Είναι η ιδέα της Τριάδας βάσιμη;

31 Οκτωβρίου 2021

Από τότε που ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της Εποχής της Χάριτος, για 2.000 χρόνια, όλος ο χριστιανισμός έχει ορίσει τον έναν αληθινό Θεό ως την «Τριάδα». Καθώς η Βίβλος αναφέρει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, υπέθεσαν πως ο Θεός πρέπει να είναι τριαδικός. Υπάρχει κάποια αντιλογία, μα οι περισσότεροι έχουν υιοθετήσει την ιδέα της Τριάδας αμετάβλητη. Κάποιοι άνθρωποι λένε «Τριάδα» και άλλοι λένε «Τρεις εις Ένα», που επί της ουσίας είναι το ίδιο και σημαίνει το ίδιο πράγμα. Είτε λέμε «Τριάδα» είτε «Τρεις εις Ένα», λέμε ότι ο Θεός αποτελείται από τρία μέρη τα οποία συνιστούν τον Θεό όταν συνυπάρχουν, και χωρίς το ένα μέρος, δεν είναι ο ένας αληθινός Θεός. Μόνο όταν είναι μαζί μπορούν να είναι ο ένας αληθινός Θεός. Είναι απλώς γελοίο να λες κάτι τέτοιο. Θα μπορούσες να πεις ότι ο Ιεχωβά Θεός δεν είναι ο ένας αληθινός Θεός; Ή ότι ο Κύριος Ιησούς δεν είναι ο ένας αληθινός Θεός; Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα ο ένας αληθινός Θεός; Αυτή η έννοια της Τριάδας δεν είναι ένας τρόπος για να αρνείσαι και να απαξιώνεις τον έναν αληθινό Θεό; Έτσι δεν διαιρείς και βλαστημάς τον έναν αληθινό Θεό; Βλέπουμε πόσο απόλυτα παράλογη είναι αυτή η ιδέα της Τριάδας. Και έτσι απλά, ο θρησκευτικός κόσμος έχει ορίσει τον έναν αληθινό Θεό ως την Τριάδα, κατακερματίζοντάς Τον όλον αυτόν τον καιρό. Αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για τον Θεό. Ο θρησκευτικός κόσμος εμμένει πεισματικά σε αυτό κι ανέκαθεν αρνούνταν να αλλάξει. Τώρα, ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών έχει έρθει για να κάνει το έργο της κρίσεως, εκφράζοντας όλες τις αλήθειες που σώζουν την ανθρωπότητα. Έχει καταρρίψει πλήρως τη μεγαλύτερη πλάνη του χριστιανισμού —την Αγία Τριάδα. Αυτό μας έχει ανοίξει τα μάτια, και δοξάζουμε τον Χριστό μέσα από την καρδιά μας ως την οδό, την αλήθεια και τη ζωή, όπως και δοξάζουμε τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού. Αν ο Θεός δεν επεξηγούσε ευθέως αυτό το ψεύδος, δεν θα ανακαλύπταμε ποτέ τους παραλογισμούς που κρύβει η ιδέα της Τριάδας. Ας ρίξουμε μια πιο επισταμένη ματιά διαβάζοντας κάποια από τα λόγια του Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Εάν κάποιος από εσάς λέει ότι η Τριάδα πράγματι υπάρχει, τότε εξηγήστε τι είναι ακριβώς αυτός ο Θεός σε τρία πρόσωπα. Τι είναι ο Άγιος Πατέρας; Τι είναι ο Υιός; Τι είναι το Άγιο Πνεύμα; Είναι ο Ιεχωβά ο Άγιος Πατέρας; Είναι ο Ιησούς ο Υιός; Τότε τι γίνεται με το Άγιο Πνεύμα; Δεν είναι ο Πατέρας Πνεύμα; Δεν είναι επίσης Πνεύμα η ουσία του Υιού; Δεν ήταν το έργο του Ιησού έργο του Αγίου Πνεύματος; Δεν επιτελέστηκε το έργο του Ιεχωβά τότε από ένα Πνεύμα το ίδιο με του Ιησού; Πόσα Πνεύματα μπορεί να έχει ο Θεός; Σύμφωνα με τη δική σου εξήγηση, τα τρία πρόσωπα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι ένα· αν ισχύει αυτό, τότε υπάρχουν τρία Πνεύματα, αλλά για να υπάρχουν τρία Πνεύματα, σημαίνει ότι υπάρχουν επίσης τρεις Θεοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας αληθινός Θεός· πώς μπορεί αυτό το είδος Θεού να έχει ακόμα την εγγενή ουσία του Θεού; Εάν αποδέχεσαι ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, τότε πώς μπορεί να έχει έναν υιό και να είναι πατέρας; Δεν είναι όλα αυτά απλώς οι αντιλήψεις σου; Υπάρχει μόνο ένας Θεός, μόνο ένα πρόσωπο σε αυτόν τον Θεό και μόνο ένα Πνεύμα του Θεού, όπως γράφεται στη Βίβλο ότι “υπάρχει μόνο ένα Άγιο Πνεύμα και μόνο ένας Θεός”. