Όταν ακολουθούμε τους θρησκευτικούς επικεφαλής ακολουθούμε τον Θεό;

16 Ιανουαρίου 2022

Πριν 2000 χρόνια, ο Σωτήρας μας ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης και καταδικάστηκε με μανία από τους αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίους του ιουδαϊσμού. Επειδή οι περισσότεροι Ιουδαίοι λάτρευαν τους θρησκευτικούς τους επικεφαλής, ακολούθησαν εκείνους τους αντίχριστους και καταδίκασαν και απέρριψαν τον Κύριο Ιησού, και τελικά συνετέλεσαν στη σταύρωσή Του. Ήταν μία τρομερή αμαρτία και δέχτηκαν την κατάρα και την τιμωρία του Θεού, καταδικάζοντας το έθνος του Ισραήλ για 2000 χρόνια. Ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες ως ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, εκφράζει αλήθειες και επιτελεί το έργο της κρίσεως για να καθάρει και να σώσει πλήρως τον άνθρωπο. Επίσης, δέχεται τη φρενήρη καταδίκη και αντίσταση των θρησκευτικών επικεφαλής. Σφραγίζουν τις εκκλησίες τους, εμποδίζοντας τους πιστούς να ερευνήσουν την αληθινή οδό, και πολλοί φοβούνται να την ερευνήσουν και να την αποδεχτούν, παρ’ όλο που έχουν δει καθαρά πως τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια, έχουν δύναμη, εξουσία και προέρχονται απ’ τον Θεό. Ως αποτέλεσμα, πολλοί χάνουν την ευκαιρία να υποδεχτούν τον Κύριο και τους βρίσκουν συμφορές. Πού κάνουν λάθος όσον αφορά την υποδοχή του Κυρίου; Στο ότι εκθειάζουν τους θρησκευτικούς τους επικεφαλής! Πιστεύουν πως ο Θεός όρισε και χρησιμοποιεί τους θρησκευτικούς επικεφαλής, πως όταν τους υπακούν, υπακούν τον Θεό, κι έτσι τους ακολουθούν πιστά και υποτάσσονται στα λόγια τους σαν να προήλθαν από τον Θεό. Πολλοί επίσης θεωρούν πως όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει, σίγουρα θα το πει πρώτα στους κληρικούς, άρα εφόσον δεν το έμαθαν απ’ αυτούς αποδεικνύει πως δεν έχει επιστρέψει. Έτσι, δεν προσπαθούν καν να ερευνήσουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού, αλλά Τον καταδικάζουν όπως οι θρησκευτικοί επικεφαλής. Κι έτσι, τους βρίσκουν οι συμφορές και χάνουν την ευκαιρία να αρπαχτούν. Ποιος φταίει γι’ αυτό; Η απάντηση δεν είναι απλή. Ο Θεός καταράστηκε τους Φαρισαίους που παλιά αντιστάθηκαν και καταδίκασαν τον Κύριο Ιησού, και πολλοί στον θρησκευτικό κόσμο σήμερα δεν έχουν διδαχθεί αυτό το οδυνηρό μάθημα. Επειδή λατρεύουν τυφλά τους κληρικούς τους, καταδικάζουν όπως αυτοί τον Κύριο Ιησού που επέστρεψε, σταυρώνοντας και πάλι τον Θεό. Πραγματικά, είναι κρίμα! Έτσι λοιπόν, ο Θεός όρισε τους θρησκευτικούς επικεφαλής; Υποταγή σ’ αυτούς ισοδυναμεί με πίστη στον Θεό; Είναι επείγον να το διευκρινίσουμε.

