Τι πραγματικά είναι η αρπαγή;

16 Ιανουαρίου 2022

Πριν 2000 χρόνια, αφού ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης, υποσχέθηκε πως θα επέστρεφε. Από τότε, όλοι οι πιστοί λαχταρούν την έλευση του Σωτήρα μας πάνω σε μία νεφέλη για να αρπαχτούν από Εκείνον. Οι πιστοί ελπίζουν να αρπαχτούν ανά πάσα στιγμή, αλλά βλέπουν τις συμφορές να εκτυλίσσονται μπροστά τους και δεν έχουν ακόμα υποδεχτεί τον Κύριο σε νεφέλη. Πολλοί νιώθουν αποκαρδιωμένοι. Συνεχώς αναρωτιούνται αν ο Κύριος έχει όντως επιστρέψει κι αν κάποιοι πιστοί έχουν ήδη αρπαχτεί, αλλά κανείς δεν έχει δει κάτι τέτοιο. Βλέπουν μόνο όλο και μεγαλύτερες συμφορές και όλο πιο σοβαρές πανδημίες, κι όλο και περισσότερους να πεθαίνουν στις συμφορές, ακόμα και κάποιους πάστορες και πρεσβύτερους. Οι άνθρωποι φοβούνται κι ίσως νομίζουν πως ο Κύριος τούς εγκατέλειψε, πως θα μπορούσαν να πεθάνουν στις συμφορές ανά πάσα στιγμή. Δεν καταλαβαίνουν γιατί ο Κύριος δεν έχει επιστρέψει και δεν τους έχει αρπάξει τώρα που άρχισαν οι συμφορές. Εκπλήσσονται που η Αστραπή της Ανατολής δίνει μαρτυρία πως ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, εκφράζει αλήθειες κι επιτελεί το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες. Πολλοί που λαχταρούν την αλήθεια διαβάζουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, αναγνωρίζουν τη φωνή του Θεού και στρέφονται σ’ Εκείνον. Τρώνε και πίνουν καθημερινά τα λόγια Του, τρέφονται και γαλουχούνται απ’ αυτά και παρίστανται στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Είναι αυτοί που έχουν υποδεχτεί τον Κύριο και έχουν αρπαχτεί ενώπιον του θρόνου του Θεού πριν τις συμφορές. Πολλοί θρησκευόμενοι είναι μπερδεμένοι και σκέφτονται: «Η Αστραπή της Ανατολής πρέπει να κάνει λάθος για την επιστροφή του Κυρίου και για την αρπαγή τους, καθώς η Βίβλος λέει: “Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου” (Προς Θεσσαλονικείς Α’ 4:17). Αν ο Κύριος έχει επιστρέψει, γιατί δεν μας έχει ανυψώσει; Δεν υποτίθεται πως θα ανυψώσει τους ανθρώπους στον ουρανό; Οι πιστοί της Αστραπής της Ανατολής είναι ακόμα στη γη, άρα πώς γίνεται να έχουν αρπαχτεί;» Τα έχουν ολότελα χαμένα. Τότε, λοιπόν, τι σημαίνει πραγματικά «αρπαγή»; Πολλοί δεν κατανοούν την πραγματική σημασία της αρπαγής και θεωρούν πως πρόκειται για ανύψωση στον ουρανό, άρα όσοι είναι ακόμη στη γη δεν έχουν αρπαχτεί. Κάνουν μεγάλο λάθος.