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ο Πατέρας και ο Υιός για τον οποίο μιλάς, υπάρχει τελικά μόνο ένας Θεός, και η ουσία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στην οποία πιστεύετε, είναι η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι Πνεύμα, αλλά είναι ικανός να ενσαρκώνεται και να ζει μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και να βρίσκεται πάνω από όλα. Το Πνεύμα Του περιλαμβάνει τα πάντα και είναι πανταχού παρόν. Εκείνος μπορεί ταυτόχρονα να είναι ενσαρκωμένος και να είναι εντός και υπεράνω όλου του σύμπαντος. Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι λένε ότι ο Θεός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, τότε υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος δεν διαιρείται κατά βούληση από κανέναν! Ο Θεός είναι μόνο ένα Πνεύμα και μόνο ένα πρόσωπο· και αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. […] Αυτή η έννοια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι άκρως παράλογη! Αυτό τέμνει τον Θεό και Τον χωρίζει σε τρία πρόσωπα, καθένα με θέση και Πνεύμα· τότε πώς μπορεί Εκείνος να εξακολουθήσει να είναι ένα μόνο Πνεύμα και ένας Θεός; Πείτε Μου, δημιουργήθηκαν οι ουρανοί και η γη και όλα τα πράγματα από τον Πατέρα, τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα; Κάποιοι λένε ότι τα δημιούργησαν όλοι μαζί. Τότε ποιος λύτρωσε την ανθρωπότητα; Ήταν το Άγιο Πνεύμα, ο Υιός ή ο Πατέρας; Κάποιοι λένε ότι ήταν ο Υιός εκείνος ο οποίος λύτρωσε την ανθρωπότητα. Τότε ποιος είναι ο Υιός στην ουσία; Δεν είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού; Η ενσάρκωση αποκαλεί τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, από την οπτική ενός δημιουργημένου ανθρώπου. Δεν γνωρίζεις ότι ο Ιησούς γεννήθηκε μέσω της σύλληψης του Αγίου Πνεύματος; Μέσα Του ενυπάρχει το Άγιο Πνεύμα· ό,τι κι αν λες, είναι ακόμα ένα με τον Θεό στον ουρανό, επειδή είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Αυτή η ιδέα του Υιού είναι απλά αναληθής. Μόνο ένα Πνεύμα εκτελεί όλο το έργο· μόνο ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού, εκτελεί το έργο Του. Ποιος είναι το Πνεύμα του Θεού; Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα; Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται στον Ιησού; Εάν το έργο δεν είχε πραγματοποιηθεί από το Άγιο Πνεύμα (δηλαδή, από το Πνεύμα του Θεού), τότε θα μπορούσε το έργο Του να είχε εκπροσωπήσει τον ίδιο τον Θεό;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Υπάρχει η Αγία Τριάδα;). Τα λόγια του Θεού είναι ξεκάθαρα και δηκτικά. Ο Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός, κι υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα του Θεού, μια υπόσταση σε αυτόν τον Θεό. Είναι σίγουρο πως δεν υπάρχουν οι τρεις