσω απ’ αυτό λαμβάνει χώρα μία μάχη ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά. Ο Θεός εργάζεται για να μας σώσει, ενώ ο Σατανάς χρησιμοποιεί ανθρώπους για να μας καταπιέσει και να μας εμποδίσει, ώστε να αρνηθούμε και να προδώσουμε τον Θεό και να χάσουμε τη σωτηρία Του τις έσχατες ημέρες. Αυτή είναι η μοχθηρή πρόθεση του Σατανά. Τότε πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας, να διακρίνουμε αυτά τα άτομα και τα πράγματα και να επιλέξουμε το δικό μας μονοπάτι της πίστης. Εφόσον έχουμε ακούσει τη φωνή του Θεού, πρέπει να ακολουθήσουμε στενά τα βήματά Του. Είναι ο μόνος τρόπος να μείνουμε ακλόνητοι στην αληθινή οδό. Η συναναστροφή της με διαφώτισε. Οι επικεφαλής δεν ήθελαν να συμμετέχω σε διαδικτυακές συναθροίσεις και διέγραψαν τα στοιχεία όλων, δήθεν για να με προφυλάξουν να μην παραπλανηθώ, κι αυτό φαινόταν να γίνεται από αγάπη και πρόθεση να βοηθήσουν. Στην πραγματικότητα, όμως, στέκονταν εμπόδιο και δεν με άφηναν να υποδεχτώ τον Κύριο, και προσπαθούσαν να με φέρουν πίσω στον θρησκευτικό κόσμο, για να χάσω τη σωτηρία του Θεού τις έσχατες ημέρες. Η διατάραξη των κληρικών αποκάλυπτε επίσης πόσο ισχνή ήταν η πίστη μου, πόσο λιπόψυχος ήμουν. Τους παρέδωσα το τηλέφωνό μου, τους άφησα να διακόψουν την επαφή μου με τους άλλους και γύρισα αμέσως πίσω στην παλιά εκκλησία. Ζούσα στο σκοτάδι, ανήμπορος να κερδίσω την παραμικρή πνευματική τροφή. Παραλίγο να ακολουθήσω τον πάστορα και να εγκαταλείψω την αληθινή οδό. Πόσο τρομακτικό! Δεν έπρεπε να ενδώσω ξανά στον Σατανά. Αποφάσισα να συνεχίσω να διαβάζω τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, ό,τι κι αν έκαναν οι κληρικοί. Έπειτα, ένας αδελφός μού έστειλε κάποια βίντεο μαρτυρίας για θέματα όπως η καταδίωξη αδελφών από την κινεζική κυβέρνηση και πώς έμειναν ακλόνητοι εν μέσω φριχτού βασανισμού. Αυτή είναι αληθινή πίστη. Εγώ από την άλλη, απλώς υπέκυψα με λίγη διατάραξη από τους κληρικούς. Είχα πολύ δρόμο μπροστά μου! Ήξερα πως έπρεπε να στηριχτώ στον Θεό για να τα ξεπεράσω όλα αυτά και να φανώ δυνατός όσο κι αν με απέρριπτε η οικογένειά μου ή με καταπίεζαν οι κληρικοί. Αποφάσισα να συνεχίσω να μπαίνω στο διαδίκτυο για κηρύγματα και συναθροίσεις.