Είναι απολύτως σωστό να ελπίζουν πως ο Κύριος θα επιστρέψει και θα τους αρπάξει, καθώς ο Κύριος Ιησούς είπε στους πιστούς να Τον υποδεχτούν. Όμως ο Παύλος είπε: «αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα». Είναι, όμως, σωστό αυτό; Είπε ποτέ ο Κύριος Ιησούς πως όταν επιστρέψει, θα ανυψώσει τους πιστούς στον αέρα για να Τον συναντήσουν; Όχι. Υπάρχει τέτοια μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα; Δεν υπάρχει. Ο Παύλος μιλούσε γι’ αυτό εκ μέρους του Κυρίου Ιησού; Παραδέχτηκε ο Κύριος κάτι τέτοιο; Όχι. Ο τρόπος αρπαγής των πιστών από τον Κύριο ρυθμίζεται απ’ τον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Κατά Μάρκον 13:32). Ο Παύλος ήταν άνθρωπος, ένας απόστολος, άρα πώς γνώριζε τον τρόπο που ο Κύριος θα αρπάξει τους πιστούς; Όσα είπε ο Παύλος βασίζονταν μόνο στη φαντασία του και δεν αντιπροσώπευαν τον Κύριο. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σ’ αυτά για την υποδοχή του Κυρίου. Πρέπει να ακολουθούμε τα λόγια του Κυρίου Ιησού για την επιστροφή Του και την αρπαγή τις έσχατες ημέρες, διότι είναι ο Χριστός, ο Κύριος της βασιλείας, και μόνο τα λόγια Του είναι η αλήθεια και έχουν εξουσία. Πρέπει να υποδεχτούμε τον Κύριο σύμφωνα με τα λόγια Του. Ας δούμε τι είπε ο Κύριος Ιησούς. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:44). «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη Κεφάλαια 2, 3). Βλέπουμε πως στις προφητείες Του για την επιστροφή Του, ο Κύριος ανέφερε πάντα «τον Υιό του ανθρώπου», «την παρουσία του Υιού του ανθρώπου», «έρχεται ο Υιός του ανθρώπου», «ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν» και «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου». Αυτές οι βασικές δηλώσεις μάς λένε πως ο Κύριος επιστρέφει ενσαρκωμένος ως Υιός του ανθρώπου, έρχεται στη γη να μιλήσει, να μας χτυπήσει την πόρτα. Όσοι ακούν τη φωνή του Κυρίου και ανοίγουν την πόρτα, είναι οι φρόνιμες παρθένες που υποδέχονται τον Κύριο και παρίστανται στο δείπνο Του. Αρπάζονται ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς ποτέ δεν είπε πως θα μας ανύψωνε για να Τον συναντήσουμε στον ουρανό, αλλά πως θα ακούγαμε τη φωνή Του για να Τον υποδεχτούμε, να έρθουμε ενώπιόν Του και να παρευρεθούμε στο δείπνο Του. Για να υποδεχτούμε και να συναντήσουμε τον Κύριο, πρέπει να ακολουθήσουμε τα λόγια Του και να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Μόλις ακούσουμε κάποιον να φωνάζει πως ο Νυμφίος έρχεται, πρέπει να βγούμε να Τον συναντήσουμε. Να μην περιμένουμε ανόητα να μας πάρει στον ουρανό βάσει των φαντασιοκοπιών μας. Έτσι, δεν θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου ούτε θα Τον υποδεχτούμε. Ο Κύριος επιστρέφει ως Υιός του ανθρώπου, έρχεται ανάμεσά μας, μας μιλά, έτσι αν περιμένουμε απλώς να μας πάρει στον ουρανό, είμαστε σε διαφορετικό μονοπάτι απ’ τον Κύριο. Άρα, η ανθρώπινη πεποίθηση πως θα αρπαχτούν για να συναντήσουν τον Κύριο στον ουρανό απλά δεν ευσταθεί. Αντιβαίνει πλήρως στα λόγια του Θεού και δεν είναι παρά ανθρώπινη αντίληψη. Επομένως, τι πραγματικά είναι η αρπαγή; Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού μάς το διευκρινίζουν. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «“Θα αρπαγούν” δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως ίσως φαντάζονται οι άνθρωποι· αυτό συνιστά μεγάλη παρανόηση. Η φράση “θα αρπαγούν” αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Όλοι όσοι αρπάζονται είναι οι πρωτότοκοι υιοί ή οι υιοί, ή αυτοί που απαρτίζουν τον λαό του Θεού. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετάσχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και αδιάψευστο. Αποτελεί αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 104). «Εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, μας ωφελεί να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες Του —διότι όπου βρίσκονται τα νέα λόγια που εκφέρει ο Θεός, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα βήματα του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός και η ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Α΄: Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή). Το καταλαβαίνουμε καλύτερα τώρα, σωστά; «Αρπαγή» δεν είναι αυτό που νομίζουμε, η ανύψωση από χαμηλά ψηλά, από τη γη στον ουρανό. Δεν είναι ασαφής ή υπερφυσική. Η «Αρπαγή» συμβαίνει όταν ο Θεός ενσαρκώνεται ως Υιός του ανθρώπου στη γη για να μιλήσει και να εργαστεί, ακούμε τις ομιλίες Του, αναγνωρίζουμε πως είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού, κι έπειτα υποτασσόμαστε και αποδεχόμαστε το έργο του Θεού. Τρώμε και πίνουμε τα λόγια του Θεού, ποτιζόμαστε και τρεφόμαστε προσωπικά από Εκείνον και λαμβάνουμε τη σωτηρία Του. Αυτό σημαίνει αρπαγή ενώπιον του Θεού. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για το λυτρωτικό Του έργο, όσοι αναγνώρισαν τη φωνή του Θεού στα λόγια Του, Τον αποδέχτηκαν και Τον ακολούθησαν, όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης και οι άλλοι μαθητές, αρπάχτηκαν ενώπιον του Θεού. Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει αλήθειες και επιτελεί το έργο της κρίσεως. Άνθρωποι όλων των δογμάτων που αγαπούν την αλήθεια και λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, βλέποντας πως τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού, έχουν αποδεχτεί το έργο της κρίσεώς Του. Τρώνε και πίνουν καθημερινά τα λόγια του Θεού, ποτίζονται και θρέφονται απ’ αυτά και βιώνουν την κρίση και την κάθαρση του Θεού. Είναι οι φρόνιμες παρθένες που αρπάζονται και παρίστανται στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Αυτό εκπληρώνει πλήρως την προφητεία της Αποκάλυψης: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20).

Τώρα νομίζω πως είναι σε όλους μας σαφές τι σημαίνει αρπαγή. Για σκεφτείτε, λοιπόν, την ιδέα πως θα συναντήσουμε τον Κύριο στον ουρανό. Δεν είναι μη ρεαλιστική και ανόητη; Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε πολλές φορές: «η παρουσία του Υιού του ανθρώπου», προειδοποιώντας συνεχώς τον άνθρωπο να αφουγκραστεί τη φωνή Του. Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι επιμένουν να βασίζονται στα λόγια των ανθρώπων κι όχι στα δικά Του για να Τον υποδεχτούν; Γιατί προσκολλούνται στην παράλογη δήλωση: «αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα»; Πού έγκειται το πρόβλημα; Δεν σχετίζεται με τη σφοδρή επιθυμία για ευλογίες; Δεν είναι επειδή θέλουν να ανυψωθούν αμέσως στη βασιλεία του Θεού, μακριά από τις συμφορές, όπου θα απολαμβάνουν ευλογίες; Σκεφτείτε το λίγο. Αυτοί που έλαβαν άφεση αμαρτιών, αλλά συνεχίζουν να αμαρτάνουν, θα μπορούσαν να αρπαχτούν στη βασιλεία όταν έρθει ο Κύριος; Έχουν το δικαίωμα να απολαύσουν τις ευλογίες της; Πράγματι, ο Κύριος μάς λύτρωσε από την αμαρτία, όμως αναμφισβήτητα, ακόμα ελεγχόμαστε από την αμαρτωλή μας φύση, αμαρτάνουμε και αντιστεκόμαστε στον Θεό. Δεν ξεφύγαμε από τα δεσμά της αμαρτίας ούτε καθαρθήκαμε. Ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος. «Χωρίς αγιασμού ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον» (Προς Εβραίους 12:14). Θα μπορούσαν άνθρωποι γεμάτοι βρομιά και διαφθορά να εισέλθουν στη βασιλεία Του; Δεν είναι ανθρώπινη φαντασιοκοπία, απλώς ευσεβής πόθος; Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ξέρεις μόνο ότι ο Ιησούς θα κατέλθει τις έσχατες ημέρες, αλλά πώς ακριβώς θα κατέλθει; Έναν αμαρτωλό όπως εσάς, ο οποίος έχει μόλις λυτρωθεί και δεν έχει αλλάξει ούτε τελειωθεί από τον Θεό, μπορεί να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού; Γιατί εσύ, εσύ που είσαι ακόμα ο παλιός εαυτός σου, είναι αλήθεια ότι σώθηκες από τον Ιησού και ότι δεν θεωρείσαι αμαρτωλός λόγω της σωτηρίας του Θεού, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είσαι αμαρτωλός και ότι δεν είσαι ακάθαρτος. Πώς μπορείς να είσαι άγιος αν δεν έχεις αλλάξει; Μέσα σου είσαι κυριευμένος από ακαθαρσία, εγωισμό και κακία, αλλά εξακολουθείς να επιθυμείς να κατέλθεις με τον Ιησού —πού τέτοια τύχη! Έχεις χάσει ένα στάδιο στην πίστη σου στον Θεό: Έχεις απλώς λυτρωθεί, αλλά δεν έχεις αλλάξει. Για να μπορείς να είσαι κάποιος που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, ο Θεός πρέπει προσωπικά να επιτελέσει το έργο της αλλαγής και της κάθαρσής σου. Αν έχεις λυτρωθεί μόνο, θα είσαι ανίκανος να επιτύχεις την αγιότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι ακατάλληλος να κοινωνήσεις τις καλές ευλογίες του Θεού, επειδή έχεις χάσει ένα στάδιο στο έργο του Θεού για τη διαχείριση του ανθρώπου, το οποίο είναι το βασικό βήμα της αλλαγής και της τελείωσης. Εσύ, ένας αμαρτωλός που έχει μόλις λυτρωθεί, είσαι, επομένως, ανίκανος να κληρονομήσεις άμεσα την κληρονομιά του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Περί ονομασιών και ταυτότητας). «Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου· δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να γίνει ο Ιησούς προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη σατανικά διεφθαρμένη διάθεσή του. Συνεπώς, τώρα που ο άνθρωπος έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και έχει ξεκινήσει το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). Ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, τη λύτρωση δηλαδή των ανθρώπων και την άφεση των αμαρτιών. Όμως η αμαρτωλή μας φύση παραμένει. Συνεχίζουμε να επαναστατούμε ενάντια στον Θεό και δεν έχουμε σωθεί πλήρως. Μόνο η άφεση των αμαρτιών μας από τον Κύριο Ιησού δεν αρκεί. Πρέπει να υποδεχτούμε τον Κύριο και να αρπαχτούμε ενώπιόν Του, να δεχτούμε την κρίση Του τις έσχατες ημέρες, να απαλλαγούμε από την αμαρτία, να σωθούμε πλήρως, για να υποτασσόμαστε στον Θεό και να έχουμε φόβο Θεού. Τότε θα εισέλθουμε στη βασιλεία Του. Ο Παντοδύναμος Θεός έρχεται τις έσχατες ημέρες, εκφράζει αλήθειες κι επιτελεί το έργο της κρίσεως επί τη βάσει του λυτρωτικού έργου του Κυρίου Ιησού. Έτσι θα διορθωθούν εντελώς η αμαρτωλή φύση και η διεφθαρμένη διάθεσή μας, ώστε να απαλλαγούμε από την αμαρτία και τις δυνάμεις του Σατανά και να σωθούμε πλήρως. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εμφανιστεί και εκφράσει πολλές αλήθειες, κι έχει πει όσα χρειαζόμαστε για την κάθαρση της διαφθοράς μας και την πλήρη σωτηρία μας. Έχει αποκαλύψει τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, όπως τον στόχο του Θεού στη διαχείριση της ανθρωπότητας, τη διαφθορά μας απ’ τον Σατανά, τα τρία στάδια του έργου του Θεού που μας σώζουν πλήρως, το νόημα του έργου της κρίσεώς Του τις έσχατες ημέρες, τα μυστήρια των ενσαρκώσεων και των ονομάτων του Θεού, το αποτέλεσμα και τον προορισμό κάθε είδος ατόμου και την ομορφιά της βασιλείας. Τα λόγια αυτά είναι αποκαλυπτικά και πειστικά. Επίσης, ο Παντοδύναμος Θεός κρίνει και εκθέτει τη ρίζα της αμαρτίας και της αντίστασης στον Θεό, που είναι η σατανική φύση και διάθεσή μας. Ακόμα, εκθέτει την αλήθεια της βαθιάς διαφθοράς μας από τον Σατανά και μας δείχνει το μονοπάτι για να ξεφύγουμε από τη διαφθορά και να σωθούμε πλήρως. Οι εκλεκτοί του Θεού τρώνε, πίνουν και απολαμβάνουν καθημερινά τα λόγια του Θεού. Τα λόγια Του μας κρίνουν, μας παιδεύουν, μας αντιμετωπίζουν και μας κλαδεύουν, βιώνουμε κάθε λογής δοκιμασίες, μαθαίνουμε πολλές αλήθειες και γνωρίζουμε τη σατανική μας φύση. Βλέπουμε πως ζούμε πάντα στη διαφθορά, επαναστατούμε στον Θεό και Του προκαλούμε απέχθεια, κι αν δεν μετανοήσουμε και δεν αλλάξουμε, θα μας εξαλείψει και θα μας τιμωρήσει. Βιώνουμε τη δίκαιη και απρόσβλητη διάθεση του Θεού και αποκτούμε σεβασμό γι’ Αυτόν. Η διαφθορά μας σταδιακά καθαίρεται και αλλάζει, και τελικά, ξεφεύγουμε από τα δεσμά της αμαρτίας και δίνουμε υπέροχη μαρτυρία για τον Θεό. Ο Θεός έχει ήδη ολοκληρώσει μια ομάδα νικητών πριν τις συμφορές, και οι συμφορές φτάνουν. Όλοι όσοι απορρίπτουν τον Παντοδύναμο Θεό και Του αντιστέκονται, κι όσοι ανήκουν στον Σατανά θα καταστραφούν στις συμφορές. Όσοι βιώνουν την κρίση του Θεού και καθαίρονται, θα λάβουν την προστασία του Θεού εν μέσω των συμφορών, θα τους πάρει στη βασιλεία Του και θα έχουν έναν όμορφο προορισμό. Αυτή είναι πραγματικά η αρπαγή στη βασιλεία του Θεού. Αυτοί οι νικητές που ο Θεός σώζει και ολοκληρώνει πλήρως, κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού και το θέλημά Του στη γη. Είναι ο λαός της βασιλείας του Θεού. Έτσι πραγματοποιείται η βασιλεία του Χριστού στη γη και εκπληρώνεται η προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Κατά Ματθαίον 6:9-10). «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον» (Αποκάλυψη 21:2-4). «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκάλυψη 11:15). Όπως λένε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάκτησης, ο άνθρωπος θα μεταφερθεί σε έναν κόσμο ωραίο. Φυσικά, τούτη η ζωή θα υπάρχει ακόμα στη γη, αλλά θα είναι εντελώς διαφορετική από τη ζωή του ανθρώπου σήμερα. Είναι η ζωή που θα διάγει η ανθρωπότητα έπειτα από την ολοκληρωτική κατάκτησή της, και θα είναι μια νέα αρχή για τον άνθρωπο πάνω στη γη· όσο για την ανθρωπότητα, το να διάγει μια τέτοια ζωή, θα αποτελεί απόδειξη ότι έχει εισέλθει σε ένα νέο και όμορφο βασίλειο. Θα είναι η αρχή της ζωής του ανθρώπου και του Θεού στη γη. Η προϋπόθεση μιας τόσο όμορφης ζωής πρέπει να είναι ότι, μετά τον εξαγνισμό και την κατάκτησή του, ο άνθρωπος θα υποταχθεί στον Δημιουργό. Έτσι λοιπόν, το έργο της κατάκτησης αποτελεί το τελευταίο στάδιο του έργου του Θεού, προτού το ανθρώπινο γένος εισέλθει στον θαυμαστό προορισμό. Μια τέτοια ζωή είναι η μελλοντική ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη, η πλέον όμορφη ζωή στη γη, το είδος της ζωής που ο άνθρωπος λαχταρά, το είδος, που ο άνθρωπος δεν έχει επιτύχει ποτέ μέχρι τώρα στην ιστορία του κόσμου. Είναι το τελικό αποτέλεσμα του 6.000 χρόνων έργου διαχείρισης, είναι αυτό που το ανθρώπινο γένος λαχταρά περισσότερο, και είναι επίσης η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό).