Πολλοί πιστοί θεωρούν πως οι θρησκευτικοί επικεφαλής, όπως ο Πάπας, οι επίσκοποι, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι, έχουν οριστεί και χρησιμοποιούνται από τον Κύριο Ιησού και έχουν την εξουσία να καθοδηγούν τους πιστούς, κι έτσι υπακοή σ’ αυτούς σημαίνει υπακοή στον Θεό. Πού βασίζεται αυτή η πίστη; Είπε ποτέ ο Κύριος Ιησούς πως ο Θεός όρισε τους θρησκευτικούς επικεφαλής; Ποτέ δεν το είπε. Έχουν τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος ή απόδειξη από το έργο του Πνεύματος; Όχι. Αυτό σημαίνει πως η ιδέα αυτή είναι καθαρά ανθρώπινη αντίληψη. Ας το εξετάσουμε. Η ανθρώπινη ιδέα πως οι θρησκευτικοί επικεφαλής ορίζονται από τον Θεό θα μπορούσε να αληθεύει και για τους ιουδαίους αρχιερείς, γραμματείς και Φαρισαίους που αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού και Τον καταδίκασαν; Η σύμπραξη στη σταύρωση του Κυρίου Ιησού αποτελούσε επίσης υποταγή στον Θεό; Συνιστά σαφώς παράλογη στάση προς τον κλήρο! Στη Βίβλο, επίσης, βλέπουμε πως σε κάθε εποχή, ο Θεός ορίζει ανθρώπους για να τον βοηθήσουν στο έργο Του. Όλοι εκείνοι καλούνται και λαμβάνουν μαρτυρία προσωπικά από τον Θεό, κι αυτό φαίνεται από τα λόγια του Θεού. Ποτέ δεν ορίζονται από άλλους ανθρώπους ούτε εκπαιδεύονται από ανθρώπους. Την Εποχή του Νόμου, ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή στην έξοδο των Ισραηλιτών. Τα ίδια τα λόγια του Ιεχωβά Θεού έδωσαν μαρτυρία γι’ αυτό. Ο Ιεχωβά Θεός είπε στον Μωυσή: «Τώρα ιδού, η κραυγή των υιών Ισραήλ ήλθεν εις εμέ· και είδον έτι την κατάθλιψιν, με την οποίαν οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς· ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ, και θέλεις εξαγάγει τον λαόν μου τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου» (Έξοδος 3:9-10). Την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς χρησιμοποίησε τον Πέτρο για να ποιμάνει τις εκκλησίες και του έδωσε μαρτυρία. Ο Κύριος Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με; […] Βόσκε τα πρόβατά μου» (Κατά Ιωάννην 21:17). «Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής. Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσης επί της γης, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ό,τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς» (Κατά Ματθαίον 16:18-19). Ο Θεός ορίζει και δίνει μαρτυρία προσωπικά στους ανθρώπους που χρησιμοποιεί σε κάθε εποχή, κι αυτό επιβεβαιώνεται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Τις Εποχές του Νόμου και της Χάριτος, ενίοτε, ο Θεός καθόριζε κι έδινε μαρτυρία προσωπικά σ’ όσους χρησιμοποιούσε. Άλλοτε πάλι, χρησιμοποιούσε άλλες μεθόδους. Το ποιους όριζε δεν το αποκάλυπτε άμεσα, αλλά μέσω των προφητών ή αποδεικνυόταν από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Στον σημερινό θρησκευτικό κόσμο, ποιος έδωσε σε Πάπα, επισκόπους, ιερείς, πάστορες και πρεσβύτερους, τις θέσεις που κατέχουν; Υπάρχει απόδειξη στα λόγια του Θεού ή στο έργο του Αγίου Πνεύματος; Τους έχει δώσει μαρτυρία το Πνεύμα; Όχι βέβαια. Στην πραγματικότητα, όλοι οι θρησκευτικοί επικεφαλής στις εκκλησίες είναι κυρίως απόφοιτοι εκκλησιαστικών και θεολογικών σχολών κι έχουν πτυχία θεολογίας. Μόλις πάρουν το δίπλωμα, διορίζονται στις εκκλησίες για να καθοδηγούν τους πιστούς. Κάποιοι είναι χαρισματικοί και εύγλωττοι και κάνουν καλά το έργο τους, έτσι ορίζονται ή προτείνονται από την ανώτερη ηγεσία και ανέρχονται στην ιεραρχία. Σχεδόν όλοι οι κληρικοί του θρησκευτικού κόσμου αποκτούν έτσι τις θέσεις τους, όμως οι περισσότεροι δεν έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ένα μικρό ποσοστό απ’ αυτούς έχει ένα τμήμα του έργου του Πνεύματος, όμως όχι τη μαρτυρία Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως ο Θεός δεν τους δίνει μαρτυρία ούτε τους χρησιμοποιεί. Σαφώς ευνοούνται και επιλέγονται από άλλους ανθρώπους, άρα γιατί επιμένουν πως ορίζονται από τον Θεό; Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τα γεγονότα; Δεν ψεύδονται αναίσχυντα και καταθέτουν μαρτυρία για τον εαυτό τους; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού; Δεν εξαπατούν και βλάπτουν έτσι τους πιστούς; Μερικοί μάλιστα παραθέτουν τα λόγια του Κυρίου Ιησού όταν καλεί τον Πέτρο για να ισχυριστούν αδιάντροπα πως η εξουσία που έδωσε ο Κύριος Ιησούς στον Πέτρο μεταβιβάζεται στον Πάπα, κι έτσι ο Πάπας λαμβάνει την εξουσία από τον Θεό και είναι ο αντιπρόσωπος του Κυρίου Ιησού, κι εφόσον οι ιερείς ακολουθούν τον Πάπα, έχουν κι εκείνοι εξουσία από τον Θεό, κι άρα μπορούν να συγχωρούν αμαρτίες. Δεν είναι γελοίο; Είπε ποτέ ο Κύριος Ιησούς στον Πέτρο να κληροδοτήσει την εξουσία που του έδωσε σε γενιές κληρικών; Ο Κύριος Ιησούς ποτέ δεν το είπε! Είπε ποτέ ο Πέτρος κάτι τέτοιο; Σίγουρα όχι. Στη Βίβλο δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Είναι, επίσης, γεγονός πως εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Πάπας ούτε ιερείς. Άρα, όσοι διακηρύττουν πως η εξουσία τους είναι από τον Θεό και αντιπροσωπεύουν τον Κύριο Ιησού παριστάνουν τον Θεό και παραπλανούν τους ανθρώπους. Όσοι υπακούν σ’ αυτούς και τους προσκυνούν δεν λατρεύουν είδωλα; Δεν αντιτίθενται στον Θεό; Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν και συνεχίζουν να λατρεύουν τυφλά τους επικεφαλής τους, γιατί θεωρούν πως τους όρισε ο Θεός. Βλέπετε πόσο ανόητοι και αδαείς είναι; Διαφέρουν από τους άπιστους που λατρεύουν είδωλα; Αν είσαι πιστός, αλλά δεν ακολουθείς τον λόγο του Θεού, αν λατρεύεις και γονατίζεις μπροστά σε άλλους ανθρώπους για να εξομολογηθείς, λες και είναι ο Θεός, δεν δείχνεις ασέβεια στον Θεό και Τον βλασφημάς; Όσοι συμπεριφέρονται έτσι ανόητα, θα σωθούν από τον Θεό; Μάλλον όχι. Ο Θεός δεν εγκρίνει όσους συμπεριφέρονται έτσι ανόητα.