υποστάσεις του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πριν ο Θεός ενσαρκωθεί ως ο Κύριος Ιησούς, δεν υπήρχε καμία αναφορά στον Υιό. Υπήρχε μόνο το Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο Θεός έπλασε τους ουρανούς, τη γη και τα πάντα, όλα δημιουργήθηκαν από τα λόγια του Πνεύματός Του, επομένως, δεν είναι το Πνεύμα του Θεού ο ένας αληθινός Θεός; Όταν ο Θεός επιτέλεσε το έργο της Εποχής του Νόμου, το έκανε απευθείας μέσω των ανθρώπων. Τότε, δεν υπήρχε κανένας επονομαζόμενος «Υιός», αλλά ο Θεός ήταν μόνο ένας Θεός, ο Δημιουργός. Κανείς δεν είχε πει ποτέ ότι ο Θεός ήταν τριαδικός, κι το Άγιο Πνεύμα δεν έδωσε ποτέ μαρτυρία για την Τριάδα. Επομένως, γιατί ο κόσμος άρχισε να ορίζει τον Θεό ως τριαδικό μόλις Εκείνος ενσαρκώθηκε, ερχόμενος ως Κύριος Ιησούς; Ο Κύριος Ιησούς ήταν το Πνεύμα του Θεού ενδεδυμένο τη σάρκα, και όλο το έργο Του κυβερνιόταν και εκφραζόταν άμεσα από το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα εντός του Κυρίου Ιησού είναι το Πνεύμα του Ιεχωβά —που είναι το Άγιο Πνεύμα. Άρα είναι ο Κύριος Ιησούς ο ένας αληθινός Θεός; Ναι, είναι. Επομένως, δεν είναι ότι ο Θεός χωρίστηκε σε τρία μέρη —τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα— επειδή ενσαρκώθηκε, αλλά ότι ο κόσμος επέμενε στον διαχωρισμό του Θεού επειδή δεν κατανοεί την ουσία της ενσάρκωσης. Αυτό είναι ανθρώπινο σφάλμα, εξαιτίας της περιορισμένης αντιληπτικής ικανότητας των ανθρώπων. Ο Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός. Υπάρχει μόνο ένας Θεός και έχει μόνο ένα Πνεύμα. Ήταν ο ένας αληθινός Θεός πριν από κάθε ενσάρκωση, και παραμένει ο ένας αληθινός Θεός μετά την ενσάρκωση. Οι άνθρωποι διαιρούν τον Θεό σε τρία μέρη, σε τρεις υποστάσεις επειδή Εκείνος ενσαρκώθηκε, επί της ουσίας δηλαδή κατακερματίζουν τον Θεό και αρνούνται τον έναν αληθινό Θεό. Δεν είναι βλακώδες αυτό; Υπάρχει περίπτωση όταν Εκείνος έπλασε τον κόσμο να μην ήταν ο ένας αληθινός Θεός; Ή στη διάρκεια της Εποχής του Νόμου να μην ήταν ο ένας αληθινός Θεός; Γιατί ο ένας αληθινός Θεός να γινόταν ένας τριαδικός Θεός, αφότου εμφανίστηκε και εργάστηκε εν σαρκί την Εποχή της Χάριτος; Δεν πρόκειται για λάθος που προκλήθηκε από τον παραλογισμό και την ανοησία του ανθρώπου; Αν η ιδέα της Τριάδας ήταν σωστή, γιατί ο Θεός δεν έδωσε μαρτυρία περί των τριών υποστάσεών Του όταν έπλασε τον κόσμο; Και γιατί κανείς δεν έδωσε μαρτυρία περί αυτού κατά την Εποχή του Νόμου; Γιατί η Αποκάλυψη δεν περιέχει καμία μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα για κάποια Τριάδα; Έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, ο Πατέρας και ο Υιός δεν έχουν μοιραστεί ποτέ κάποια μαρτυρία πως ο Θεός είναι τριαδικός. Διεφθαρμένοι άνθρωποι και ο θρησκευτικός κόσμος κατασκεύασαν αυτήν την παράλογη θεωρία της Τριάδας στους αιώνες που ακολούθησαν το έργο του Κυρίου Ιησού εν σαρκί. Είναι σαφές πως η ιδέα της Τριάδας δεν ευσταθεί ούτε στο ελάχιστο, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ανθρώπινη αντίληψη και φαντασιοκοπία. Είναι η μεγαλύτερη πλάνη του θρησκευτικού κόσμου όλα αυτά τα 2.000 χρόνια, που έχει παραπλανήσει και βλάψει αμέτρητους ανθρώπους.

