Ο Κύριος πράγματι επιστρέφει πάνω σε νεφέλη;

16 Ιανουαρίου 2022

Βλέπουμε τη μία συμφορά μετά την άλλη και τις πανδημίες να σαρώνουν την υφήλιο. Οι πιστοί περιμένουν διακαώς τον Κύριο να επιστρέψει πάνω σε νεφέλη και να τους ανυψώσει στον ουρανό, για να τους σώσει απ’ αυτόν τον σκοτεινό κόσμο και τις συμφορές, και να τους φέρει στη βασιλεία των ουρανών. Ατενίζουν τον ουρανό και προσεύχονται ασταμάτητα, περιμένοντας τον Κύριο πάνω σε νεφέλη, και δεν τολμούν να αποστρέψουν το βλέμμα, διότι φοβούνται πως ο Κύριος θα έρθει και θα τους αφήσει να καταστραφούν. Όμως τους καταστεναχωρεί να βλέπουν πως οι συμφορές έχουν έρθει και δεν έχουν ακόμα υποδεχτεί τον Κύριο Ιησού από τον ουρανό. Πολλοί αναρωτιούνται αν ο Κύριος Ιησούς θα έρθει τελικά. Κάποιοι ταράζονται σαν σκέφτονται πως ίσως ο Κύριος τούς έχει ρίξει στις συμφορές. Μες στην απελπισία τους, πολλοί πάστορες αναθεωρούν και λένε πως ο Κύριος θα έρθει κατά τη διάρκεια των συμφορών ή μετά απ’ αυτές. Κάποιοι μάλιστα τολμούν να ισχυριστούν πως ο Κύριος θα έρθει το 2028 ή το 2030. Αυτές οι ερμηνείες των Γραφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους πιστούς στις συμφορές, αλλά με ένα αίσθημα ασφάλειας πως όλα είναι μια χαρά. Όμως ανεξάρτητα απ’ το πόσο καιρό πιστεύουν ή πόσο σκληρά έχουν εργαστεί, δεν έχουν υποδεχτεί τον Κύριο. Φανταζόμαστε πόσο δύσκολο θα πρέπει να είναι. Οι άνθρωποι της πίστης γνωρίζουν τι λέει η Βίβλος, πως είναι ατιμωτικό να οδηγηθείς στις συμφορές θρηνώντας και τρίζοντας τα δόντια σου, ενώ η επιτυχία ή η αποτυχία στην πίστη σου καθορίζεται από την υποδοχή του Κυρίου πριν τις συμφορές. Τότε γιατί όσοι ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο δεν έχουν υποδεχτεί τον Κύριο, αλλά έχουν οδηγηθεί στις συμφορές; Μήπως διότι ο Κύριος είναι αναξιόπιστος και γι’ αυτό δεν έχει εμφανιστεί ακόμα; Σίγουρα όχι. Η αποτυχία τους να υποδεχτούν τον Κύριο δεν σημαίνει πως Εκείνος δεν έχει επιστρέψει. Στην πραγματικότητα, έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος εδώ και καιρό και εργάζεται ως Υιός του ανθρώπου. Πολλοί απ’ όλα τα δόγματα έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού και έχουν υποδεχτεί τον Κύριο. Όμως οι άνθρωποι της θρησκείας που προσκολλούνται στην ιδέα της έλευσής Του πάνω σε νεφέλη, δεν έχουν ακόμα υποδεχτεί τον Κύριο. Το 1991, η Αστραπή της Ανατολής άρχισε να δίνει μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Αυτή τη μαρτυρία δίνει επί τρεις ολόκληρες δεκαετίες. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει εκατομμύρια λόγια, και άνθρωποι απ’ όλα τα δόγματα, που αγαπούν την αλήθεια, διάβασαν τα λόγια Του, τα παραδέχτηκαν ως την καθαρή αλήθεια, κατάλαβαν πως ακούν τη φωνή του Θεού, προσήλθαν ενώπιον του Παντοδύναμου Θεού και υποδέχτηκαν τον Κύριο. Οι αλήθειες που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός έχουν αναρτηθεί από καιρό στο διαδίκτυο, λάμπουν σαν μέγα φως από την ανατολή ως τη δύση και φωτίζουν όλον τον κόσμο. Αυτό εκπληρώνει πλήρως τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). Η εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού έχουν συνταράξει όλον τον κόσμο, ενώ οι αντίχριστες δυνάμεις του θρησκευτικού κόσμου κρίνουν, καταδικάζουν και αντικρούουν την Αστραπή της Ανατολής, χωρίς καν να εξετάσουν την εμφάνιση και το έργο του Θεού. Μοναδική τους βάση είναι πως ο Κύριος Ιησούς που δεν έρχεται πάνω σε νεφέλη είναι ψεύτικος και πως ο ενσαρκωμένος Κύριος πρέπει να είναι ψευδόχριστος. Βλέπουμε όλοι πως ο θρησκευτικός κόσμος δεν έχει υποδεχτεί τον Κύριο, αλλά έχει οδηγηθεί στην καταστροφή, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν ακολουθήσει τις προφητείες του Κυρίου Ιησού για την υποδοχή Του, αλλά έχουν βασιστεί στις αντιλήψεις τους κι έχουν αποφασίσει αυθαίρετα πως ο Κύριος θα επιστρέψει πάνω σε νεφέλη. Λαχταρούν να έρθει ο Κύριος και να τους ανυψώσει αμέσως στη βασιλεία των ουρανών, χωρίς να κάνουν πράξη τα λόγια του Κυρίου. Κάνουν ένα τρομερό λάθος σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η υποδοχή του Κυρίου κι αυτό σημαίνει πως θα χάσουν την ευκαιρία να αρπαχτούν και θα καταλήξουν να θρηνούν και να τρίζουν τα δόντια τους μέσα στις συμφορές. Αυτό εκπληρώνει τα λόγια του Θεού: «Ο λαός μου ηφανίσθη δι’ έλλειψιν γνώσεως» (Ωσηέ 4:6).

Για να μάθουμε αν ο Κύριος Ιησούς έρχεται πάνω σε νεφέλη ή αν εμφανίζεται για να εργαστεί ως ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου, πρέπει πρώτα να πάρουμε μία βαθιά ανάσα και να σκεφτούμε σοβαρά κάποιες από τις προφητείες του Κυρίου Ιησού για τη δεύτερη έλευσή Του, και ίσως πραγματικά διαφωτιστούμε. Ας δούμε κάποια χωρία. «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:44). «Καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:37). «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε» (Αποκάλυψη 3:3). «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 16:15). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Αν τις εξετάσουμε προσεκτικά, εύκολα βλέπουμε πως οι προφητείες του Κυρίου για την επιστροφή Του πάντα αναφέρουν «του Υιού του ανθρώπου», «η παρουσία του Υιού του ανθρώπου», «έρχεται ο Υιός του ανθρώπου», «ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού», «καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Ο Κύριος Ιησούς είπε «η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» πάρα πολλές φορές, κι είναι σημαντικό για εμάς για να υποδεχτούμε τον Κύριο τις έσχατες ημέρες. Σε τι λοιπόν αναφέρεται το «Υιός του ανθρώπου»; Χωρίς αμφιβολία, αναφέρεται στο Πνεύμα του Θεού που ενδύεται τη σάρκα ως Υιός του ανθρώπου. Μπορεί να αφορά μόνο την ενσάρκωση του Θεού. Ο Κύριος είπε επίσης πολλές φορές πως θα επέστρεφε «ως κλέπτης». Τι σημαίνει λοιπόν «ως κλέπτης»; Σημαίνει πως ο Κύριος έρχεται ήσυχα και κρυφά, όταν οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν, ο Θεός ενσαρκώνεται ως Υιός του ανθρώπου και κατεβαίνει στα κρυφά για να μιλήσει και να εργαστεί. Είμαστε βέβαιοι πως ο Κύριος επιστρέφει τις έσχατες ημέρες ως Υιός του ανθρώπου πριν τις συμφορές, όταν