Πρέπει να καταλάβουμε σαφώς πως όταν ο Θεός ορίζει κάποιον, δεν το κάνει πρόχειρα ή αυθαίρετα. Πρέπει να υπάρχει απόδειξη. Υπήρχε απόδειξη ότι ο Θεός όρισε τον Μωυσή, και τουλάχιστον οι Ισραηλίτες το ήξεραν. Και ο Κύριος Ιησούς όρισε τον Πέτρο και οι απόστολοι το γνώριζαν. Επομένως, ο ισχυρισμός ότι ο Θεός ορίζει κάποιον πρέπει να είναι βάσιμος. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυθαίρετα. Βλέπουμε, επίσης, πως όποιον ορίζει ο Θεός, θα έχει την καθοδήγηση και την επιβεβαίωση του Αγίου Πνεύματος. Το έργο του πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού και θα επιτύχει πολύ σαφή αποτελέσματα. Εκτελεί την αποστολή του Θεού. Ας δούμε τι λέει ο Παντοδύναμος Θεός. «Όσον αφορά την ουσία του έργου του και το υπόβαθρο της χρήσης του, ο άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό ανυψώνεται από Αυτόν, προετοιμάζεται από τον Θεό για να επιτελέσει το έργο του Θεού, και συνεργάζεται στο έργο του ίδιου του Θεού. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτελέσει το έργο του αντ’ αυτού —αυτή είναι η ανθρώπινη συνεργασία που είναι απαραίτητη παράλληλα με το θεϊκό έργο. Εν τω μεταξύ, το έργο που επιτελούν οι άλλοι εργάτες ή απόστολοι δεν είναι παρά η μεταφορά και η υλοποίηση των πολλών πτυχών της οργάνωσης των εκκλησιών κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου, ή αλλιώς το έργο μιας απλής παροχής ζωής, προκειμένου να διατηρηθεί η εκκλησιαστική ζωή. Αυτοί οι εργάτες και οι απόστολοι δεν έχουν οριστεί από τον Θεό, πόσο μάλλον μπορεί να λέγεται ότι χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Επιλέγονται μέσα από τις εκκλησίες και, αφότου εκπαιδευτούν και καλλιεργηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, όσοι είναι κατάλληλοι παραμένουν, ενώ όσοι είναι ακατάλληλοι στέλνονται από εκεί που ήρθαν. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι επιλέγονται μέσα από τις εκκλησίες, ορισμένοι αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο αφότου γίνουν επικεφαλής, και κάποιοι απ’ αυτούς κάνουν μάλιστα πολλά άσχημα πράγματα και καταλήγουν να αποκλειστούν. Ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί ο Θεός, από την άλλη, είναι κάποιος που έχει προετοιμαστεί από τον Θεό, και διαθέτει ένα ορισμένο επίπεδο, κι έχει ανθρώπινη φύση. Έχει εκ των προτέρων προετοιμαστεί και τελειωθεί από το Άγιο Πνεύμα, και καθοδηγείται πλήρως από το Άγιο Πνεύμα και, ιδιαίτερα όσον αφορά το έργο του, κατευθύνεται και δέχεται εντολές από το Άγιο Πνεύμα —ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία απόκλιση από το μονοπάτι της καθοδήγησης των εκλεκτών του Θεού, διότι ο Θεός ασφαλώς αναλαμβάνει την ευθύνη για το δικό Του έργο, και ο Θεός επιτελεί το δικό Του έργο ανά πάσα στιγμή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Σχετικά με τη χρήση του ανθρώπου από τον Θεό).

Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού μάς δείχνουν πως ο Θεός προετοιμάζει καιρό πριν αυτούς που ορίζει και χρησιμοποιεί για το έργο Του, πως ο Θεός τούς εξυψώνει για να καθοδηγήσουν τους εκλεκτούς Του. Το έργο και τα κηρύγματά τους γίνονται μέσω της παροχής και της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος, κι όποιος δεν έχει οριστεί προσωπικά από τον Θεό, δεν θα μπορούσε ποτέ να τους αντικαταστήσει. Ο Μωυσής την Εποχή του Νόμου και ο Πέτρος την Εποχή της Χάριτος τήρησαν αυστηρά τα λόγια και τις απαιτήσεις του Θεού για να καθοδηγήσουν τους εκλεκτούς Του, κι ο Θεός ήταν πάντα μαζί τους και τους καθοδηγούσε ανά πάσα στιγμή. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί ποτέ το λάθος άτομο ή κάποιον που Του αντιτίθεται. Είναι πάντα υπεύθυνος για το έργο Του. Το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει συνεχώς όσους χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο και στα λόγια τους, κι εκείνοι μεταφέρουν με σαφήνεια τα λόγια του Θεού, ώστε να κατανοήσουν οι εκλεκτοί του Θεού τις ομιλίες, το θέλημα και τις απαιτήσεις Του. Χρησιμοποιούν πάντα την αλήθεια για να βοηθήσουν τους εκλεκτούς του Θεού στις πρακτικές δυσκολίες τους σχετικά με την είσοδο στα λόγια του Θεού και στον σωστό δρόμο στην πίστη τους. Όταν οι εκλεκτοί του Θεού αποδέχονται και υποτάσσονται στην ποίμανση εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός, αποκτούν αληθινή θρέψη στη ζωή τους, σταδιακά κατανοούν περισσότερο την αλήθεια, γνωρίζουν καλύτερα το έργο και τη διάθεση του Θεού και ενισχύουν την πίστη και την αγάπη τους για τον Θεό. Γι’ αυτό οι εκλεκτοί του Θεού τούς υποστηρίζουν, καθώς βαθιά μέσα τους ξέρουν πως ο Θεός ορίζει αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους επιθυμεί η καρδιά Του. Όταν αποδεχόμαστε και υποτασσόμαστε στην ηγεσία τους, ακολουθούμε τον Θεό και Του υποτασσόμαστε, κι αυτό είναι σύμφωνο με το θέλημά Του. Εκείνοι που χρησιμοποιεί ο Θεός, ορίζονται για να οδηγήσουν τους εκλεκτούς Του να βιώσουν το έργο Του και να Τον ακολουθήσουν, και το έργο και τα κηρύγματά τους προέρχονται από την ηγεσία και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Η αποδοχή και η υποταγή στην ηγεσία τους αποτελούν ουσιαστικά υποταγή στον Θεό. Αντίσταση σ’ αυτούς αποτελεί αντίσταση στον Θεό, και ως αποτέλεσμα αυτού ο Θεός θα τους εκθέσει και θα τους εξαλείψει, ή ίσως και να τους καταραστεί και να τους τιμωρήσει. Όπως όταν κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, η ομάδα των Κορέ και Δαθάν στράφηκαν κατά του Μωυσή κι ο Θεός τούς τιμώρησε. Αυτό είναι γεγονός.

Ας δούμε τους σημερινούς θρησκευτικούς επικεφαλής, τον Πάπα, τους επισκόπους και τους ιερείς του καθολικισμού, και τους πάστορες, τους πρεσβύτερους και τον υπόλοιπο κλήρο του χριστιανισμού. Ο Θεός τούς όρισε; Εξέφρασε ο Θεός την υποστήριξή Του προς αυτούς; Αποδεικνύεται αυτό από το έργο του Αγίου Πνεύματος ή από τους καρπούς του έργου τους; Όχι βέβαια. Αυτό αποδεικνύει πως επιλέχτηκαν από ανθρώπους, δεν ορίστηκαν απ’ τον Θεό. Αφού είδαμε ότι καλλιεργήθηκαν σε θεολογικές σχολές και διορίστηκαν από θρησκευτικά ιδρύματα, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν στην αλήθεια ούτε έχουν αληθινή πίστη στον Θεό. Πιστεύουν στη θεολογία, στη θέση και τον τίτλο τους, στον βιοπορισμό τους μέσα απ’ αυτά. Όσο υψηλή κι αν είναι η βιβλική τους γνώση κι όσο καλά κι αν είναι τα κηρύγματά τους, δεν έχουν το έργο και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος ούτε τη διαφώτιση του Πνεύματος. Αυτό μας δείχνει πως είναι ψευδοποιμένες, μη πιστοί, κι ο Θεός δεν τους αναγνωρίζει. Άρα, δεν είναι απίστευτα ανόητο να τους λατρεύουμε και να τους ακολουθούμε; Εκτός του ότι δεν έχουν τη μαρτυρία των λόγων του Θεού και την απόδειξη από το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει ένα βασικό στοιχείο που μας βοηθά να δούμε ποιοι είναι. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τόσες αλήθειες, αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο των ανθρώπων, αν αγαπούν ή όχι την αλήθεια, αν την αναγνωρίζουν ή όχι, αν την αποδέχονται ή όχι κι αν τη μισούν ή την απορρίπτουν. Όλα έχουν αποκαλυφθεί. Όσοι παραδέχονται πως τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια, πως Εκείνος είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, αγαπούν την αλήθεια κι ο Θεός τούς εγκρίνει. Είναι οι φρόνιμες παρθένες που ακούν τη φωνή του Θεού και αρπάζονται ενώπιον του θρόνου Του. Όσοι βλέπουν πως ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τόσες αλήθειες, αλλά και πάλι αντιτίθενται, καταδικάζουν και αρνούνται την εμφάνιση και το έργο του Θεού, αυτό σημαίνει πως σιχαίνονται την αλήθεια και είναι αντίχριστοι που αντιστέκονται στον Θεό και Τον καταδικάζουν. Τους έχουν βρει ήδη οι συμφορές και είναι βέβαιο πως θα τιμωρηθούν από τον Θεό. Δεν είναι μόνο οι καθολικοί και οι χριστιανοί επικεφαλής, αλλά κι οι επικεφαλής και οι προσωπικότητες όλων των δογμάτων που αντιτίθενται στον Παντοδύναμο Θεό ανεξαιρέτως. Ο θρησκευτικός κόσμος βρίσκεται στα νύχια αυτής της συμμορίας των αντίχριστων. Είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο. Αν λοιπόν αυτοί οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι ως μέλη συμμορίας των αντίχριστων, καταδικάζουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας; Θα πρέπει να τους απορρίψουμε και να τους καταραστούμε, και να απαλλαγούμε από τους περιορισμούς τους. Έτσι πράττουμε με σύνεση. Αν στρεφόμαστε σ’ αυτούς για την αληθινή οδό και περιμένουμε να μας πουν τι είναι σωστό και λάθος, είμαστε απίστευτα ανόητοι, τυφλοί και αδαείς! Τυφλός οδηγεί τυφλόν και θα πέσουν κι οι δύο στο χαντάκι. Αυτό εκπληρώνει τους στίχους της Βίβλου: «Οι δε άφρονες αποθνήσκουσι δι’ έλλειψιν φρενών» (Παροιμίαι 10:21). «Ο λαός μου ηφανίσθη δι’ έλλειψιν γνώσεως» (Ωσηέ 4:6).