«Όταν οι άνθρωποι αποκατασταθούν στην αρχική τους ομοιότητα, και όταν μπορέσουν να εκπληρώσουν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους, μπορέσουν να διατηρήσουν τη δική τους σωστή θέση και να υποταχθούν σε όλες τις ρυθμίσεις του Θεού, ο Θεός θα έχει αποκτήσει μια ομάδα ανθρώπων πάνω στη γη που Τον λατρεύει, και θα έχει επίσης εγκαθιδρύσει μια βασιλεία πάνω στη γη που Τον λατρεύει. Θα σημειώσει αιώνια νίκη επί γης και όλοι όσοι εναντιώνονται σ’ Αυτόν, θα χαθούν στην αιωνιότητα. Έτσι, θα αποκατασταθεί η αρχική Του πρόθεση όσον αφορά τη δημιουργία της ανθρωπότητας. Θα αποκατασταθεί η πρόθεσή Του να δημιουργήσει τα πάντα και θα αποκατασταθεί επίσης η εξουσία Του επί γης, μεταξύ των πάντων και μεταξύ των εχθρών Του. Αυτά θα είναι τα σύμβολα της συνολικής νίκης Του. Από εκείνο το σημείο και πέρα, η ανθρωπότητα θα εισέλθει στην ανάπαυση και θα ξεκινήσει μια ζωή που είναι στον σωστό δρόμο. Ο Θεός θα εισέλθει επίσης στην αιώνια ανάπαυση με την ανθρωπότητα, και θα ξεκινήσει μια αιώνια ζωή, την οποία θα μοιράζονται ο ίδιος και οι άνθρωποι. Η ακαθαρσία και η ανυπακοή επί γης θα έχουν εξαφανιστεί, και όλος ο θρήνος θα έχει υποχωρήσει, και τα πάντα σ’ αυτόν τον κόσμο που εναντιώνονται στον Θεό θα έχουν πάψει να υπάρχουν. Μόνο ο Θεός και εκείνοι οι άνθρωποι στους οποίους έχει φέρει τη σωτηρία θα παραμείνουν· μόνο η δημιουργία Του θα παραμείνει» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί).

Τώρα πλέον, κατανοούμε πλήρως τι είναι πραγματικά η αρπαγή. Στην αρπαγή ακούμε κυρίως τη φωνή του Θεού, ακολουθούμε τα χνάρια Του, στρεφόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό και αποδεχόμαστε το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες. Γιατί ο θρησκευτικός κόσμος δεν έχει βιώσει την αρπαγή πριν τις συμφορές; Κυρίως διότι δεν αναζητούν την αλήθεια ούτε ακούν τη φωνή του Θεού, αλλά επιμένουν στις αντιλήψεις τους και στο γράμμα της Βίβλου. Ακούν μόνο τα λόγια των ανθρώπων και δεν υποδέχονται τον Κύριο κατά τα δικά Του λόγια. Γι’ αυτό, τους έχουν βρει οι συμφορές. Οι άνθρωποι απλώς περιμένουν τον Κύριο να έρθει πάνω σε νεφέλη και θέλουν να αλλάξουν στη στιγμή μορφή και να τους πάρει στον ουρανό για να Τον συναντήσουν. Έτσι απλώς περιμένουν παθητικά, χωρίς να προετοιμάζονται ή να επιζητούν ν’ ακούσουν τη φωνή του Θεού. Η καρδιά τους είναι απαθής. Πώς μπορούν να υποδεχτούν έτσι τον Κύριο; Θα τους βρουν οι συμφορές, θα θρηνούν και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσεώς Του εδώ και τρεις δεκαετίες. Ολοκλήρωσε μια ομάδα νικητών πριν τις συμφορές, και τώρα οι συμφορές φτάνουν. Όσοι ακούν τη φωνή του Θεού και υποδέχονται τον Κύριο στις συμφορές, έχουν ακόμα μία ευκαιρία να αρπαχτούν. Αυτή είναι η αρπαγή εν μέσω συμφορών, και μπορούν ακόμα να ελπίζουν. Όσοι βασίζονται στις αντιλήψεις τους κι επιμένουν πως ο Κύριος θα έρθει πάνω σε νεφέλη, θα τους βρουν οι συμφορές και δεν θα μπορούν να σωθούν. Μόλις τελειώσουν οι συμφορές, ο Θεός θα εμφανιστεί φανερά σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Έτσι εκπληρώνεται η προφητεία στο Αποκάλυψη 1:7: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης». Ας κλείσουμε με δύο χωρία από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. «Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες, με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και αλαζονεία. Πώς μπορεί ο Ιησούς να επιβραβεύσει τέτοιους αχρείους; Η επιστροφή του Ιησού αποτελεί μεγάλη σωτηρία για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι’ αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι και να μη βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και να μην απορρίπτετε την αλήθεια. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια· μόνο έτσι θα επωφεληθείτε» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη).

«Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι με το οποίο ο άνθρωπος κερδίζει τη ζωή και είναι το μοναδικό μονοπάτι για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του. Εάν δεν αναζητήσεις την οδό της ζωής που προσφέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα κερδίσεις ποτέ την έγκριση του Ιησού και δεν θα έχεις ποτέ τα προσόντα για να διαβείς την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, γιατί είσαι μαριονέτα και δεσμώτης της ιστορίας. Εκείνοι που εξουσιάζονται από κανονισμούς, από γράμματα, και είναι εγκλωβισμένοι στην ιστορία, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή ούτε να κερδίσουν την αέναη οδό της ζωής. Κι αυτό γιατί το μόνο που έχουν είναι θολό νερό στο οποίο προσκολλώνται για χιλιάδες χρόνια, κι όχι το νερό της ζωής που αναβλύζει από τον θρόνο. Αυτοί που δεν είναι εφοδιασμένοι με το νερό της ζωής, θα παραμείνουν για πάντα πτώματα, παιχνιδάκια του Σατανά και υιοί της κόλασης. Πώς, λοιπόν, θα μπορέσουν να δουν τον Θεό; Εάν απλώς προσπαθείς να παραμείνεις προσκολλημένος στο παρελθόν, εάν απλώς προσπαθείς να διατηρήσεις τα πράγματα ως έχουν παραμένοντας ακίνητος, και δεν προσπαθείς να αλλάξεις την καθεστηκυία τάξη και να απορρίψεις την ιστορία, μήπως τότε δεν θα είσαι πάντα ενάντια στον Θεό; Τα στάδια του έργου του Θεού είναι τεράστια και πανίσχυρα, σαν φουσκωμένα κύματα και βροντεροί κεραυνοί —κι εσύ, παρ’ όλα αυτά, κάθεσαι περιμένοντας παθητικά την καταστροφή, προσκολλημένος στον παραλογισμό σου, και δεν κάνεις τίποτα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθείς σαν κάποιος που ακολουθεί τα βήματα του Αμνού; Πώς μπορείς να τεκμηριώσεις ότι ο Θεός στον οποίον είσαι προσκολλημένος είναι ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλιός; Και πώς μπορούν οι λέξεις από τα κιτρινισμένα σου βιβλία να σε περάσουν σε μια νέα εποχή; Πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναζήτηση των σταδίων του έργου του Θεού; Και πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στον ουρανό; Αυτό που κρατάς στα χέρια σου είναι γράμματα που μπορούν να παράσχουν μόνο παροδική παρηγοριά, κι όχι αλήθειες που μπορούν να δώσουν ζωή. Οι γραφές που διάβασες μπορούν μόνο να σου εμπλουτίζουν τη γλώσσα και δεν είναι λόγια φιλοσοφίας που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις την ανθρώπινη ζωή, πόσο μάλλον τα μονοπάτια που μπορούν να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Αυτή η διαφορά, δεν νομίζεις ότι είναι λόγος για περίσκεψη; Μήπως δεν σε κάνει να συνειδητοποιήσεις τα μυστήρια που εμπεριέχονται; Έχεις την ικανότητα να οδηγήσεις μόνος σου τον εαυτό σου να συναντήσει τον Θεό στον ουρανό; Χωρίς την έλευση του Θεού, μπορείς να πας μόνος σου στον ουρανό και να απολαύσεις την οικογενειακή ευτυχία μαζί με τον Θεό; Εξακολουθείς ακόμα να ονειρεύεσαι; Σου προτείνω, λοιπόν, να πάψεις να ονειρεύεσαι και να δεις ποιος είναι αυτός που εργάζεται τώρα —να κοιτάξεις για να δεις ποιος είναι τώρα αυτός που επιτελεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα κερδίσεις ποτέ την αλήθεια και δεν θα κερδίσεις ποτέ τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απάντηση