δηλαδή ο κόσμος βρίσκεται στο πιο σκοτεινό του σημείο. «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). Η Αστραπή της Ανατολής δίνει μαρτυρία για τον Παντοδύναμο Θεό από το 1991 μέχρι τώρα, το 2021, και σ’ αυτά τα 30 χρόνια, έχει υποστεί μανιώδη καταδίωξη, συλλήψεις και κακοποίηση από το ΚΚΚ. Το ΚΚΚ μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει τους πανεθνικούς μηχανισμούς προπαγάνδας διαδίδοντας το όνομα «Παντοδύναμος Θεός», το οποίο μαρτυρεί η Αστραπή της Ανατολής σε όλον τον κόσμο, καθιστώντας το πασίγνωστο και οικείο σε όλους. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Η Αστραπή της Ανατολής έδινε μαρτυρία για τον Παντοδύναμο Θεό για χρόνια, κι άνθρωποι απ’ όλα τα δόγματα, που αγαπούσαν την αλήθεια, διάβασαν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και τα παραδέχτηκαν ως την αλήθεια, ως τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες. Άκουσαν τη φωνή του Θεού και αποδέχτηκαν με χαρά τον Παντοδύναμο Θεό. Είναι οι φρόνιμες παρθένες που έχουν ανυψωθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού και παρίστανται στο δείπνο του Κυρίου. Είναι ακόμα πολλοί που στο παρελθόν έκριναν και καταδίκαζαν τον Παντοδύναμο Θεό, κι όταν αργότερα διάβασαν τα λόγια Του, άκουσαν τελικά τη φωνή του Θεού και προσήλθαν ενώπιόν Του. Στη συνέχεια, μετανιώνουν που αντιστάθηκαν και καταδίκασαν τον Παντοδύναμο Θεό. Αυτές οι φρόνιμες παρθένες, που παρίστανται στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου, δίνουν μαρτυρία πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι η εμφάνιση του Υιού του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες. Όμως όσοι προσκολλούνται κατά γράμμα στις Γραφές και αποδέχονται μόνο την έλευση του Κυρίου πάνω σε νεφέλη, είναι οι μωρές παρθένες που οδηγούνται στις συμφορές. Περιμένουν μόνο να δουν τον Κύριο Ιησού πάνω σε μία νεφέλη μετά τις μεγάλες συμφορές. Ο κύριος λόγος που δεν θα υποδεχτούν τον Κύριο είναι η αποκλειστική πίστη στις βιβλικές προφητείες ανθρώπων, κι όχι σ’ αυτές δια στόματος Κυρίου Ιησού. Αποδέχονται μόνο την έλευση του Κυρίου πάνω σε νεφέλη κι απορρίπτουν το γεγονός πως ο ενσαρκωμένος Θεός εμφανίζεται και εργάζεται ως Υιός του ανθρώπου. Είναι απίστευτα παραπλανημένοι και ανόητοι! Ο Κύριος είπε «Υιός του ανθρώπου» πολλές φορές όταν μιλούσε για την επιστροφή Του, όμως πολλοί «ευφυείς» και «σοφοί» πάστορες και μελετητές της Βίβλου έχουν μπερδέψει την ιδέα του Υιού του ανθρώπου, διαπράττοντας ένα σοβαρό σφάλμα. Είναι θύματα της ίδιας τους της ευφυΐας! Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τόσες αλήθειες, αλλά αρνούνται να Τον δουν ως τον Υιό του ανθρώπου. Δεν είναι εντελώς τυφλοί; Αν δεν ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός, πώς θα μπορούσε να εκφράσει τόσες αλήθειες; Συνεχίζουν να προσκολλούνται στην ιδέα πως μόνο η έλευση του Κυρίου Ιησού πάνω σε νεφέλη είναι αποδεκτή γι’ αυτούς, και γι’ αυτό χάνουν την ευκαιρία να αρπαχτούν και οδηγούνται στην καταστροφή. Θα το μετανιώνουν αιώνια.