Είναι απολύτως σαφές πως οι καθολικοί και χριστιανοί επικεφαλής, αλλά κι αυτοί των άλλων δογμάτων, καταδικάζουν ανοιχτά τον Παντοδύναμο Θεό. Για να διατηρήσουν το κύρος και τον μισθό τους, κρατούν γερά τους πιστούς, παίρνουν τα λεφτά τους, τους τρέφουν σαν παράσιτα, σαν δαίμονες που καταβροχθίζουν τα κουφάρια τους. Αυτοί οι αντίχριστοι, για να διατηρήσουν τη θέση και τον βιοπορισμό τους, διαδίδουν κάθε λογής μοχθηρά ψέματα και λένε πως η είδηση της έλευσης του Κυρίου είναι ψευδής, πως ο Κύριος Ιησούς πρέπει εξάπαντος να έρθει πάνω σε νεφέλη, πως η αποδοχή της δεύτερης ενσάρκωσης του Κυρίου σημαίνει αποδοχή ενός ψευδόχριστου. Παραπλανούν με ψέματα τους πιστούς και τους εμποδίζουν να ερευνήσουν την αληθινή οδό. Μάλιστα, συμφωνούν με το ΚΚΚ που συλλαμβάνει και καταδιώκει όσους διαδίδουν το ευαγγέλιο της βασιλείας. Αυτοί οι θρησκευτικοί επικεφαλής διαφέρουν από τους Φαρισαίους που αντιτάχθηκαν στον Κύριο Ιησού την εποχή Του; Όλοι αυτοί δεν σταυρώνουν τον Θεό; Δεν είναι ψευδοποιμένες και αντίχριστοι που παραπλανούν τους ανθρώπους και τους καταστρέφουν; Θυμηθείτε τα λόγια με τα οποία ο Κύριος Ιησούς καταδίκασε τους Φαρισαίους: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Κατά Ματθαίον 23:14). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών» (Κατά Ματθαίον 23:15). Βλέπουμε πως οι περισσότεροι θρησκευτικοί επικεφαλής σήμερα δεν διαφέρουν καθόλου από τους Φαρισαίους που αντιστάθηκαν με μανία στον Κύριο Ιησού και στάθηκαν εμπόδιο στους πιστούς. Όλοι μισούν τον Θεό και Του αντιτίθενται και είναι οι αντίχριστοι δαίμονες των εσχάτων ημερών.

Ας δούμε μερικά ακόμα χωρία από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Κοίτα τους επικεφαλής κάθε δόγματος: είναι όλοι αλαζόνες και αυτάρεσκοι, και οι ερμηνείες τους για τη Βίβλο είναι εκτός πλαισίου και καθοδηγούνται από τις δικές τους αντιλήψεις και φαντασιοπληξίες. Όλοι στηρίζονται στα χαρίσματα και στην πολυμάθεια για να κάνουν το έργο τους. Αν δεν μπορούσαν καθόλου να κηρύξουν, θα τους ακολουθούσαν οι άνθρωποι; Εν τέλει, κατέχουν πράγματι κάποιες γνώσεις και μπορούν να κηρύξουν για κάποιο δόγμα ή γνωρίζουν πώς να κερδίζουν τους άλλους και πώς να χρησιμοποιούν κάποιο τέχνασμα. Αυτά τα χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους και να τους φέρουν ενώπιον των ίδιων. Θεωρητικά, εκείνοι οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, όμως στην πραγματικότητα ακολουθούν τους επικεφαλής τους. Όταν συναντήσουν κάποιον που κηρύττει την αληθινή οδό, κάποιοι από αυτούς λένε: “Πρέπει να συμβουλευτούμε τον επικεφαλής μας σχετικά με την πίστη μας”. Δείτε πώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται τη συμφωνία και την έγκριση των άλλων όταν πιστεύουν στον Θεό και αποδέχονται την αληθινή οδό —δεν αποτελεί αυτό πρόβλημα; Σε τι έχουν μετατραπεί λοιπόν εκείνοι οι επικεφαλής; Δεν έχουν γίνει Φαρισαίοι, ψευδείς ποιμένες, αντίχριστοι που βάζουν εμπόδια στην αποδοχή της αληθινής οδού από τους ανθρώπους;» («Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο).

«Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και την απαγγέλλουν όλη μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό· πολλώ δε μάλλον, κανένας τους δεν είναι σε σύμπνοια με το θέλημα του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να κάνει κήρυγμα στον Θεό. Καταπολεμούν εκουσίως τον Θεό, ενώ κουβαλούν μάλιστα το λάβαρό Του. Αν και ισχυρίζονται πίστη στον Θεό, τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Μπορεί να φαίνεται πως έχουν “γερή κράση”, μα πώς μπορούν οι ακόλουθοί τους να καταλάβουν ότι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στο να σταθούν ενάντια στον Θεό; Πώς να ξέρουν οι ακόλουθοί τους ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που αφιερώνονται στο να καταβροχθίζουν ανθρώπινες ψυχές;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που εναντιώνονται στον Θεό).

«Οι πιο ανυπότακτοι απ’ όλους είναι εκείνοι που σκοπίμως αψηφούν τον Θεό και Του αντιστέκονται. Είναι οι εχθροί του Θεού και οι αντίχριστοι. Διατηρούν μονίμως εχθρική στάση απέναντι στο νέο έργο του Θεού· δεν έχουν ποτέ την παραμικρή τάση να υποταχθούν, ούτε έχουν ποτέ υποταχθεί ούτε έχουν δείξει ταπεινότητα ευχαρίστως. Εξυψώνουν εαυτόν ενώπιον των άλλων και ποτέ δεν υποτάσσονται σε κανέναν. Ενώπιον του Θεού, θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους καλύτερους στην κήρυξη του λόγου, καθώς και τους πλέον επιδέξιους στο να εργάζονται πάνω σε άλλους. Ποτέ δεν απορρίπτουν τους “θησαυρούς” που έχουν στην κατοχή τους, αλλά τους αντιμετωπίζουν ως οικογενειακά κειμήλια για λατρεία και κήρυγμα προς άλλους, ενώ τους χρησιμοποιούν για να κατηχούν στους ανόητους εκείνους που τους θαυμάζουν. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι στους κόλπους της εκκλησίας. Δύναται να λεχθεί ότι πρόκειται για “ακατάβλητους ήρωες” που, γενιά τη γενιά, παραμένουν στον οίκο του Θεού. Εκλαμβάνουν την κήρυξη του λόγου (δόγμα) ως το υψηλότερο καθήκον τους. Χρόνο με τον χρόνο, γενιά με τη γενιά, τριγυρνούν εδώ κι εκεί, υποστηρίζοντας σθεναρά το “ιερό και απαραβίαστο” καθήκον τους. Κανείς δεν τολμά να τους αγγίξει· ούτε ένας δεν τολμά να τους κατηγορήσει ανοιχτά. Με την πάροδο των ετών, γίνονται “βασιλείς” μέσα στον οίκο του Θεού, επιβάλλοντας ανεξέλεγκτα την τυραννία τους σε άλλους κάθε εποχή. Η συμμορία αυτή των δαιμόνων επιδιώκει να ενωθεί μαζί και να γκρεμίσει το έργο Μου· πώς μπορώ να επιτρέψω σε αυτούς τους ζωντανούς διαβόλους να υπάρχουν ενώπιόν Μου;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό).

Τώρα σίγουρα έχουμε όλοι καταλάβει πως οι θρησκευτικοί επικεφαλής είναι αντίχριστοι που μισούν την αλήθεια και τον Θεό, κακοί δούλοι και ψευδοποιμένες που παραπλανούν τους ανθρώπους. Όταν τους ακούμε και υποτασσόμαστε σ’ αυτούς, δεν υποτασσόμαστε και δεν ακολουθούμε τον Θεό. Ακολουθούμε τον Σατανά και αντιτασσόμαστε στον Θεό, γινόμαστε συνεργοί του Σατανά, απεχθανόμαστε και αναθεματίζουμε τον Θεό. Έτσι, ως πιστοί, ας μην ξεχνάμε πως πρέπει να μεγαλύνουμε τον Θεό, να Τον σεβόμαστε και να υποτασσόμαστε σ’ Εκείνον και στην αλήθεια. Δεν πρέπει ποτέ να λατρεύουμε και να ακολουθούμε ανθρώπους. Όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει» (Κατά Ματθαίον 4:10). Αν κάποιοι θρησκευτικοί επικεφαλής αγαπούν την αλήθεια, αν συμφωνούν με τα λόγια του Κυρίου, και μας βοηθούν να σεβόμαστε τον Θεό και ν’ αποφεύγουμε το κακό, τότε υποταγή στα λόγια τους που συνάδουν με την αλήθεια σημαίνει υποταγή στον Θεό. Αν τα λόγια τους δεν συνάδουν με την αλήθεια, αν αντιβαίνουν στα λόγια του Κυρίου, πρέπει να τα απορρίψουμε. Αν τους ακολουθούμε, ακολουθούμε ένα άτομο, ακολουθούμε τον Σατανά. Αν απορρίπτουν και σιχαίνονται την αλήθεια και εμποδίζουν τους άλλους να ερευνήσουν την αληθινή οδό, είναι αντίχριστοι, και πρέπει να ταχθούμε στο πλευρό του Θεού, να τους εκθέσουμε, να τους απορρίψουμε, να πούμε ευθαρσώς «Όχι», να ξεφύγουμε από τον έλεγχό τους, να αποδεχτούμε την αληθινή οδό και να βαδίσουμε στα χνάρια του Θεού. Αυτό αποτελεί αληθινή πίστη στον Θεό και συνάδει με το θέλημά Του. Όπως είπε ο Πέτρος όταν τον έπιασαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι: «Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους» (Πράξεις 5:29).