Αργότερα, οι κληρικοί έκαναν κι άλλα για να με κρατήσουν μακριά από διαδικτυακές συναθροίσεις. Είπαν μάλιστα ψέματα, λέγοντας: «Ο Θεός μάς έχει τοποθετήσει για να προσέχουμε τα πρόβατά Του, κι έτσι είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι για σένα. Γι’ αυτό, πρέπει να παρακολουθούμε τις διαδικτυακές σου συναθροίσεις, και η διαγραφή αυτών των επαφών ήταν για το δικό σου καλό. Αν δεν προσέχουμε τα πρόβατα του Θεού, ο Κύριος θα μας κρίνει όταν επιστρέψει». Θυμήθηκα κάτι που είπε ένας αδελφός σε μία συνάθροιση σχετικά με το αν οι κληρικοί έχουν οριστεί από τον Θεό. Είπε: «Υπάρχουν λόγια του Θεού που λειτουργούν ως βάση για όσους έχουν τοποθετηθεί από Εκείνον. Την Εποχή του Νόμου, όταν ο Ιεχωβά Θεός τοποθέτησε τον Μωυσή επικεφαλής των Ισραηλιτών, είπε προσωπικά στον Μωυσή: “Βεβαίως εγώ θέλω είσθαι μετά σού· και τούτο θέλει είσθαι εις σε το σημείον, ότι εγώ σε απέστειλα· Αφού εξαγάγης τον λαόν μου εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρεύσει τον Θεόν επί του όρους τούτου (Έξοδος 3:12). Την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς, ως απόδειξη για την ανάθεση στον Πέτρο της ποίμανσης των εκκλησιών, είπε: “Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής. Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ο, τι εάν δέσης επί της γης, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ο, τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς(Κατά Ματθαίον 16:18-19). “Ποίμαινε τα πρόβατά μου(Κατά Ιωάννην 21:16). Βλέπουμε πως ο Θεός δίνει προσωπικά μαρτυρία για όσους εγκαθιστά και χρησιμοποιεί. Έχουν ως απόδειξη τα λόγια του Θεού. Χωρίς αυτά, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει η απόδειξη του έργου του Αγίου Πνεύματος. Έχουν οι κληρικοί κάποια απόδειξη από τα λόγια του Θεού πως τοποθετήθηκαν από Εκείνον; Από το έργο του Αγίου Πνεύματος;» Αυτό μου έδωσε μία σιγουριά. Ήξερα πως ο Θεός ποτέ δεν είπε πως Εκείνος τοποθέτησε τους κληρικούς, και παρόλο που ο Παύλος είπε: «το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους», τα λόγια του Παύλου δεν ήταν λόγια του Θεού, οπότε δεν λειτουργούν ως βάση. Ο ισχυρισμός τους απλώς δεν ευσταθεί! Και πρόσφατα αντιλήφθηκα πως οι κληρικοί δεν είχαν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος στα κηρύγματά τους. Δεν κοινοποιούσαν το θέλημα του Θεού ούτε μας καθοδηγούσαν να κάνουμε πράξη τα λόγια του Κυρίου. Είχαν παντελή έλλειψη του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό έδειχνε πως δεν είχαν οριστεί από τον Θεό, αλλά από κάποιον άνθρωπο. Στην πίστη μου, έπρεπε να ακούω τα λόγια του Θεού και να ακολουθώ Εκείνον, όχι κάποιον άνθρωπο. Καθώς δεν απαντούσα, ο πάστορας θύμωσε και με επέπληξε: «Όποιος θέλει να διαδίδει το ευαγγέλιο, πρέπει να περνά πρώτα από εμάς. Χωρίς την έγκρισή μας, είναι μία εσφαλμένη οδός. Δεν πρέπει να τους ακούς!» Εγώ απάντησα: «Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και κάνει το έργο Του. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός. Ο Κύριος έχει επιστρέψει. Ακούμε τη φωνή του Θεού και Τον ακολουθούμε. Γιατί να χρειαζόμαστε την έγκρισή σας;» Σκεφτόμουν πως είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, πως ήταν πολύ αλαζονικοί! Δεν άκουγαν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού ούτε ερευνούσαν το έργο Του· απλώς έκριναν, έτσι, η στάση τους έμοιαζε με εκείνη των Φαρισαίων απέναντι στο έργο του Κυρίου Ιησού. Δεν είχαν κανένα σεβασμό προς τον Θεό και καθόλου αγάπη για την αλήθεια.