Σε αυτό το σημείο, μπορεί να αναρωτιέστε γιατί το Άγιο Πνεύμα έδωσε μαρτυρία πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο «αγαπητός Υιός» και γιατί ο Κύριος Ιησούς αποκαλούσε τον Θεό στους ουρανούς «Πατέρα» στις προσευχές Του. Ποιο είναι το νόημα αυτού; Ας ρίξουμε μια ματιά σε ό,τι έχει πει ο Παντοδύναμος Θεός σχετικά με αυτό το ερώτημα. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Υπάρχουν άλλοι που ισχυρίζονται: “Δεν είπε ο Θεός κατηγορηματικά ότι ο Ιησούς ήταν ο αγαπημένος του Υιός;” Ο Ιησούς είναι ο αγαπημένος Υιός του Θεού, με τον οποίο είναι πολύ ευχαριστημένος —αυτό σίγουρα ειπώθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός ήταν ο Θεός που γινόταν μάρτυρας του εαυτού Του, απλώς από μια διαφορετική οπτική, εκείνη του Πνεύματος στον ουρανό που γίνεται μάρτυρας της δικής Του ενσάρκωσης. Ο Ιησούς είναι η ενσάρκωσή Του, και όχι ο Υιός Του στον ουρανό. Καταλαβαίνεις; Μήπως τα λόγια του Ιησού: “Εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα Μου” δείχνουν ότι Αυτοί είναι ένα Πνεύμα; Και δεν είναι εξαιτίας της ενσάρκωσης ότι χωρίστηκαν μεταξύ του ουρανού και της γης; Στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να είναι ένα· όπως και να ’χει, είναι απλώς ο Θεός που γίνεται μάρτυρας του εαυτού Του» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Υπάρχει η Αγία Τριάδα;). «Όταν ο Ιησούς αποκάλεσε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα καθώς προσευχόταν, αυτό έγινε μόνο διαμέσου της οπτικής ενός δημιουργημένου ανθρώπου, μόνο επειδή το Πνεύμα του Θεού είχε φορέσει μια συνηθισμένη και κανονική σάρκα και είχε το εξωτερικό κάλυμμα ενός δημιουργημένου όντος. Ακόμη κι αν μέσα Του υπήρχε το Πνεύμα του Θεού, η εξωτερική Του εμφάνιση εξακολουθούσε να είναι αυτή ενός κανονικού ανθρώπου· με άλλα λόγια, είχε γίνει ο “Υιός του ανθρώπου” για τον οποίο μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ιησού. Δεδομένου ότι ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, είναι άνθρωπος (άνδρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει κάποιος με το εξωτερικό περίβλημα ενός ανθρώπου) που γεννιέται σε μια κανονική οικογένεια συνηθισμένων ανθρώπων. Επομένως, το ότι ο Ιησούς αποκάλεσε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, ήταν το ίδιο με το πώς κι εσείς αρχικά Τον αποκαλέσατε Πατέρα· το έκανε από την οπτική ενός δημιουργημένου ανθρώπου. […] Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στον Θεό (δηλαδή, στο Πνεύμα στον ουρανό), όμως, δεν αποδεικνύει ότι ήταν ο Υιός του Πνεύματος του Θεού στον ουρανό. Αντιθέτως, δείχνει απλώς ότι η οπτική Του ήταν διαφορετική, όχι ότι ήταν διαφορετικό πρόσωπο. Η ύπαρξη διακριτών προσώπων είναι μια πλάνη!