Ας διαβάσουμε ένα άλλο χωρίο του Παντοδύναμου Θεού. «Όταν ακολουθείς τον Θεό, κύρια σημασία έχει το ότι όλα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού σήμερα: Είτε επιδιώκεις την είσοδο στη ζωή είτε την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, τα πάντα πρέπει να επικεντρώνονται γύρω από τα λόγια του Θεού σήμερα. Αν αυτά που επικοινωνείς και επιδιώκεις δεν επικεντρώνονται γύρω από τα λόγια του Θεού σήμερα, τότε είσαι ξένος στα λόγια του Θεού και στερείσαι απόλυτα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός είναι άνθρωποι που ακολουθούν τα βήματά Του. Ανεξάρτητα από το πόσο θαυμαστά και αγνά είναι όσα κατανόησες προηγουμένως, ο Θεός δεν τα επιθυμεί, και αν είσαι ανίκανος να τα παραμερίσεις, τότε θα αποτελέσουν τεράστιο εμπόδιο στην είσοδό σου στο μέλλον. Όλοι όσοι είναι ικανοί να ακολουθούν το παρόν φως του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Ο λαός των προηγούμενων εποχών ακολούθησε κι εκείνος τα βήματα του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει μέχρι σήμερα· τούτη είναι η ευλογία του λαού των έσχατων ημερών. Όσοι μπορούν να ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος και μπορούν να ακολουθούν τα βήματα του Θεού, έτσι ώστε να ακολουθούν τον Θεό οπουδήποτε τους καθοδηγεί, αυτοί είναι άνθρωποι ευλογημένοι από τον Θεό. Όσοι δεν ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν εισέλθει στο έργο των λόγων του Θεού και, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ εργάζονται, πόσο μεγάλα είναι τα δεινά τους ή πόσο πολύ τρέχουν, τίποτα από αυτά δεν σημαίνει κάτι για τον Θεό και δεν πρόκειται να τους επιδοκιμάσει. […] “Ακολουθώ το έργο του Αγίου Πνεύματος” σημαίνει ότι κατανοώ το θέλημα του Θεού σήμερα, είμαι ικανός να ενεργώ σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, είναι ικανός να υπακούει και να ακολουθεί τον Θεό του σήμερα και εισέρχεται σε συμφωνία με τις νεότερες ομιλίες του Θεού. Μόνο αυτός είναι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος και βρίσκεται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο ικανοί να δέχονται τον έπαινο του Θεού και να Τον βλέπουν, αλλά μπορούν επίσης να γνωρίζουν τη διάθεση του Θεού μέσα από το τελευταίο έργο Του. Μέσα από το τελευταίο έργο Του, μπορούν ακόμα να γνωρίζουν τις αντιλήψεις και την ανυπακοή του ανθρώπου, καθώς και τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι ικανοί να επιτύχουν σταδιακές αλλαγές στη διάθεσή τους. Μονάχα τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να αποκτήσουν τον Θεό και έχουν βρει πραγματικά την αληθινή οδό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του).