Έπειτα, είπαν ψέματα στη σύζυγό μου, λέγοντάς της πως είχα παρασυρθεί στην εσφαλμένη οδό. Δεν είχε καθόλου διάκριση σχετικά με εκείνους, έτσι κάθε φορά που συμμετείχα σε διαδικτυακές συναθροίσεις, θύμωνε πολύ και έλεγε πως βρισκόμασταν σε δύο διαφορετικά μονοπάτια, πως θα με χώριζε αν συνέχιζα εκείνες τις συναθροίσεις. Τότε, ένιωθα πολύ αδύναμος και δυστυχισμένος Σκεφτόμουν πως αν συμβιβαζόμουν και σταματούσα τις συναθροίσεις, θα έχανα τη σωτηρία του Θεού. Όμως αν συνέχιζα, εκείνη θα με χώριζε, και τότε, τι θα απογίνονταν τα παιδάκια μας; Μέσα στην απελπισία μου, προσευχήθηκα στον Θεό: «Θεέ μου, δυνάμωσε την πίστη μου. Βοήθησέ με να ξεπεράσω αυτές τις δοκιμασίες και καθοδήγησέ με στο μονοπάτι μπρος μου». Τότε, θυμήθηκα κάτι που είπε ο Κύριος Ιησούς: «Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού» (Κατά Ματθαίον 10:37). Τα λόγια του Θεού μού έδειξαν πως αγαπούσα τη σύζυγο και τα παιδιά μου περισσότερο από τον Θεό, πως δεν ήμουν άξιος για Εκείνον. Αποφάσισα μέσα μου πως ακόμα κι αν με χώριζε η σύζυγός μου, θα ακολουθούσα τον Παντοδύναμο Θεό. Έπειτα, όταν η σύζυγός μου προσπάθησε να σταθεί εμπόδιο, δεν με επηρέασε καθόλου.

Αργότερα, ο πάστορας, στην προσπάθειά του να με αποτρέψει να συναθροίζομαι, ενέπλεξε τον πεθερό μου. Ο πεθερός μου έπινε πολύ και δεν πήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία, όμως ο πάστορας τον κάλεσε σε μία θεία λειτουργία και του είπε ψέματα, λέγοντάς του πως μόλις πιστέψεις στον Παντοδύναμο Θεό, θα σου σπάσουν τα πόδια αν φύγεις από την εκκλησία. Όταν η σύζυγός μου το άκουσε από τον μπαμπά της, ήρθε σπίτι και μου φώναζε. Εγώ της είπα πως ήταν εντελώς αβάσιμο αυτό που είχε πει ο κληρικός. Πουθενά στον κόσμο δεν έσπασαν τα πόδια κάποιου επειδή δεν αποδέχτηκε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Ήταν μια φήμη που την ξεκίνησε η κινεζική κομμουνιστική κυβέρνηση, η οποία είναι μια αντίθεη, καταπιεστική κυβέρνηση. Μία φορά, ο πάστορας μού είπε πως ένας άλλος πάστορας έφερνε κάποιες Βίβλους από τις ΗΠΑ και η αστυνομία τις κατάσχεσε στα κινεζικά σύνορα. Το ΚΚΚ δεν επιτρέπει την πίστη στον Θεό. Τώρα που ο Κύριος έχει επιστρέψει και έχει εμφανιστεί στην Κίνα, κυνηγούν και διώκουν πιστούς του Παντοδύναμου Θεού. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ό,τι λέει μία τέτοια αντίθεη, αθεϊστική κυβέρνηση; Συμμετείχα σε διαδικτυακές συναθροίσεις και διάβαζα πολλά λόγια του Παντοδύναμου Θεού, που είναι πλούσια και άφθονα και αποκαλύπτουν τα μυστήρια του έργου του Θεού, αλλά και τη διαφθορά και την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου, για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, κτλ. Όσο τα διάβαζα, ένιωθα πιο διαφωτισμένος και πως είναι η φωνή του Θεού. Της είπα πως είμαι βέβαιος πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς. Ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει και πρέπει ακολουθήσουμε τα χνάρια του Θεού. Γιατί να επιστρέψω στην παλιά εκκλησία; Η σύζυγός μου δεν είχε να πει κάτι άλλο πάνω σ’ αυτό, όμως, μόλις συμμετείχε στη θεία λειτουργία και άκουγε τις φήμες του πάστορα, όταν επέστρεφε, με κατσάδιαζε. Παλιά, θεωρούσα πάντα τους κληρικούς ως ανθρώπους που αγαπούσαν τον Θεό αλλά κι εμένα, όμως, από τότε που έμαθαν πως αναζητούσα το νέο έργο του Θεού, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σταθούν εμπόδιο και προσπαθούσαν να με φέρουν πίσω στη θρησκεία τους. Τελικά, είδα το πραγματικό τους πρόσωπο. Θυμήθηκα τα λόγια του Κυρίου Ιησού όταν καταράστηκε τους Φαρισαίους: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Κατά Ματθαίον 23:14). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών» (Κατά Ματθαίον 23:15). Οι Φαρισαίοι παρέσυραν ανθρώπους στη θρησκεία για να τους έχουν του χεριού τους, κι όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς, είδαν πόση δύναμη και εξουσία είχαν το έργο και τα λόγια Του, όμως προσκολλήθηκαν στο γράμμα των Γραφών και δεν αναζήτησαν την αλήθεια, φοβούμενοι πως αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν τον Ιησού, θα επαπειλούνταν ο βιοπορισμός τους. Έτσι, διέδιδαν φήμες για να συκοφαντήσουν και να καταδικάσουν τον Κύριο Ιησού, και τελικά, Τον σταύρωσαν. Οι σημερινοί πάστορες δεν είναι ακριβώς όπως οι Φαρισαίοι τότε; Κι εκείνοι παγιδεύουν τους πιστούς στις εκκλησίες τους για να τους κρατούν υπό τον έλεγχό τους και δεν τους αφήνουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να υποδεχτούν τον Κύριο. Είναι πολύ μοχθηρό! Μου θύμισε ένα χωρίο των λόγων του Παντοδύναμου Θεού που είδα σε μία συνάθροιση. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και την απαγγέλλουν όλη μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό· πολλώ δε μάλλον, κανένας τους δεν είναι σε σύμπνοια με το θέλημα του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να κάνει κήρυγμα στον Θεό. Καταπολεμούν εκουσίως τον Θεό, ενώ κουβαλούν μάλιστα το λάβαρό Του. Αν και ισχυρίζονται πίστη στον Θεό, τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Μπορεί να φαίνεται πως έχουν “γερή κράση”, μα πώς μπορούν οι ακόλουθοί τους να καταλάβουν ότι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στο να σταθούν ενάντια στον Θεό; Πώς να ξέρουν οι ακόλουθοί τους ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που αφιερώνονται στο να καταβροχθίζουν ανθρώπινες ψυχές;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που εναντιώνονται στον Θεό). Τα λόγια του Θεού δείχνουν τα πραγματικά, αντίθεα πρόσωπα των κληρικών. Ο Θεός έχει έρθει τις έσχατες ημέρες για να σώσει τους ανθρώπους, και οι κληρικοί, όχι μόνο δεν αναζητούν και δεν ερευνούν, αλλά και Τον πολεμούν και Τον καταδικάζουν, διαδίδουν φήμες και ψέματα, σφραγίζουν τις εκκλησίες και εμποδίζουν τους πιστούς να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Δεν υποδέχονται τον Κύριο ούτε εισέρχονται στη βασιλεία του Θεού και μας εμποδίζουν να δεχτούμε τη σωτηρία Του, για να χάσουμε την ευκαιρία να εισέλθουμε στη βασιλεία. Είναι οι δαίμονες που αναφέρουν τα λόγια του Θεού, οι οποίοι τρώνε τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου, τα τέρατα που μας κρατούν μακριά από την αληθινή οδό.