Όλοι βλέπουμε πως ο Κύριος έχει επιστρέψει ως ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου για να εργαστεί. Αυτό είναι αναμφισβήτητο και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Όμως πολλοί ρωτούν για το «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών» στο Αποκάλυψη 1:7, καθώς θεωρούν πως σημαίνει ότι ο Κύριος θα κατέλθει πάνω σε νεφέλη. Και το ότι θα έρθει πάνω σε νεφέλες δεν αντικρούει το ότι θα έρθει ως Υιός του ανθρώπου; Ίσως έτσι μοιάζει, όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σύγκρουση. Είναι απλώς μία πρόκληση για την ανθρώπινη κατανόηση. Όλες οι βιβλικές προφητείες οπωσδήποτε θα εκπληρωθούν, όμως υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και βήματα. Υπάρχει επίσης μία σειρά στην εμφάνιση του Υιού του ανθρώπου και στην έλευση του Κυρίου πάνω σε νεφέλη. Ο Κύριος πρώτα ενσαρκώνεται και έρχεται κρυφά για να εργαστεί κι έπειτα παρουσιάζεται φανερά πάνω σε νεφέλη. Γιατί εκτυλίσσονται δύο στάδια; Τι συμβαίνει στο ενδιάμεσο; Υπάρχουν μυστήρια σ’ αυτό. Ας δούμε πρώτα τι προφήτευσε ο Κύριος Ιησούς. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια» (Κατά Ιωάννην 17:17). «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:47-48). «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν […] και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου» (Κατά Ιωάννην 5:22, 27). Και «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α’ Πέτρου 4:17). Οι προφητείες του Κυρίου Ιησού έχουν εκπληρωθεί πλήρως. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε κρυφά όταν οι άνθρωποι δεν το περίμεναν κι έχει εκφράσει πολλές αλήθειες, επιτελώντας το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες. Είναι το Πνεύμα της αλήθειας που οδηγεί τους εκλεκτούς του Θεού σε όλες τις αλήθειες κι έχει ολοκληρώσει μία ομάδα νικητών πριν τις συμφορές. Το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού έχει επίσης διαδοθεί σε κάθε χώρα του κόσμου. Αυτό δείχνει πως ο Παντοδύναμος Θεός έχει νικήσει τον Σατανά και έχει όλη τη δόξα. Τώρα που οι μεγάλες συμφορές έχουν αρχίσει, ο Θεός έχει ολοκληρώσει μία ομάδα νικητών και το σπουδαίο έργο Του ολοκληρώνεται. Μετά τις συμφορές, ο Θεός θα παρουσιαστεί φανερά πάνω σε νεφέλη σε όλους τους λαούς και τα έθνη. Τότε, οι προφητείες της εμφάνισης του Υιού του ανθρώπου και της έλευσης του Κυρίου πάνω σε νεφέλη θα εκπληρωθούν πλήρως. Από τότε που ο Παντοδύναμος Θεός εμφανίστηκε και άρχισε την κρίση Του από τον οίκο του Θεού, όσοι έχουν αποδεχτεί τον Παντοδύναμο Θεό τρώνε και πίνουν καθημερινά τα λόγια του Θεού, και με την κρίση και κάθαρση του Θεού, σταδιακά ξεφεύγουν από την αμαρτία και τις δυνάμεις του Σατανά. Ο Θεός τούς έχει καταστήσει νικητές πριν τις συμφορές, και είναι οι πρώτοι καρποί. Αυτό εκπληρώνει πλήρως τις προφητείες της Αποκάλυψης: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). «Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον» (Αποκάλυψη 14:4). Πάνε τρεις ολόκληρες δεκαετίες από τότε που ο Παντοδύναμος Θεός ήρθε κρυφά για το έργο της κρίσεώς Του τις έσχατες ημέρες. Έχει εκφράσει τόσες αλήθειες, αποκαλύπτοντας όλα τα μυστήρια της Βίβλου και του 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισης του Θεού. Έχει πει πολλά για να κρίνει και να εκθέσει τη διεφθαρμένη ουσία του ανθρώπου, και τα λόγια αυτά είναι η οδός της αλήθειας για να αποτινάξουμε την