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Υπάρχει η Αγία Τριάδα;). Βλέπουμε από τα λόγια του Θεού πως πίσω από τον χαρακτηρισμό του Κυρίου Ιησού ως αγαπητού Υιού από το Άγιο Πνεύμα ήταν ο Θεός που έδινε μαρτυρία περί της ενσάρκωσής Του από την οπτική του Πνεύματος. Αν το Άγιο Πνεύμα δεν το είχε κάνει αυτό, κανείς δεν θα είχε γνωρίσει την πραγματική ταυτότητα του Κυρίου Ιησού. Επομένως, αυτή η φανερή μαρτυρία επέτρεψε στον κόσμο να μάθει πως ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Και ο Κύριος Ιησούς αποκαλούσε τον Θεό στους ουρανούς «Πατέρα» όταν προσευχόταν επειδή, εν σαρκί, δεν είχε υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά ζούσε με κανονική ανθρώπινη φύση και ένιωθε σαν κανονικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος που αποκάλεσε το Πνεύμα του Θεού στους ουρανούς «Πατέρα», από τη θέση του δημιουργημένου πλάσματος. Ο συγκεκριμένος τρόπος προσευχής ενσωμάτωνε τέλεια την ταπεινότητα και την υπακοή του Χριστού. Βάσει, όμως, των προσευχών του Κύριου Ιησού στον Πατέρα, ο θρησκευτικός κόσμος διαίρεσε τον Θεό στα δύο, υποστηρίζοντας πως ο Ιησούς και ο Ιεχωβά είχαν σχέση πατέρα-υιού. Τι μεγάλη ανοησία! Ο Φίλιππος, ο μαθητής του Κυρίου Ιησού, Τον ρώτησε περί αυτού, λέγοντας: «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς» (Κατά Ιωάννην 14:8). Ποια ήταν η απάντησή Του; Ο Κύριος είπε: «Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί;» (Κατά Ιωάννην 14:9-10). Είπε επίσης: «Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα» (Κατά Ιωάννην 10:30). Είναι σαφές πως ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένας Θεός, και δεν έχουν σχέση πατέρα-υιού, όπως νομίζει ο κόσμος. Ο μόνος λόγος που προέκυψε αυτή η ιδέα του Πατέρα και του Υιού είναι επειδή ο Θεός ενσαρκώθηκε, κι ισχύει μόνο για την περίοδο που Εκείνος επιτελούσε έργο εν σαρκί. Μόλις το έργο του Θεού εν σαρκί έφτασε στο τέλος του, Εκείνος ανέκτησε την αρχική Του μορφή και δεν υπήρχε πλέον κανένα θέμα περί Πατέρα και Υιού.

Ας δούμε ένα άλλο χωρίο από τα λόγια του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Το Πνεύμα μέσα στον Ιησού, το Πνεύμα στον ουρανό και το Πνεύμα του Ιεχωβά είναι όλα ένα. Ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, το επτάκις ισχυρό Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα που περιλαμβάνει τα πάντα. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να επιτελέσει πολύ έργο. Είναι ικανό να δημιουργήσει τον κόσμο και να τον καταστρέψει πλημμυρίζοντας τη γη. Μπορεί να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα και, επιπλέον, μπορεί να κατακτήσει και να καταστρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλο αυτό το έργο εκτελείται από τον ίδιο τον Θεό και δεν μπορεί να γίνει από καμία προσωποσύνη του Θεού στη θέση Του. Το Πνεύμα Του μπορεί να αποκαλείται Ιεχωβά και Ιησούς, καθώς και Παντοδύναμος. Είναι ο Κύριος και ο Χριστός. Μπορεί επίσης να γίνει ο Υιός του ανθρώπου. Είναι στον ουρανό και, επίσης, στη γη. Είναι ψηλά πάνω από τα σύμπαντα και ανάμεσα στο πλήθος. Είναι ο μόνος Κυρίαρχος των ουρανών και της γης! Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, αυτό το έργο έχει πραγματωθεί από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού. Είτε πρόκειται για το έργο στους ουρανούς είτε στη σάρκα, όλο διενεργείται μέσα από το δικό του Πνεύμα. Όλα τα πλάσματα, είτε στον ουρανό είτε στη γη, βρίσκονται στην παλάμη του παντοδύναμου χεριού Του· όλα αυτά είναι το έργο του ίδιου του Θεού και δεν μπορούν να γίνουν από κανέναν άλλο στη θέση Του. Στους ουρανούς, είναι το Πνεύμα, αλλά και ο ίδιος ο Θεός· ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι σάρκα, αλλά παραμένει ο ίδιος ο Θεός. Αν και μπορεί να αποκαλείται με εκατοντάδες χιλιάδες ονόματα, είναι ακόμα ο ίδιος, η άμεση έκφραση του Πνεύματός Του. Η λύτρωση όλης της ανθρωπότητας μέσω της σταύρωσής Του ήταν το άμεσο έργο του Πνεύματός Του, και έτσι είναι και η διακήρυξη σε όλα τα έθνη και σε όλες τις χώρες κατά τις έσχατες ημέρες. Ο Θεός μπορεί αδιαλείπτως να ονομάζεται μόνο παντοδύναμος και ο ένας αληθινός Θεός, ο ίδιος ο Θεός που περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά πρόσωπα, πολύ λιγότερο δε, αυτή η ιδέα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μόνο ένας Θεός στον ουρανό και στη γη!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Υπάρχει η Αγία Τριάδα;). Από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ένα Πνεύμα, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι παντοδύναμος. Εκείνος έπλασε τους ουρανούς, τη γη και τα πάντα, και κυριαρχεί επί των πάντων. Μπορεί να ενσαρκωθεί προς χάριν του έργου Του και να ζήσει πρακτικά ανάμεσα στους ανθρώπους. Εξωτερικά, φαίνεται σαν κανονικός άνθρωπος, αλλά όλο το έργο Του κυβερνάται από το Πνεύμα του Θεού. Όταν το έργο Του εν σαρκί ολοκληρώνεται, ο Θεός ανακτά την αρχική Του μορφή. Η σαρκική μορφή είναι απλώς ο τρόπος που εμφανίζεται ο Θεός στην ανθρωπότητα κατά μία φάση του έργου Του. Και επομένως, είτε ο Θεός εργάζεται απευθείας από το Πνεύμα είτε εργάζεται εν σαρκί, είτε αποκαλείται Ιεχωβά, είτε Ιησούς ή Παντοδύναμος Θεός, είναι το ίδιο Πνεύμα. Είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι αυθύπαρκτος και παντοτινός, και Εκείνος δημιούργησε τα πάντα και κυριαρχεί επί των πάντων. Σε αυτό το σημείο της συναναστροφής μας, νομίζω πως είναι σαφές σε όλους πως υπάρχει μόνο ένας Θεός, ο ένας αληθινός Θεός. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος αμφιβολίας. Ο χριστιανισμός ισχυρίζεται πως ο ένας αληθινός Θεός είναι η Τριάδα, επιμένοντας να διαιρεί τον Θεό σε τρία μέρη, διαδίδοντας την άποψη πως μόνο οι τρεις Τους από κοινού συστήνουν τον έναν αληθινό Θεό, και χωριστά δεν είναι ο ένας αληθινός Θεός. Δεν πρόκειται στην ουσία για άρνηση του Θεού; Μια τέτοια τεράστια παρανόηση του Θεού από την ανθρωπότητα αποδεικνύει πως οι άνθρωποι δεν κατανοούν καθόλου τη Βίβλο, δεν γνωρίζουν καθόλου την ουσία του Θεού κι έχουν τρομερή αλαζονεία όσον αφορά την κατανόηση του κυριολεκτικού περιεχομένου της Βίβλου, οριοθετώντας και διαιρώντας τον Θεό βάσει ανθρώπινων αντιλήψεων και φαντασιοκοπιών. Έτσι, ουσιαστικά αντιστέκονται στον Θεό και Τον βλασφημούν.