Με απέβαλαν από την εκκλησία, επειδή δεν τους ακολουθούσα. Οι επικεφαλής μού είπαν πως δεν θα με βοηθούσαν αν αντιμετώπιζα προβλήματα. Τότε, είδα πραγματικά πως οι κληρικοί εκείνοι δεν αγαπούν την αλήθεια ούτε ακούν τη φωνή του Θεού. Δεν είναι πρόβατα του Θεού. Αν τους ακολουθούσα στην πίστη μου, ο τυφλός θα οδηγούσε τυφλό και θα πέφταμε κι οι δύο στον βόθρο. Ένιωθα πολύ τυχερός που απελευθερώθηκα από τους ψευδοποιμένες και βρήκα τα χνάρια του Θεού.

Τις επόμενες μέρες, διάβασα περισσότερα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και άκουσα περισσότερες μαρτυρίες αδελφών. Πνευματικά, ένιωθα τόσο ενισχυμένος και διαπαιδαγωγημένος, περισσότερο από ποτέ στα 10 χρόνια της πίστης μου. Ένιωθα πως το να γεννηθώ τις έσχατες ημέρες και να μπορώ να υποδεχτώ τον Κύριο ήταν τεράστια ευλογία! Ήθελα να μοιραστώ τα θαυμάσια νέα και με άλλους που δεν είχαν ακόμα παρουσιαστεί στον Θεό, όμως οι κληρικοί με προειδοποίησαν να μη διαδώσω το ευαγγέλιο σε άλλα μέλη της εκκλησίας, αλλιώς θα με κατήγγελλαν στις αρχές και θα με συλλάμβαναν. Εγώ είπα: «Δεν φοβάστε να πηγαίνετε ενάντια στον Θεό;» Ένας απ’ αυτούς, ο κύριος Ζιάο, απάντησε ψυχρά: «Αν αυτό είναι όντως έργο του Θεού, τότε θα είμαστε οι Φαρισαίοι αυτή τη φορά, κι ας μας τιμωρεί ο Θεός επί γενεές γενεών». Με το να λένε κάτι τέτοιο, εν γνώσει τους δεν πηγαίνουν ενάντια στον Θεό και προσβάλλουν τη διάθεσή Του; Η αλαζονεία τους και η παντελής έλλειψη φόβου Θεού μού έδειξαν ακόμα πιο καθαρά πως μισούν την αλήθεια και είναι εχθροί του Θεού. Καθώς εργάζονται έτσι ενάντια στον Θεό, τελικά θα τιμωρηθούν από τον Θεό όπως οι Φαρισαίοι!

Μετά απ’ αυτό, απέκτησα σαφή διάκριση σχετικά μ’ αυτούς. Δεν μπορούσαν πια να μ’ εμποδίσουν και ήμουν πιο αποφασισμένος να ακολουθήσω τον Παντοδύναμο Θεό. Τώρα, έχω αναλάβει ένα καθήκον στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Η σύζυγός μου, όταν είδε πόσο ακλόνητος ήμουν στην πίστη μου, της κίνησε την περιέργεια και άρχισε να το ερευνά μόνη της. Αφότου διάβασε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, αποδέχτηκε κι εκείνη το έργο Του τις έσχατες ημέρες, και τώρα διαδίδει το ευαγγέλιο. Είμαι ευγνώμων για τη σωτηρία του Παντοδύναμου Θεού και θέλω να αφιερωθώ στο καθήκον μου και στην ανταπόδοση της αγάπης του Θεού.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απέκτησα ορθοκολικό καρκίνο στα 70 μου: ο Θεός με έσωσε από τον θάνατο (Μέρος δεύτερο)

Όταν οι συγγενείς μου άκουσαν ότι είχα ορθοκολικό καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, νόμιζαν ότι σίγουρα θα πεθάνω. Ο ένας μετά τον άλλον ερχόντουσαν στο νοσοκομείο για να με δουν, και μάλιστα συζητούσαν με τα παιδιά μου τα διαδικαστικά της κηδείας. Ωστόσο, εγώ δεν αγχωνόμουν ούτε υπέφερα.

Απάντηση