αμαρτία και τις δυνάμεις του Σατανά και να σωθούμε πλήρως. Οι εκλεκτοί του Θεού κρίνονται, παιδεύονται, κλαδεύονται, αντιμετωπίζονται, δοκιμάζονται και εξευγενίζονται από τον Παντοδύναμο Θεό βλέπουν τη διαφθορά τους, ντρέπονται και δεν έχουν πού να κρυφτούν, γεμάτοι τύψεις, προσκυνούν τον Θεό και μισούν και σιχαίνονται τον εαυτό τους. Βλέπουν επίσης πως η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν θα ανεχτεί καμιά προσβολή και Τον λατρεύουν, σταδιακά σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό, μετανοούν και αλλάζουν ειλικρινά. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ολοκληρώσει μία ομάδα νικητών πριν τις συμφορές και έχει αποκομίσει τους πρώτους καρπούς. Οι μαρτυρίες των νικητών έχουν γίνει βίντεο και ταινίες που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και πείθουν εντελώς όσους τα βλέπουν. Είναι απολύτως σαφές πως πρόκειται για την εμφάνιση και το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες! Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τόσες αλήθειες και έχει κάνει τόσο σπουδαίο έργο, συγκλονίζοντας ολόκληρο τον κόσμο και ολόκληρο το σύμπαν. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει αλλάξει τον κόσμο, βάζοντας τέλος στην παλιά εποχή και ξεκινώντας τη νέα. Η Εποχή της Βασιλείας έχει αρχίσει. Αυτό αποδεικνύει πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι η εμφάνιση του Υιού του ανθρώπου, ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε. Ο Σωτήρας μας έχει εμφανιστεί και εργάζεται! Το έργο της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού έχει σχεδόν τελειώσει και μ’ αυτό, οι μεγάλες συμφορές έχουν έρθει. Μπορούμε να πούμε πως οι συμφορές έχουν ήδη αρχίσει κι ολοένα θα χειροτερεύουν. Όλοι οι μοχθηροί και οι κακές δυνάμεις που αντιστέκονται στον Θεό θα τιμωρηθούν και θα καταστραφούν στις συμφορές, ενώ όσοι καθαίρονται μέσω της κρίσης και της παίδευσης του Θεού τις έσχατες ημέρες θα έχουν την προστασία και διαφύλαξη του Θεού μέσα στις συμφορές. Όταν τελειώσουν οι συμφορές, αυτός ο κακός κόσμος του Σατανά θα αφανιστεί, και τότε, ο Θεός θα παρουσιαστεί φανερά σε όλους πάνω σε νεφέλη. Αυτό θα εκπληρώσει την προφητεία του Αποκάλυψη 1:7: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης». Γιατί θα θρηνούν όλες οι φυλές; Επειδή ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τόσες αλήθειες κι έχει κάνει τόσο σπουδαίο έργο, κι εκείνες όχι μόνο αρνήθηκαν να το εξετάσουν, αλλά Τον καταδίκασαν, Τον έκριναν και Τον βλασφήμησαν μαζί με όλες τις αντίχριστες δυνάμεις του θρησκευτικού κόσμου. Έχουν προσβάλει τη διάθεση του Θεού κι έχουν οδηγηθεί στις συμφορές. Θα καταλήξουν να χτυπούν το στήθος τους, να θρηνούν και να τρίζουν τα δόντια τους, κι έτσι θα εκπληρωθεί η θλιβερή προφητεία της Αποκάλυψης πως «θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης». Όσοι έχουν καθαρθεί και τελειωθεί μέσα από την κρίση και την παίδευση του Παντοδύναμου Θεού, θα δουν τον Θεό να παρουσιάζεται φανερά, θα χορεύουν από ασυγκράτητη χαρά και θα δοξάζουν την παντοδυναμία, τη σοφία και τη δικαιοσύνη του Θεού. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Το έλεός Μου εκφράζεται σ’ εκείνους που Με αγαπούν και απαρνιούνται τον εαυτό τους. Η τιμωρία που επέρχεται στους πονηρούς, στο μεταξύ, είναι ακριβώς απόδειξη της δίκαιης διάθεσής Μου και, ακόμη περισσότερο, μαρτυρία της οργής Μου. Όταν έρθουν οι καταστροφές, όλοι όσοι Μου αντιστέκονται θα θρηνούν και θα πέσουν θύματα πείνας και λιμού. Όλοι όσοι έχουν διαπράξει κάθε μορφή πονηρίας, αλλά Μ’ έχουν ακολουθήσει για πολλά χρόνια, δεν θα αποφύγουν να πληρώσουν για τις αμαρτίες τους· και εκείνοι θα ριχτούν στην καταστροφή, που όμοιά της σπάνια έχει συμβεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, και θα ζουν σε ένα συνεχές καθεστώς πανικού και φόβου. Και όσοι από τους ακόλουθούς Μου έχουν δείξει πίστη σ’ Εμένα θα χαίρονται και θα επικροτούν τη δύναμή Μου. Θα βιώσουν απερίγραπτη ικανοποίηση και θα ζουν μέσα σε μια τέτοια αγαλλίαση που όμοιά της δεν έδωσα ποτέ ξανά στην ανθρωπότητα. Διότι εκτιμώ τις καλές πράξεις του ανθρώπου και απεχθάνομαι τις σατανικές. Από τότε που ξεκίνησα να ηγούμαι της ανθρωπότητας, επιθυμώ διακαώς να κερδίσω μια ομάδα ανθρώπων που έχουν τις ίδιες απόψεις μ’ Εμένα. Εκείνους που δεν έχουν τις ίδιες απόψεις μ’ Εμένα, εν τω μεταξύ, δεν τους ξεχνώ ποτέ· πάντοτε τους αποστρέφομαι στην καρδιά Μου, αναμένοντας την ευκαιρία να τους αποδώσω αντίποινα, γεγονός το οποίο θα χαρώ πολύ να δω. Τώρα ήρθε επιτέλους η ημέρα Μου και δεν χρειάζεται πλέον να περιμένω!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Προετοίμασε αρκετές καλές πράξεις για τον προορισμό σου).

Ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει αλήθειες για το έργο της κρίσεώς Του τις έσχατες ημέρες, για να καθάρει και να σώσει πλήρως την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία της ανθρωπότητας να σωθεί και να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού —μία ευκαιρία ζωής. Οι μεγάλες συμφορές αρχίζουν. Όσοι αφυπνιστούν και ερευνήσουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού αμέσως, θα προλάβουν, καθώς ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Όταν παιδέψω τους πολυάριθμους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο θα επιστρέψουν, ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Πανάγιου επάνω σε ένα λευκό σύννεφο» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 26). Βλέπουμε πως κάποιοι θα ακούσουν τη φωνή του Θεού και θα δουν τις πράξεις Του, θα προσέλθουν ενώπιον του Θεού και θα αποκτήσουν τη σωτηρία Του εν μέσω των συμφορών. Αυτή είναι η αρπαγή μέσα στις συμφορές και είναι η τελευταία τους ευκαιρία, καθώς και το μεγάλο έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο. Οι ευφυείς θα γνωρίζουν τι επιλογή να κάνουν. Όσοι περιμένουν διακαώς τον Κύριο να έρθει πάνω σε νεφέλη, θα έχουν μία αυτονόητη κατάληξη. Ας δούμε ένα τελευταίο για σήμερα χωρίο από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. «Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες, με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και αλαζονεία. Πώς μπορεί ο Ιησούς να επιβραβεύσει τέτοιους αχρείους; Η επιστροφή του Ιησού αποτελεί μεγάλη σωτηρία για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι’ αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι και να μη βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και να μην απορρίπτετε την αλήθεια. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια· μόνο έτσι θα επωφεληθείτε» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Τι είναι η ενσάρκωση;

Όλοι ξέρουμε πως πριν από 2.000 χρόνια ο Θεός ενσαρκώθηκε στον κόσμο των ανθρώπων ως Κύριος Ιησούς για να λυτρώσει την ανθρωπότητα και...

Απάντηση