Και τώρα, ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει έλθει, εκφράζοντας αλήθειες για να κάνει το έργο Του, φανερώνοντας τη μεγαλύτερη πλάνη του θρησκευτικού κόσμου —την Τριάδα. Τώρα, είμαστε σίγουροι πως ο Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός. Το Πνεύμα Του είναι ο ένας αληθινός Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι ο ένας αληθινός Θεός, και οι ενσαρκώσεις Του είναι ο ένας αληθινός Θεός. Ως το Πνεύμα Του, ως το Άγιο Πνεύμα, καθώς και στην ενσάρκωσή Του, είναι ο ένας αληθινός Θεός κι είναι ένας και μοναδικός Θεός. Δεν μπορεί να διαιρεθεί. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτές τις αλήθειες, αλλά πεισματικά εμμένουν στις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες τους, επιμένοντας να πιστεύουν στην Τριάδα, θεωρώντας τον έναν αληθινό Θεό σαν τρεις Θεούς, αμαρτάνουν καταδικάζοντας και βλασφημώντας τον Θεό. Βλασφημώντας το Πνεύμα του Θεού βλαστημάς το Άγιο Πνεύμα, και κανείς δεν μπορεί να αντέξει τις συνέπειες αυτού. Οι ευφυείς έχουν μια ευκαιρία να αφυπνιστούν χωρίς καθυστέρηση και να σταματήσουν να εμμένουν στη λανθασμένη αυτή οπτική ώστε να μην κάνουν το λάθος να εναντιωθούν στον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους· και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν· όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι» (Κατά Ματθαίον 12:31-32). Ο θρησκευτικός κόσμος εμμένει ακόμη πεισματικά σε αυτήν την πλάνη της Τριάδας. Πόσο καιρό θα συνεχίσουν να αντιστέκονται στον Θεό; Είναι ώρα να ξυπνήσουν. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Κατά τη διάρκεια αυτών των πολλών χρόνων, ο Θεός έχει διαχωριστεί από εσάς με αυτόν τον τρόπο, και χωρίζεται σε όλο και περισσότερα μέρη με κάθε γενιά, σε βαθμό που ένας Θεός να έχει χωριστεί φανερά σε τρεις Θεούς. Και τώρα είναι απλώς αδύνατο για τον άνθρωπο να επανενώσει τον Θεό ως μονάδα, γιατί Τον έχετε διαμοιράσει σε τόσα κομματάκια! Αν δεν ήταν το έγκαιρο έργο Μου προτού να είναι πολύ αργά, ποιος ξέρει πόσο καιρό θα συνεχίζατε έτσι ξεδιάντροπα! Συνεχίζοντας να χωρίζετε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορεί να εξακολουθεί να είναι ο Θεός σας; Θα αναγνωρίζατε ακόμα τον Θεό;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Υπάρχει η Αγία Τριάδα;). «Μπορεί η λογική σου να αναλύσει διεξοδικά το έργο του Θεού; Μπορείς να αποκτήσεις μια εικόνα για όλο το έργο του Ιεχωβά; Είσαι εσύ, ως άνθρωπος, που μπορείς να τα διακρίνεις όλα ή είναι ο ίδιος ο Θεός που μπορεί να δει τα πάντα εις τους αιώνας των αιώνων; Είσαι εσύ που μπορείς να δεις αυτά που πέρασαν αιώνες πριν και αυτά που θα έρθουν στους αιώνες στο μέλλον ή είναι μόνο ο Θεός που μπορεί να το κάνει; Τι λες; Ποια αξία έχεις εσύ ώστε να εξηγήσεις τον Θεό; Πού βασίζεται η εξήγησή σου; Είσαι εσύ ο Θεός; Οι ουρανοί και η γη και όλα τα πράγματα δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον Θεό. Δεν ήσουν εσύ που το έκανες, επομένως γιατί δίνεις εσφαλμένες εξηγήσεις; Τώρα, εξακολουθείς να πιστεύεις στον τριαδικό Θεό; Δεν νομίζεις ότι είναι υπερβολικά επαχθής αυτός ο τρόπος; Το καλύτερο για σένα θα ήταν να πιστεύεις σε έναν Θεό, όχι σε τρεις. Καλύτερα να είσαι ελαφρύς, γιατί το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Υπάρχει η Αγία Τριάδα;).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Τι πραγματικά είναι η αρπαγή;

Πριν 2000 χρόνια, αφού ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης, υποσχέθηκε πως θα επέστρεφε. Από τότε, όλοι οι...

Απάντηση