Τώρα σίγουρα κατανοούμε περισσότερο πως έχουμε πίστη και ακολουθούμε τον Θεό όταν αποδεχόμαστε την αλήθεια, αλλά και το σημερινό έργο και τα λόγια του Θεού, και βαδίζουμε στα χνάρια Του. Όσο κι αν απέχει το έργο του Θεού από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, κι όσο κι αν αντιστέκονται πολλοί και το καταδικάζουν, εφόσον είναι η αλήθεια και το έργο του Θεού, πρέπει να το αποδεχτούμε και να υποταχτούμε σ’ αυτό. Μόνον έτσι έχουμε πίστη και ακολουθούμε τον Θεό. Όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη: «Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη» (Αποκάλυψη 14:4). Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός εργάζεται και έχει εκφράσει πολλές αλήθειες. Επιτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού για να μας καθάρει και να μας σώσει πλήρως, σώζοντάς μας από το κακό και τις δυνάμεις του Σατανά. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Έτσι μόνο θα σωθούμε και θα εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Τώρα, όλο και περισσότεροι σ’ όλον τον κόσμο, που λαχταρούν την παρουσία του Θεού, ερευνούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού διαδικτυακά. Έχουν δει πως τα λόγια Του είναι όλη η αλήθεια, η φωνή του Θεού. Απαλλάσσονται από τα δεσμά των θρησκευτικών επικεφαλής, από τον έλεγχο των εκκλησιών και προσέρχονται ενώπιον του θρόνου του Θεού για το γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλοί στον θρησκευτικό κόσμο που ακολουθούν και λατρεύουν τυφλά τον κλήρο, που περιορίζονται και εξαπατώνται από τις αντίχριστες δυνάμεις. Ελέγχονται αυστηρά μέσα στην έρημη γη, περιμένοντας μάταια τον Κύριο να έρθει σε νεφέλη, κι έχοντας από καιρό απορριφθεί και εξαλειφθεί από τον Θεό, θρηνούν και τρίζουν τα δόντια τους στις συμφορές. Έτσι εκπληρώνονται τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθρον θέλουσι πέσει» (Κατά Ματθαίον 15:14). Λένε πως πιστεύουν στον Θεό, όμως Του εναντιώνονται κι ακολουθούν ανθρώπους. Ο Θεός τούς θεωρεί μη πιστούς. Ο Θεός είναι άγιος και μισεί το κακό, και η δικαιοσύνη Του είναι απρόσβλητη. Δεν θα έσωζε ποτέ εκείνους που εκθειάζουν ανθρώπους, που αντιμάχονται και βλασφημούν τον Θεό όπως οι αντίχριστοι. Ο Θεός δεν θα έσωζε ποτέ κάποιον που δεν αγαπά ούτε αποδέχεται την αλήθεια, αλλά προσκολλιέται τυφλά στη Βίβλο. Το θέλημα του Θεού είναι να μας απελευθερώσει από τη θρησκευτική Βαβυλώνα, ώστε να μην περιοριζόμαστε πια από τις αντίχριστες δυνάμεις του θρησκευτικού κόσμου, και να βγούμε από τη θρησκεία για να αναζητήσουμε την αλήθεια και το έργο του Θεού. Έτσι, έχουμε ελπίδες πως θα υποδεχτούμε την εμφάνιση και το έργο του Θεού.

Ας εξετάσουμε περισσότερα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. «Αυτό που θαυμάζεις δεν είναι η ταπεινοφροσύνη του Χριστού, αλλά εκείνοι οι ψεύτικοι διακεκριμένοι ποιμένες. Δεν λατρεύεις το κάλλος ή τη σοφία του Χριστού, αλλά εκείνους τους ελευθεριάζοντες που κυλιούνται στη βρομιά του κόσμου. Γελάς με τον πόνο του Χριστού, που δεν έχει πού να γείρει το κεφάλι Του, αλλά θαυμάζεις αυτά τα πτώματα που κυνηγούν προσφορές και ζουν στην ακολασία. Δεν είσαι πρόθυμος να υποφέρεις μαζί με τον Χριστό, αλλά ρίχνεσαι μετά χαράς στην αγκαλιά εκείνων των απερίσκεπτων αντίχριστων, παρόλο που σου παρέχουν μόνο σάρκα, λόγια και έλεγχο. Ακόμα και τώρα, η καρδιά σου εξακολουθεί να στρέφεται προς εκείνους, προς τη φήμη τους, προς το κύρος τους και προς την επιρροή τους. Κι όμως συνεχίζεις να διατηρείς μια στάση, κατά την οποία σου είναι δύσκολο να χωνέψεις το έργο του Χριστού και είσαι απρόθυμος να το αποδεχθείς. Γι’ αυτό λέω ότι δεν έχεις την πίστη που απαιτείται για να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Ο λόγος που Τον ακολουθείς ως σήμερα είναι απλώς επειδή δεν είχες άλλη επιλογή. Στην καρδιά σου δεσπόζει πάντα μια σειρά υπεροπτικών εικόνων· δεν μπορείς να ξεχάσεις κάθε τους λέξη και πράξη, ούτε τις γεμάτες επιρροή λέξεις και τα χέρια τους. Είναι, στην καρδιά σας, για πάντα υπέρτατοι και για πάντα ήρωες. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει για τον σύγχρονο Χριστό. Είναι για πάντα ασήμαντος στην καρδιά σου και για πάντα ανάξιος σεβασμού. Γιατί Αυτός είναι πάρα πολύ συνηθισμένος, έχει πολύ μικρή επιρροή και απέχει πολύ από την υπεροψία.

«Σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω ότι όλοι όσοι δεν εκτιμούν την αλήθεια είναι άπιστοι και προδότες της αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα λάβουν ποτέ την έγκριση του Χριστού. Έχεις διαπιστώσει τώρα πόση απιστία βρίσκεται μέσα σου και πόση προδοσία κατά του Χριστού έχεις; Σε προτρέπω ως εξής: Αφού έχεις επιλέξει την οδό της αλήθειας, τότε θα πρέπει να αφοσιωθείς ολόψυχα, μην αμφιταλαντεύεσαι ούτε να το κάνεις με μισή καρδιά. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι ο Θεός δεν ανήκει ούτε στον κόσμο ούτε σε οποιοδήποτε άτομο, αλλά σ’ όλους εκείνους που πραγματικά πιστεύουν σε Αυτόν, σ’ όλους εκείνους που Τον λατρεύουν και σ’ όλους εκείνους που είναι αφοσιωμένοι και πιστοί σ’ Αυτόν» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πιστεύεις αληθινά στον Θεό;).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απάντηση